Ieškoti

Mikro energijos generatorių kūrimas.

Raktažodžiai: piezokeramika, vibrosmūginė sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
MEMS ir MOEMS taikymai

Raktažodžiai: mikrosistemos, dinamika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Betoninių plytelių kokybės tyrimai

Aprašymas:

Betoninių plytelių kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Betoninių plytelių kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Betono užpildų bandymai

Aprašymas:

Betono užpildų bandymai

Raktažodžiai: Betono užpildų bandymai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Teritorijos (objekto) kultūrinės vertės nustatymas ir pritaikymo kultūriniam turizmui, edukacijai bei kitoms šiuolaikinėms reikmėms galimybių studijos parengimas.

Aprašymas: Moksliniai tyrimai skirti įvertinti šalies teritorijų panaudojimo efektyvumą, urbanistinės struktūros vystymąsi, gyvenamųjų vietovių erdvinės struktūros pokyčius nulemiančius veiksnius.

Raktažodžiai: Paveldas, kultūrinis turizmas, galimybių studija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Integruotos paveldo objekto populiarinimo/sklaidos strategijos parengimas ir įgyvendinimas (internetas, leidyba, kultūriniai renginiai ir kt.).

Aprašymas: Tyrimais yra atliekamas kaimo bei miesto kraštovaizdžio erdvinės struktros vertinimas, anlizuojami jo pokyčiai, kaitos tendencijos, įvertinama architektūros paveldo aplinkos panaudojimo būklė, jo santykis su naujosios architektūros objektais. Tyrimų metu nustatomas meistų, miestelių ir kaimų erdvinės struktūros būdingieji bruožai, savitumą formuojantys elementai.

Raktažodžiai: Paveldas, sklaida, strategija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo moksliniai tyrimai;

Aprašymas: Tyrimai skirti karo architektūros pastatų, kompleksų ir vietovių nagrinėjimui. Tai karinių miestelių, aerodromų, karinių geležinkelių, įtvirtinimų bei kitų su karine infrastruktūra susijusių objektų tyrimai.

Raktažodžiai: Kraštotvarka, teritorijų planavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Kraštovaizdžio ir architektūros paveldo tyrimai.

Aprašymas: Tyrimai skirti šalies gyvenamųjų vietovių erdvinės struktūros savitumui nustatyti. Tyrimais įvertinama urbanistinė struktūra, gatvių planas, užstatymas, gamtos sąlygos, erdvinės struktūros savitumą formuojantys architektūriniai objektai.

Raktažodžiai: Kraštovaizdžio architektūra, kultūros paveldas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Lietuvos karinio paveldo tyrimai.

Aprašymas: Savivaldybės lygmens, vietovės lygmens kompleksinių (bendrųjų ir detaliųjų) bei specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų rengimas.

Raktažodžiai: Karinis paveldas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Akustiniai laboratoriniai ir natūriniai pastatų elementų matavimai, triukšmo lygio matavimai, pastato elementų akustinių savybių skaičiavimai.

Aprašymas: Apsauga nuo triukšmo yra svarbi sritis užtikrinanti komforto sukūrimą pastatuose ir jų aplinkoje. Šios komforto aplinkos sukūrimas priklauso nuo įvairių konstrukcinių sprendimų garantuojančių tinkamą (teisiniais dokumentais reglamentuotą) apsaugą nuo triukšmo. Garso izoliacijos rodiklių vertės gali būti įvertinamos skaičiavimais ir matavimais.

Raktažodžiai: Garso izoliacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Langų ir durų šiluminių - techninių savybių bandymai pagal ISO ir EN standartus.

Aprašymas: Langų ir durų šiluminių-techninių savybių bandymai pagal ISO ir EN standartus laboratorinėse sąlygose siekiant įvertinti jų tinkamumą įvairios paskirties ir įvairaus energinio efektyvumo pastatuose atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus

Raktažodžiai: Langas, durys

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Pastato pralaidumo orui (pastato sandarumo) nustatymas

Aprašymas: Pastato sandarumo matavimai pagal LST EN 13829 "Šiluminės statinių charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Slėgių skirtumo metodas" reikalavimus siekinat nustatyti pastato sandarumo lygi prie 50 Pa slėgio skirtumo. Taikymo sritis siejama ir su pastatų energinio naudingumo sertifikavimo procesu pagal STR 2.01.09:2012 reikalavimus

Raktažodžiai: Pastato sandarumas, pučiančios durys

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Stiklo paketų dujų koncentracijos ir ištekio greičio nustatymas

Aprašymas: Dujų koncentracijos ir dujų ištekio greičio nustatymas stiklo paketuose pagal LST EN 1279-3 standaro reikalavimus

Raktažodžiai: Dujų koncentracija, dujų ištekio greitis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Pastatų termoviziniai tyrimai

Aprašymas: Pastatų termoviziniai tyrimai infraraudonųjų spindulių kamera (termovizoriumi) pagal LST EN 13187 "Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų atitvarų šiluminio nevienalytiškumo aptikimas. Infraraudonosios spinduliuotės metodas".

Raktažodžiai: Termovizija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Teritorijų planavimo norminių dokumentų projektų rengimas.

Aprašymas: Pasiūlymų, metodinių rekomendacijų teikimas teritorijų planavimo įstatyminei bazei tobulinti. Teritorijų planavimo normų rengimas. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių rengimas.

Raktažodžiai: Teritorijų planavimo normos, taisyklės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentų rengimas ir paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas.

Aprašymas: Nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertizės, mokslo galimybių studijos, pavienių registrinių objektų bei saugomų teritorijų pokyčių analizė ir vertinimas, vertingųjų savybių nustatymas. Laikinųjų apsaugos reglamentų rengimas. Architektūros paveldo objektų apmatavimas ir brėžinių sudarymas naudojant technologinę įrangą.

Raktažodžiai: Kultūros paveldas, teritorijų planavimo dokumentai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Stiklo paketų fizikinių savybių tyrimai.

Aprašymas: Stiklo paketų gamybos kontrolės ir atitikties bandymai pagal LST EN 1279-2

Raktažodžiai: Stiklas, stiklo paketai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Įvairiarūšių biomedicininių signalų apdorojimo ir analizės algoritmų techninių galimybių studijos

Aprašymas: Rezultate bus atlikta 40 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: signalų apdorojimo metodai, biomedicininiai signalai, virtualūs prietaisai, įterptinės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Ultragarsinės medicininės diagnostikos ir terapijos metodų ir aparatūros techninių galimybių studijos.

Aprašymas: Rezultate bus atlikta 40 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: ultragarsinė medicininė diagnostika, medicininiai prietaisai, sonoporacija, neteisiniai ultragarso reiškiniai, ultragarsiniai keitikliai, techninių galimybių studijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Ultragarsinio keitiklio laikinių charakteristikų matavimas

Aprašymas: Atliekame ultragarsinių keitiklių laikinių charakteristikų matavimus

Raktažodžiai: ultragarsinis keitiklis, impulsinės reakcijos trukmė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Ultragarsinio keitiklio spindulio erdvinių charakteristikų matavimas

Aprašymas: Atliekme ultragarsinių keitiklių spindulio erdvinių charakteristikų matavimus

Raktažodžiai: ultragarsinis keitiklis, spindulio židinio nuotolis, spindulio plotis, akustinis slėgis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Ultragarsinio keitiklio spinduliuojamo akustinio slėgio matavimas

Aprašymas: Atliekame ultragarsinių keitiklių spinduliuojamo akustinio slėgio matavimus

Raktažodžiai: ultragarsinis keitiklis, akustinis slėgis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Ultragarsinio terapinio poveikio spindulio erdvinių ir akustinio slėgio absoliutinių parametrų matavimas

Aprašymas: Atliekame ultragarsinių terapinio poveikio spindulio erdvinių ir akustinio slėgio absoliutinių parametrų matavimus

Raktažodžiai: ultragarsinis keitiklis, spindulio židinio nuotolis, spindulio plotis, akustinis slėgis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Bioaudinių terapinio šildymo elektromagnetinėmis bangomis (fizioterapijos) medicininių prietaisų techninės būklės tikrinimas

Aprašymas: Atliekame bioaudinių terapinio šildymo elektromagnetinėmis bangomis (fizioterapijos) medicininių prietaisų techninės būklės tikrinimą

Raktažodžiai: elektromagnetinė fizioterapija, medicininiai prietaisai, techninės būklės patikra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Bioaudinių terapinio šildymo ultragarsinėmis bangomis (fizioterapijos) medicininių prietaisų techninės būklės tikrinimas

Aprašymas: Atliekame bioaudinių terapinio šildymo ultragarsinėmis bangomis (fizioterapijos) medicininių prietaisų techninės būklės tikrinimą

Raktažodžiai: ultragarsinė fizioterapija, medicininiai prietaisai, techninės būklės patikra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Ultragarsinių Bscan diagnostinių medicininių sistemų vaizdinimo gylio, geometrijos, pjūvio storio ir spindulio fokusavimo, kontrastinio jautrumo vertinimas su fantomų pagalba

Aprašymas: Atliekame ultragarsinių Bscan diagnostinių medicininių sistemų vaizdinimo gylio, geometrijos, pjūvio storio ir spindulio fokusavimo, kontrastinio jautrumo vertinimą fantomų pagalba

Raktažodžiai: medicininis ultragarsinis vizualizavimas, medicininia prietaisai, techninės būklės patikra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Medicininių elektrinių prietaisų elektrosaugos reikalavimų techninės būklės tikrinimas

Aprašymas: Atliekame medicininių elektrinių prietaisų elektrosaugos reikalavimų techninės būklės tikrinimą

Raktažodžiai: medicininių prietaisų elektrosauga, medicininiai prietaisai, techninės būklės patikra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Neinvazinio kraujo spaudimo aparatų techninės būklės tikrinimas

Aprašymas: Atliekme neinvazinio kraujo spaudimo aparatų techninės būklės tikrinimą

Raktažodžiai: neinvazinis kraujospūdidžio matavimas, medicininiai prietaisai, techninės būklės patikra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Biomedicininės įrangos techninio audito, naujų diagnostikos ir terapijos metodų ir aparatūros kūrimo techninių galimybių studijos

Aprašymas: Atliekame medicininės įrangos techninį auditą, įvertiname naujų diagnostikos, terapijos metodų ir aparatūros kūrimo galimybes ir perspektyvas. Rezultate bus atlikta 40 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: biomedicininė elektronika, biomedicininiai jutikliai, biomedicininiai prietaisai, techninių galimybių studijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Įmonės veiklų kaštų apskaitos sistemų modeliavimas

Raktažodžiai: Kaštų apskaita, valdymo apskaita, veiklos vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Socialinės atskaitomybės patvirtinimo (socialinio audito) tyrimai

Raktažodžiai: Socialinis auditas, užtikrinimas, kokybė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Veiklos vertinimas,verslo aplinka, subalansuoti rodikliai, strateginė kontrolė

Raktažodžiai: Study of implementation of business analysis tools.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inovatyvūs laiko ir kaštų apskaitos integravimo tyrimai įmonių konkurencingumo didinimo kontekste.

Raktažodžiai: Kaštų apskaita, laikas, valdymo apskaita, veiklos vertinimas, inovacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonių socialinės atskaitomybės informacijos apimties ir kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Įmonių socialinės atskaitomybė, socialinės informacijos atskleidimas, informacijos kokybė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inovatyvios laiko kaštų apskaitos sistemos diegimo galimybių studija

Raktažodžiai: Laiko kaštų apskaita ir valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonių socialinės atsakomybės ir atskaitomybės diegimo galimybių studija

Raktažodžiai: Įmonių socialinė atsakomybė ir atskaitomybė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės marketingo komunikacijos sprendimų efektyvumo tyrimai

Raktažodžiai: Marketingo komunikacija, efektyvumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo plėtros greitai augančiose nestabiliose rinkose valdymo metodologijos sukūrimas

Raktažodžiai: Verslo plėtra; augančios rinkos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo procesų reinžineringas, pritaikant verslo modelį greitai augančioms nestabilioms rinkoms

Raktažodžiai: Verslo procesų reinžineringas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Spartaus verslo augimo valdymo pakopinio modelio sukūrimas

Raktažodžiai: Pakopinis modelis; spartus verslas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo procesų ir valdymo sprendimų dizainas verslo augimo atskiroms verslo augimo pakopoms

Raktažodžiai: Verslo procesai; verslo augimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Jauno globalaus technologinio verslo vystymo metodologijos sukūrimas

Raktažodžiai: Jaunas globalus verslas; metodologija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Antrepreniško marketingo sprendimų galimybių studijos

Aprašymas: Inovatyvių įmonių marketingo planavimas. Vartotojų reakcijos į naujoves vertinimas. Komunikacijos (pagrįstos mažu biudžetu ir kūrybiškumu) sprendimai.

Raktažodžiai: Antreprenerystė, marketingas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Jauno globalaus technologinio verslo vystymo metodologijos adaptavimas konkrečiam sektoriui/įmonės profiliui ir vystymo strategijos parengimas

Raktažodžiai: Jaunas globalus verslas; technologinis vystymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Strateginio audito metodologija startuoliams ir sparčiai augančioms verslo įmonėms

Raktažodžiai: Strateginis auditas; startuoliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Strateginių verslo transformacijų modeliavimas

Raktažodžiai: Strateginių verslo transformacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Etapinės verslo transformacijos galimybių studija, taikant etapinį modelį

Raktažodžiai: Etapinės verslo transformacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Atvirųjų inovacijų procesų teorinis modeliavimas ir diegimo algoritmų versle sukūrimas

Raktažodžiai: Atvirosios inovacijos; diegimo algoritmai versle

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Atvirųjų inovacijų plėtros modelio taikymas konkrečiam verslo segmentui/ produktų grupei

Raktažodžiai: Atvirosios inovacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Integrali verslo modelio inovacijų generavimo metodologija

Raktažodžiai: Verslo modelis; inovacijų generavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo modelio vystymas konkrečiam verslo brandos/ industrijos segmentui

Raktažodžiai: Verslo modelis; industrija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo modelio inovacijų plėtros galimybių studija

Raktažodžiai: Verslo modelis; inovacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Korporatyvinių investicinių santykių valdymo ir vystymo metodologija: rizikos kapitalo ir kitų investuotojų integravimas į verslo augimo modelį

Raktažodžiai: Korporatyviniai investiciniai santykiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Korporatyvinių investicinių santykių ir ryšių valdymo metodikos sukūrimas atskiriems verslo vystymo etapams

Raktažodžiai: Korporatyviniai investiciniai santykiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujosios kartos (Next Generation Access) interneto infrastruktūros plėtojimo Rytų ir Vakarų Europoje tendencijų tyrimo metodikos sukūrimas

Raktažodžiai: Naujoji karta; interneto infrastruktūra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo modelio analizė ir jo hipotezių testavimo tyrimai

Raktažodžiai: Verslo modelis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Informacinių technologijų taikymo verslo problemos sprendimui ar inovacijos diegimui įmonėje techninė galimybių studija

Raktažodžiai: Informacinės technologijos; verslo problemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos inovacinių gebėjimų ir kultūros diagnostikos metodologija ir inovacinės kompetencijos modeliavimo metodika

Raktažodžiai: Inovacinės kompetencijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijos inovacinių gebėjimų diagnostika ir vystymo sistemos sukūrimas

Raktažodžiai: Inovacinių gebėjimų diagnostika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inovatyvios organizacijos vystymo galimybių studija ir scenarijaus parengimas

Raktažodžiai: Inovatyvios organizacijos, scenarijus

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Globalių MTEP valdymo metodologija žinioms imlioms įmonėms

Raktažodžiai: Globalių MTEP valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Veiklos galimybių vystymo, novatoriškų verslo modelių projektavimas, valdymo struktūrų ir sistemų dizainas ir kt.

Raktažodžiai: Veiklos vystymas, inovacijos, valdymas, sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Simultacinio inžineringo pritaikomumo tyrimas naujų produktų diegimo ir įvedimo į rinką kontekste.

Raktažodžiai: Simultacinio inžineringo pritaikomumo tyrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žmonių išteklių valdymo praktikų įveiklinimo įmonėje galimybių studija.

Raktažodžiai: Žmonių išteklių valdymo praktikų įveiklinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės valdymo architektūros tyrimai ir inovatyvumo akseleracijos modelių konstravimas.

Raktažodžiai: Valdymo architektūra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pokyčių ir/arba inovacijų valdymo sistemų diegimo galimybių studija.

Raktažodžiai: Pokyčių, inovacijų valdymo sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Valdymo sistemų transformacijos galimybių tyrimai.

Raktažodžiai: Valdymo sistemų transformacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo diversifikavimo galimybių studija.

Raktažodžiai: Verslo diversifikavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės vertės kūrimo grandinės reinžineringo galimybių tyrimai.

Raktažodžiai: Vertės kūrimo grandinė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo inovacinės veiklos efektyvumo didinimo galimybių studija.

Raktažodžiai: Inovacinės veiklos efektyvumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Verslo vystymosi akseleracijos galimybių studija.

Raktažodžiai: Verslo vystymasis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Darnaus vystymosi vertinimo metodikos organizacijoje taikymo galimybės.

Raktažodžiai: Darnaus vystymosi vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Organizacijų virtualumo tyrimai (virtuali komunikacija, virtualios komandos, virtualios darbo vietos, virtualios organizacijos)

Raktažodžiai: Organizacijos virtualumas, virtualios darbo vietos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Internetinių sprendimų emocinio poveikio vertinimas.

Raktažodžiai: Internetiniai sprendimai, emocinis poveikis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
IRT panaudojimo verslo skaitmenizavimui (angl. digitalization) galimybių studijos.

Raktažodžiai: IRT, verslo skaitmenizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
IRT panaudojimo verslo socializacijai (angl. social business) galimybių studijos.

Raktažodžiai: IRT, verslo sociolizacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Minios paslaugų (angl. crowdsourcing) panaudojimo įmonių veiklos procesuose galimybių studijos.

Raktažodžiai: Minios paslaugos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Energijos taupymo namų ūkiuose tendencijos

Aprašymas: "Analizuojamos individų elgsenos koncepcijos, atlikti tyrimai, parodoma kaip energijos efektyvus vartojimas keičiant gyventojų elgseną įtakoja darnaus regiono (miesto) sprendimus "

Raktažodžiai: energijos taupimas, namų ūkiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Interaktyvių sensorinių sistemų technologinė plėtra ir projektavimas

Aprašymas:

Visos šiuolaikinės "protingos" elektroninės sistemos remiasi mikrovaldikliais ir sensoriais, "jaučiančiais" aplinką. Kuriami ir taikomi valdomi (interaktyvūs) temperatūros, drėgmės, magnetinio lauko, padėties ir kt. sensoriai. Suteiktos paslaugos rezultatas - tyrimų ataskaita, pristatanti gautus rezultatus, rekomendacijas arba veikiantis maketas/prototipas.

Raktažodžiai: Jutikliai, interaktyvios sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
LED lempų parametrų ir energetinio efektyvumo tyrimas

Aprašymas: Galime atlikti LED lempų ar panašių įtaisų parametrų tyrimus, ekploatacijos laiko tyrimus, elektromagnetinio suderinamumo kontrolę pagal patvirtintą metodiką. Energetinio efektyvumo, šviesinio senėjimo bei gedimų priežasčių nustatymo ar patikimumo didinimo tyrimus bei pateikti rekomendacijas

Raktažodžiai: LED lempų parametrai, ekploatacijos laikas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektroninių ir matavimo sistemų programinės įrangos tyrimai ir metrologinis vertinimas

Aprašymas: Matavimo prietaisų ir matavimo sistemų programinės įrangos tyrimai, atitikimo WELMEC 7.2 reikalavimams įvertinimas. Suteiktos paslaugos rezultatas - bus atlikta 30 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti elektroninių ir matavimo sistemų programinės įrangos metrologinį patikimumą ir atitikimą reikalavimams.

Raktažodžiai: Elektroninė sistema, matavimai, programinė įranga, metrologinis patikimumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ultramažos galios bevielių stebėjimo ir valdymo sistemų projektavimas ir tyrimas

Aprašymas: Didžiausia visų bevielių stebėjimo ir valdymo sistemų problema ribotas baterijų tarnavimo laikas. Iškyla butinybė keisti baterijas. Tai brangu, kartais neįmanoma. Kuriami "protingi", interaktyvūs ultramažos galios jutikliai ir valdymo sistemos. Suteiktos paslaugos rezultatas (priklausomai nuo poreikio) - veikiantis maketas/prototipas.

Raktažodžiai: Ultramaža galia, bevielės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektroninių sistemų energetinio efektyvumo gerinimo tyrimai

Aprašymas: Energetiškai efektyvių specializuotų elektroninių sistemų, įskaitant iš baterijos matinamus įrenginius ir bevielius tinklus, skirtus matavimo, duomenų surinkimo, apskaitos, techninės diagnostikos sistemoms projektavimas ir tyrimai.

Raktažodžiai: Elektroninė sistema, kokybė, efektyvumas, tyrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Lazerinių šaulių treniruoklių sukūrimas, tyrimas ir praktinis panaudojimas.

Raktažodžiai: lazeriai, treniruoklis, šauliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Pusiau natūralaus šaudymo iš minosvaidžių treniruočių įrangos sukūrimas, tyrimas ir įdiegimas.

Raktažodžiai: minosvaidis, treniruoklis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Raketinių sistemų nano ir piko palydovų testsvimui, moksliniams tyrimams ir gynybos tikslams kūrimas, tyrimas ir praktinis realizavimas.

Raktažodžiai: raketos, raketinės sistemos, palydovai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Raketinės technikos fizikinių ir projektavimo principų studija.

Raktažodžiai: raketos, raketinės sistemos, galimybių studija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Automatinio ginklo dinamika, vidinė, išorinė ir sviedinio sąveikos su taikiniu balistika, raketinės sistemos ir įrengimai

Raktažodžiai: ginklai, ginkluotė, ginklo dinamika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Debesų kompiuterijos paslaugų infrastruktūrų ir platformų savybių taikomieji tyrimai.

Aprašymas: Debesų kompiuterijos paslaugų (debesų kompiuterijos programų, virtualizuotų serverių; dedikuotų serverių) infrastruktūrų ir platformų savybių taikomieji tyrimai.

Raktažodžiai: Debesų kompiuterija, saugumas, paslaugų matavimai, paslaugų kokybė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Verslo procesų IT paslaugų tyrimai

Aprašymas: Verslo procesų IT paslaugų tyrimai patikimumo, greitaveikos bei saugumo įvertinimui naudojant imitacinį modeliavimą.

Raktažodžiai: Imitacinis modeliavimas, saugumas, paslaugų matavimai, paslaugų kokybė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Mobilių objektų nuotolinė kontrolė (techninė galimybių studija)

Aprašymas: Ši paslauga koreliuoja su "Mobilių objektų nuotolinės kontrolės sistema (programinis įrankis)". Suteiktos paslaugos rezultatas - bus sukurta apie 100 psl. apimties techninė galimybių studija, įvertinanti įvairių mobilių objektų (transporto priemonių eksploatacinės ar paciento) būklės kontrolės galimybes realiame laike, kontrolės algoritmus bei galimas kontrolės priemones (technologinius sprendimus).

Raktažodžiai: Nutolę mobilūs objektai, kontrolės sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kibernetinės gynybos ir kriminalinių nusikaltimų kibernetinėje erdvėje tyrimo priemonių kūrimas ir jų panaudojimo efektyvumo tyrimai.

Raktažodžiai: Kompiuterinės informacijos ištyrimas, Nusikaltimai kibernetinėje erdvėje

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
IT infrastruktūrų auditas, rekomendacijų tobulinimui formulavimas ir techninių galimybių studijų rengimas.

Raktažodžiai: IT infrastruktūra, Incidentų tyrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Debesų kompiuterijos paslaugų teikimo mobiliosiose terpėse metodų kūrimas ir taikymo efektyvumo tyrimai.

Raktažodžiai: Debesų kompiuterija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Vietos informacijos panaudojimo specializuotoms paslaugoms teikti metodų kūrimas ir tyrimai.

Raktažodžiai: Vietos lokalizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Proginių (Ad-Hoc) mobiliųjų tinklų komunikavimo metodų kūrimas ir taikymo galimybių tyrimai.

Raktažodžiai: Proginiai tinklai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Mobiliųjų internetinių sistemų projektavimas, kūrimas ir diegimas.

Raktažodžiai: Mobiliosios sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Tikslinėms vartotojų grupėms pritaikytų proginių (Ad-Hoc) mobiliųjų tinklų bei paslaugų kūrimas.

Raktažodžiai: Proginiai tinklai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Debesų kompiuterijos paslaugų sprendimai

Aprašymas: Debesų kompiuterijos paslaugų sprendimų prototipų kūrimas

Raktažodžiai: Debesų kompiuterija, apribojimai, veiklos prognozavimas ir patvirtinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Veiklos procesų ir veiklos taisyklių tyrimai

Aprašymas: Veiklos procesų ir veiklos taisyklių modeliavimo, specifikavimo metodų ir jų taikymo informacinių sistemų projektuose tyrimai.

Raktažodžiai: Veiklos procesai, modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Ontologijų ir semantinių paslaugų tyrimai

Aprašymas: Ontologijų ir semantizuotų informacinių sistemų, semantinių paslaugų (Semantic Web Services) kūrimo, informacinių išteklių integravimo metodų tyrimai.

Raktažodžiai: Semantinis tinklas, ontologija, informacinės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
CASE įrankių tobulinimas

Aprašymas: CASE įrankių tobulinimas, Informacinių sistemų projektavimo technologijų kūrimas.

Raktažodžiai: CASE, informacinės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Veiklos procesų ir veiklos taisyklių įrankių ir technologijų kūrimas bei tobulinimas

Aprašymas: Veiklos procesų ir veiklos taisyklių modeliavimo, specifikavimo įrankių ir technologijų kūrimas bei tobulinimas.

Raktažodžiai: Veiklos procesai, modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Ontologijų ir semantinio tinklo sistemų kūrimo technologijų ir įrankių tobulinimas ir kūrimas

Aprašymas: Ontologijų ir semantizuotų informacinių sistemų kūrimo technologijų ir įrankių tobulinimas ir kūrimas.

Raktažodžiai: Semantinis tinklas, ontologija, informacinės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Įvairios informacinių sistemų kūrimo, analizės ir vertinimo paslaugos

Aprašymas: Įvairių informacinių sistemų, duomenų bazių, paslaugų, programų paketų kūrimo, analizės, vertinimo paslaugos

Raktažodžiai: Informacinės sistemos, duomenų bazės, veiklos procesai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Informacinių sistemų kūrimo galimybių studijos.

Aprašymas: Informacinių sistemų (duomenų bazių, paslaugų, programų paketų) kūrimo galimybių studijos.

Raktažodžiai: Informacinės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Veiklos procesų ir veiklos taisyklių modeliavimo ir specifikavimo metodų taikymo galimybių studijos

Aprašymas: Veiklos procesų ir veiklos taisyklių modeliavimo ir specifikavimo metodų taikymo informacinėse sistemose galimybių studijos.

Raktažodžiai: Informacinės sistemos, veiklos procesai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Ontologijų ir semantinių paslaugų galimybių studijos

Aprašymas: Ontologijų ir semantizuotų informacinių sistemų kūrimo galimybių studijos.

Raktažodžiai: Semantinis tinklas, ontologija, informacinės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Informacinių sistemų galimybių studijos ir ekspertiniai vertinimai

Aprašymas: Informacinių sistemų technologinių sprendimų ar kūrimo priemonių galimybių studijos ir ekspertiniai vertinimai.

Raktažodžiai: Informacinės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Kibernetinės gynybos priemonės

Aprašymas: Kibernetinės gynybos metodų ir techninių priemonių taikymas

Raktažodžiai: Nusikaltimai kibernetinėje erdvėje

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Automatizuotas sudėtingų programų sistemų testavimas.

Raktažodžiai: Programų testavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Programinės ir technines įrangos bei integruotų sistemų kokybės užtikrinimo metodų kūrimas, tobulinimas, ir tyrimas.

Raktažodžiai: Kokybės užtikrinimas, programinė įranga, techninė įranga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Sudėtingų programinės įrangos sistemų (mobilių, paskirstytų, daiktų interneto, saityno paslaugų) projektavimo ir kūrimo metodų tyrimai.

Raktažodžiai: Programų kūrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Automatizuoto testavimo priemonių kūrimas ir pritaikymas programinės įrangos kūrimo procesui.

Raktažodžiai: Programų testavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Sudėtingų programinės įrangos sistemų kūrimas.

Raktažodžiai: Programų kūrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Testavimo ir automatizuoto testavimo įtraukimas į programų sistemų kūrimo procesą, testavimo galimybių studijos.

Raktažodžiai: Programų testavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Programų sistemų architektūrų tyrimas.

Raktažodžiai: Programų architectūros

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Programų sistemų galimybių studijos.

Raktažodžiai: Galimybių studijos, programinė įranga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Technologiniai multimedija signalų apdorojimo uždaviniai bei įvairiafunkcinių algortimų implementacija

Raktažodžiai: Signalų apdorojimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Debesų kompiuterijos paslaugų galimybių studijos

Aprašymas: Debesų kompiuterijos paslaugų sprendimų kūrimo galimybių studijos

Raktažodžiai: Debesų kompiuterija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Konsultavimas optimizavimo tematika

Aprašymas: Konsultavimas optimizavimo algoritmų tematika

Raktažodžiai: Optimizavimas, mokymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
3D objektų skenavimo kursai

Aprašymas: 3D objektų skenavimo ir 3D modelio sudarymo kursai

Raktažodžiai: 3D skenavimas, modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
3D objektų skenavimas

Aprašymas: 3D objektų skenavimas ir 3D modelio sudarymas

Raktažodžiai: 3D skenavimas, modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
3D objektų spausdinimo kursai

Aprašymas: 3D objektų spausdinimo kursai

Raktažodžiai: 3D spausdinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Žaidimų kurimo pagrindų kursai

Aprašymas: Žaidimų kurimo pagrindų kursai (žaidimo kūrimo procesas ir Unity3d žaidimų variklis)

Raktažodžiai: Žaidimų kūrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
3D objektų spausdinimas

Aprašymas: 3D objektų spausdinimas ir modelio paruošimas spausdinimui

Raktažodžiai: 3D spausdinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Trimatės grafikos vaizdo projektų ruošimas.

Aprašymas: Trimatės grafikos (3D) vaizdo projektų ir brėžinių ruošimas

Raktažodžiai: Trimatė grafika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Dvimatės grafikos vaizdo projektų ruošimas.

Aprašymas: Dvimatės grafikos (2D) vaizdo projektų ir brėžinių ruošimas

Raktažodžiai: Dvimatė grafika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Trimatės grafikos video bei animacijos ruošimas.

Aprašymas: Trimatės grafikos (3D) video bei animacijos projektų ruošimas

Raktažodžiai: Trimatė animacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Dvimatės grafikos video bei animacijos ruošimas.

Aprašymas: Dvimatės grafikos (2D) video bei animacijos projektų ruošimas

Raktažodžiai: Dvimatė anaimacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Vaizdų atpažinimo algoritmų taikymai.

Aprašymas: Vaizdų atpažinimo algoritmų pritaikymas praktiniams uždaviniams spręsti

Raktažodžiai: Vaizdų apdorojimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Duomenų vizalizavimo metodai.

Aprašymas: Duomenų vizalizavimo metodai, duotų duomenų masyvų vizualizacija užsakovo nurodytu formatu bei specifikacija

Raktažodžiai: Duomenų vizualizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Resursų valdymas ir optimizavimas

Aprašymas: Duotų skaičiavimo užduočių, resursų mažinimo bei algoritmų optimizavimo metodų kūrimas, taikymas ir metodika

Raktažodžiai: Optimizavimas, resursų valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
E-mokymosi turinio kurimas

Aprašymas: E-mokymosi turinio (paskaitų, kursų) kurimas

Raktažodžiai: E-mokymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Interaktyvaus e-mokymosi turinio kurimas

Aprašymas: Interaktyvaus e-mokymosi turinio (paskaitų, kursų, praktinių užduočių) kurimas

Raktažodžiai: E-mokymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Nelietuviškos šnekos atpažinimo sistemų taikymai

Aprašymas: Užsienietiškų šnekos atpažinimo sistemų implementacija praktiniams uždaviniams spręsti

Raktažodžiai: Šnekos atpažinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Lietuviškų šnekos atpažinimo sistemų taikymai

Aprašymas: Lietuviškų šnekos atpažinimo sistemų implementacija praktiniams uždaviams spręsti

Raktažodžiai: Šnekos atpažinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Interaktyvių ir daugialypių terpių valdymo sąsajos

Aprašymas: Interaktyvių ir daugialypės terpės valdymo sąsajų kūrimas ir modeliavimas

Raktažodžiai: Daugialypė sąsaja

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Daugialypės terpės sąsajų ir asistavimo priemonės neįgaliesiems

Aprašymas: Daugialypės terpės sąsajų ir asistavimo priemonių neįgaliesiems kūrimas ir modeliavimas

Raktažodžiai: Daugialypė sąsaja

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Šneka valdomų sistemų programavimas

Aprašymas: Telefoninių, šneka valdomų, savitarnos sistemų programavimas

Raktažodžiai: Šnekos atpažinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Programinės ir technines įrangos bei integruotų sistemų kokybės užtikrinimo metodų kūrimas, tobulinimas, ir tyrimas.

Raktažodžiai: Integruotų sistemų kokybės užtikrinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Išmaniųjų aplinkų, daiktų interneto sistemų kūrimas

Aprašymas: Išmaniųjų aplinkų ir daiktų interneto sistemų projektavimas ir realizavimas

Raktažodžiai: Išmani aplinka, protingi daiktai, daiktų internetas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Programinės įranga, skirta mobiliems įrenginiams

Aprašymas: Programinės įrangos, skirtos mobiliems įrenginiams projektavimas, realizavimas ir testavimas.

Raktažodžiai: Mobili programinė įranga, projektavimas, realizacija, testavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Programinės įrangos kokybės užtikrinimo procesai

Aprašymas: Programinės įrangos kokybės užtikrinimo procesų galimybių studijos, projektavimas, diegimas ir tyrimas.

Raktažodžiai: Programinės įrangos kokybė, testavimas, kokybės procesai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Išmaniosios vartotojo sąsajos

Aprašymas: Išmaniųjų vartotojo sąsajų galimybių studija, projektavimas ir realizacija.

Raktažodžiai: Išmanios vartotojo sąsajos, kinect, leap motion neuro-computing, brain-computing

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Stereoskopinių panoramų ir virtualių ekskursijų (turų) kūrimas

Aprašymas: Stereoskopinių panoramų ir virtualių stereoskopinių ekskursijų (turų) kūrimas stereoskopinį "3D" vaizdą palaikantiems įrenginiams (personaliniams kompiuteriams, išmaniems televizoriams).

Raktažodžiai: Stereoskopinės panoramos, interaktyvūs stereoskopiniai virtualūs turai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Virtualių apžvalgos taškų ir virtualių ekskursijų (turų) kūrimas

Aprašymas: Virtualių apžvalgos taškų ir virtualių ekskursijų (turų) kūrimas interneto svetainėms, terminalams, mobiliems įrenginiams ir išmaniems televizoriams.

Raktažodžiai: Panoramos, virtualios interaktyvios ekskursijos, virtualūs turai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Programinės įrangos sistemų projektavimas ir kūrimas

Aprašymas: Sudėtingų programinės įrangos sistemų projektavimo ir kūrimo metodų tyrimai.

Raktažodžiai: Sudėtinga programinė įranga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Audiovizualinės produkcijos transliavimo sistemų sprendimai

Aprašymas: Audiovizualinės produkcijos transliavimo sistemų optimizavimo ir valdymo sprendimai.

Raktažodžiai: Optimizavimas, valdymas, multimedija, gamyba

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Audiovizualinės produkcijos gamybos sprendimai

Aprašymas: Audiovizualinės produkcijos gamybos proceso optimizavimo ir valdymo sprendimai.

Raktažodžiai: Multimedija, gamybos procesai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Audiovizualiniai produktai

Aprašymas: Audiovizualinės produkcijos gamyba.

Raktažodžiai: Multimedija, gamyba

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Sprendimai audiovizualinėms technologijoms

Aprašymas: Aparatūrinių ir programinių sprendimų audiovizualinėms technologijoms projektavimas, įgyvendinimas, palaikymas.

Raktažodžiai: Aparatūros projektavimas, programų kūrimas, multimedija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Programavimo C kalba darbai

Aprašymas: Programavimo C kalba darbai

Raktažodžiai: Programavimas, C

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
AutoCAD kursai

Aprašymas: AutoCAD kursai (naudotis AutoCAD programine įranga; pritaikyti AutoCAD aplinką savo poreikiams; kurti brėžinius programos AutoCAD priemonėmis nuo pradžios iki pabaigos; tikrinti ir koreguoti brėžinį AutoCAD priemonėmis)

Raktažodžiai: Mokymas, AutoCAD

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Brėžinių braižymas AutoCAD

Aprašymas: 2D ir 3D brėžinių braižymas AutoCAD programa

Raktažodžiai: 2D, 3D brėžiniai, AutoCAD

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Įvairių algoritmų programavimas

Aprašymas: Įvairių algoritmų programavimas (Javos, C, C kalbomis).

Raktažodžiai: Programavimas, Java, C, C

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Elektroninės leidybos sistemos

Aprašymas: Elektroninės leidybos sistemų kūrimas ir diegimas

Raktažodžiai: E-leidyba

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Programavimas Pascal

Aprašymas: Programavimo Pascal kalba darbai

Raktažodžiai: Programavimas, Pascal

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Euristinių optimizavimo algoritmų sudarymas

Aprašymas: Euristinių optimizavimo algoritmų sudarymas (orientuojantis į genetinių algoritmų kūrimą)

Raktažodžiai: Euristinis optimizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Skaitmeninėje rentgeno diagnostikoje naudojamų parametrų analizė bei problemų sprendimas

Raktažodžiai: skaitmeninė rentgeno diagnostika, parametrų tyrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Medžiagų optinių savybių nustatymas

Raktažodžiai: UV-Vis spektrometrija, atspindžio matavimai, skaidrumo matavimai, optiniai matavimai, tamsaus lauko stebėjimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Medžiagų struktūros savybių nustatymas Ramano spektroskopijos metodais

Raktažodžiai: Ramano sklaida, spektrometras, ploni sluoksniai, medžiagos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Paviršiaus morfologijos tyrimas (tirpale ir sausam mėginiui)

Aprašymas: Morfologijos tyrimai atliekami skystyje ir sausomis sąlygomis. Didžiausias skenuojamas bandinio plotas 120 x 120 mikronų. Yra galimybė vertinti bandinio paviršiaus šiurkštumą, elektrines bandinio savybes.

Raktažodžiai: AJM, morfologija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Pacientų apšvitos mažinimo skaitmeninėje rentgeno diagnostikoje metodikos rengimas

Aprašymas:

Skaitmeninė rentgeno diagnostika; Pacientų apšvitos mažinimo skaitmeninėje rentgeno diagnostikoje metodikos rengimas.

Raktažodžiai: skaitmeninė rentgeno diagnostika, metodika, apšvita

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Mėginio optinių savybių nustatymas UV-Vis spektrometru tirpale ir ant skaidraus/neskaidraus substrato

Aprašymas: Yra galimybė registruoti spektrą tirpale, nuo skaidrių ir neskaidrių mėginių.

Raktažodžiai: UV-Vis spektroskopija, optinės savybės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Reakcijos eigos stebėjimas realiame laike taikant UV-Vis spektroskopijos metodą

Aprašymas: Taikant turimą UV-Vis spektrometrą yra galimybė stebėti chemines reakcijas tirpale ir registruoti spektrinius pokyčius laike.

Raktažodžiai: UV-Vis spektroskopija realiame laike

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Plazmocheminių technologijų taikymai: elementariųjų ir sudėtingų puslaidininkių, dielektrikų bei laidininkų ėsdinimas aktyviųjų dujų plazmoje

Raktažodžiai: elementarieji ir sudėtingieji puslaidininkiai; puslaidininkių, dielektrikų bei laidininkų ėsdinimas; aktyviųjų dujų plazma

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Plazmocheminių technologijų taikymai: atrankusis ėsdinimas, ėsdinimo anizotropiškumas, paviršinio sluoksnio elementinės sudėties kitimas, inhibitorių susidarymas ir naudojimas, paslėptųjų sluoksnių sudarymas

Raktažodžiai: atrankusis ėsdinimas, ėsdinimo anizotropiškumas, paviršinio sluoksnio elementinės sudėties kitimas, inhibitorių susidarymas ir naudojimas, paslėptųjų sluoksnių sudarymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Medžiagų fizinių dydžių akustinių matavimo metodų kūrimas, konsultavimas

Raktažodžiai: ultragasas, kontaktiniai metodai, nekontaktiniai metodai, imersiniai metodai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Akustinių srautų matavimo metodų kūrimas, konsultavimas

Raktažodžiai: ultragarsas, invaziniai metodai, neinvaziniai metodai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Medžiagų savybių matavimas naudojant tiesines ir netiesines ultragarsines bangas kietuose kūnuose, matavimų modeliavimas, konsultavimas

Raktažodžiai: medžiagų nuovargis, faziniai virsmai, bangų maišymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Naujų produktų kūrimas, įrangos projektavimas.

Aprašymas: Teikiamos naujų produktų kūrimo konsultacijos

Raktažodžiai: Gamybinė įranga, produkto kūrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vandenilio energetikoje taikomų, pageidaujamų fizikinių savybių mežiagų gavimas sintezuojant medžiagų dangas

Aprašymas:

Vandenilio energetikoje taikomų, pageidaujamų fizikinių savybių mežiagų gavimas sintezuojant medžiagų dangas.

Raktažodžiai: ploni sluoksniai, fizikinis vakuuminias nusodinimas, vandenilio energetika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Netiesinių dinaminių sistemų taikomieji tyrimai

Raktažodžiai: Laiko eilutė, atraktoriai, chaosas, prognozavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Inovatyvių metodų kūrimas netiesinių dinaminių sistemų tyrimui

Raktažodžiai: Vizualinė kriptografija, informacijos slėpimas ir perdavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Vizualinės kriptografijos algoritmų kūrimas panaudojant fraktalines muaro gardeles bei chaotinius svyravimus

Raktažodžiai: Kelių juostų ženklinimas, fraktalai, sauga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Magnetinio lauko įtakos žmonių ir gyvūnų sveikatai bei savijautai tyrimas

Raktažodžiai: Magnetinis laukas, svyravimai, širdies kraujagyslių sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Techninių, informacinių ir medicininių sistemų matematinis modeliavimas

Raktažodžiai: Modeliavimas, analizė, programinės priemonės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Kriptografijos algoritmų kūrimas, realizavimas ir diegimas

Raktažodžiai: Kriptografinė duomenų sauga, e-dokumentų sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Mašinų ir mechaninių konstrukcijų vibracinių ir akustinių parametrų matavimai.

Raktažodžiai: Matavimai, vibracija, pagreitis, greitis, poslinkis, akustinis triukšmas, rezonansas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinių įrengimų techninės būklės įvertinimas, gedimų nustatymas.

Raktažodžiai: Matavimai, ISO10816, vibrodiagnostika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninės galimybių studijos, susijusios su atliekamais moksliniais tyrimais.

Raktažodžiai: Mechatroninės sistemos, moksliniai tyrimai, apžvalgos, palyginamoji analizė, konsultacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
„Sumanių“ mechatroninių gaminių kūrimas ir tyrimas.

Raktažodžiai: Adaptyvios sistemos, sumanios medžiagos, savidiagnozuojantys ir saveremontuojantys mazgai ir mechanizmai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Aukšto tikslumo pjezoelektrinių pavarų precizinėms mechatronikos sistemoms kūrimas ir tyrimas.

Raktažodžiai: Pjezoelektriniai varikliai, kelių laisvumo laipsnių pavaros, judesio skyra, pjezokeitikliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mašinų ir įrengimų dinaminės kokybės užtikrinimo būdų ir priemonių kūrimas ir tyrimai, taikant adaptyvius virpesių gesinimo būdus ir metodus.

Raktažodžiai: Dinaminė kokybė, Adaptyvus slopinimas, mechaniniai virpesiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mechatrononių įrenginių ir sistemų parametrų matavimas gamybinėmis sąlygomis.

Raktažodžiai: Mechatroninės sistemos, kokybės parametrai, gamybinės sąlygos, kokybės matavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų mechatroninių sistemų kūrimo techninių galimybių studijos.

Raktažodžiai: Mechatroninės sistemos, Galimybių tyrimai ir studijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
„Sumanių“ įrankių kūrimas.

Aprašymas: Kuriamos savaime energiją generuojančios, bevielio ryšio priemonės „sumaniems“ įrankiams

Raktažodžiai: Sumanūs apdirbimo įrankiai, integruoti jutikliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Rizikos ir neapibrėžtumo analizė

Aprašymas: Rizikos ir neapibrėžtumo analizė apima įvairių objektų ir sistemų tikimybinį saugos vertinimą, kuomet gali būti atsižvelgiama į duomenų neapibrėžtumą ar atskirai tiriamas įvairių modelių rezultatų neapibrėžtumas ir jautrumas pradinių parametrų kaitai. Šios analizės taikymai gali būti siejami su rizikos monitoringu, kontrole, minimizavimu ar rizikos vertinimu pagrįstų sprendimų priėmimu.

Raktažodžiai: Rizikos minimizavimas, saugos sistemų tyrimas, neapibrėžtumo vertinimas ir jautrumo analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Fenomenologinio modelio, aprašančio reaktyviojo joninio ėsdinimo metu paviršiuje vykstančius procesus, plonų dangų susidarymą, katalizės reakcijas ir kt., kūrimas

Aprašymas:

Fenomenologinio modelio, aprašančio reaktyviojo joninio ėsdinimo metu paviršiuje vykstančius procesus, plonų dangų susidarymą, katalizės reakcijas ir kt., kūrimas.

Raktažodžiai: Katalizė, pavirčiaus šiurkštumas, difuzija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Matematinis technologinių (fizikinių-cheminių) procesų modeliavimas

Aprašymas:

Matematinis technologinių (fizikinių-cheminių) procesų modeliavimas.

Raktažodžiai: technologiniai procesai, matematinis modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Gedimų, klaidų ar ilgaamžiškumo duomenų analizė

Aprašymas: Įvairios įrangos ir sistemų gedimų, žmogaus (operatorių) klaidų ar ilgaamžiškumo duomenų analizė yra siejama su bendru patikimumo teorijos taikymu. Šiuo atveju gali būti atsižvelgiama į įrangos ir žmogaus senėjimo procesus, įvairius aplinkos faktorius bei vykdoma tikimybinė tiek ilgaamžiškumo, tiek išgyvenamumo analizė.

Raktažodžiai: Įrangos gedimai, žmogaus klaidos, išgyvenamumo ir ilgaamžiškumo analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Daugiamačių statistinių duomenų vizualizavimo modelių kūrimas

Aprašymas: Didelio matmenų skaičiaus duomenų vizualizavimas suteikia galimybę stebėti duomenų grupavimosi tendencijas, įvertinti atskirų daugiamačių taškų tarpusavio artimumą, efektyviau atskleisti informaciją slypinčią duomenyse, priimti racionalius sprendimus. Panaudojus įvairius duomenų vizualizavimo metodus ir programinės priemonės vizualizuojami duomenys. Siekiant gauti kuo daugiau naujų žinių apie analizuojamus duomenis, jungiami keli skirtingais principais grindžiami vizualizavimo metodai.

Raktažodžiai: Duomenų vizualizavimas, statistiniai grafikai, daugiamatės skalės, interaktyvi vizuali duomenų tyryba

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Judesių matavimas ir analizė

Raktažodžiai: Judesių matavimas, judesių analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Raumenų elektrinio aktyvumo tyrimai ir analizė

Raktažodžiai: EMG

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žmogaus kūno ir judesių modeliavimas

Raktažodžiai: kompiuterinis modeliavimas, žmogaus judesių imitavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Bioinžinerinių medžiagų tempimo gniuždymo tyrimai ir analizė

Raktažodžiai: biomedžiagų mechaninis tyrimas, tempimo-gniuždymo matavimo sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mechaninių sistemų modeliavimas, projektavimas ir perprojektavimas

Raktažodžiai: Mechaninės sistemos, kompiuterinis modeliavimas, perprojektavimas, reversinė inžinerija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninių pasiūlymų ir galimybių studijų rengimas, situacijos įvertinimas.

Raktažodžiai: Techninė analizės, galimybių studijos, techniniai pasiūlymai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medžiagų apdirbimo procesų efektyvumo didinimo metodų kūrimas ir diegimas.

Aprašymas: Kuriami pjovimo įrankiai, kurie pasižymi iš anksto užduotomis dinaminėmis charakteristikomis, leidžiančiomis pagerinti apdirbamo kokybę

Raktažodžiai: Mechaninis apdirbimas, procesų analizė, apdirbimo efektyvumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vibracinio pjovimo priemonių kūrimas ir taikymai.

Aprašymas: Kuriami vibracinio tekinimo, gręžimo, frezavimo įrankiai užtikrinantys didesnį apdirbimo efektyvumą

Raktažodžiai: Vibraciniai pjovimo įrankiai, projektavimas, testavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kietų ir trapių medžiagų apdirbimas pjovimu.

Aprašymas: Kuriamos kietų - trapių medžiagų apdirbimo technologijos

Raktažodžiai: Sunkiai apdirbamų lydinių įranga, metodai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kompiuterinis modeliavimas, įrenginių vibracijų, triukšmo mažinimas ir greitaveikos didinimas.

Aprašymas: Kuriami mechaninių sistemų matematiniai modeliai užtikrinantys realių sistemų tobulesnes dinamines charakteristikas

Raktažodžiai: Vibracijų, triukšmo mažinimo metodai, apdirbimo greitaveika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinių procesų valdymo tobulinimas.

Aprašymas: Kuriamos priemonės „cloud manufacturing“ taikymams

Raktažodžiai: Gamybos procesai, valdymas, efektyvumo didinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinių kokybės gerinimo metodų diegimas.

Aprašymas: Kuriami įrankiai garantuojantys geresnes apdirbtų paviršių charakteristikas

Raktažodžiai: Technologinės priemonės, gaminių kokybė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinių procesų spartinimas, darbo efektyvumo didinimas.

Aprašymas: Technologiniai sprendimai medžiagų apdirbimo efektyvumo didinimui

Raktažodžiai: Gamybos procesai, spartinimas, našumo didinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žmogaus sveikatinimo ir aktyvumo vertinimo įrangos kūrimas.

Aprašymas: Kuriamos žmogaus stuburo sistemos aktyvinimo ir vertinimo priemonės

Raktažodžiai: Sveikatinimo įranga, fizinio aktyvumo stebėsenos įranga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Netradicinių žmogaus kraujotakos sistemos diagnostikos priemonių kūrimas.

Aprašymas: Kuriamos žmogaus kraujotakos mikrocirkuliacinės sistemos aktyvinimo ir diagnostikos priemonės

Raktažodžiai: Pulso analizė, vibraciniai metodai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mikro energijos generatorių kūrimas.

Aprašymas: Kuriami savaime energiją generuojantys įrenginiai besisukantiems ir nesisukantiems įrankiams

Raktažodžiai: Miniatiūriniai elektros energijos generatoriai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
MEMS ir MOEMS taikymai

Aprašymas: MEMS ir MOEMS taikymai žmogaus sveikatos rodiklių vertinimui

Raktažodžiai: Mikrosistemos, mikrojutikliai, mikrovykdikliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Biomedicininių prietaisų ir diagnostinių priemonių kūrimas ir tyrimas.

Raktažodžiai: Bangolaidžių skirtų vidiniam kraujagyslių valymui modeliavimas, konstravimas bei eksperimentiniai tyrimai.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinių kokybės gerinimo metodų diegimas.

Raktažodžiai: kokybės valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Galimybių studijos pagal tekstilės srities mokslinių taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sritį.

Aprašymas: Atliekamos naujų medžiagų kūrimo ar žinomų medžiagų pritaikymo naujai paskirčiai galimybių studijos. Sudaromos įžvalgos apie tekstilės medžiagų panaudojimo galimybių perspektyvumą atskirose srityse.

Raktažodžiai: Tekstilės medžiagos, pluoštai, audimas, mezgimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Polimerinių medžiagų stiprumo didinimas, gaminio konstrukcijos ir formavimo technologinių režimų optimizavimas.

Aprašymas: Atliekami lūžtančių, skylančių, neteisingai besideformuojančių, prarandančių formą formuotų polimerinių gaminių tyrimai ir teikiamos rekomendacijos gamybos technologijai ar gaminio konstrukcijai pataisyti.

Raktažodžiai: Konstrukcija, technologinių režimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Polimerinių konstrukcijų liekamųjų įtempių mažinimo ir stiprumo didinimo konstruktorinių, techninių ir technologinių galimybių studija.

Aprašymas: Atliekama lūžtančių, skylančių, neteisingai besideformuojančių, prarandančių formą formuotų polimerinių gaminių studija ir nurodomi galimi būdai polimerinio gaminio konstrukcijai pataisyti.

Raktažodžiai: Liekamieji įtempiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pakavimo medžiagų maisto produktams pakuoti parinkimo metodikų ypatumai

Aprašymas: Parengta pakavimo medžiagų panaudojimo techninė galimybių studija.

Raktažodžiai: Maisto pakavimo medžiagos, pakavimo procesai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kartono ir plastiko pakuočių, skirtų maisto produktams pakuoti, masės minimizavimas ekologiniu požiūriu

Aprašymas: Atliekamas pakuočių masės minimizavimo galimybių tyrimas, formuluojamos rekomendacijos.

Raktažodžiai: Maisto pakavimo medžiagos, optimalus projektavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Daugiasluoksnių pakuočių spaudos su nanodalelėmis technologijų taikymo tyrimai

Aprašymas: Parengta technologijų taikimų įmonėje techninė galimybių studija.

Raktažodžiai: Daugiasluoksnės pakuotės, nanomedžiagos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Spausdinimo ir atspaudų laminavimo įrangos diagnostika (virpesių matavimas, spausdinimo juostos (lapo) transportavimo trakto volelių mušimo matavimai, balansavimas)

Aprašymas: Atliekama mašinų diagnostika, formuluojamos rekomendacijos jų būklės gerinimui.

Raktažodžiai: Spausdinimo įranga, įrangos diagnostika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medžiagų apdirbimo procesų efektyvumo didinimo metodų kūrimas ir diegimas.

Raktažodžiai: įrankių virpesiai, ruošinių sužadinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vibracinio pjovimo priemonių kūrimas ir taikymai.

Raktažodžiai: įrankio virpesiai, ruošinio žadinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kietų ir trapių medžiagų apdirbimas pjovimu.

Raktažodžiai: trapus-plastinis virsmas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kompiuterinis modeliavimas, įrenginių vibracijų, triukšmo mažinimas ir greitaveikos didinimas.

Raktažodžiai: vibroizoliavimas, modų žadinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinių procesų valdymo tobulinimas.

Raktažodžiai: atviros ir uždaros valdymo sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kuro degimo ir kitų energetinių savybių tyrimai.

Aprašymas: Buitinių kietojo kuro katilų konstrukcinis modeliavimas, tyrimas ir optimizavimas eksploatacinėms ir saugos chatrakteristikoms pagerinti. Tai eksperimentinis- analitinis tiriamasis darbas, kurio įdiegtų rezultatų pagrindu būtų sukurti efektyvesni katilų modeliai, padidintas Lietuvos įmonėje gaminamų ir eksportuojamų buitinių kietojo kuro katilų konkurencingumas užsienio rinkose.

Raktažodžiai: degimo procesas, šilumingumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Poligrafinių gaminių kokybinis vertinimas

Aprašymas: Parengtas poligrafinių gaminių kokybės įvertinimas ir kokybės tobulinimo techninė galimybių studija.

Raktažodžiai: Spausdinta produkcija, kokybinis vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kietojo kuro katilų modeliavimas, veikimo tyrimas ir tobulinimas eksploatacinėms bei saugos charakteristikoms pagerinti.

Aprašymas: Tai eksperimentinis- analitinis tiriamasis darbas, kurio įdiegtų rezultatų pagrindu būtų sukurti efektyvesni ir patikimesni kietojo kuro, tame tarpe biokuro, buitinių katilų modeliai.

Raktažodžiai: Kietojo kuro katilai, kietojo kuro katilų modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įvairių spaudos būdų spausdinimo formų kokybinis vertinimas

Aprašymas: Spausdinimo formų diskretinių elementų matmenų kontrolė. Polimerinių spausdinimo formų kietumo nustatymas. Spausdinimo formų hidrofiliškumo/hidrofobiškumo nustatymas.

Raktažodžiai: Spausdinimo forma, kokybinis vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Džiovinto nuotekų dumblo ir kitų atliekų energetinių charakteristikų tyrimai, emisijų mažinimo, deginant nuotekų dumblo ir biokuro mišinius,tyrimai.

Aprašymas: Laboratorijoje esančiais prietaisais galima nustatyti nuotekų džiovinto dumblo energetines charakteristikas. Toliau galima atlikti jo ir jo mišinių su biokuru deginimo degimo įrenginyje tyrimus, matuojant dūmuose esančių kenksmingų emisijų kaip NOx, SO2 CO kiekius.

Raktažodžiai: nuotekų dumblas,šilumingumas, emisijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pakuočių, pakavimo technologijų, pakavimo medžiagų, panaudotų pakuočių atliekų tvarkymo ir perdirbimo technologijų tyrimai bei maketų (modelių) kūrimas ir testavimas.

Aprašymas: Kuriant pakuočių konstrukcijas, pakavimo technlogijas ir įrenginius dažniausiai orientuojamasi į konkretaus etapo aplinkybes ir neatsižvelgiama į tai, jog visi šie etapai sudaro nedalomą visumą (žiedinės ekonomikos principai). Tik toks kompleksinis požiūris, kurį ir numatoma taikyti teikiant siūlomą paslaugą, leidžia pilnai įvertinti visas susijusias aplinkybes ir optimizuoti sprendimus

Raktažodžiai: Pakuočių projektavimas, prototipų kūrimas, testavimas, adaptacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinių procesų spartinimas, darbo efektyvumo didinimas.

Raktažodžiai: apdirbimo proceso trukmė, režimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų produktų kūrimas, įrangos projektavimas.

Raktažodžiai: reversinė inžinerija, perprojektavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
„Sumanių“ įrankių kūrimas.

Raktažodžiai: virpesių modos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žmogaus sveikatinimo ir aktyvumo vertinimo įrangos kūrimas.

Raktažodžiai: judesiai, pagreičiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Netradicinių žmogaus kraujotakos sistemos diagnostikos priemonių kūrimas.

Raktažodžiai: banginiai metodai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pjezoelektrinių elektros mikrogeneratorių kūrimas ir tyrimas

Raktažodžiai: Vibraciniai elektros generatoriai, pjezoelektriniai keitikliai, modeliavimas, optimizavimas, testavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
"Sumanių" medžiagų pagrindu veikiančių makro/mikro/nano keitiklių modeliavimas, analizė ir testavimas

Raktažodžiai: Energijos keitikliai, jutikliai, vykdikliai, MEMS, NEMS, sumanios medžiagos, dinamikos tyrimai, modeliavimas, testavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Daugiadisciplininių mechatronikos uždavinių sprendimas baigtinių elementu metodu

Raktažodžiai: Kompiuterinis modeliavimas, susietieji inžineriniai uždaviniai, baigtinių elementų metodas, mechatronikos prietaisai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
CAE-CAD-CAM ciklas panaudojant MASTERCAM programinę įrangą.

Raktažodžiai: modeliavimas, technologijų sudarymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medžiagų apdirbimo procesų efektyvumo didinimo metodų kūrimas ir diegimas.Mechaninių sistemų projektavimas ir perprojektavimas (reverse engineering, redesign) panaudojant trimatį skenavimą ir Solid Works programinę įrangą.

Raktažodžiai: vibracinis pjovimas, modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Biomechaninių sistemų tyrimai

Aprašymas: Erdvinių judesių matavimas (laboratorinėmis ir relaiomis sąlygomis) ir analizė; raumenų elektrinio aktyvumo tyrimai ir analizė. Žmogaus kūno ir judesių kompiuterinis modeliavimas. Bioinžinerinių medžiagų mechaninių savybių tyrimai ir analizė.

Raktažodžiai: Judesių matavimas, judesių analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninių pasiūlymų ir galimybių studijų rengimas, situacijos įvertinimas.

Raktažodžiai: projektai, įžvalgos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
CNC staklių programų kūrimas, operatorių rengimas.

Aprašymas: CAE-CAD-CAM ciklas panaudojant MASTERCAM programinę įrangą. Parengimas darbui su programinėmis staklėmis: programinėmis tekinimo staklėmis PINACHO RAYO 165 (Fanuc 0i-TC), programinėmis frezavimo staklėmis DMU 35M (SINUMERIK 810D/840D), apdirbimo centru LEADWELL V-20 (FANUC 18i-MB); prototipų gamybos įrenginių bei robotų darbo programavimas. Programinio valdymo staklių valdymo kodai, ataskaita nuo nuo 20 iki 200 psl.

Raktažodžiai: CNC staklės, programos, kūrimas, operatorių rengimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Biomechaninės sistemos kontaktinės sąveikos dinaminė analizė (Bio medžiagų suardymas pjaunančiaisiais įrankiais)

Raktažodžiai: Modeliavimas, pjovimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Rotorinių sistemų dinamikos analizė, diagnostika, gedimų prevencijos priemonių kūrimas.

Aprašymas: Atliekama rotorinių sistemų būklės stebėsena ir diagnostika. Naudojami virpesių matavimo ir kiti būdai. Nustatomi rotorinių sistemų ir atskirų jų komponentų defektai. Teikiamos rekomendacijos rotorinių sistemų patikimumui didinti. Tiekiamos rekomendacijos sistemų techninės priežiūros tobulinimui bei modernizavimui. Parengta diagnostikos bei gedimų prevencijos sistemų diegimo bei tobulinimo įmonėje techninė galimybių studija.

Raktažodžiai:  Rotorinių sistemų diagnostika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pjovimo procesų kompiuterinis modeliavimas ir skaitinė analizė (tekinimas, frezavimas, gręžimas ir kt.).

Aprašymas: Sukurti proceso modeliai įvairių parametrų analizei, parengta jų taikymo techninė galimybių studija.

Raktažodžiai: Modeliavimas, pjovimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Metalų terminio apdorojimo ir liejimo technologijų kūrimas.

Aprašymas: Analizuojamos bei tobulinamos metalų ir lydinių terminio, termo-cheminio, termo-mechaninio apdirbimo technologijos, konsultuojama liejimo ir suvirinimo technologijų klausimais. Parengiama terminio apdorojimo ar liejimo technologinio proceso pritaikymo įmonėje techninė galimybių studija.

Raktažodžiai: Terminio apdorojimo, liejimo technologijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologijos procesų kompiuterinio projektavimo sistemų kūrimas

Aprašymas: Technologijos procesų kompiuterinio projektavimo sistema skirta mašinų gamybos įmonių inžinieriams technologams. Sistemos funkcijos: duomenų bazės parengimas; technologijos procesų projektavimas; apdirbimo operacijų laikų skaičiavimas; įrenginių apkrovimo projektavimas; technologijos dokumentų rengimas (lietuvių, ir anglų kalbomis).

Raktažodžiai: Technologijos procesai, projektavimas, kompiuterizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inovatyvių gaminių ir jų gamybos technologijų kūrimas, jų vertės bei našumo įvertinimas ankstyvoje stadijoje bei perspektyvų studija rinkose.

Aprašymas: Inovatyvių gaminių vertės didinimo metodikos sukūrimas. Gaminio parametrų gerinimas vertei didinti. Gaminio konstrukcijos gerinimas pagal vartotojo reikalavimus. Parengiama techninė galimybių studija.

Raktažodžiai:  Inovatyvios technologijos, sąnaudų prognozavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų gaminių ir technologijų kūrimas bei tyrimas naudojant sparčiuosius gamybos prototipus.

Aprašymas: Parengta sparčiuosios gamybos metodų taikymo įmonėje techninė galimybių studija.

Raktažodžiai: Nauji gaminiai, sparčioji gamyba

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
CAE-CAD-CAM ciklo užtikrinimas panaudojant MASTERCAM bei DELCAM programinę įrangą.

Aprašymas: CNC staklių programų kūrimas Fanuc ir SINUMERIK programavimo kalbomis. CNC programuotojų rengimas supažindinant su CNC programavimu, detalių modeliavimu, įrankių bei pjovimo režimų parinkimu. Mokant programuotojus laboratoriniai darbai atliekami programinėmis tekinimo staklėmis PINACHO RAYO 165 (Fanuc 0i-TC), programinėmis frezavimo staklėmis DMU 35M (SINUMERIK 810D/840D), apdirbimo centru LEADWELL V-20 (FANUC 18i-MB).

Raktažodžiai: modeliavimas, technologijų sudarymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Profesinės avalynės fizikiniai ir mechaniniai bandymai bei rezultatų analizė.

Raktažodžiai: Asmeninės apsaugos priemonės, kojų ir pėdų apsaugai, avalynė, avalynės medžiagos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir jų projektų techninė ekspertizė

Aprašymas: Technologinių linijų ir kitų technologinių sistemų techninė ekspertizė, techninių projektų sprendimų įvertinimas tiek projektavimo stadijoje, pagal projektinę (techninę) dokumentaciją, tiek vietoje (in situ).

Raktažodžiai: Technologinės sistemos, techninė ekspertizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Judumo transporto sistemoje modelių kūrimas

Aprašymas: Atliekama neigiamo transporto poveikio urbanistinėse zonose įvertinimui skirtų transporto srautų modelių analizė, išskiriant dominuojančius veiksnius ir procesus. Sudaromi atskirų transporto sistemos posistemių modeliai, skirti energijos sąnaudų, patiriamų ekologinių ir ekonominių nuostolių dėl neigiamo transporto poveikio, įvertinimui.

Raktažodžiai: Eismo spūstys, jų formavimasis ir sklaida, prognozavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
ShopMill frezavimo programų sudarymas ir paruošimas frezavimui DMU 35 staklėmis

Raktažodžiai: Frezavimas, ShopMill programavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mašinų ir konstrukcijų stiprumo ir ilgaamžiškumo tyrimai

Raktažodžiai: Stiprumas, ilgaamžiškumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
CNC staklių programų kūrimas, operatorių rengimas

Raktažodžiai: Skaitmeninis programinis valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gumos, plastikų, kompozitų ir jų sistemų sukūrimas, vertinimas ir elgsenos prognozavimas.

Aprašymas: Rezultate bus atlikta tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti MTEP projekto apie gumos, plastikų, kompozitų ir jų sistemų kūrimo technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: Mechaninės savybės, oda, tekstilė, guma, plastikai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Paviršinis mikroformavimas. Mikro ir nanodarinių ėsdinimas jonų pluošteliu

Aprašymas: Mikro ir nanodarinių formavimas atliekamas su joninio ėsdinimo įrenginiu USI-IONIC (tolygaus ėsdinimo srities skersmuo 8 cm).

Raktažodžiai: ėsdinimas jonų pluošteliu

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Garso slėgio ir garso galios lygių matavimas pagal standartus LST EN ISO 11201:2010-09, LST EN ISO 11202:2010-09, LST EN ISO 11204:2010-09, LST EN ISO 3744:2011, LST EN ISO 3746:2011, LST EN ISO 9614-2:2002, LST EN 28960:2000.

Aprašymas: Į aplinką spinduliuojamo triukšmo nustatomi parametrai: garso slėgis, vidutinis laikinis A svertinis garso slėgio lygis, akimirkinis (pikinis) C svertinis garso slėgio lygis; spinduliuotės vertė; vienkartinio garso slėgio lygis. Garso galios lygių nustatymas matuojant garso slėgį. Bandymų objektai: patalpose ar lauke naudojamos mašinos, skirtos judriam darbui ar veikti stacionariu režimu. Triukšmo šaltiniai, kuriems galima apibrėžti fiziškai stacionarų matavimo paviršių ir kuris spinduliuoja nuostovųjį triukšmą (nešiojamosios rankinės variklinės mašinos, diskiniai pjūklai, rankinės pastūmos medienos obliavimo mašinos, kompresoriai ir pan.). Pagrindinės matavimo priemonės - vibracijos ir triukšmo duomenų apdorojimo analizatorius Pulse 3560, garso lygio matuoklis BK 2260 INVESTIGATOR, akustinis kalibratorius 4231 ir kt. Bandymai atliekami akredituotoje laboratorijoje ir išduodami ES šalyse galiojantieji bandymų protokolai.

Raktažodžiai: Garso galia, garso slėgis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įvairių mechaninių dydžių matavimas (poslinkių, jėgos, slėgio)

Aprašymas: Įvairių mechaninių dydžių matavimas (poslinkių, jėgos, slėgio) mobiliu daugiakanaliu (8 kanalų) kompiuterizuotu matavimo kompleksu Spider-Mobil (HBM, Vokietija). Matavimus galima atlikti ten, kur nėra galimybės naudoti įprastinę elektroninę matavimo įrangą, nes kompleksas turi savo autonominį maitinimo šaltinį. Komplekte yra pagreičio jutiklis (iki 1000 m/s2) , 2 kN ir 50 kN jėgos jutikliai, 2, 10 ir 100 mmn poslinkių jutikliai (kontaktiniai), ir 20, 100 ir 200 bar slėgio jutikliai. Ataskaita nuo 20 iki 200 psl.

Raktažodžiai: Poslinkis, jėga, slėgis, matavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Bepiločių skraidymo aparatų valdymo ir praktinio taikymo tyrimai

Aprašymas: Bepiločių skraidymo aparatų projektavimas, gamyba bei valdymo optimizavimas įvertinant skirtingas ir besikeičiančias skraidymo sąlygas bei saugumo užrikrinimo klausimus.

Raktažodžiai: Bepiločiai skraidymo aparatai, jų valdymas ir taikymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technnologinio proceso kompiuterizuotas (CAM) modeliavimas.

Aprašymas: Parengta CAM modelių panaudojimo įmonėje techninė galimybių studija.

Raktažodžiai: CAM modeliavimas (SolidWorks)

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Poligrafinių ir pakavimo medžiagų fizikinių - mechaninių charakteristikų tyrimai

Aprašymas: Atliekami savybių matavimui, formuluojamos rekomendacijos jų panaudojimui.

Raktažodžiai: Pakavimo medžiagos, charakteristikų tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Daugiafunkcių polimerinių medžiagų ir gaminių, pasižyminčių inovatyviomis savybėmis, kūrimas, tyrimas ir vertinimas.

Aprašymas: Rezultate bus sukurtos polimerinės sistemos (mišiniai, klijai, dangos, kt.) ar jų gaminiai su technologiškomis ar inovatyviomis (antimikrobinėmis, superhidrofobinėmis, kt.) savybėmis, nauji inovatyvių produktų ir jų gavimo metodai.

Raktažodžiai: Laidumas, sugertis, oda, plastikai, plėvelės, laminatai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gumos, plastikų, kompozitų ir jų sistemų sukūrimas, vertinimas ir elgsenos prognozavimas.

Aprašymas: Rezultate bus sukurtos įvairių medžiagų kompozicijos, įvertintas jų savybių kitimas nuo sudėties bei atliktas jų elgsenos modeliavimas, veikiant terminėms, mechaninėm,s ir kitoms apkrovoms.

Raktažodžiai: Laidumas vandeniui, sugertis, desorbcija oda, neaustinės medžiagos, kartonas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Dangos atsparumo nusitrynimui ir polimerinių medžiagų atsparumo dilinimui nustatymas LST EN ISO 20344; LST EN 12770; ISO 4649

Raktažodžiai: Atsparumas dilinimui, dangos atsparumo nusitrynimui

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Profesinės avalynės ir jos medžiagų fizikinių, elektrinių, mechaninių savybių ir atsparumo įvairiems išorės poveikiams nustatymas ir vertinimas.

Aprašymas: Rezultate bus įvertinta profesinės avalynės ir jos komponentų iš įvairių medžiagų (odos, plastiko, tekstilės, metalo, dengtų medžiagų, kt.) atitiktis Europos Tarybos asmens apsaugos priemonių direktyvai 89/686/EEB ir kitems norminiams dokumentams bei atlikta tyrimų rezultatų analizė.

Raktažodžiai: Avalynė, standžios noselės, pradūrimui atsparūs intarpai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gamtinių ir sintetinių polimerų adhezinių ir suvirintų sistemų kūrimas bei savybių tyrimas ir vertinimas.

Aprašymas: Rezultate bus sukurtos įvairių medžiagų sujungimai, įvertintas jų savybių kitimas nuo konstrukcijos, klijų ir pagrindų prigimties ir sanklijos gavimo sąlygų, atliktas jų elgsenos prognozavimas aplinkos veiksnių poveikyje.

Raktažodžiai: Adhezinė sąveika, klijai, polimerai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Atsparumo slydimui nustatymas pagal standartą LST EN ISO 13287; LST EN ISO 20344

Aprašymas: Atliekamas avalynės padų arba lakštinių medžiagų bandinių trinties koeficiento nustatymas esant skirtingiems paviršiams (metalas, keramika), skysčiams (vanduo, glicerolis) ir pozicijoms (kulnas, pėda).

Raktažodžiai: Slydimo trinties koeficientas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektrinės varžos nustatymas pagal standartą LST EN ISO 20344

Aprašymas: Atliekamas avalynės padų arba lakštinių medžiagų bandinių trinties koeficiento nustatymas esant skirtingiems paviršiams (metalas, keramika), skysčiams (vanduo, glicerolis) ir pozicijoms (kulnas, pėda).

Raktažodžiai: Elektrinė varža

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Taškų hologramų originalų formavimas

Aprašymas: Paslauga skirta atlikti dokumentų apsaugai skirtų hologramų originalo užrašymą fotorezisto sluoksnyje formuojant 2D taškų hologramas (angl. „Dot-matrix“). Hologramų užrašymas atliekamas naudojant užsakovo pateiktą kompiuterinį grafinį vaizdą arba eskizą. Kombinuotų hologramų užrašymą galima atlikti apjungiant 3D elektroninės nanolitografijos bei 2D taškinių hologramų (dot-matrix) technologijas, tokiu būdu žymiai padidinant kuriamo produkto apsaugos lygį.

Raktažodžiai: Taškų hologramos, hologramų originalai, fotorezistas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Plonų sluoksnių formavimas centrifuga

Aprašymas: Plonų sluoksnių formavimas ir džiovinimas ant įvairių padėklų. Sukimo greitis iki 10000 aps/min, trukmė 1-60 s. Džiovinimo temperatūra nuo 50 deg C iki 230 deg C.

Raktažodžiai: Centrifuga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Metalo ir puslaidininkio (Schottky ir ominių) kontaktų formavimas ir tyrimas

Aprašymas: Užtvarinių metalo ir puslaidininkio (Schottky) kontaktų formavimas vakuuminio garinimo arba magnetroninio dulkinimo būdais. Galima III-V puslaidininkių Schottky kontakto potencialinio barjero aukščio kontrolė. GaAs ominių kontaktų formavimas derinant AuGe sluoksnių auginimą ir atkaitinimą. Al-GaAs ominių kontaktų formavimas.

Raktažodžiai: Schottky kontaktas, ominis kontaktas, vakuuminis garinimas, elektrinės savybės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Optinė mikroskopija

Aprašymas: Įvairių medžiagų paviršiaus tyrimas ir mikrometriniai matavimai. Plataus lauko okuliarai su mikrometrine skale, skaitmeninė vaizdo kamera, fluorescencijos priedas.

Raktažodžiai: Optinė mikroskopija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pjezovaržinių savybių tyrimas

Aprašymas: Pjezovaržinių savybių tyrimas atliekamas automatizuotu įrenginiu, kurio pagrindinės techninės charakteristikos ir jų ribos būtų: spaudimo jėga kinta nuo 0 iki 13 N; matuojama varža nuo 0.1 Ω iki 10 GΩ.

Raktažodžiai: pjezovaržinės savybės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Rockvel`o kietumo tyrimas

Aprašymas: Makrokietumo matavimas atliekamas su Rokvelo kietumo matavimo prietaisu (apkrovos 15, 30, 45 kg).

Raktažodžiai: Rokvelo kietumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Matavimo priemonių ir sistemų prototipų kūrimas

Aprašymas: Prototipas kuriamas pagal aiškiai identifikuotas pradines technines sąlygas, remiantis jomis modeliuojama ir gaminamos naujos arba apčiuopiamai patobulintos matavimo priemonės arba sistemos (kopijos arba pavyzdžiai). Šis originalus gaminys konstruojamas taip, kad būtų išpildytos ne tik techninės charakteristikos, bet ir eksploatavimo sąlygos. Prototipas išbandomas ir padarius visus būtinus pakeitimus, gali būti pradėta, esant poreikiui, serijinė gamyba.

Raktažodžiai: Neelektrinių dydžių matavimai, prototipas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Dielektrinių medžiagų, plonų plėvelių elektrinių savybių tyrimas. Kuro elementų komponentų testavimas

Aprašymas: Dielektrinių medžiagų, plonų plėvelių elektrinių savybių tyrimai bei kuro elementų komponentų testavimas atliekami su impendanso analizatoriumi ALPHA-AK (dažnis nuo 3 µHz iki 3 MHz. 2-3 elektrodų sistema; fazė: 0,001 °; bandinių diametras 16 mm; dvi "in-plane" ir "through-plane" matavimo konfigūracijos).

Raktažodžiai: laidumas, impedanso spektroskopija, DC matavimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Klijų sluoksnio formavimas ant silikoninio popieriaus, daugiasluoksnės polimerinės plėvelės

Aprašymas: Optinės dokumentų apsaugos priemonės tvirtinamos prie saugomo objekto per klijų sluoksnį. Bandant pašalinti nuo saugomo objekto paviršiaus - jos suyra negrįžtamai.

Raktažodžiai: Gaminti optines dokumentų ir intelektualinės nuosavybės apsaugos priemones su mikrodifrakciniais elementais

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Paviršių šiurkštumo matavimas

Aprašymas: Paviršių šiurkštumo matavimu nustatoma mikrogeometrinių paviršiaus nelygumų visuma, kai paviršiaus profilį (reljefą) sudarantys mikronelygumai kartojasi palyginti mažu žingsniu. Paviršių šiurkštumas vertinamas pagal standartus ISO 4287, DIN 4768, daugeliu parametrų.

Raktažodžiai: Skirtas paviršiaus šiurkštumo matavimui

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medžiagų tyrimas, identifikacija su Raman spektroskopija

Aprašymas: Ramano spektroskopija yra gerai pritaikyta įvairiems tyrimams dėl savo universalumo – galima analizuoti daugelį medžiagų: dažus, rašalus, stiklą, brangakmenius, mineralus, lakus, bio pavyzdžius ir kitas medžiagas. Ramano analizė atliekama tiesiogiai pastačius tiriamus mėginius ar objektus po mikroskopu. Sistema yra valdoma patogios programinės įrangos, kuri leidžia paprastai valdyti spektrometrą, įrašyti, analizuoti, apdoroti ir pateikti spektrus. Didelė spektrų biblioteka leidžia greitai atpažinti tiriamas medžiagas.

Raktažodžiai: Identifikacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Optinių savybių tyrimas UV-VIS diapazone

Aprašymas: Pralaidumo, sugerties, atspindžio matavimai UV-VIS-NIR spektriniame diapazone atliekami su šviesolaidiniu spektrometru AvaSpec-2048. Galima analizuoti skysčius standartinėje kiuvetėje, kietus skaidrius (matuojant pralaidumą ir sugertį) arba neskaidrius (matuojant atspindį) bandinius.

Raktažodžiai: skaidris, atspindys

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Triukšmo matuoklių patikra

Aprašymas:

Akustinių triukšmo matuoklių, įtrauktų į valstybinį matavimo priemonių registrą, patikra pagal bendrąją patikros metodiką BPM 8871101-88-2008

Raktažodžiai: Triukšmo matuoklis, patikra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Mikro ir nano struktūrų tyrimas

Aprašymas: Skenuojantis elektroninis mikroskopas. Mikroskopas naudojamas laidžių ir puslaidininkinių paviršių struktūros ir morfologijos tyrimui. Galima ir specialiai paruoštų dielektrinių medžiagų analizė. Fokusuotas elektronų spindulys skenuoja bandinio paviršių ir išmuša antrinius elektronus, iš kurių ir formuojamas paviršiaus vaizdas.

Raktažodžiai: SEM

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Polimerinių mikro ir nano struktūrų perkėlimo į silicį bei kvarcą, tinka lezerinėms ir ultragarsinėms technologijoms

Aprašymas: Reaktyvus joninis ėsdinimas (RIE) – tai plazmocheminio ėsdinimo technologija, naudojama mikrogamybai. Techninės specifikacijos: ėsdinamos medžiagos: Si, SiO2 ir SiN, ėsdinimo dujos: CF4, CHF3 ir SF6, selektyvumas fotorezisto :> 02:01, selektyvumas Si sluoksnio :> 02:01.

Raktažodžiai: 3D, RIE

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Silicio nitrido dangos formavimas

Aprašymas: Plazminis iš dujų garų silicio nitrido cheminis nusodinimas, naudojant NH4 ir silano SiH4 dujas. Priklausomai nuo poreikio galima gauti įvairaus kietumo ir elektrinio laidumo dangas.

Raktažodžiai: PECVD, silicio nitridas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose

Aprašymas:

Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose. Pavyzdžiui, vėjo jėgainių sparnuočių tyrimas siekiant aptikti vidinius defektus, kuro talpyklų dugno korozijos tyrimas ir t.t.

Raktažodžiai: Ultragarsas, neardomieji bandymai, tyrimai, avarijų prevencija, pramonė, aviacija, energetika, transportas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Transporto priemonių skleidžiamo triukšmo ir vibracijų tyrimai

Aprašymas: Urbanizuotose teritorijose susiduriama su labai didele problema - transporto keliamu triukšmu ir vibracija. Triukšmo prevencija ir kontrolė labai svarbus kiekvieno miesto savivaldybės tikslas. Šios krypties moksliniai tyrimai labai svarbūs ne tik triukšmo kontrolei, bet ir detaliųjų planų rengimui bei miesto plėtros projektams. Šie tyrimai svarbūs sprendžiant miesto eismo valdymo problemas. Vibracijų tyrimai aktualūs statinių būklei įvertinti ir renovacijos projektams vystyti.

Raktažodžiai: Transportas, triukšmas, vibracijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Ultragarsinės diagnostikos metodų taikymo medicinoje taikomieji moksliniai tyrimai

Aprašymas: Ultragarsinės diagnostikos metodų taikymo medicinoje taikomieji moksliniai tyrimai. Taikymo pavyzdžiai: odos ir akies auglių ankstyvoji diagnostika, biologinių skysčių savybių matavimas

Raktažodžiai: Medicina, tyrimai, diagnostika, ultragarsas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Medicininėje bei techninėje diagnostikoje naudojamų ultragarsinių keitiklių prototipų kūrimas

Aprašymas: Medicininėje bei techninėje diagnostikoje naudojamų ultragarsinių keitiklių prototipų kūrimas. Pavyzdžiui, specializuotų ultragarsinių keitiklių (kurių nėra rinkoje) kompozitų tyrimui per oro tarpą, matavimams aukštoje temperatūroje

Raktažodžiai: Prototipai, medicina, keitikliai, ultragarsas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Naujų neardomųjų bandymų metodų ir sistemų sukūrimo, aprobacijos ir standartų parengimo techninės galimybių studijos

Aprašymas: Naujų neardomųjų bandymų metodų ir sistemų sukūrimo, aprobacijos ir standartų parengimo techninės galimybių studijos. Pavyzdžiui, naujų matavimo metodų taikymo procedūrų aprašai ir t.t.

Raktažodžiai: Neardomieji bandymai, sertifikavimas, diagnostika, techninė galimybių studija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Naujų ultragarsinės diagnostikos metodų pritaikymo medicinoje, siekiant padidinti ankstyvosios diagnostikos informatyvumą, techninės galimybių studijos

Aprašymas: Naujų ultragarsinės diagnostikos metodų pritaikymo medicinoje, siekiant padidinti ankstyvosios diagnostikos informatyvumą, techninės galimybių studijos. Pavyzdžiui, ankstyvosios diagnostikos proceso kokybės pagerinimas apjungiant kelis neinvazinius diagnostinius metodus.

Raktažodžiai: Techninė galimybių studija, diagnostika, medicina, ultragarsas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Ultragarsinių keitiklių charakteristikų tyrimas

Aprašymas: Ultragarsinių keitiklių charakteristikų tyrimas matuojant dažnines charakteristikas, išspinduliuotų laukų parametrus (intensyvumą, slėgį), diagramos plotį, lauko maksimalaus intensyvumo sritį

Raktažodžiai: Tyrimai, ultragarsiniai keitikliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Deimanto tipo anglies plėvelių auginimas

Aprašymas: Paslauga yra skirta joniniu būdu auginti deimanto tipo anglies dangas (DTAD) iš angliavandenilių medžiagų. Sintezė atliekama su joninio DTAD nusodinimo įrenginiu bei joninio DTAD nusodinimo įrenginiu URM 3.279.053. Įrenginio parametrai: Ribinis vakuumas kameroje: 4·10-4 Pa DTAD nusodinimo slėgis: (1-2)·10-2 Pa Jonų šaltinio greitinanti įtampa: iki 2 kV Jonų srovės tankis: 0,05 – 0,25 mA/cm2 Solenoido srovė: 6A Naudojamos dujos: gali būti naudojamos inertiškos bei reaguojančios dujos.

Raktažodžiai: deimanto tipo anglies danga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mobiliųjų aplikacijų kurimo pagrindų kursai

Aprašymas: Mobiliųjų aplikacijų kurimo pagrindų kursai (Android/Windows Phone)

Raktažodžiai: Mobiliųjų aplikacijkų kūrimas, Android, Windows Phone, mokymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Konsultavimas optimizavimo uždavinių sprendimo tematika

Aprašymas: Konsultavimas (techninių) optimizavimo uždavinių sprendimo tematika

Raktažodžiai: Optimizavimas, mokymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Inovatyvių medžiagų ir struktūrų tyrimas fizikiniais ir cheminiais medžiagų analizės metodais. Plonaplėvelių nanostruktūrinių saviorganizuojančių sistemų formavimas ir tyrimai

Aprašymas: Produktų, medžiagų medžiagotyrinės kilmės analizė fizikiniais-cheminiais metodais. Medžiagų rekonstravimas ir savybių (cheminių, mechaninių, fizikinių) vertinimas (analitiniai – technologiniai procesai). Metalų ir metalų oksidų nanodalelių sintezė; porėto anodinio aliumininio oksido membranų formavimas; nanometrinių matmenų porėto silicio formavimas; polimerinių nanokmpozitų, pasižyminčių plazmoniniu efektu,pjezo efektu ir kitomis funkcinėmis savybėmis kūrimas. Gali būti atliktas nanostruktūrinių medžiagų suformavimas, padengimas, užnešimas ant objektų.

Raktažodžiai: paviršius, nanostruktūros, nanokompozitai, plonos plėvelės, plazmonika, metamedžiagos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Langų akustinių savybių taikomieji tyrimai ir parametrai produktui kurti ir vertinti

Aprašymas: Tyrimai atliekami langų konstrukcijoms. Nustatomos langų stiklo paketų ir langų konstrukcijų akustinės savybės. Atliekamas langų kokybinių parametrų nustatymas ir vertinimas.

Raktažodžiai: akustinės savybės, langų akustiniai tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Klijuojamų polimerinės plėvelės lipdukų (13x80) mm gamyba

Aprašymas:

Gaminami klijuojami polimerinės plėvelės lipdukai (plombos). Produktas gerai tinka sužymėti ir plombuoti įvairius įrenginius, skaitiklius, kompiuterinę įrangą, garantinę buitinę techniką, prekių pakuotes, automobilių prietaisus ir detales. Gerai prilimpa prie įvairių paviršių (metalo, plastiko, medžio). Pamėginus nuimti tokį lipduką, matyti akivaizdžios pažeidimo žymės. Jeigu lipdukas (plomba) nepažeistas, vartotojas yra užtikrintas, jog pakuotė nebuvo atidaryta, o produktas viduje yra originalus ir nepažeistas.

Papildomos lipduko savybės:

 

 •    Ant lipduko galime atspausdinti užsakovo pasirinkto formato tekstus ir unikalius identifikacinius numerius;
 •    Nuplėšiant (bandant juos perklijuoti) lipdukai suyra ir palieka žymę.

Raktažodžiai: Lipdukas, lipdukai, plomba, apsauga, klastojimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Automatizuotų matavimo sistemų kūrimas

Aprašymas: Tai sumanios matavimo sistemos, leidžiančios spęsti matavimo uždavinius, kurie reikalauja daug laiko sąnaudų. Sistemos įgalina matuoti agresyviose aplinkose, kaupti, apdoroti matavimo rezultatus realiuoju laiku ir valdyti matavimo procesą arba sistemos techninius parametrus. Matavimo proceso automatizavimas ir automatizuotųjų matavimo sistemų panaudojimas leidžia kompensuoti paklaidų šaltinius, susijusius su matavimo sąlygomis, išoriniais trikdžiais, operatoriaus individualiomis savybėmis. Tokios sistemos vienu metu leidžia matuoti daug fizikinių dydžių, atlikti nepertraukiamus matavimus, kurių metu gaunami labai dideli informacijos srautai. Visa tai užtikrinama įvairių skaičiavimo įrenginių (įterptinių, signalų procesorių, mikroprocesorių ir kt.) ir naudojamos programinės įrangos pagalba.

Raktažodžiai: Virtualus, sumanusis, matavimo sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Antireflekcinių plėvelių bei paviršių formavimas ir tyrimas

Aprašymas: Sumažinančių atspindžius (antireflekcinių) plėvelių auginimas vakuuminio garinimo, magnetroninio dulkinimo, plazma aktyvuoto cheminio nusodinimo iš garų fazės, jonpluoštės sintezės būdais. Gali būti derinama su padidėjusiu kietumu, atsparumu dilimui, braižymui bei korozijai ir paviršiaus laisvosios energijos kontrole. Padėklo temperatūra: 20-350˚C. Naudojamos dujos: SiH4, NH3, N2, CF4, O2, CHF3, Ar.

Raktažodžiai: Antireflekcinės plėvelės, paviršiaus formavimas, vakuuminės technologijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Atominių jėgų mikroskopija

Aprašymas: Visų skenuojančių zondinių mikroskopų (SZM) veikimo principas – paviršiaus skenavimas plonu zondu, kuris tam tikru būdu (priklausomai nuo mikroskopo tipo) sąveikauja su paviršiumi. SZM leidžia stebėti trimačius vaizdus plačiame diapazone, apimančiame tradicines optinio ir elektroninio mikroskopų veikimo sritis. AJM (atominių jėgų mikroskopo) veikimas pagrįstas atominių ryšio jėgų veikimu tarp paviršiaus ir zondo smaigalio atomų. Šiuo metodu yra galimybė mikro-, nano- metriniame lygmenyje įvertinti ir aprašyti matematiniais statistiniais parametrais paviršiaus morfologiją bei atlikti lateralinių, elektrinių, Kelvino jėgų mikroskopiją, vaizdinimą, įvertinti lokalias mechanines savybes, atlikti nanotechnologinius procesus.

Raktažodžiai: paviršiaus morfologija, lateralinių, elektrinių, Kelvino jėgų mikroskopija, vaizdinimas, mechaninės savybės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Plonų dielektrinių, metalinių sluoksnių ir deimanto tipo anglies dangų bei joninių ir plazminių metodų kūrimas, tyrimas ir taikymas.

Aprašymas: Paslauga skirta metalinių ir dielektrinių dangų formavimui.Plėvelės gali būti auginamos vakuuminio garinimo, magnetroninio dulkinimo, plazma aktyvuoto cheminio nusodinimo iš garų fazės būdais. Formuojamų dangų storis kontroliuojamas mikroprocesoriumi ir kvarciniu storio matuokliu. Padėklų temperatūra: 20 – 400oC

Raktažodžiai: vakuuminis garinimas, magnetroninis dulkinimas, jonpluoštė sintezė, radijo dažnio plazma aktyvuotas cheminis nusodinimas iš garų fazės, mikrobange plazma aktyvuotas cheminis nusodinimas iš garų fazės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Absorbcijos kinetikos laikinis matavimas

Aprašymas: Matavimai atliekami dinaminės sugerties spektrometru sudarytu iš netiesinio optinio parametrinio stiprintuvo, kuris yra kaupinama Pharos lazeriu ir naudojamas bandinio žadinimui (315-2600 nm bangos ilgiai), vėlinimo linijos, baltos šviesos kontinuumo generuojamo safyro kristale (480-1100 nm bangos ilgiai) bei spektrografo. Didžiausia registruojamas laikų intervalas 1,7 ns. Detektuojamas skirtuminės sugerties signalas 0,05 mOD. Metodas yra tinkamas ultrasparčių procesų tyrimas skaidriuose bandiniuose, dangose bei skysčiuose.

Raktažodžiai: absorbcijos kinetika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Plonų sluoksnių formavimas Langmuir-Blodgett metodu

Aprašymas: Įrenginys skirtas mono- bei daugiamolekulinių organinių plėvelių formavimui ant kietų paviršių Langmuir-Blodgett (LB) metodu. Vonelės parametrai: Laisvojo paviršiaus plotas – 400 cm2 Darbinis paviršius – 318 cm2 Skysčio tūris – 1000-1050 cm3 Paviršinio slėgio matuoklis – Vilhelmi plokštelė (paklaida 0,1 mN/m) Šulinio matmenys: gylis – 75 mm, skersmuo – 60 mm.

Raktažodžiai: Langmuir-Blodgett metodas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektroninė litografija

Aprašymas: Elektroninės nanolitografija. Lauko emisijos elektronų šaltinis, greitinančioji įtampa keičiama nuo 20 V iki 30 kV, staliuko eigos kontrolė lazeriniu interferometru, sausa vakuumo sistema, bandinio dydis iki 102x102 mm. Struktūrų matmenys < 100 nm.

Raktažodžiai: Elektroninė litografija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Plonų polimerinių, dielektrinių ir puslaidininkinių plėvelių, pusiau skaidrių (<50 nm) metalo plėvelių storio ir lūžio rodiklio nustatymas

Aprašymas: Paslauga atliekama su lazeriniu elipsometru, kuris naudojamas plonų dielektrinių ir puslaidininkinių plėvelių storio ir lūžio rodiklio nustatymui. Lazerinė elipsometrija pagrįsta nuo bandinio atspindėtos monochromatinės poliarizuotos šviesos poliarizacijos parametrų analize. Lazerio spindulio bangos ilgis - 632.8 nm. Plėvelių storis 0.001 - 1 µm. Storio matavimų neapibrėžtis - ±(0.5 - 1) nm. Lūžio rodiklio matavimo neapibrėžtis ±0.01.

Raktažodžiai: Lazerinė elipsometrija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Puslaidininkių paviršiaus savybių modifikavimas bei pasyvavimas cheminiais ir fiziniais metodais

Aprašymas: Puslaidininkių paviršiaus savybės keičiamos naudojant cheminį skystos fazės tirpalų poveikį arba apšvitą žemos energijos jonais.

Raktažodžiai: Puslaidininkių paviršiaus pasyvavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų matavimo sistemų kūrimo techninių galimybių studijos

Aprašymas:

Galimybių studija arba galimybių analizė - tai detali techninė, finansinė, ekonominė ir institucinė numatomo įgyvendinti projekto analizė. Gali būti atliekama matavimo priemonių metrologinių charakteristikų identifikavimo, jų techninių ir eksploatacinių galimybių , matavimo priemonių metrologinės priežiūros proceso valdymo, matavimo priemonių ir etalonų poreikio analizė.

Raktažodžiai: Neelektrinių dydžių matavimai, metodų ir priemonių analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Deimanto tipo anglies dangų sintezė ir tyrimas

Aprašymas: Paslauga yra skirta jonpluoštės sintezės arba plazma aktyvuoto cheminio nusodinimo iš garų fazės būdu auginti deimanto tipo anglies dangas (DTAD) iš angliavandenilių ir legiravimo medžiagų. Deimanto tipo anglis tai amorfinė anglies atmaina, kurios savybės gali būti keičiamos nuo tipiškų deimantui iki tipiškų grafitui. DTAD pasižymi dideliu kietumu, atsparumu dilimui bei korozijai, mažu trinties koeficientu, biosuderinamumu. Elektrinės ir optinės DTAD savybės gali būti keičiamos plačiose ribose. DTAD stebimas stiprus pjezobvaržinis efektas.

Raktažodžiai: deimanto tipo anglies plėvelės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Klijuojamas polimerinės plėvelės lipdukas 14x14 (mm)

Aprašymas:

Gaminami klijuojami polimerinės plėvelės lipdukai (plombos). Produktas gerai tinka sužymėti ir plombuoti įvairius įrenginius, skaitiklius, kompiuterinę įrangą, garantinę buitinę techniką, prekių pakuotes, automobilių prietaisus ir detales. Gerai prilimpa prie įvairių paviršių (metalo, plastiko, medžio). Pamėginus nuimti tokį lipduką, matyti akivaizdžios pažeidimo žymės. Jeigu lipdukas (plomba) nepažeistas, vartotojas yra užtikrintas, jog pakuotė nebuvo atidaryta, o produktas viduje yra originalus ir nepažeistas.

Papildomos lipduko savybės:

 

 •    Ant lipduko galime atspausdinti užsakovo pasirinkto formato tekstus ir unikalius identifikacinius numerius;
 •    Nuplėšiant (bandant juos perklijuoti) lipdukai suyra ir palieka žymę.

Raktažodžiai: Lipdukas, plomba, apsauga, klastojimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Paviršiaus tyrimas Rentgeno fotoelektronų ir Ože elektronų spektroskopijomis, epitaksinių GaAs sluoksnių auginimas,auginamų sluoksnių kontrolė, tiesioginė sąsaja vakume su GaAs sluoksnių auginimo sistema ir tyrimai tiesiogiai vakuume (in-situ)

Aprašymas: Paviršiaus tyrimas rentgeno fotoelektronų ir Ože elektronų spektroskopijomis bei tiesioginė sąsaja vakume su GaAs sluoksnių auginimo sistema atliekami su rentgeno fotoelektronų ir Ože elektronų spektroskopijos sistema KRATOS XSAM800 (rentgeno spindulių šaltinis: dvigubas Al/Mg anodas, elektronų šaltinis Ože spektroskopijai, tiesioginė sąsaja vakume su GaAs sluoksnių auginimo sistema, bandinių transportavimas vakuume, vakuumas ne mažiau 1*10-9 Torr).

Raktažodžiai: Rentgeno fotoelektronų spektroskopija, Ože elektronų spektroskopija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektrinių savybių tyrimas

Aprašymas: Šis tyrimas susideda iš tokių atliekamų elektrinių matavimų nurodytų diapazonų ribose: 1) dangų paviršiaus varžos matavimas (nuo 0.1Ω/□ iki 10 kΩ/□); 2) srovės, varžos, V_A charakteristikų matavimas (Keithley 6487, 10fA..20mA, 1 mV...505V)

Raktažodžiai: elektrinės savybės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Paviršinis mikroformavimas. Mikro ir nanodarinių ėsdinimas reaktyviojo joninio ėsdinimo būdu

Aprašymas: Paviršinio mikroformavimo procesai bei reaktyvusis joninis dielektrikų (kvarcas, SiO2, Si3N4) ėsdinimas atliekami su reaktyviojo ėsdinimo ir plazmocheminio auginimo įrenginiu PK-2430 (plazmos šaltinio galia 3 kW; plazmos dažnis 13.56 MHz; srities, kur vyksta ėsdinimas, skersmuo 15 cm).

Raktažodžiai: reaktyvus joninis ėsdinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mikrokietumo ir kitų mikromechaninių savybių tyrimas

Aprašymas: Plonų sluoksnių ir dangų mikromechaninių savybių tyrimas atliekamas su dinaminio mikrokietumo matavimo sistema su pagrindu HM 2000S (galimos apkrovos matavimo metuo 0.1 – 2000 mN).

Raktažodžiai: mikrokietumas, mikromechaninės savybės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Tūrinis mikroformavimas. Gilusis reaktyvusis joninis ėsdinimas

Aprašymas: Gilusis reaktyvusis joninis ėsdinimas bei tūrinis mikroformavimas atliekamas su indukcine plazma aktyvuoto reaktyviojo joninio ėsdinimo įrenginiu Vision LL-I (tolygaus ėsdinimo srities skersmuo 15 cm).

Raktažodžiai: Gilusis reaktyvusis joninis ėsdinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Paviršiaus tyrimas taikant: Rentgeno fotoelektronų spektroskopiją (XPS); jonų sklaidos spektroskopiją (ISS); atspindėtų elektronų prarastos energijos spektroskopiją (REELS); UV spindulių fotoelektronų spektroskopiją (UPS)

Aprašymas: Paviršiaus tyrimas, taikant rentgeno fotoelektronų spektroskopiją (XPS), jonų sklaidos spektroskopiją (ISS), atspindėtų elektronų prarastos energijos spektroskopiją (REELS) bei UV fotoelektronų spindulių spektroskopiją (UPS), atliekamas su universalia rentgeno fotoelektronų ir jonų sklaidos spektroskopijos paviršių analizės sistema.

Raktažodžiai: Rentgeno fotoelektronų spektroskopija, jonų sklaidos spektroskopija,atspindėtų elektronų prarastos energijos spektroskopija, UV spindulių fotoelektronų spektroskopija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sudėties nustatymas energijos dispersijos spektrometru

Aprašymas: Skenuojančiame elektronų mikroskope yra įmontuotas naujos kartos Bruker imonės rentgeno spindulių energijos dispersijos spektrometras XFlash 4030, kuris leidžia atlikti ir cheminės mikro analizės tyrimus. Spektrometras leidžia kiekybiškai ir kokybiškai įvertinti bandinio sudėtį, detektuojant cheminius elementus nuo Boro 5 iki Americio 95 pasirinktame taške (1 um3 tūryje). Analizę galima atlikti pasirinktame bandinio plote, išilgai linijos ar taške. Taip pat galima sudaryti cheminių elementų pasiskirstymo žemėlapį. Modernus 30 cm2 ploto Peltje elementais šaldomas rentgeno spindulių silicio slinkties spektrometro detektorius užtikrina 133 eV (ties Mn Ka linija) energijos skiriamąją gebą, esant dideliam rentgeno fotonų detektavimo greičiui (100.000 impulsų per sekundę). Rentgeno spindulių energijos dispersijos spektrometrija yra labai galingas medžiagų sudėties nustatymo įrankis, nereikalaujantis specialaus bandinio paruošimo. Analizei pakanka mažų matmenų tiriamojo bandinio. Priklausomai nuo cheminio elemento galima detektuoti koncentracijas iki 0.1%.

Raktažodžiai: cheminė sudėtis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Paviršių vaizdinimas skenuojančiu elektronų mikroskopu

Aprašymas: FEI įmonės šiuolaikinis skenuojantis elektroninis mikroskopas Quanta 200 FEG, yra vienas iš pagrindinių nano technologijų įrankių, t.y. nano struktūrų ir nano prietaisų, paviršiaus vaizdinimo priemonė. Tai daugeliu atveju nepamainoma mikroskopijos priemonė, nes ji užtikrina didelį fokuso gylį, ledžia bandinio paviršių vaizdinti plačiame didinimų diapazone nuo keliasdešimt kartų iki šimtų tūkstančių kartų. Tai sąlyginai greitas tyrimo metodas, nes bandinio įdėjimas/išėmimas užtrunka porą minučių, o vieno vaizdo skenavimas gali trukti nuo pusės minutės iki keletos minučių, priklausomai nuo pasirinktos skyros. Mikroskope naudojamas modernus lauko emisijos elektronų šaltinis bei speciali vakuuminė sistema, leidžianti dirbti kontroliuojamo slėgio vandens garų atmosferoje, todėl šiuo mikroskopu galima tirti elektriškai nelaidžių bandinių paviršius su aukšta 1,2 nm erdvine skiriamąja geba. Jame yra įmontuotas naujos kartos rentgeno spindulių energijos dispersijos spektrometras. 

Raktažodžiai: mikroskopija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medžiagų cheminė analizė atominės spektroskopijos metodu

Aprašymas: Atominė absorbcija - tai analitinis metodas, ypatingai naudingas, kai reikia greitai nustatyti mažus elementų kiekius. Šis kiekybinis analitinis metodas naudojamas daugelyje sričių, o ypač vandens, dirvožemių ir akmens mėginių analizei. Dėl savo paprastumo, greitumo bei tikslumo šis analizės metodas yra vienas iš dažniausiai naudojamų metalų pėdsakų nustatymui. Metodo jautrumas apie 0.05-0.1 ppm. Taikymo sritys: ekologija, medžiagų inžinerija, medicina.

Raktažodžiai: koncentracija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ni dangos formavimas ant plastiko paviršiaus

Aprašymas: Mikro ir nano reljefui antrinti dideliuose, įvairios prigimtie polimerų paviršiuose naudojamos metalinės (labiausiai paplitusios Ni) spaudos formos. Joms pagaminti naudojama elektrocheminė Ni nusodinimo technologija.

Raktažodžiai: Gaminti Ni spaudimo matricas, užtikrinant submikrometrinių (nanometrinių) matmenų objektų atkartojamumą bei aukštą galutinio produkto difrakcijos efektyvumą.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Submikrometrinių (nanometrinių) matmenų reljefo formavimas plastiko paviršiuje

Aprašymas: Naudojant precizinius įrenginius ir nanogalvaninius technologinius procesus yra formuojamas submikrometrinių (nanometrinių) matmenų reljefas plastiko paviršiuje.

Raktažodžiai: Mikroreljefo antrinimas plastiko paviršiuje.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Optinių apsaugos ženklų tiražavimas daugiasluoksnėje polimerinėje plėvelėje (juostoje)

Aprašymas: Panaudojant aukštąsias mikro ir nano reljefo formavimo technologijas (lazerinę, elektroninę litografiją ir t.t.) grafinis vaizdas gaunamas nedideliame plote. Panaudojant tiražavimo įrenginius optinius apsaugos ženklus galima suformuoti begalinėje daugiasluoksnėje polimerinėje juostoje.

Raktažodžiai: Gaminti optines dokumentų ir intelektualinės nuosavybės apsaugos priemones su mikrodifrakciniais elementais

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Klijuojamas polimerinės plėvelės lipdukas 18x18 (mm)

Aprašymas:

Gaminami klijuojami polimerinės plėvelės lipdukai (plombos). Produktas gerai tinka sužymėti ir plombuoti įvairius įrenginius, skaitiklius, kompiuterinę įrangą, garantinę buitinę techniką, prekių pakuotes, automobilių prietaisus ir detales. Gerai prilimpa prie įvairių paviršių (metalo, plastiko, medžio). Pamėginus nuimti tokį lipduką, matyti akivaizdžios pažeidimo žymės. Jeigu lipdukas (plomba) nepažeistas, vartotojas yra užtikrintas, jog pakuotė nebuvo atidaryta, o produktas viduje yra originalus ir nepažeistas.

Papildomos lipduko savybės:

 

 •    Ant lipduko galime atspausdinti užsakovo pasirinkto formato tekstus ir unikalius identifikacinius numerius;
 •    Nuplėšiant (bandant juos perklijuoti) lipdukai suyra ir palieka žymę.

Raktažodžiai: Lipdukas, plomba, apsauga, klastojimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Ultragarsinių kokybės kontrolės sistemų, skirtų technologinių procesų stebėsenai gamyboje atlikti prototipų kūrimas

Aprašymas: Ultragarsinių kokybės kontrolės sistemų, skirtų technologinių procesų stebėsenai gamyboje atlikti prototipų kūrimas. Taikymo pavyzdžiai: skystų plastikų klampos ir tankio matavimai gamybinėse sąlygose, daugiasluoksnių plastikinių vamzdžių sluoksnių storių pokyčių matavimai gamyboje, keraminių plytelių ruošinių tankio pokyčio matavimai, maisto produktų ruošinių tyrimas.

Raktažodžiai: Prototipai, ultragarsas, stebėsena, gamyba

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Pramonės objektų bei didelių gabaritų inžinierinių konstrukcijų saugą užtikrinančių ultragarsinių matavimo, neardomųjų bandymų bei stebėsenos sistemų prototipų kūrimas

Aprašymas: Pramonės objektų bei didelių gabaritų inžinierinių konstrukcijų saugą užtikrinančių ultragarsinių matavimo, neardomųjų bandymų bei stebėsenos sistemų prototipų kūrimas. Pavyzdžiui, vėjo jėgainių sparnuočių tyrimas siekiant aptikti vidinius defektus, kuro talpyklų dugno korozijos tyrimas ir t.t.

Raktažodžiai: Prototipai, sauga, pramonė, ultragarsiniai matavimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Naujų ultragarsinių neardomųjų bandymų ir matavimo metodų pritaikymo pramonės gaminių kokybės kontrolei bei gamybos procesų stebėsenai atlikti techninės galimybių studijos

Aprašymas: Naujų ultragarsinių neardomųjų bandymų ir matavimo metodų pritaikymo pramonės gaminių kokybės kontrolei bei gamybos procesų stebėsenai atlikti techninės galimybių studijos. Pavyzdžiui, matavimo metodo sukūrimo ir įdiegimo gamybos procesui patobulinti studijos.

Raktažodžiai: Stebėsena, ultragarsiniai neardomieji bandymai, gamyba, pramonė, kokybės kontrolė, produktai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Istoriniai Lietuvos architektūros ir urbanistikos paveldo tyrimai (XIX-XX a. architektūra, sakralinė architektūra, etninė lietuvių bei Lietuvos etninių bendrijų architektūra).

Aprašymas: "Istoriniai architektūros ir urbanistikos paminklai yra vienas svarbiausių vietovės tapatybės kūrimo instrumentų bei kultūrinio turizmo išteklių. Istorinis išskirtinumas – svarus instrumentas miestų, miestelių ar atskirų traukos centrų konkurencinėje kovoje. Kultūrinė vietovės reikšmė – naudingas argumentas pagrindžiant ne tik kultūrinių, bet ir bet infrastruktūrinių, socialinio užimtumo bei kitokio pobūdžio projektų svarbą. Atskleidžiant savąją vietos istoriją itin svarbu suvokti jos išskirtinumą platesniame kontekste. Tam atliekami išsamūs istoriniai tyrimai remiantis rašytiniais bei ikonografiniais šaltiniais bei lyginamasis tyrimas apibūdinantis vietovės unikalumą vietos, regiono ar šalies kontekste. KTU architektūros istorijos ir paveldo tyrimų centras specializuojasi XIX ir XX amžiaus, sakralinės bei etninės architektūros tyrimuose. Pastarieji duomenys gali būti sėkmingai pritaikomi integruotose paveldo objekto arba vietovės raidos strategijose bei praktiniuose populiarinimo/sklaidos darbuose. "

Raktažodžiai: Architektūros ir urbanistikos paveldas, istoriniai tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų erdvinės struktūros savitumo nustatymo ir išsaugojimo tyrimai.

Aprašymas: Specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų rengimas skirtas nekilnojamojo kultūros paveldo objektų planavimui ir tvarkymui. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ekspertizės atlikimas skirtas nustatyti vertingasias objekto savybes, įvertinti galimą ūkinės veiklos poveikį.

Raktažodžiai: Erdvinės strutkrūros savitumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Savivaldybių teritorijų, miestų, miestelių ir kaimų bendrųjų planų bei teritorijų detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas.

Aprašymas: Pasiūlymų, metodinių rekomendacijų teikimas teritorijų planavimo įstatyminei bazei tobulinti. Teritorijų planavimo normų rengimas. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių rengimas.

Raktažodžiai: Teritorijų planavimo dokumentai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Skaitmeninis šiluminių savybių modeliavimas kompiuterinėmis programomis.

Aprašymas: Pastato elementų šiluminės energijos pralaidumo savybių apskaičiavimas dvimačio ir trimačio temperatūrinio lauko skaičiavimo programomis siekiant nustatyti šių elementų tikslias termoizoliacines savybes ir šiluminių tiltelių vertes

Raktažodžiai: Šilumos srautų modeliavimas, šiluminis tiltelis tiltelis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Statybinių gaminių ir medžiagų šiluminių savybių tyrimai.

Aprašymas: Statybinių ir termoizoliacinių medžiagų šilumos laidumo koeficiento bei šiluminės varžos matavimai pagal: LST EN 12667; LST EN 12664; LST EN 1946-3 vieno bandinio simetriniu šilumos srauto matuoklio aparatu. Bandinio matmenys nuo 600x600mm arba 500x500mm; storis iki 150mm.

Raktažodžiai: Šilumos laidumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Statybinių apdailinių medžiagų ilgaamžiškumo tyrimai.

Aprašymas: Pagal STR 2.01.10:2007 („Išorinės sudėtinės termoizoliacinės sistemos") reikalaujama, kad būtų naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos. Laboratorijoje atliekami išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų bandymai Europos techniniam liudijimui gauti pagal ETAG 004 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“.

Raktažodžiai: Ilgaamžiškumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Statybinių medžiagų ilgaamžiškumo pagreitintais metodais, įvertinant temperatūros, drėgmės, lietaus ir UV spindulių poveikius, taikomieji tyrimai, tyrimų rezultatai ir parametrai produktui kurti ir vertinti.

Aprašymas: Siekiant nustatyti statybinių medžiagų ilgalaikiškumą, būtina tirti šių medžiagų fizikinių ir cheminių parametrų pokyčius. Tyrimai taikomi statybinių apdailos medžiagų (aukšto tankio polietilenai, apdailiniai tinkai, dažai, medienos gaminiai, tentai ir t.t. ) patvarumo įvertinimui. Bandymų metu nustatomas tiriamų medžiagų pūslėtumo, supleišėjimo, lupimosi laipsnis.

Raktažodžiai: Ilgaamžiškumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Mikrosistemų kūrimas ir tyrimas

Aprašymas: MEMS gali būti kuriamas, naudojant įvairias medžiagas ir gamybos technologijas, kurių pasirinkimas priklausys nuo prietaiso funkcijos ir aplinkos, kurioje jis turi veikti. MEMS paprastai susideda iš centrinio bloko, kuriame apdorojami duomenys, mikroprocesoriaus ir keleto sąveikaujančių su išore komponentų, pvz., mikrojutiklių. MEMS dydis svyruoja nuo 1 mm iki 1 um, o jis kuriamas, taikant mikro/nanolitografijos, plonų plėvelių nusodinimo ir ėsdinimo procesus.

Raktažodžiai: Mikrosistemos, MEMS, MOEMS

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės marketingo komunikacijos sprendimų galimybių studija

Aprašymas: Šiais laikais vartotojas iš visų pusių yra apsuptas komunikacijos triukšmo. Reklama TV ekrane, mobiliaisiai telefonais, spaudoje, lauko stenduose, socialiniuose tinkluose, įvairios pardavimų skatinimo akcijos ir t.t. lemia vartotojų apatiją ir pritaukti jų dėmesį tampa vis sudėtingiau. Tuo pačiu naujos technologijos, medijos fragmentacija, didelės reklamos kainos ir kt. apsunkina įmonės pastangas, planuojant savo marketingo komunikaciją. Įmonės marketingo komunikacijos galimybių studija leistų nustatyti tikslinių vartotojų profilį, jiems priimtiniausius medija kanalus, komunikacijos priemones, suderinti šią informaciją su įmonės galimybėmis bei resursais, ir pasiūlyti tikslingos marketingo komunikacijos gaires.

Raktažodžiai: Marketingo komunikacijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Klijuojamas polimerinės plėvelės lipdukas 25x25 (mm)

Aprašymas:

Gaminami klijuojami polimerinės plėvelės lipdukai (plombos). Produktas gerai tinka sužymėti ir plombuoti įvairius įrenginius, skaitiklius, kompiuterinę įrangą, garantinę buitinę techniką, prekių pakuotes, automobilių prietaisus ir detales. Gerai prilimpa prie įvairių paviršių (metalo, plastiko, medžio). Pamėginus nuimti tokį lipduką, matyti akivaizdžios pažeidimo žymės. Jeigu lipdukas (plomba) nepažeistas, vartotojas yra užtikrintas, jog pakuotė nebuvo atidaryta, o produktas viduje yra originalus ir nepažeistas.

Papildomos lipduko savybės:

 

 •    Ant lipduko galime atspausdinti užsakovo pasirinkto formato tekstus ir unikalius identifikacinius numerius;
 •    Nuplėšiant (bandant juos perklijuoti) lipdukai suyra ir palieka žymę.

Raktažodžiai: Lipdukas, plomba, apsauga, klastojimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Marketingo sprendimai įmonių tarptautinės veiklos kontekste

Aprašymas: Potencialių užsienio rinkų ir įėjimo į užsienio rinką būdų parinkimo tyrimai grindžiami tarptautinių rinkų segmentavimo (naudojant klasterinę arba regresinę analizes) bei tikslinių užsienio rinkų atrankos procedūromis (taikant regresinę analizę).  Prekės kilmės šalies efekto įvertinimas, pateikiant prekės kilmės šalies stereotipų valdymo marketingo sprendimus.

Raktažodžiai: Marketingas, tarptautinė rinka

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vartotojų sprendimų priėmimo proceso modeliavimas

Aprašymas: Siekiant parengti vartotojams patrauklų vertės pasiūlymą, tradiciškai iškyla klausimai - su kokiomis problemomis susiduria vartotojai, kokio jiems reikia sprendimo, kokia nauda turi būti pasiūlyta bei kokios prekės, paslaugos ir procesai ją sukurtų ir perteiktų vartotojams. Atsakymus į šiuos klausimus gali suteikti sisteminis požiūris į vartotojų sprendimų priėmimą, kuriam atskleisti atliekama vartotojų sprendimų priėmimo proceso diagnostika ir sudaromi tyrimų rezultatais pagrįsti vartotojų elgsenos modeliai. Šie modeliai varijuoja priklausomai nuo vartotojų įsitraukimo lygio, problemų sprendimo tipo ar skirtingoms kartoms būdingų elgsenos charakteristikų.. Todėl vartotojų sprendimų priėmimo proceso tyrimai specifikuojami pagal skirtingas prekių kategorijas, vartojimo kontekstus ar vartotojų grupes. Nepaisant minėtų skirtumų, esminiai tokių modelių kintamieji yra vartotojų poreikio šaltiniai, informacijos paieškos ir alternatyvų vertinimo charakteristikos, pirkimo ir po pirkiminės elgsenos bruožai.

Raktažodžiai: Sprendimo priėmimo procesas, vartotojas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Tinko kokybės tyrimai

Aprašymas:

Tinko kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Tinko kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Naujų skaičiavimo metodų įdiegimas, projektuojant daugiasluoksnius konstrukcinius elementus

Aprašymas: Pastaruoju metu, siekiant efektyvesnio įvairių medžiagų savybių racionalaus išnaudojimo, vis plačiau naudojamos daugiasluoksnės konstrukcijos. Tačiau joms skaičiuoti netinka tradiciniai mechanikos metodai. Ilgametė patirtis ieškant ir kuriant naujus tokių konstrukcijų skaičiavimo metodus, leidžia atlikti įvairių konstrukcijų projektavimo darbus.

Raktažodžiai: Daugiasluoksniai konstrukciniai elementai, baigtinių elementų metodas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Praktinių gebėjimų ugdymas dirbant su precizine technologine ir analitine įranga

Aprašymas:

Kurti ir analizuoti medžiagas bei jų savybes, vystyti gebėjimą dirbti precizine technologine ir analitine  įranga, užtikrinančia aukštųjų technologijų specialistų rengimą ir šiuolaikinių mokslinių taikomųjų tyrimų plėtrą. Pravesti studentams laboratorinius darbus ir  mokymus verslo atstovams.

Raktažodžiai: mokymai, laboratoriniai darbai, praktiniai įgūdžiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Eismo srautų bei jų valdymo tyrimai

Aprašymas: Eismo srautų tyrimai aktualūs, įvertinant triukšmo lygį, avaringumą, miesto gatvių ir užmiesčio kelių plėtros galimybes. Projektuojant naujus miesto rajonus ar kuriant poilsio zonas, turi būti atsižvelgiama į tokius tyrimus. Dažniausiai tai yra sudedamoji kitų tyrimų dalis. Pavyzdžiui, tai labai aktualu, diegiant naujas ar tobulinant senas eismo valdymo ir koordinavimo sistemas.

Raktažodžiai: Eismo srautai, srautų optimizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Portabilios, belaidės, dėvimos fiziologinės stebėsenos elektroninės įrangos ir sistemų techninių galimybių studijos

Aprašymas: Rezultate bus atlikta 40 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: biomedicininė elektronika, biomedicininiai jutikliai, biomedicininiai prietaisai, techninių galimybių studijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Mėginių tyrimai taikant paviršiumi stimuliuotą Ramano spektroskopiją (tirpale ir sausam mėginiui)

Aprašymas: Cheminis medžiagų charakterizavimas, molekulinių pėdsakų identifikavimas, medžiagų tarpusavio sąveikos mechanizmų tyrimas taikant Ramano ir paviršiumi stimuliuoto Ramano (SERS) spektroskopiją. Tyrimai atliekami skystyje arba sausomis sąlygomis. Yra galimybė dirbti su skaidriais ir neskaidriais mėginiais, atlikti cheminį vaizdinimą (angl. mapping).

Raktažodžiai: Paviršiumi stimuliuota Ramano spektroskopija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Biomedicininių vaizdų apdorojimo ir analizės algoritmų tyrimai

Aprašymas: Rezultate bus atlikti algoritmų moksliniai tyrimai

Raktažodžiai: biomedicininiai vaizdai, techninės galimybių studijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Gruntų konsolidaciniai vandens laidumo ir valkšnumo bandymai

Aprašymas: Atliekami labai didelio tikslumo kirpimo bandymai, kontroliuojant poslinkius arba įtempius. Atliekami gruntų bandymai oedometrui, valkšnumui, paprastajam (vienaašiui) gniuždymui, paprastajai šlyčiai. Tiesioginio kirpimo metu nustatomi grunto stiprumo rodikliai (c-sankaba ir fi-vidinės trinties kampas). Nustatomi grunto suspaudžiamumo rodikliai. Priedas prie šio bandymo yra konsolidacijos ir grunto vandens laidumo bandymas. Pagal pastarųjų bandymų rezultatus galima apskaičiuoti pastatų sėdimo trukmę. Nustatomas grunto ųlyties modulis G.

Raktažodžiai: Gruntas, vandens laidumas, valkšnumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Geležinkelių transporto riedmenų ir infrastuktūros tyrimai

Aprašymas: Triukšmo, virpesių įvertinimas transporto sraute ir gyvenamosiose vietovėse. Problema globali, reikalaujanti pastovaus šių rodiklių monitoringo. Triukšmo ir virpesių įvertinimas transporto priemonės viduje ir pagal tai identifikavimas, atskirų remontuotinų mazgų ar detalių gedimus

Raktažodžiai: Geležinkelio transportas, srautai, vibracijos, triukšmas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Suvirinimo robotų poreikio metalo gamybos ir apdirbimo įmonėse tyrimas

Aprašymas: Inovatyvių ir išmaniųjų technologijų sprendimai kelia nemenką iššūkį šiuolaikinėms metalo gamybos ir apdirbimo įmonėms. Didėjant būtinybei užtikrinti nuolatinį ir efektyvų gamybos procesą, išlikti konkurencingu augančioje rinkoje ir siekti pažangos progreso, daugeliui šių įmonių opiu klausimu tampa efektyvių ir lanksčių robotizuotų suvirinimo technologijų poreikis. Visgi, pramonininkų apklausos rodo, kad technologiniai pokyčiai yra per greiti ir juos būtina nuolat stebėti. Ši problema apsunkina robotizavimo proceso prognozavimo galimybes tiek suvirinimo robotų poreikį turinčioms, tiek ir juos siūlančioms įmonėms. Viena iš siūlomų minėtos problemos sprendimų alternatyvų – nuolatinis esamų ir potencialių vartotojų, jų poreikių stebėjimas ir vertinimas. Tyrimo rezultatas – suvirinimo robotų poreikio metalo gamybos ir apdirbimo įmonėse studija.

Raktažodžiai: Inovatyvios ir išmaniosios technologijos, suvirinimo robotai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Paviršiaus šiurkštumo nustatymas

Aprašymas: Bandinio paviršiaus šiurkštumo vertinimas atliekamas naudojant atominės jėgos mikroskopą. Gauti rezultatai apdorojami naudojant kelis skirtingus programinės įrangos paketus. Metodas taikytinas ir biologinių objektų tyrimams (pvz. ląstelėms)

Raktažodžiai: AJM, šiurkštumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Eismo srautų valdymo galimybių studijos

Aprašymas: Išsamios eismo srautų valdymo studijos leidžia įvertinti transporto srautus įvairiai aspektais. Studijose apskaičiuojamos ir pateikiamos transporto srautų priklausomybės nuo sezoniškumo, nuo paros laiko, nuo transporto srauto sudėties bei nuo kitų įvairių aplinkybių. Šios studijos taip pat gali pasitarnauti, įvertinant triukšmo lygį, avaringumą, miesto gatvių ir užmiesčio kelių plėtros galimybes. Eismo srautų valdymo galimybių studijos privalomos įvertinant ir diegiant eismo reguliavimo sistemas.

Raktažodžiai: Eismo srautai, srautų optimizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Plonų metalinių sluoksnių formavimas fizikiniu nusodinimo vakuume metodu

Aprašymas: Terminiu garinimu dengiami ploni aliuminio, vario, chromo, titano, sidabro ir kt. sluoksniai. Sluoksnio storis 10-300 nm, kontroliuojamas kvarcinėmis svarstyklėmis.

Raktažodžiai: Terminis garinimas vakuume

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Poliuretano ir poliheksanolido mišinio savybių tyrimai

Aprašymas: Poliuretano ir poliheksanolido mišinio savybių tyrimai

Raktažodžiai: Poliuretano ir poliheksanolido mišinio savybių tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Finansų rinkų matematinis modeliavimas

Aprašymas: Pastaruoju metu finansų rinkos tapo globalios, t.y. galima investuoti į vertybinius popierius praktiškai bet kuriuo paros metu kurioje nors pasaulio vertybinių popierių biržoje. Finansų rinkos yra labai svarbios ekonomikos raidai. Įvairių rinkos procesų ir finansinių instrumentų tyrimas atliekamas matematinių modelių pagalba, naudojant realius duomenis. Matematinių modelių pagalba galima sudaryti optimalius vertybinių popierių portfelius, kurti apdraudžiamąsias nuo rizikos investavimo strategijas, įkainoti vertybinius popierius ir pan.

Raktažodžiai: finansinės priemonės, portfelis, kainų dinamika, pasirinkimo sandoris

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Rentgeno diagnostinių spinduliuotės parametrų optimizavimas, mažinant pacientų apšvitą

Aprašymas: Rentgeno diagnostinių parametrų matavimas specializuota įranga; pacientų dozių registravimas įvairiais dozimetrais, parametrų optimizavimas, metodikų rengimas

Raktažodžiai: rentgeno diagnostika, metodika, apšvita, spinduliuotė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Stochastinių sistemų modeliavimas Markovo procesais

Aprašymas: Markovo procesai yra plačiai naudojami kuriant realių sistemų, kaip antai, ekonominių, finansinių, aptarnavimo, informacinių ir daugelio kitų matematinius modelius. Markovo grandinėmis galima aprašyti sistemų funkcionavimą, apskaičiuoti įvairias jos tikimybines funkcionavimo charakteristikas ir gautus rezultatus panaudoti realių sistemų valdymui, optimizavimui ar prognozei. Ne Markovo tipo stochastines sistemas galima aprašyti Markovo grandinėmis panaudojant fazinio tipo skirstinius, t.y. eksponentinių skirstinių sąsukas ir mišinius.

Raktažodžiai: Markovo grandinė, fazinio tipo skirstinys, matematinis modelis, aproksimavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Kriptografinių sistemų taikomieji tyrimai

Aprašymas: Siūlome atlikti esamų kriptografinių sistemų saugumo analizę. Galime įvertinti el. parašo, šifravimo, informacijos autentifikacjos ir asmens identifikacijos sistemų saugumą. Išaiškiname saugumo spragas. Teikiame konsultacijas kaip šalinti nustatytas saugumo spragas ir kaip kurti naujas informacijos kriptografinės saugos sistemas.

Raktažodžiai: El. parašas, šifravimas, autentifikacija, identifikacija.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Modeliavimo rezultatų neapibrėžtumo ir jautrumo analizė

Aprašymas: Įvairių modelių rezultatų neapibrėžtumo analizė yra siejama ne tik su imitacinių modelių tikslumo įvertinimu, bet ir įvairių objektų ir sistemų rizikos analize. Šiuo atveju gali būti atsižvelgiama ne tik į duomenų ir modelio parametrų neapibrėžtumą, bet ir atliekama rezultatų jautrumo analizė bei identifikuojamos neapibrėžtumo kontrolės priemonės.

Raktažodžiai: Duomenų, parametrų ir rezultatų neapibrėžtumas, tikimybinė jautrumo analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Statistinės duomenų analizės modelių kūrimas ir taikymas

Aprašymas: Kuriami statistinės analizės modeliai, kurie leidžia gauti naudingą informaciją apie procesus, įvykius ir reiškinius, prognozuoti jų efektyvumo bei kitus rodiklius. Parenkami tinkami statistikos metodai, sudaromi statistinės analizės modeliai ir realizuojami programiškai, atliekami skaičiavimai, interpretuojami skaičiavimų rezultatai, vertinamas jų tikslumas bei patikimumas, rengiamos duomenų statistinės analizės ataiskaitos. Kuriami duomenų statistinės analizės realiame laike modeliai ir programos. Teikiamos konsultacijos.

Raktažodžiai: Duomenų analizės modeliai, programinė įranga, regresinės analizė, apibendrintas tiesinis modelis , dispersinė analizė, faktorinė analizė, laiko eilučių analizė, kokybės kontrolė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Duomenų gavybos (tyrybos) metodų taikymai įvairiose srityse

Aprašymas: Kai duomenų kiekis yra didelis, statistikos metodų nepakanka. Siekiant gauti daugiau žinių iš analizuojamų duomenų, yra taikomi duomenų tyrybos metodai: klasifikavimo, klasterizavimo, susietumų (asociacijų) tyrimo, laiko sekų nuoseklumų paieška ir kiti. Klasifikavimo uždavinių tikslas – turint aibę duomenų, kurių klasės įprastai yra žinomos, sukurti taisykles, pagal kurias duomenys, kurie nebuvo naudojami kuriant tas taisykles, automatiškai bus priskirti vienai ar kitai žinomai klasei. Klasterizavimas – tai analizuojamų objektų suskirstymas į skirtingas grupes (klasterius) taip, kad grupės viduje esantys objektai būtų panašūs tarpusavyje , o objektai iš skirtingų grupių būtų nepanašūs. Susietumų (asociacijų) tyrimuose nustatomi ryšiai tarp duomenų. Siūlomos paslaugos: problemos identifikavimas, duomenų tyrybos modelio parinkimas ir realizavimas, gautų rezultatų interpretavimas.

Raktažodžiai: Duomenų gavybos metodai, programinė įranga, sprendimų priėmimas, dažnių šablonų tyryba, klasifikavimas, klasterinė analizė, išskirčių nustatymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Pensijų fondų veiklos analizė

Aprašymas: Teikiamos asmeninės konsultacijos dėl pensijų fondų pasirinkimo ir tikėtinų išmokų išėjus į pensiją. Taip pat rekomendacijos kaip aktyviai keisti investavimo strategiją ilgalaikio kaupimo ir priartėjus išėjimo į pensiją momentui.

Raktažodžiai: Pensijų fondai, statistinė analizė, scenarijų ir strategijų analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Informacijos integravimo išmaniųjų priemonių plėtojimas

Aprašymas: Informacijos integravimo išmaniųjų priemonių plėtojimas apima įvairių metodų ir programinių priemonių plėtojimą bei taikymą siekiant atlikti turimos informacijos sintezę. Tai taip pat galimai siejama su ekspertinės informacijos agregavimu bei jos apjungimu su objektyvias duomenimis. Be to, atskirai gali būti vykdomas automatizuotas įvairių informacijos šaltinių ir informacijos vartojimo modeliavimas.

Raktažodžiai: Automatizuotas modeliavimas, ekspertinis vertinimas, informacijos sintezė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Energijos sunaudojimo pastatuose analizė, mikroklimato atitikimo norminei būklei įvertinimas, pastatų atitvarų termoviziniai tyrimai, pastatų energinis sertifikavimas.

Aprašymas: Analizuojamas pastato energijos suvartojimas naudojant norminius ir skaičiuojamuosius duomenis ir teikiamos pastato energinio efektyvumo priemonių įdiegimo rekomendacijos

Raktažodžiai: Šilumos perdavimo analizė, pastatų energinis sertifikavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Metalinių dangų, profiliuotų ir lygių plieno lakštų fizikinių mechaninių savybių, atsparumo korozijai taikomieji tyrimai, tyrimų rezultatai ir parametrai produktui kurti ir vertinti.

Aprašymas: "Tyrimai atliekami metalinėmis medžiagomis, turinčiomis laikiną arba nuolatinę apsaugą nuo korozijos (arba jos neturinčiomis), šių medžiagų atsparumui korozijai įvertinti, taikoma bandymo kameros aplinkos koroziškumui įvertinti. Bandymai druskos rūke ypač tinkami tam tikrų metalinių, organinių bei anodinių oksidų ir konversinių dangų trūkiams, pvz., porų atsiradimui ir kitiems defektams, nustatyti. Bandymas neutralios druskos rūke – tai bandymo metodas, kai 5 % natrio chlorido tirpalas, purškiamas kontroliuojamoje aplinkoje. Ypač taikytinas metalams ar jų lydiniams, bandiniams su metalinėmis dangomis, bandiniams su konversinėmis dangomis, bandiniams su anodinėmis oksidinėmis dangomis, bandiniams su organinėmis dangomis ant metalinių medžiagų. "

Raktažodžiai: Atsparumas korozijai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Inžinerinių sistemų ir konstrukcijų fizikinės elgsenos modeliavimas, taikant baigtinių elementų metodą ir jo programinę įrangą.

Aprašymas: Inžinerinių sistemų ir konstrukcijų (lanksčių plonų kompozitinių lakštų ir jų paketų; rėminių konstrukcijų) fizikinės elgsenos modeliavimas, taikant baigtinių elementų metodą ir jo programinę įrangą.

Raktažodžiai: baigtiniai elementai , konstrukcijų analizė, deformuojamo kūno mechanika, skysčių mechanika, šilumos perdavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Informacinių sistemų projektavimo metodų tobulinimas ir tyrimas

Aprašymas: Informacinių sistemų projektavimo metodų, susijusių su modeliais grindžiamu kūrimu MDD, MDA, interneto paslaugų architektūra SOA ir kt. kūrimas, tobulinimas ir tyrimas.

Raktažodžiai: Informacinės sistemos, MDD, MDA. SOA

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Nuotoliniam mokymui skirtos medžiagos kurimas

Aprašymas: Nuotoliniam (virtualiam, elektroniniam) mokymui skirtos medžiagos (paskaitų, kursų, praktinių užduočių) kurimas

Raktažodžiai: Nuotolinis mokymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Įvairių paviršių tyrimas optiniu mikroskopu (didinimas x1000).

Aprašymas: Mikrostruktūrų paviršiaus optinis įvertinimas gali būti atliktas optinius mikroskopu „NIKON Elipse LV150“ su integruota CCD kamera. Pagrindinės šio mikroskopo specifikacijos: didinimas 5x, 20x, 100x, atstumas tarp okuliarų 47 mm – 82 mm, mobilumas X ir Y kryptimis, homogeninių lempų apšvietimas (12 V, 50 W), 2 megapikselių raiška.

Raktažodžiai: reljefas, paviršius, optinis mikroskopas, matavimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kietojo atgautojo kuro panaudojimas energijos gamybai, emisijų išmetamuose dūmuose, taikant įvaires biokuro ir nuotekų dumblo maišymo proporcijas, mažinimas.

Aprašymas: Kietasis atgautasis kuras yra gaunamas iš įvairių aliekų ar nuotekų valyklose gauto dumblo jį išdžiovinant iki tam tikro drėgmės kiekio. Deginant tokį kurą, dažniausiai dūmuose susidaro didelis kiekis kenksmingų emisiįjų. Vienas iš būdų jų koncentraciją mažinti yra kietojo atgautojo kuro maišymas su biokuru iki tam tikros proporcijos, kad nebūtų viršijama leistinos normos.

Raktažodžiai: emisijos, dumblo deginimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mechaninių, optinių ir kitų sistemų deformacijų tyrimas nekontaktiniais metodais.

Aprašymas: Tyrimuose, kuriuose stebimi aukšto dažnio procesai, o gautos amplitudės yra mikrometrų eilės, vizualiai atvaizduoti dinaminiams procesams tiriamajame objekte, gerai tinka holografiniai metodai. Efektyviausias dinaminiams procesams stebėti – skaitmeninės holografinės interferometrijos metodas. Holografijos principu veikianti matavimo sistema PRISM (USA kompanija HYTEC) buvo taikyta siekiant nustatyti vibroaktyvaus padėklo dinamines savybes. Nanokompozitų sluoksnių pjezoelektrinėms savybėms įvertinti buvo naudojamas vibrometro stendas „Pulse LabShop“ (OFV–5000 Modular Vibrometer Controller). „OFV–5000“ valdiklis yra pagrindinė vibrometro sistemos sudedamoji dalis. Šiuo prietaisu galima registruoti pjezoelektrinių medžiagų dinamines charakteristikas – dažnį, greitį, poslinkį ir kt. Bekontaktė lazerinė vibrometro sistema plačiai taikoma įvairiems dinaminiams bandymams atlikti, biologiniuose ir klinikiniuose tyrimuose. Periodinės mikrostruktūros praktikoje naudojamos ne tik kaip atskiri optiniai elementai, bet yra integruojamos į sudėtingas mechanines sistemas. Todėl svarbu užtikrinti mechaninės sistemos efektyvų valdymą. Tam reikia atlikti daug eksperimentinių tyrimų. Sistemoms, kuriose fiksuojami aukšto dažnio virpesiai, kurių amplitudė yra mikrometrų eilės efektyviausias tyrimo metodas yra skaitmeninės holografinės interferometrijos metodas. Periodinių mikrostruktūrų ir mechaninių sistemų su integruotais optiniais elementais dinamikos tyrimui pasirinkta amerikiečių firmos HYTEC holografinė sistema PRISM. Ją sudaro trys pagrindinės dalys: valdymo blokas, objektinio spindulio šaltinis ir kamera. Tyrimui naudojamas žalios spalvos (532 nm) 20 mW galingumo puslaidininkinis lazeris. Interferencinis vaizdas iš kameros siunčiamas į kompiuterį, kur specialios programos PRISMA-DAQ pagalba apdorojamas ir monitoriuje galima stebėti tiek dinaminius procesus vykstančius tiriamajame objekte, tiek ir deformacijas sąlygotas įvairių vidinių ir išorinių veiksnių realiame laike. PRISM sistema leidžia atlikti matavimus ir juos apdoroti mažiau nei per 5 minutes, užfiksuoja deformacijas mažesnes nei 20 nm, matavimus galima atlikti realiame laike. Tai nekontaktinis metodas, jam tereikia tiesioginio matomumo. Pagrindiniai sistemos parametrai: Matavimo jautrumas < 20 nm Dinaminių matavimų riba 10 µm Matavimų riba > 100 µm Didžiausias matavimo plotas 1 m skersmens Atstumas iki bandinio > ¼ m (priklausomai nuo tiriamo objekto dydžio) Duomenų nuskaitymo dažnis 30 Hz Skaitmeninės holografijos sistema PRISM leidžia užtikrinti efektyvų valdymą ir tyrimą mechaninių sistemų, kuriose vyrauja aukšto dažnio virpesiai, o deformacijos ir virpesio amplitudės mikrometrų eilės. PRISM sistema matavimai atliekami ne kontaktiniu būdu. Matavimams tereikia tiesioginio matomumo. Todėl sistema tinka įvairių dinaminių ir statinių procesų stebėjimui ir analizei.

Raktažodžiai: deformacija, nekontaktinis metodas, holografija, matavimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žemės ūkio, buitinių atliekų naudojimas energijos gamybai.

Aprašymas: Atliekami iš komunalinių atliekų gauto kuro šilumingumo, peleningumo bei drėgnumo nustatymo tyrimai. Taip pat laboratoriniu būdu nustatomos energetinės savybės žemės ūkio atliekų, kurios gali būti naudojamos energijai gaminti jas deginant degimo įrenginiuose.

Raktažodžiai: biodujos, atliekų energetiniai parametrai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Biokuro ir kitų kuro rūšių energetinis tyrimas.

Aprašymas: Atliekami įvairių biokuro ir kito iskastinio kieto bei skysto kuro energetinių savybių tyrimai. Nustatomas laboratorijoje esančiais prietaisais viršutinis šilumingumas ir toliau, remiantis standartais, perkaičiuojama į apatinį kuro šilumingumą. Taip apat atliekami peleningumo nustatymo tyrimai bei dregmės kiekio kure tyrimai.

Raktažodžiai: Biokuras, energetiniai parametrai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Emisijos degimo produktuose tyrimai ir jų mažinimas.

Aprašymas: Degimo procesų tyrimų laboratorijoje atliekami kuro degimo proceso tyrimai, tikslu rasti būdus pirminėmis priemonėmis mažinti emisijų degimo produktuose kiekius. Tai ypač aktualu azoto oksidų emisijoms mažinti. Laboratorijoje disponuojmamais dūmų analizatoriais Multilaizer ir IMR atliekami degimo prodktuose esančių dujų deguonies O2, anglies viendeginio CO, azoto oksidų NOx, sieros oksidų SO2 matavimai.

Raktažodžiai: emisijos, degimo procesas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pramonės įmonių energetiniai auditai.

Aprašymas: Pramonės įmonėse atliekamas energetinis auditas, siekiant išaiškinti energijos įvairiame pavidsle (šiluma, elektra, suspaustas oras, vanduo ir kt.) neracionalaus vartojimo vietas (dėl pasenusios technologijos, dėl neefektyvaus proceso, dėl blogos energetikos vadybos ir t.t.) ir pasiūlyti priemones įmonės energetinio ūkio modernizavimui. Pagal LR ENERGETIKOS MINISTERIJOS patvirtintą metodiką parengiamas apie 20-40 psl. dokumentas pridedant reikalaujamus priedus. Audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose tikslas – įvertinti energijos ir vandens nuostolius technologiniuose procesuose ir įrenginiuose ir numatyti technines organizacines priemones energijos ir vandens nuostoliams sumažinti.

Raktažodžiai: Energijos taupymas, energetinis auditas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mechaninių ir kt. sistemų, techninių gaminių ir technologinių sistemų projektavimas

Aprašymas: Techninių gaminių ir technologinių sistemų projektavimas, komplektuojančių gaminių parinkimas, kompiuterinės darbo (gamybos) dokumentacijos parengimas. Kompiuterinis modeliavimas, skaitinė analizė naudojant trimačio geometrinio modeliavimo, baigtinių elementų analizės metodus ir specializuotą bei universalią CAD/CAE programinę įrangą.

Raktažodžiai: Kompiuterinis modeliavimas, skaitinė analizė, baigtinių elementų metodas, CAD/CAE

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kompiuteriu generuotų hologramų kūrimas, 2D skaitmeninių nuotraukų pagrindu.

Aprašymas: Hologramos yra plačiai taikomos moksliniuose tyrimuose, medicinoje, prekyboje ir pramonėje. Ši metodika leidžia iš 2D vaizdų sukurti sudėtingas hologramas, kurios sąveikaudamos su lazerio šviesa neša tam tikrą informaciją. Šios hologramos gali būti naudojamos pradedant dokumentų apsauga ir baigiant mikrooptoelektromechaninėmis sistemomis. Rezultatas - 2D skaitmeninių nuotraukų pagrindu sugeneruota skaitmeninė holograma.

Raktažodžiai: holograma, kūrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Periodinių mikrostruktūrų difrakcinių efektyvumų matavimai ir geometrinių parametrų vertinimas naudojant sukurtą skaitmeninę-eksperimentinę metodiką.

Aprašymas: Ši metodika leidžia netiesioginiais metodais įvertinti mechaninius, geometrinius ir optinius parametrus periodinių mikrostruktūrų, kurioms netinka tradiciniai matavimo metodai. Ši metodika gali būti taikoma technologinių procesų optimizavimui ir kontrolei. Rezultatas - periodinių mikrostruktūrų parametrų priklausomybė nuo technologinių parametrų.

Raktažodžiai: periodinė mikrostruktūra,difrakcinis efektyvumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gamybinių procesų valdymo algoritmų kūrimas ir modeliavimas

Aprašymas: Panaudojant technologines proceso žinias kuriami gamybos procesų bei įrenginių valdymo algoritmai bei jų veikimas modeliuojamas panaudojant programinę modeliavimo įrangą ir esant galimybei realizuojamas realia technine įranga bei atliekamas algoritmo validavimas

Raktažodžiai: Gamybiniai procesai, valdymas, algoritmai ir modeliavimas.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sprendimo paramos sistemų technologinių procesų valdymui kūrimas ir tyrimas

Aprašymas: Atliekamas įvairių technologinių ir finansinių procesų valdymui reikalingų sprendimo paramos sistemų kūrimas remiantis pažangiomis tokių sistemų kūrimo technologijomis apimančiomis tiek mašininį mokymą tiek ir ekspertinių žinių formalizavimą.

Raktažodžiai: Sprendimo paramos sistemos, technologiniai procesai, valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Šaldymo ir šilumos siurblio sistemų ir šių sistemų komponentų kūrimas bei tobulinimas.

Aprašymas: Pramoninėse ir buitinėse šaldymo sistemose sunaudojama apie ketvirtį visos elektros energijos, todėl šių sistemų tobulinimas visada buvo ir liks aktualiu uždaviniu. Šiandien ši pramonės šaka susiduria su eile naujų iššūkių, susijusių su ozono sluoksnio apsauga bei šiltnamio efekto ribojimu. Pagrindinis šiandieninis uždavinys šaldymo pramonei - perėjimas prie ekologiškų šaldymo agentų, nes jau po keturių metų F-dujos bus uždraustos. Būtent tokių sistemų tyrimas bei tobulinimas yra mokslinės grupės (V. Dagilis, L Vaitkus, A. Balčius) gebėjimų bei kompetencijos sritis. Rezultate bus atlikta 15-30 psl. techninė galimybių studija, kuria siekiama įvertinti tiriamo kompresoriaus efektyvumą, techninių sprendimų įtaką efektyvumui, naudojant skaitinį kompresoriaus modeliavimą.

Raktažodžiai: šaldymo technika, šilumos siurbliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Interaktyvių sensorinių sistemų taikymo galimybių studijos

Aprašymas: Visos šiuolaikinės "protingos" elektroninės sistemos remiasi mikrovaldikliais ir sensoriais, "jaučiančiais" aplinką. Kuriami ir taikomi valdomi (interaktyvūs) temperatūros, drėgmės, magnetinio lauko, padėties ir kt. sensoriai. Suteiktos paslaugos rezultatas - tiriamasis analitinis darbas, kuriame įvertintos uždavinio realizavimo techninės galimybės, rekomendacijos siektiniems parametrams.

Raktažodžiai: Jutikliai, interaktyvios sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Interaktyvių sensorinių sistemų taikomieji tyrimai

Aprašymas: Visos šiuolaikinės "protingos" elektroninės sistemos remiasi mikrovaldikliais ir sensoriais, "jaučiančiais" aplinką. Kuriami ir taikomi valdomi (interaktyvūs) temperatūros, drėgmės, magnetinio lauko, padėties ir kt. sensoriai. Suteiktos paslaugos rezultatas - tyrimų ataskaita, pristatanti gautus rezultatus, rekomendacijas.

Raktažodžiai: Jutikliai, interaktyvios sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinių procesų kontrolės elektroninių valdymo sistemų taikomieji tyrimai

Aprašymas:

Technologinių procesų kontrolės elektroninių valdymo sistemų taikomieji tyrimai. Visos šiuolaikinės "protingos" elektroninės sistemos remiasi mikrovaldikliais ir sensoriais, "jaučiančiais" aplinką. Kuriami ir taikomi valdomi (interaktyvūs) temperatūros, drėgmės, magnetinio lauko, padėties ir kt. sensoriai. Suteiktos paslaugos rezultatas - tyrimų ataskaita, pristatanti gautus rezultatus, rekomendacijas arba veikiantis maketas/prototipas.

Raktažodžiai: Procesų kontrolės sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medicininių įtaisų monitoringo ir valdymo elektroninių sistemų projektavimas ir taikymas

Aprašymas:

Šiuolaikinės medicinos praktikoje naudojamas didelis kiekis elektroninės aparatūros pagamintos skirtingų gamintojų, skirtingu laiku, todėl iškyla aparatūros integravimo ir monitoringo problemos. Kuriamos "draugiškos" vartotojui aplinkos ir sąsajos, palengvinančios gydytojų darbą, užtikrinamas paciento saugumas. Suteiktos paslaugos rezultatas - tyrimų ataskaita, pristatanti gautus rezultatus, rekomendacijas arba veikiantis maketas/prototipas.

Raktažodžiai: Medicininiai įtaisai, monitoringas, valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medicininių įtaisų monitoringo ir valdymo elektroninių sistemų taikymo galimybių studijos

Aprašymas: Šiuolaikinės medicinos praktikoje naudojamas didelis kiekis elektroninės aparatūros pagamintos skirtingų gamintojų, skirtingu laiku, todėl iškyla aparatūros integravimo ir monitoringo problemos. Atliekami įvairios elektroninės aparatūros sujungimo į bendrą sistemą galimybių tyrimai. Suteiktos paslaugos rezultatas - tiriamasis analitinis darbas, kuriame įvertintos uždavinio realizavimo techninės galimybės, rekomendacijos siektiniems parametrams.

Raktažodžiai: Medicininiai įtaisai, monitoringas, valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gyvenamųjų pastatų eksploatacijos ir jų priežiūros kontrolė (techninė galimybių studija)

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "Kontrolės sistema, skirta gyvenamųjų pastatų eksploatacijai ir jų priežiūrai (programinis įrankis)". Techninė galimybių studijoje pateikiami reikalavimai inovatyviai gyvenamųjų pastatų eksploatacijos kontrolės sistemai. Per Web sąsają (prisijungus per įmonės internetinį puslapį) nutolę vartotojai gali deklaruoti įvairių namo sistemų įvadinių skaitiklių rodmenis, registruoti gedimus. Sistema pateikia pastato priežiūros administratoriui aktualius duomenis, susijusius su pastato eksploatacija. Pagal nustatytą gedimų prioritetiškumą sistema sudaro gedimų šalinimo grafiką, generuoja perspėjimo (aliarmo) funkcijas kritinių gedimų atveju ir įvairius priminimus reikiamoms eksploatacinėms funkcijoms atlikti, pvz., paties statinio konstrukcijų būklės (sienų, pamatų, stogo) įvertinimui, namo sistemų (elektros, šiluminio punkto, hidraulinės ir kt.) patikroms ir kt. Generuojamos jau įvairios statistinės ataskaitos. Numatyta galimybė nesudėtingai atnaujinti specializuotas duomenų bazes.

Raktažodžiai: Kontrolės sistema, gyvenamieji pastatai, eksploatacija, priežiūra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
kaštų valdymas, vertės grandinė, veikomis grįsta kaštų apskaita

Raktažodžiai: Resrach of value chain and cost management inovations

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonių socialinės atskaitomybės informacijos atskleidimo, atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių poreikius, tyrimas

Aprašymas: Įmonės vykdydamos veiklą daro poveikį aplinkai ir kartu yra veikiamos daugelio jų veiklą suinteresuotųjų šalių. Jų gausa ir nevienodas galios bei įtakos laipsnis sukelia įmonėms problemų jas identifikuojant ir atsirenkant, kurioms iš jų turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys. Skirtingos suinteresuotųjų šalių grupės turi skirtingus įmonių socialinės atsakomybės informacijos poreikius ir poveikį atskleidžiamos informacijos kokybei. Pagrindinė įmonės funkcija, atskleidžiant socialinės atsakomybės informaciją yra atsižvelgti į suinteresuotųjų šalių lūkesčius ir pagal galimybes juos įgyvendinti. Kokybiškai atskleista informacija yra ta, kuri yra išsami ir kurią lengvai gali perskaityti bei interpretuoti bet kuri suinteresuotoji šalis.

Raktažodžiai: Įmonių socialinės atskaitomybė, socialinės informacijos atskleidimas, suinteresuotosios šalys

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Termoizoliacinių medžiagų bandymas

Aprašymas: Termoizoliacinių medžiagų bandymas

Ventiliuojamų fasadų visuminės šiluminės varžos skaičiavimai

Aprašymas: Ventiliuojamo fasado su nerūdijančio plieno ir akmens vata visuminės šiluminės varžos skaičiavimas.

Mokslinis tyrimas dėl techninio vandens skirto hidrogneratoriams aušinti paruošimo ir vamzdyno kimšimosi problemų sprendimo

Aprašymas: Tyrimas susidėtų ir šių etapų: 1.Gilesnė įmonėje esančios problemos analizė, kurios metu bus imami moliuskų ir mikro dumblių mėginiai, analizuojamas šiuo metu veikiančios techninio vandens paruošimo sistemos efektyvumas. 2.Problemą sukeliančių moliuskų ir mikro dumblių rūšių identifikavimas ir jų biologinės sistemos laboratorinėmis sąlygomis sukūrimas. 3.Skirtingų technologijų taikymo moliuskų kiaušinėliams ir mikro dumbliams inaktyvuoti tyrimas, kurio metu bus atrinktos tinkamiausios technologijos ir jų kombinacijos. 4.Nustačius tinkamiausiai veikiančia technologiją, bus atliekamas optimalių poveikio sąlygų tyrimas, siekiant nustatyti geriausias jos veikimo sąlygas. 5.Ataskaitos parengimas kurioje siūloma geriausiai veikianti technologija, bei pateikiamos techninės specifikacijos.

Raktažodžiai: Mokslinis tyrimas dėl techninio vandens skirto hidrogneratoriams aušinti paruošimo ir vamzdyno kimšimosi problemų sprendimo

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įteisinimo dokumentų ruošimas

Aprašymas:

.

Raktažodžiai: .

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Įteisinimo dokumentų ruošimas

Aprašymas:

.

Raktažodžiai: .

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Automatizuotų grunto zondavimo elektroninių sistemų taikomieji tyrimai

Aprašymas: Projektuojant šiuolaikinių, didesnio aukštingumo pastatų pamatus turi būti nustatytas ne tik grunto pobūdis. Kuriamos sistemos statiniam grunto zondavimui, poriniam slėgiui ir grunto stratigrafijai nustatyti. Suteiktos paslaugos rezultatas - tyrimų ataskaita, pristatanti gautus rezultatus, rekomendacijas.

Raktažodžiai: KST, automatizuota sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Bevielių stebėjimo ir valdymo sistemų taikymo galimybių studijos

Aprašymas: Bevieliai GSM pagrindu veikiantys įrenginiai turi trūkumą, kad baterijos tarnauja ribotą laiką. Kuriami "protingi", interaktyvūs ultramažos galios jutikliai ir valdymo sistemos veikiantys iki 100 parų be baterijų įkrovimo. Suteiktos paslaugos rezultatas - tiriamasis analitinis darbas, kuriame įvertintos uždavinio realizavimo techninės galimybės, rekomendacijos siektiniems parametrams.

Raktažodžiai: Bevielės sistemos, jutikliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Didelės greitaveikos elektroninių sistemų programuojamos logikos (FPGA) ir skaitmeninių signalinių procesorių (DSP) pagrindu kūrimas ir tyrimai

Aprašymas: Didelės greitaveikos elektroninių sistemų programuojamos logikos (FPGA) ir skaitmeninių signalinių procesorių (DSP) pagrindu kūrimas ir tyrimai. Sistemos skirtos realizuoti skaitmenines moduliacijas, matavimo ir diagnostinių signalų apdorojimą ir pan. Suteiktos paslaugos rezultatas - bus atlikta 20-30 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: Programmable logic, digital signal processing

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės ūkinės veiklos kontrolės sistema, paremta LEAN principais (programinis įrankis)

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "Įmonės ūkinės veiklos optimizavimas pagal LEAN sistemą (techninė galimybių studija)". Suteiktos paslaugos rezultatas – bus sukurtas programinis įrankis, susidedantis iš įvairios paskirties modulių bei įvairių specializuotų duomenų bazių, kuris pateiks sistemos vartotojui silpnąsias organizacijos grandžių vietas (angl. Bottleneck) bei sugeneruos pasiūlymus veiklos efektyvumui didinti. Taip pat leis generuoti įvairias statistines ataskaitas.

Raktažodžiai: Control system, LEAN, software tool

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inovatyvi transporto priemonių parko eksploatacija (techninė galimybių studija)

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "Inovatyvi transporto priemonių parko eksploatacijos priežiūros sistema (programinis įrankis)". Suteiktos paslaugos rezultatas – bus sukurta apie 70 psl. techninė galimybių studija, kurioje bus pateikiami reikalavimai transporto priemonių priežiūros sistemai bei identifikuojami kriterijai, leidžiantys įvertinti automobilio techninę būklę.

Raktažodžiai: transporto priemonių parkas, eksploatacijos sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektroninių sistemų modeliavimas, projektavimas ir taikymo tyrimai

Aprašymas: Kuriant šiuolaikines elektronines sistemas atsiranda poreikis jas modeliuoti, simuliuoti specializuota programine įranga. Tai leidžia išbandyti tokių sistemų galimybes jas dar nerealizavus. Toliau sistemas realizavus, atliekant tyrimus, galima ištirti įvairias elektroninių sistemų savybes, pvz. efektyvumą ir kt. Suteiktos paslaugos rezultatas - bus atlikta 20-30 lapų apimties techninė galimybių studija, kuria siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: Elektroninė sistema, projektavimas, tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mobilių objektų nuotolinės kontrolės sistema (programinis įrankis)

Aprašymas: Priklausomai nuo paties stebimo objekto, tai gali būti labai įvairios sistemos, pvz., krovininių transporto priemonių eksploatacijos ar žmogaus būklės kontrolės sistemos. Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "Mobilių objektų nuotolinė kontrolė (techninė galimybių studija)". Suteiktos paslaugos rezultatas – bus sukurtas programinis įrankis, leisiantis nuotoliniu būdu (per Web sąsają) sekti objektų būklę pagal surinktus duomenis iš sensorinių sistemų (realizuotas duomenų rinkimas, nuotolinis jų perdavimas ir atvaizdavimas). Taip pat šis įrankis leis realizuoti ir kai kurias stebimo objekto būklės valdymo funkcijas.

Raktažodžiai: Nutolę mobilūs objektai, kontrolės sistema, programinis įrankis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įmonės ūkinės veiklos optimizavimo galimybių analizė pagal LEAN sistemą (techninė galimybių studija)

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "Įmonės ūkinės veiklos kontrolės sistema, paremta LEAN principais (programinis įrankis)". Suteiktos paslaugos rezultatas – bus sukurta apie 100 psl. techninė galimybių studija, kurioje pateikiami LEAN sistemos (organizacija „Toyota“) principai, sukuriamas universalus įmonės ūkinės veiklos procesų optimizavimo algoritmas, suformavus reikalavimus efektyviai veiklai bei jos optimizavimo kriterijus.

Raktažodžiai: Control system, LEAN, optimization, study

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Inovatyvi transporto priemonių parko eksploatacijos priežiūros sistema (programinis įrankis)

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "Inovatyvi transporto priemonių parko eksploatacija (techninė galimybių studija)". Suteiktos paslaugos rezultatas – bus sukurta programinė įranga Windows operacinės sistemos kompiuteriams, kurios dėka bus gaunama įvairi realaus laiko ir pagalbinė informacija apie transporto priemonės eksploatacinę būseną, suvedus tik jos valstybinį numerį (per sukurtą grafinę vartotojo sąsają (per Web prieigą)): techninio paso duomenys; duomenys apie automobilio judėjimą (judėjimo greitį, jo buvimo vietą, judėjimo istoriją); eksploatacinių medžiagų ar atsarginių dalių keitimo būtinybė; perspėjimo funkcijos apie būtinus techninės eksploatacijos darbus; įvairios ataskaitos apie judėjimo maršrutą bei greitį bei atliktus techninės eksploatacijos darbus.

Raktažodžiai: transporto priemonių parkas, eksploatacijos sistema, programinis įrankis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Tūrinių hologramų ir interferencinių mikrostruktūrų polimerinėse plėvelėse registravimo ir ryškinimo technologijų tobulinimas.

Aprašymas: Trimatės informacijos užrašymo ir atkūrimo principas gali būti taikomas reklamoje, dokumentų apsaugai, gaminių mikro deformacijų ir įtempių tyrimui, formos palyginimui, detalės labai tiksliam gražinimui į pradinę padėtį, vibracijoms tirti ir daugeliui kitų sričių. Panaudojant lazerines technologijas yra įrašoma į polimerinę plėvelę trimatė informacija, po to atkuriama ir jei reikia apdorojama.

Raktažodžiai: Mikrostruktūra, holograma

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Polimerinių ir kitų medžiagų bei konstrukcijų liekamųjų įtempių ir irimo priežasčių tyrimai.

Aprašymas: Panaudojant ardomosios irs neardomosios kontrolės metodus (fototamprumo, holografijos) nustatomi arba vizualizuojami liekamieji įtempiai arba "užšaldytos" deformacijos, kurie ateityje gali iškreipti polimerinio gaminio formą arba šis gaminys gali suskilinėti.

Raktažodžiai: Liekamieji įtempiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Telekomunikacijų tinklo infrastruktūros diegimo nuotolinės kontrolės sistema (techninė galimybių studija)

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "Telekomunikacijų tinklo infrastruktūros diegimo nuotolinės kontrolės sistema (programinis įrankis)". Suteiktos paslaugos rezultatas - bus sukurta 70-100 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo bus siekiama suformuoti funkcinius reikalavimus, keliamus nuotolinei kontrolės sistemai, kartu identifikuojant įvairių infrastruktūros diegimo etapų kontrolės parametrus.

Raktažodžiai: Telekomunikacijų tinklai, nuotolinės kontrolės sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Telekomunikacijų tinklo infrastruktūros diegimo nuotolinės kontrolės sistema (programinis įrankis)

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "Telekomunikacijų tinklo infrastruktūros diegimo nuotolinės kontrolės sistema (techninė galimybių studija)". Siekiant sumažinti naujos telekomunikacijų tinklo infrastruktūros diegimo darbų kontrolės savikainą (aukštos kvalifikacijos personalo poreikį, laiko ir kuro sąnaudas), reikalinga efektyvi nuotolinė kontrolė, leisianti per Web sąsają sekti sunaudotų medžiagų kiekius, darbų atlikimo grafikus ir pagal tai įvertinti atliktų darbų savikainą bei patikslinti projektinius tokios infrastruktūros diegimo įkainius. Suteiktos paslaugos rezultatas - bus sukurtas programinis įrankis, leisiantis per Web sąsają nuotoliniu būdu kontroliuoti sunaudotų medžiagų kiekius, atskirų etapų įgyvendinimo trukmes, pagal tai įvertinti atliktų darbų savikainą bei patikslinti projektinius infrastruktūros diegimo įkainius, remiantis skirtingų projektų diegimo informacija, taip pat sandėlio resursų kontrolei leis suformuoti sunaudotų medžiagų žiniaraštį ir pan.

Raktažodžiai: Telekomunikacijų tinklai, nuotolinės kontrolės sistema, programinis įrankis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Stebėsenos sistemų, techninių informacinių sistemų kūrimas

Aprašymas: Duomenų apie technologinių procesus rinkimo, nuotolinio perdavimo ir atvaizdavimo aparatinė ir programinė įranga. Įmonės veiklos dokumentų valdymo sistemos su elektroninio parašo, automatinio suformuoto dokumento perdavimo nurodytam subjektui funkcijomis. Suteiktos paslaugos rezultatas - bus atlikta 25 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamų įgyvendinti sistemų technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą. Taip pat bus pateikta tyrimams atlikti sukurta programinė įranga ir aparatūriniai sprendimai.

Raktažodžiai: Jutikliai, duomenų surinkimas ir atvaizdavimas, duomenų bazė, ataskaitų generavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gyvenamųjų pastatų eksploatacijos ir jų priežiūros kontrolės sistema (programinis įrankis)

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "Kontrolės sistema, skirta gyvenamųjų pastatų eksploatacijai ir jų priežiūrai (techninė galimybių studija)". Techninė galimybių studijoje pateikiami reikalavimai inovatyviai gyvenamųjų pastatų eksploatacijos kontrolės sistemai. Per Web sąsają (prisijungus per įmonės internetinį puslapį) nutolę vartotojai gali deklaruoti įvairių namo sistemų įvadinių skaitiklių rodmenis, registruoti gedimus. Sistema pateikia pastato priežiūros administratoriui aktualius duomenis, susijusius su pastato eksploatacija. Pagal nustatytą gedimų prioritetiškumą sistema sudaro gedimų šalinimo grafiką, generuoja perspėjimo (aliarmo) funkcijas kritinių gedimų atveju ir įvairius priminimus reikiamoms eksploatacinėms funkcijoms atlikti, pvz., paties statinio konstrukcijų būklės (sienų, pamatų, stogo) įvertinimui, namo sistemų (elektros, šiluminio punkto, hidraulinės ir kt.) patikroms ir kt. Generuojamos jau įvairios statistinės ataskaitos. Numatyta galimybė nesudėtingai atnaujinti specializuotas duomenų bazes.

Raktažodžiai: Kontrolės sistema, gyvenamieji pastatai, eksploatacija, priežiūra, programinis įrankis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Vartojimo reikmenų (aprangos, avalynės, galanterijos ir kt.) kokybės tyrimas ir vertinimas bei gamybos technologijos sudarymas.

Aprašymas: Remiantis standartiniais ir nestandartiniais aprangos medžiagų savybių (stiprumo, tąsumo, standumo lenkiant, trinties, grifo, laidumo orui, atsparumo dilinimui ir kt.) tyrimų rezultatais parenkamos konkrečiam gaminių asortimentui tinkamiausios medžiagos, pateikiami reikiamo gaminio modelio technologinių sujungimų (siūlių ir mazgų) techniniai brėžiniai ir sudaroma nuosekli elementariųjų technologinių operacijų seka, parenkami technologiniai parametrai ir įrenginiai.

Raktažodžiai: vartojimo reikmenys, drabužiai, avalynė, galanterija, kokybė, technologija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Daugiadisciplininių mechatronikos uždavinių sprendimas baigtinių elementu metodu

Aprašymas: Projektuojant šiuolaikines integruotas makro/mikro/nano-sistemas neišvengiamai susiduriama su būtinybe kurti daugiadisciplininius (multifizikinius) baigtinių elementų modelius, įgalinančius spręsti susietuosius uždavinius ir tiksliai prognozuoti bei optimizuoti kompleksinius tokių sistemų statinius ar dinaminius darbo režimus. Specializuojamės mikroelektromechaninių sistemų (MEMS) modeliavimo baigtiniai elementais srityje. Sprendžiamų tiesinių bei netiesinių uždavinių pavyzdžiai: konstrukcijų sąveikos su elektrostatiniu lauku ar tekančiu skysčiu, termomechaninių deformacijų, pneumodinaminio slopinimo, elektromechaninių reiškinių, kontaktinės sąveikos skaitiniai tyrimai.

Raktažodžiai: Kompiuterinis modeliavimas, susietieji inžineriniai uždaviniai, baigtinių elementų metodas, mechatronikos prietaisai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Degalų sąnaudų ir vidaus degimo variklių išmetamųjų dujų kiekio bei sudėties nustatymas

Aprašymas: Matuojamos kelių transporto priemonių ir stacionarių vidaus degimo variklių dyzelino, benzino ir LPG sąnaudos. Yra galimybė, tuo pačiu metu fiksuoti automobilio judėjimo dinaminius parametrus. Penkių dujų, įskaitant NOx, emisijų analizatoriumi nustatomi benzininių ir dyzelinių vidaus degimo variklių kenksmingų išmetamųjų dujų kiekiai. Nustatomas dyzelinių variklių dūmingumas. Gautų duomenų susisteminimas ir apdorojimas. Rekomendacijų emisijų bei degalų sąnaudų mažinimui parengimas.

Raktažodžiai: Degalų sąnaudos, išmetamosios dujos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Transporto priemonių judėjimo dinaminių parametrų nustatymas

Aprašymas: Eksperimentiškai ar modeliuojant nustatomi transporto priemonių judėjimo dinaminiai parametrai. Galimybė nustatyti transporto priemonių momentinį pagreitį, greitį, traukos jėga, variklio sukimo momentą bei galią. Transporto priemonės judėjimo metu duomenys kaupiami kas 0,01 sekundę. Pagal poreikį galima nustatyti ir momentines degalų sąnaudas bei emisijas. Gautų duomenų susisteminimas ir apdorojimas.

Raktažodžiai: Transporto priemonių dinaminės charakteristikos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Riedmenų dinamikos ir patikimumo tyrimai

Aprašymas: Tiriant riedmenų dinamiką, tikslinami riedmenų traukos skaičiavimų modeliai, siekiant sudaryti optimalaus konkretaus sąsto judėjimo algoritmus. Sudaromi skaitiniai modeliai manevriniams lokomotyvams nustatant hibridinių pavarų taikymo juose tikslingumą. Riedmenų triukšmo mažinimo ir komforto didinimo keleiviniuose vagonuose tyrimai atliekami įvertinant vertikaliuosius, išilginius ir skersinius judesius, jų šaltinius, sklidimo riedmenų konstrukcija ir aplinka ypatybes. Tiriant rato ir kelio sąveiką, nustatoma jų įtaka poros darbingumui.

Raktažodžiai: Riedmenų trauka, sąstatų dinamika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pastatų šiluminio nevienalytiškumo ilginiuose šiluminiuose tilteliuose savybių taikomieji tyrimai ir parametrai pastato šiluminėms savybėms vertinti

Aprašymas: Tyrimai atliekami pastato išorinėms konstrukcijoms. Nustatomos įvairių pastato atitvaros konstrukcijų šiluminės savybės. Atliekamas nevienalyčių konstrukcijų šiluminio nevienalytiškumo ilginiuose šiluminiuose tilteliuose nustatymas ir vertinimas.

Raktažodžiai: ilginių šiluminių tiltelių savybės, pastato šiluminio nevienalytiškumo tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
"Sumanių" medžiagų pagrindu veikiančių makro/mikro/nano keitiklių modeliavimas, analizė ir testavimas

Aprašymas: Įvairaus dydžio ir funkcinės paskirties energijos keitikliai su sumaniosiomis medžiagomis (vykdikliai, jutikliai, elektros energijos generatoriai) sudaro šiuolaikinių mechatroninių makro/mikro/nano-sistemų pagrindą. Teikiame plataus profilio mokslinių tyrimų bei inžinerines paslaugas apimančias sumaniųjų medžiagų parinkimą ir adaptavimą konkretiems funkciniams poreikiams, elektromechaninių keitiklių bei jų pagrindu veikiančių sistemų projektavimą, multifizikinį modeliavimą, statinių/dinaminių charakteristikų analizę, optimizavimą bei eksperimentinius tyrimus taikant optinius eksperimentinės mechanikos metodus. Specializuojamės pjezoelektrinių vykdiklių, jutiklių bei mikrogeneratorių dinamikos tyrimų srityje.

Raktažodžiai: Energijos keitikliai, jutikliai, vykdikliai, MEMS, NEMS, sumanios medžiagos, dinamikos tyrimai, modeliavimas, testavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mašinų, mechanizmų ir jų konstrukcinių elementų būklės monitoringas ir diagnostika.

Aprašymas: Pasaulinė praktika rodo, kad dėl nepakankamo įvairių mašinų, mechanizmų ir jų konstrukcinių elementų, potencialiai unikalių ir pavojingų objektų patikimumo, techninės kontrolės ir diagnostikos stokos įvykstą nemažai avarijų. Šiuo metu sukurti mechaninių sistemų konstrukcinių elementų vibracinės diagnostikos metodai, algoritmai bei techninės priemonės, leidžia organizuoti efektyvų mechaninių sistemų aptarnavimą pagal esamą techninę būklę. Tai galima padaryti mūsų pasiūlytų teorinių defekto pažeistų sistemų matematinių modelių pagalba ir taikomos diagnostikos problemų sprendime sisteminės sampratos. Praktinės diagnostikos aspektai mes aprobavome įvairios paskirties vibracinės diagnostikos ir monitoringo priemonėse, išanalizavome jų efektyvumą ne tik atskirų konstrukcinių elementų būklės kontrolėje, bet ir sudėtingų mašinų ir mechanizmų: turboagregatų, hidroagregatų, cheminių reaktorių, transporterių ir pan. Mūsų patirtis ir kompetencija, sukurtos vibroakustinės matavimų ir analizės sistemos bei prietaisai rado platų taikymą Lietuvos pramonėje, jos reikalingos įvairiausių mašinų bei mechanizmų periodiniam, nuolatiniam ir adaptyviam būklės monitoringui ir diagnostikai. Tai ypač aktualu naftos, chemijos, energetikos ir kt. objektų saugos ekspertizėse, įrenginių būklės analizėje ir vertinime, statybinių konstrukcijų ir pamatų ir virpesių stebėsenos organizavime, vibracijų matavime, vibromonitoringo ir diagnostikos sistemų prototipų kūrime ir gamyboje bei įdiegime.

Raktažodžiai: Monitoringas, diagnostika, matavimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninių ir biologinių sistemų vibracinių ir akustinių procesų identifikacija

Aprašymas: Technologija leidžia, naudojant tarptautinių standartų reikalavimus, nustatyti seniai eksploatuojamų ir naujų techninių bei biologinių sistemų būklės kriterijus tiriant vibracinių ir akustinių laukų parametrus ir pasikeitimo tendencijas, įvertinti į aplinką skleidžiamo akustinio triukšmo lygius, identifikuoti jų šaltinius ir pan. Rotorinių sistemų konstrukcinių elementų dinamikos modelių sudarymas bei techninės būklės įvertinimas grindžiami mechaninių sistemų su sutelktais, išskirstytais ir išskirstytais-sutelktais parametrais, identifikacijos teorija bei gana paplitusiomis procedūromis, pavyzdžiui, parametrinei identifikacijai naudojama kvadratinių formų funkcionalų optimizacija mažiausių kvadratų metodu. Sukurtu diagnostikos metodų ir atitinkamų algoritmų ypatumas - jų universalumas atžvilgiu vibracinių procesų fizikinės prigimties, taikomų testinių poveikių, funkcionuojančių objektų virpesių ir defektų pažeistų konstrukcijų, net pasižyminčių netiesiniais efektais.

Raktažodžiai: Vibraciniai ir akustiniai procesai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Per rankas perduodamos vibracijos matavimai ir deklaravimas pagal standartus LST EN ISO 5349-1:2002, LST EN 28662-1:2001, LST EN ISO 28927-5:2010.

Aprašymas: Per rankas perduodamos vibracijos, pavienių ar daugybinių smūgių matavimas ir poveikio žmogui įvertinimas; Svertinio pagreičio vidutinės kvadratinės vertės (v. k. v.) matavimas; Vibracijos bendrosios vertės nustatymas; Dieninio vibracijos poveikio nustatymas; Vibracijų intensyvumo įvertinimas; Rankenų vibracija; Variklinių įtaisų rankenų pagreičiai; išreiškiami kaip vidutinis kvadratinis pagreitis ah (m/s2) arba pagreičio lygiu Lah (dB); Dažninė analizė. Svertinio pagreičio vidutinės kvadratinės vertės (v. k. v.) matavimas. Variklinių įtaisų rankenų pagreičiai, išreiškiami kaip vidutinis kvadratinis pagreitis ah (m/s2) arba pagreičio lygiu Lah (dB); Dažninė analizė. Svertinio pagreičio vidutinės kvadratinės vertės (v. k. v.) matavimas. Bandymai atliekami akredituotoje laboratorijoje ir išduodami ES šalyse galiojantieji bandymų protokolai.

Raktažodžiai: Vibracija, poveikis, deklaravimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mechaninių ir biomechaninių sistemų kompiuterinis modeliavimas ir skaičiuojamoji analizė

Aprašymas: Mechaninių ir biomechaninių sistemų pavienių elementų ar jų junginių statinė, kinematinė ir dinaminė analizė veikiant nuolatinėms ir kintamoms jėginėms, kinematinėms, temperatūrinėms ir kt. apkrovoms, konstrukcijų optimizavimas svorio, stiprumo, ergonominių ar kitų parametrų požiūriu. Skaičiuojamoji dujų ar skysčių srautų analizė.

Raktažodžiai: Kompiuterinė stiprumo analizė, statika, dinamika, optimizavimas, skysčių ar dujų srautų skaičiuojamoji analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Optinė litografija

Aprašymas: Optinė litografija – mikrotechnologijų procesas, skirtas plonų plėvelių ar tūrinių medžiagų paviršiui struktūrizuoti. Reikalingas piešinys šviesai jautraus rezisto sluoksnyje formuojamas, eksponuojant rezistą ultravioletiniais spinduliais per fotokaukę. Optinės litografijos metodu galima suformuoti 1 μm dydžio darinius.

Raktažodžiai: Optinė litografija, topologijos, vaizdo formavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms
Pastato konstrukcijų sandarumo savybių taikomieji tyrimai pastato infiltracijos prognozavimo vertinimui

Aprašymas: Sandarumo tyrimai atliekami pastato išorinėms konstrukcijoms. Atliekamas įvairių pastato atitvarų konstrukcijų sandarumo tyrimai . nustatymas ir vertinimas. Atliekamas pastato infiltracijos prognozavimas ir pastato šiluminių savybių vertinimas

Raktažodžiai: pastato sandarumo tyrimai, pastato infiltracijos prognozavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Mašinų ir įrenginių vibracijų matavimai pagal standartus LST ISO 10816-1:2003, LST ISO 10816-2:2010, LST ISO 7919-1:2003, LST EN 60034-14:2004.

Aprašymas: Bandomi: Neslenkamojo grįžtamojo judesio mašinos (turboagregatai, hidroagregatai, siurbliai ir kt.); Neslenkamojo grįžtamojo judesio mašinų mechaniniai virpesiai; Hidroenergetikos ir siurblinių mašinų agregatai; Elektros varikliai, kurių veleno aukštis daugiau 56 mm. Pramoniniai ventiliatoriai. Nustatomi parametrai: Mašinų vibracijų įvertinimas matuojant nesisukan-čiose dalyse; Sūkiųjų velenų absoliutinės ir santykinės veleno vibracijos ir įvertinimo kriterijai; Mašinų vibracijų įvertinimas matuojant besisukančius velenus; Absoliutinė ir santykinė variklio guolių vibracija; Variklio veleno vibracija; Vibracijų greičio vidutinė kvadratinė vertė (v. k. v.), mm/s; Vibracijų pagreičio vidutinė kvadratinė vertė (v. k. v.), m/s2; Vibracijų poslinkio mojus, μm Bandymai atliekami akredituotoje laboratorijoje ir išduodami ES šalyse galiojantieji bandymų protokolai.

Raktažodžiai: Vibracija, mašinos, įrenginiai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Aplinkos poveikio bandymai pagal standartus LST EN 60068-2-6:2008 (Sinusinė vibracija), LST EN 60068-2-64:2008 (Plačiajuostės atsitiktinės vibracijos), LST EN 60068-2-27:2009 (Smūgis).

Aprašymas: Labai svarbūs gaminamai ir pateikiamai vartotojams produkcijai (ypač medicininei aparatūrai, preciziniams matavimo ar kitos paskirties prietaisams) yra aplinkos poveikio bandymai. Įsisavinant vibracijų poveikio bandomiesiems objektams metodus, sukurta speciali įranga, kurios dėka atliekami didelių gabaritų objektų (iki 60 kg masės) atsparumo sinusinės bei atsitiktinės plačiajuostės vibracijos poveikiui bandymai. • Standartas LST EN 60068-2-6:2008. Aplinkos poveikio bandymai. 2-6 dalis. Bandymai. Fc bandymas. (Sinusinė) vibracija (IEC 60068-2-6:2007). Standarte pateiktas metodas kaip nustatyti prietaisų, komponentų ir kitų bandymo objektų gebėjimą atlaikyti tam tikro intensyvumo sinusinės vibracijos poveikį. Bandymo metu vibracijos dažnis nustatytu greičiu didinamas ir mažinamas reikiamą ciklų skaičių nurodytame dažnių ruože palaikant pastovią vibracijos amplitudę. Bandymo tikslas - nustatyti bandymo objekto silpnas vietas ar pablogėjimą dėl vibracijos poveikio. • Standartas LST EN 60068-2-64:2008. Aplinkos poveikio bandymai. 2-64 dalis. Bandymai. Fh bandymas. Plačiajuostė atsitiktinė vibracija ir nurodymai (IEC 60068-2-64:2008). Bandymas plačiajuoste atsitiktine vibracija leidžia nustatyti pakankamą bandymo objekto atsparumą dinaminėms apkrovoms, atsirandančioms, pavyzdžiui, transportavimo metu. • Standartas LST EN 60068-2-27:2009. Aplinkos poveikio bandymai. 2-27 dalis. Bandymai. Ea bandymas ir nurodymai. Smūgis (IEC 60068-2-27:2008). Standarte pateiktas metodas kaip nustatyti bandymo objektų gebėjimą atlaikyti tam tikros formos ir amplitudės vienetinių arba pasikartojančių smūgių poveikį. • Standartas LST EN 60068-2-7:2001. Pagrindinės aplinkos poveikio bandymų procedūros. 2 dalis. Bandymai. Ga bandymas. Greitinimas, nuostovioji būsena (IEC 60068-2-7:1983 A1:1986). Bandymo tikslas – įrodyti bandymo objekto tinkamumą veikiant jėgoms, atsirandančioms dėl statinio pagreičio (ne gravitacijos) pasitaikančio transporte (ypač oro transporte), besisukančiose rotorinių mašinų dalyse, sviediniuose ir kt. Gali būti bandomi įvairus gaminiai: elektronikos, mašinų gamybos, pakuočių ir kitų sričių objektai. Pagrindinės matavimo priemonės - vibracijos ir triukšmo duomenų apdorojimo analizatorius Pulse 3560, vibromatis VIBROTEST 60, vibracijų kalibratorius 4294 ir kt. Bandymai atliekami akredituotoje laboratorijoje ir išduodami ES šalyse galiojantieji bandymų protokolai.

Raktažodžiai: Vibracija, atsitiktinės, poveikis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Triukšmo šaltinių garso galios lygių nustatymas ir įvairių įrenginių bei mechanizmų triukšmo žemėlapių sudarymas LST EN ISO 9614-2:2002.

Aprašymas: Įmonių techninės aplinkos triukšmų problemoms spręsti galime: • parengti triukšmų lygio kontrolinių matavimų metodiką ir nustatyti projekto efektyvumo kriterijus, įvertinančius techninius ir socialinius aspektus; • atlikti gamybos cechų veikiančių įrenginių spinduliuojamo triukšmo intensyvumo matavimus bei charakteringuose operatorių darbo zonose triukšmo analizę; • atlikti gamybinėms patalpoms bei įrenginiams taikytinų triukšmo sumažinimo būdų informacinę paiešką ir triukšmą slopinančių medžiagų parinkimą, įrengiant triukšmo slopintuvus. Pagrindinės matavimo priemonės - vibracijos ir triukšmo duomenų apdorojimo analizatorius Pulse 3560, garso lygio matuoklis BK 2260 INVESTIGATOR, akustinis kalibratorius 4231 ir kt. Bandymai atliekami akredituotoje laboratorijoje ir išduodami ES šalyse galiojantieji bandymų protokolai.

Raktažodžiai: Žemėlapis, triukšmas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įprastiniais degalais ir jėgainėmis varomų transporto priemonių energijos sąnaudų nustatymas

Aprašymas: Kuriami energijos sąnaudų nustatymo modeliai, leidžiantys įvertinti transporto priemonių techninius parametrus, keleivių skaičiaus kitimą, kelio būklės ir geometrijos kitimą bei transporto srautų judėjimo charakteristikas. Sudaromi individualaus ir/ar viešojo transporto priemonių maršrutų galios poreikių ir energijos sąnaudų nustatymo algoritmai bei metodika, besiremianti jėgos agregato ir transmisijos darbo modeliavimu: sudaromas skaitinis modelis, transporto priemonės judėjimas modeliuojamas vadovaujantis techniniais reglamentais skirtingų tipų transporto jungtyse, remiantis judėjimo dinamiškumo didinimo ir degalų sąnaudų mažinimo kriterijais bei įvertinant degalų ir jėgainių tipo tipo įtaką energijos sąnaudoms.

Raktažodžiai: Transporto priemonių energijos sąnaudos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Aukšto dažnio virpesių taikymo, tobulinant technologinius procesus, galimybės studija.

Aprašymas: Vienas plačiai taikomų masinei produkcijai antrinimo procesų yra terminis įspaudimas Šiame procese polimeras pirmiausiai įkaitinamas iki aukštesnės nei stiklėjimo temperatūra ( ), tada spaudas įspaudžiamas į minkštos būsenos polimerą. Po šio etapo polimeras atšaldomas iki žemesnės nei stiklėjimo temperatūra ir atkeliamas spaudas. Daugeliu atvejų galima įvardinti šias terminio įspaudimo proceso metu susidariusias problemas: • Nepilnas mikrostruktūros užpildomumas polimeru • Netolygus polimero pasiskirstymas • Spaudo ir polimero sulipimas • Paviršiaus šiurkštumas • Ilgas proceso laikas Viena iš galimybių šioms problemoms spręsti – aukšto dažnių virpesių naudojimas proceso naudojimas. Įspaudo kokybė yra daugelio technologinių procesų problema. Masinė produkcija apima raišką, tikslumą ir ekonominius faktorius. Įspaudo kokybė mechaninio terminio įspaudimo būdu pagerinama naudojant aukšto dažnio virpesius. Tokiu būdu pagerinamas gautos mikrostruktūros difrakcinis efektyvumas. Esant tokiems kokybės pokyčiams susidaro galimybės kurti sudėtingus mikro/nano lygmens difrakcinius optinius elementus (DOE) su geresnėmis optinėmis savybėmis ir didesne raiška, kuriuos galima būtų naudoti biomedicinoje, mikrooptikoje, mikrotakiuose įrenginiuose, elektronikoje ir kt.

Raktažodžiai: aukšto dažnio virpesiai, technologinis procesas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medžiagų ir žaliavų kaitinimas esant temperatūrai nuo 50°C iki 1100°C oro aplinkoje, stacionarinėse sąlygose universalia aukšto tikslumo laboratorine elektrine krosnimi SNOL 7,2/1100 L.

Aprašymas: Atliekamas medžiagų ir žaliavų kaitinimas esant temperatūrai nuo 50°C iki 1100°C oro aplinkoje, stacionarinėse sąlygose universalia aukšto tikslumo laboratorine elektrine krosnimi SNOL 7,2/1100 L. Naudojant tokio kaitinimo būdą yra galimybė ištirti medžiagų savybes ir jas palyginant su medžiagų savybėmis iki kol ji buvo pakaitinta. Atliekama liekamųjų įtempių medžiagų paviršiuje analizė

Dangų procesų ir jų sąnaudų kompiuterinio projektavimo sistemų kūrimas

Aprašymas: Dangų procesų ir jų sąnaudų kompiuterinio projektavimo sistema skirta mašinų gamybos įmonių inžinieriams technologams. Sistemos funkcijos: duomenų bazės parengimas; dangų tipinių technologijos procesų projektavimas; dengiamo ploto ir dangų procesų režimų skaičiavimas; dangų medžiagų sąnaudų planavimas; dangų procesų technologijos dokumentų rengimas (lietuvių, ir anglų kalbomis).

Raktažodžiai: Dangų procesai, gamybos sąnaudos, projektavimas, kompiuterizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kompresorių tyrimas ir skaitinis modeliavimas.

Aprašymas: Šiuolaikiniai transportiniai šaldytuvai turi tenkinti griežtus reikalavimus, susijusius tiek su šaldymo agregato svoriu (automobiliai negali viršyti sunkvežimių svorio ribą), tiek su šaldymo agento kiekiu sistemoje. Spiraliniai šaldymo bei oro kondicionavimo kompresoriai su įpurškimu reikalauja tyrimų bei modeliavimo, siekiant juos suderinti su sistema, kad tenkintų minėtus dozės reikalavimus. Mažo našumo kompresorių tyrimai aktualūs, siekiant mažinti energijos sąnaudas bei gamybos kaštus. Rezultate bus atlikta 15-30 psl. techninė galimybių studija, kuria siekiama įvertinti tiriamo kompresoriaus efektyvumą, techninių sprendimų įtaką efektyvumui, naudojant skaitinį kompresoriaus modeliavimą.

Raktažodžiai: kompresorius, modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pjezoelektrinių elektros mikrogeneratorių kūrimas ir tyrimas

Aprašymas: Pjezoelektriniai mikrogeneratoriai yra alternatyvūs autonominiai elektros energijos šaltiniai, kurie technologinių įrenginių, inžinerinių bei transporto sistemų skleidžiamas vibracijas ar žmogaus judesius transformuoja į elektros energiją. Šie mažos galios (µW-mW) generatoriai gali būti naudojami kartu su tradicinėmis įkraunamomis baterijomis ar vietoje jų ir yra skirti prailginti įvairių elektronikos įtaisų (pvz. bevielių jutiklių ar nešiojamų išmaniųjų įrenginių) veikimo laiką. Teikiamos paslaugos apima įvairios paskirties pjezoelektrinių mikrogeneratorių (keitiklių) konstrukcijų projektavimą, pjezokeraminių ar pjezopolimerinių medžiagų parinkimą, elektromechaninių charakteristikų skaitinę analizę ir optimizavimą taikant baigtinių elementų metodą, generatorių integravimą su elektronine signalo apdorojimo posisteme, maketų gamybą bei testavimą taikant optinius eksperimentinės mechanikos metodus.

Raktažodžiai: Vibraciniai elektros generatoriai, pjezoelektriniai keitikliai, modeliavimas, optimizavimas, testavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mechaninių sistemų projektavimas.

Aprašymas: Mechaninių sistemų modeliavimas, projektavimas ir perprojektavimas (reverse engineering, redesign) panaudojant Solid Works, Catia, Comsol, Ansys ir LS-DYNA programinę įrangą. Įrenginių surinkimo bei detalių brėžinių sudarymas, techninių dokumentų rengimas. Prototipas, techninė dokumentacija, ataskaita nuo 20 iki 200 psl.

Raktažodžiai: modeliavimas, perprojektavimas, mechaninės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gamybos sąnaudų kompiuterinio projektavimo sistemų kūrimas

Aprašymas: Gamybos sąnaudų kompiuterinio projektavimo sistema skirta mašinų gamybos įmonių inžinieriams technologams. Sistemos funkcijos: duomenų bazės parengimas; detalės parametrų (masės, paviršiaus ploto, išklotinės) skaičiavimas; pagrindinių ir pagalbinių medžiagų sąnaudų planavimas; operacijų laikų skaičiavimas; geriausio gamybos varianto parinkimas; gamybos sąnaudų dokumentų rengimas (lietuvių, ir anglų kalbomis). Parengta gamybos sąnaudų kompiuterinio projektavimo sistemos kūrimo techninė galimybių studija.

Raktažodžiai: Gamybos sąnaudos, planavimas, kompiuterizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Tarptautinių projektų inicijavimas ir partnerių paieška. Šiuolaikinių netradicinių apdirbimo metodų taikymo vertinimai.

Aprašymas: Šiandienos ekonomikoje ES tarptautinių ekonominių santykių specifika tiesiogiai priklauso ne tik nuo potencialių prekybos partnerių, prekybos politikos, fiskalinės ar monetarinės politikos, tačiau ir nuo geopolitinių santykių. Įmonių įėjimo į ES vidaus rinkos specifika priklauso nuo daugelio veiksnių ir aplinkybių, kurias būtina tirti ir analizuoti. priklausomai nuo to, kokios šalies atstovas ketina vykdyti veiklą ES vidaus rinkoje, priklauso jam keliamos sąlygos. Lygiai taip pat ir ES vidaus rinkos dalyviai skirtingomis sąlygomis gali naudotis, ketindami plėsti veiklą trečiose šalyse. Konsultuojama tarptautinių projektų rengimo ir partnerių paiškos klausimais. Atliekamos technologinių projektų vertinimo ekspertizės

Raktažodžiai: Partnerių paieška, projektų inicijavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Molekulių ir mišinių charakterizavimas, vibracinių spektrų identifikavimas (FTIR)

Aprašymas: Infraraudonoji (IR) spektroskopija yra galingas analitinis įrankis molekulių ir mišinių charakterizavimui ir vibracinių spektrų identifikavimui. Pavyzdžiui, organinio junginio IR spektras teikia specifinę informaciją apie molekulių struktūrą ir cheminius ryšius. Naudojant atspindžio režimą (ATR), plonas plėveles galima tirti tiesiogiai paviršiuje.Mes naudojame IR, siekdami tiksliai nustatyti užterštumo organiniais teršalais lygį įvairiuose bandiniuose. Naudojama polimerų ir plastikų organinei analizei, skysčių, kietųjų medžiagų ir dujų analizei, nelaidžių medžiagų analizei ir molekulių specifiniam identifikavimui, įskaitant biomedicinos, puslaidininkių, elektronikos, lazerių ir optikos pramonės produktų bandinius.

Raktažodžiai: cheminių ryšių identifikacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įtrauki ir kūrybinga visuomenė: nauji ir į rezultatus orientuoti viešųjų paslaugų teikimo ir smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tyrimai: (I) naujos paslaugos / produkto poreikio tyrimas; (II) paslaugos / produkto kokybės tyrimas; (III) įmonės marketingo kultūros kaip konkurencinio pranašumo tyrimas

Aprašymas: Dinamiška, aktyvios konkurencijos ir dažnai sudėtinga verslo aplinka iššaukia būtinybę ieškoti ne tik tradicinių, bet dažnai ir netradicinių sprendimų verslo plėtrai ar stabilumui užtikrinti. Įmonės intensyviai ieško būdų, kaip išsiaiškinti vartotojo poreikius ir lūkesčius, kaip įvertinti jo pasitenkinimą produktu, kokie veiksniai yra svarbiausi, vertinant produkto kokybę, kas skatina vartotoją būti lojaliu, kas formuoja įmonės išskirtinį, sunkiai nukopijuojamą konkurencinį pranašumą. Tyrimų metu gauti atsakymai į šiuos klausimus labai svarbūs, bet dar svarbiau gautus rezultatus panaudoti įmonės pro aktyvioje veikloje, siekiant formuoti organizacijoje kultūrą, kurioje savivaldus mokymasis taptų nuolatine organizacijos būsena.

Raktažodžiai: Verslo plėtra, paslaugos / produkto kokybė, poreikio tyrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
eSveikatos sprendimų bei klinikinių sprendimų palaikymo sistemų techninių galimybių studijos

Aprašymas: Atliekame eSveikatos koncepcinių sprendimų tyrimus laikantis ES standartų, kuriame klinikinių sprendimų palaikymo sistemų modelius, analizuojame klinikinių duomenų bazių duomenis. Rezultate bus atlikta 40 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: e-Sveikata, klinikinis sprendimų palaikymas, medicininės sistemos, techninių galimybių studijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Metalinių, puslaidininkinių bei dielektrinių sluoksnių formavimas vakuuminiais joniniais ir plazminiais metodais bei jų savybių tyrimai

Aprašymas: Paslauga skirta metalinių ir dielektrinių dangų formavimui. Optinė sistema su skenuojančiu monochromatoriumi suteikia galimybę kontroliuoti formuojamų dielektrinių dangų optinį storį. Tuo pat metu storis matuojamas ir kvarciniu storio matuokliu. Padėklų temperatūra: 20 – 400oC Vakuumas kameroje: 10-3 Pa

Raktažodžiai: metalai, dielektrikai, puslaidininkiai, ploni sluoksniai, vakuuminis garinimas, magnetroninis dulkinimas, jonpluoštė sintezė, radijo dažnio plazma aktyvuotas cheminis nusodinimas iš garų fazės, mikrobange plazma aktyvuotas cheminis nusodinimas iš garų fazės, struktūra, cheminės sudėtis, elektrinės savybės, optinės savybės, mechaninės savybės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Biomedicininės stebėsenos jutiklių techninių galimybių studijos

Aprašymas: Rezultate bus atlikta 40 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: biomedicininė elektronika, biomedicininiai jutikliai, biomedicininiai prietaisai, techninių galimybių studijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Klijavimo būdu jungtų siūlių adhezijos savybių tyrimas

Aprašymas: Klijavimo būdu jungtų siūlių adhezijos savybių tyrimas

Raktažodžiai: Klijavimo būdu jungtų siūlių adhezijos savybių tyrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Robotų darbo celių taikomieji tyrimai, pramoninių robotų nestandartinio taikymo galimybių tyrimas naujiems gamybos procesams

Aprašymas: Pramoninių robotų įprastinis (paletavimas, dažymas, rūšiavimas ir kt.) ir nestandartinis taikymas gamybinių procesų automatizavime, kai robotai savyje apjungia kelias skirtingų įrenginių funkcijas. Tai gali būti įvairios matavimo funkcijos, kai robotas dideliame plote ar erdvėje geba kontaktiniu būdu ar panaudojant kompiuterinę regą atlikti objektų savybių ar geometrinių dydžių matavimus. Taip pat kuriamos adaptuotos vartotojo poreikiams taikomosios programos, kurios iš CAD brėžinių generuoja robotus valdančias programas ir taip eliminuoja įprastinius programavimo darbus.

Raktažodžiai: Robotika, lanksti automatizuota gamyba, pramoniniai robotai, robotų programavimas ir taikymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Natūralios odos fizikinių- mechaninių savybių tyrimas pagal ISO standartus ir vertinimas.

Aprašymas: Bus atlikti pageidaujami tyrimai pagal ISO standartus (savybių tempiant ir plėšiant, storio, ištraukos pH, spalvos atsparumo cikliniam slankiojamajam trynimui, atsparumo lankstymui, atsparumo vandeniui, garų laidumo nustatymas ir kt.) arba nestandartiniai tyrimai pagal užsakovo pageidavimus.

Raktažodžiai: natūrali oda, fizikinės savybės, mechaninės savybės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Darbuotojų motyvacijos sistemų rengimas ir diegimas.

Raktažodžiai: Motyvacijos sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Visų tipų plonasluoksnių bandinių struktūrinės analizės kokybiniai tyrimai didelės skiriamosios gebos, automatiniu rentgeno spindulių difraktometru

Aprašymas: Kokybinei ir kiekybinei cheminių junginių analizei; Ab-initio cheminių junginių kristalų struktūrai nustatyti ir patikslinti; Medžiagų mikrostruktūros analizei (kristalitų dydžiams, mikro įtempiams; kristališkumo laipsniui nustatyti); Rentgeno difrakciniams matavimams esant slystančio kampo fokusuotei (GID); Mikro difrakciniams matavimams; Reflektometrijai mažoje ir didelėje skiriamojoje geboje

Raktažodžiai: rentgeno spindulių difrakcija, struktūra, ploni sluoksniai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Išmaniųjų optinių elementų kūrimas

Aprašymas: Paslauga skirta sukurti išmaniuosius ar protingus (pvz. reaguojančius į temperatūros, slėgio pokyčius) optinius elementus. Paslaugos išdavoje sukuriamas išmanaus ar protingo elemento prototipas.

Raktažodžiai: Išmaniosios ir protingos medžiagos, optiniai elementai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Statybinių apdailos ir kompozicinių medžiagų fizikinių mechaninių savybių taikomieji tyrimai, rezultatai ir parametrai produktui kurti ir vertinti.

Aprašymas: Atliekami dažų, lakų, gruntų, glaistų, sandarinančių medžiagų, klijų, hidroizoliacinių medžiagų ir gaminių (šaltų bituminių klijų, bituminių mastikų, hidroizoliacinių plėvelių, hidroizoliacinių ritininių dangų), stogų dangų ir gaminių (bituminių čerpių), grindų, sienų ir lubų dangų sausųjų ir šlapiųjų statybinių skiedinių mišinių fizikinių-mechaninių savybių bandymai. Tokie kaip, dangų atsparumas drėgnajam šveitimui ir valomumo nustatymas, dažų dengiamosios gebos ir blizgesio nustatymas, stogo dangų ir gaminių nutraukimo jėgos ir santykinio pailgėjimo tempiant nustatymas, betono ar cementinių skiedinių vandens pralaidumo nustatymas, apdailos dangų atsparumas nusidėvėjimui nustatymas.

Raktažodžiai: Fizikinės-mechaninės savybės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Statybinių ir kitų medžiagų fizikinių mechaninių savybių taikomieji tyrimai, rezultatai ir parametrai produktui kurti ir vertinti.

Aprašymas: Tyrimai atliekami statybinėms ir kitoms medžiagoms. Nustatomos įvairios medžiagų fizikinės mechaninės charakteristikos (stipris, tąsumas, spalva ir kt.). Atliekamas medžiagų jungčių kokybinių parametrų nustatymas.

Raktažodžiai: mechaninės savybės, jungčių kokybė.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Lazerinis medžiagų apdirbimas

Aprašymas: Femtosekundine lazerinio mikro/nano apdirbimo sistema FemtoLab, kurioje naudojamas Yb:KGW lazeris Pharos 1030 nm, 4 W, <300 fs, abliacija atliekama, naudojant fundamentiniu bangos ilgiu arba jo aukštesnėmis harmonikomis (2H 515 nm, 3H 343 nm). Galimos trys abliavimos modos: abliavimas fokusuotu lazerio pluoštu, transliuojant bandinį (padėties atsikartojamumas 100 nm, raiška iki 1 um, bangos ilgiai: 1030 nm, 515 nm, 343 nm); abliavimas plokščių ir lenktų paviršių, naudojant galvoskenerį (raiška iki 20 um, bangos ilgis 1030 nm); abliacija valdomo periodo interferenciniu raštu (periodas 0.8-1.1 um, valdoma orientacija, bangos ilgis 515 nm). Sistema valdoma programa SCA, kuria norimą abiliuoti struktūrą galima aprašyti komandų eilute, įkelti kaip rastrinį piešinį arba naudoti vieną iš daugelio suderinamų vektorinės grafikos bylų duomenų tipų. Abliaciją fokusuotu pluoštu bei interferenciniu lauku galima atlikti iki 3 mm storio bandiniuose, plotas iki ~10x10 cm. Abliaciją galvoskeneriu galima atlikti iš principo ir ant keliu centimetrų storio bandinio paviršiaus, plotas iki ~7x7 cm. Abliuojant ant lenkto paviršiaus bandiniai (įvairaus diametro strypai) tvirtinami griebtuve, vidinis diametras ~2-4 cm, išorinis ~0-2 cm.

Raktažodžiai: lazeris, mikroapdirbimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Optinės ir nanoįspaudimo litografijos taikymas ir tyrimai

Aprašymas: Optinė litografija – mikrotechnologijų procesas, skirtas plonų plėvelių ar tūrinių medžiagų paviršiui struktūrizuoti. Reikalingas piešinys šviesai jautraus rezisto sluoksnyje formuojamas, eksponuojant rezistą ultravioletiniais spinduliais per fotokaukę. Optinės litografijos metodu galima suformuoti 0,5 μm dydžio darinius (mažesnių darinių formavimą riboja UV šviesos bangos ilgis ir difrakcijos reiškiniai). Nanoįspaudimo litografija – nebrangus ir našus nanometrinių struktūrų (skiriamoji geba siekia 10 nm) formavimo būdas. Nanostruktūros formuojamos, mechaniškai deformuojant rezisto sluoksnį. Įspaudimui gali būti naudojamas termoplastikas arba fotopolimeras, sukietinamas UV spinduliuote. Kokybiškam įspaudui svarbu užtikrinti mažą adheziją tarp spaudo ir rezisto bei parinkti tinkamus proceso parametrus (įspaudimo trukmę, slėgį ir kt.). Nanoįspaudimo litografijai naudojamas spaudas gaminamas, taikant elektroninę bei optinę litografiją ir gilaus joninio ėsdinimo procesus.

Raktažodžiai: Optinė, elektroninė, nanoįspaudimo litografija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Įvairiarūšių biomedicininių signalų apdorojimo ir analizės algoritmų tyrimai.

Aprašymas: Rezultate bus atlikti algoritmų moksliniai tyrimai.

Raktažodžiai: signalų apdorojimo metodai, biomedicininiai signalai, virtualūs prietaisai, įterptinės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Elektroninės litografijos taikymas ir tyrimai

Aprašymas: Naudojama Raith E-LINE yra elektronų pluošto nanolitografijos sistema su 100 x 100 mm staliuko eiga, kuri kontroliuojama lazeriniu interferometru 2 nm tikslumu. Naudojamas lauko emisijos elektronų šaltinis. Elektronų pluoštelio srovė kontroliuojama, pasirenkant atitinkamą apertūrą (7,5, 10, 20, 30, 60 arba 120 µm). Didesni eksponavimo laukai padalinami į mažesnius darbinius laukus. Standartinio eksponavimo lauko dydis yra 100 µm su 2 nm pikselio dydžiu. Darbinio lauko ribose eksponavimas atliekamas nuosekliai - pikselis po pikselio. Speciali programinė įranga leidžia koreguoti artumo efektą bei atlikti trimatę (3D) litografiją.

Raktažodžiai: Elektroninė litografija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Metalo plėvelių garinimas

Aprašymas: Paslauga skirta metalinių ir dielektrinių dangų formavimui. Formuojamų dangų storis kontroliuojamas mikroprocesoriumi ir kvarciniu storio matuokliu. Įrenginio parametrai: Vakuumas kameroje: 10-4 – 10-5 Pa Dvi 6 kW galingumo elektronų patrankos su keturių padėčių persukamais tigliais Padėklų temperatūra: 20 – 400oC

Raktažodžiai: Metalo plėvelių garinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mechaninių sistemų virpesių ir deformacijų tyrimas nekontaktiniais metodais.

Aprašymas: Sistemų, kuriose fiksuojami aukšto dažnio virpesiai, o amplitudė ar deformacijos yra mikrometrų eilės efektyviausi tyrimo metodai yra skaitmeninės holografinės interferometrijos metodai. Šie metodai leidžia stebėti tiek laikines virpesių ir deformacijų priklausomybes, tiek jų formas. Numatomas rezultatas - holografinės interferogramos ir jų kokybinė analizė.

Raktažodžiai: virpesiai, nekontaktinis metodas, holografija, matavimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Traumavimo su biopsijos adata įvertinimas ir palyginimas audinių fantuose

Aprašymas: Traumavimo su biopsijos adata įvertinimas ir palyginimas audinių fantuose

Raktažodžiai: Traumavimas biopsija adata audiniai fantai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Pakuočių medžiagų minimizavimo ir pakuočių optimizavmo metodikų diegimas siekiant atitikties ES darniesiems standartams ir pakuotes reglamentuojantiems LR teisės aktams

Aprašymas: Nuo 2016.01.01 Lietuvoje įsigaliojo Europos Sąjungos (ES) reikalavimų pakuotėms ir pakuočių atliekoms sistema, pagal kurią į rinką nebegali būti tiekiamos pakuotės, kurios neatitinka ES Direktyvos 94/62/EB ir susijusių darniųjų standartų reikalavimų. Tai reiškia, kad visos Lietuvoje rinkai teikiamos tuščios ir gaminiais užpildytos pakuotės turi būti patikrintos ir įvertintos poveikio aplinkai požiūriu, o esant būtinybei ir modifikuotos taip, kad pilnai atitiktų naujuosius reikalavimus.

Raktažodžiai: Pakuočių projektavimas, optimizavimas, minimizavimas, darnieji standartai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Pakuočių būvio ciklo įvertinimo (LCA) tyrimai ir poveikio aplinkai vertinimas

Aprašymas: Pastaruoju metu ūkinėje praktikoje pradedami taikyti žiedinės ekonomikos principai bei ES aplinkosauginai teisės aktai numato, jog pakuočių atitiktis turėtų būti įvertinta taikant būvio ciklo analizę. Paslauga siūloma inovatyvioms, siekiančioms pirmauti konkurencinėje kovoje įmonėms

Raktažodžiai: Pakuotės, aplinkosauga, poveikis aplinkai, modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Fiziologinės būklės stebėsenos technologijų taikymų veterinarijoje techninių galimybių studijos

Aprašymas: Rezultate bus atlikta 40 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: veterinarija, fiziologija, biomedicinininė inžinerija, stebėsena

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Veterinarija
Kompiuterinės regos taikymas aplinkai ir objektams atpažinti, jų kokybės parametrams išmatuoti

Aprašymas: Kuriamos įvairios kompiuterinės regos sistemos pramoniniams objektams analizuoti: laidų žymėjimo kontrolė, objektų orientacijos atpažinimas, surinktų modulių vizualinė kontrolė. Kuriamos ir tiriamos kompiuterinės regos sistemos, skirtos matuoti geometrinius parametrus didelių matmenų objektuose (pvz. baldų plokštėse, valdymo spintose ir kt.) ir defektams aptikti. Tiriamos galimybės panaudoti kompiuterinę regą mobiliųjų robotų orientacijai ir jų griebtuvams valdyti.

Raktažodžiai: Kompiuterinė rega, objektų atpažinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Mašinų ir konstrukcijų stiprumo ir ilgaamžiškumo tyrimai.

Aprašymas: Atliekamas konstrukcijų stiprumo ir ilgalaikiškumo eksperimentinis ir kompiuterinis tyrimas įvertinant įvairius apkrovimo tipus, detalių geometriją, eksploatacijos, aplinkos veiksnius, naudojamų medžiagų savybes. Tiriama medžiagų mechaninių charakteristikų įtaka jų tampriai plastinio deformavimo charakteristikoms, technologiniam panaudojimui bei mechaninių charakteristikų priklausomybė nuo deformacijos greičio, įtempių būvio ir apkrovimo būdo. Atliekamas konstrukcijų mažaciklio nuovargio tyrimas. Nustatoma mažaciklio deformavimo ir suirimo charakteristikų priklausomybė nuo apkrovimo būdo, medžiagų savybių, ciklo. Ataskaita nuo nuo 20 iki 200 psl.

Raktažodžiai: atsparumas, patikimumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Portabilios, belaidės, dėvimos fiziologinės stebėsenos elektroninės įrangos ir sistemų projektavimas, konstravimas ir tyrimas

Aprašymas: Paslauga skirta sukurti portabilias, belaides, dėvimas fiziologinės stebėsenos elektroninės įrangos sistemas, kurios leidžia pakeisti nepatogius klijuojamus elektrodus į patogią aprangą su tekstiline elektronine įranga. Ši technologija leidžia stebėti žmogaus sveikatos būklę 24/7 režimu bei nesukelia jokio diskomforto jausmo, o po viršutiniais drabužiais yra beveik nematoma. Atsižvelgiant į Jūsų poreikius, galime suprojektuoti sistemą, kuri matuotų Jums reikalingus parametrus, apdorotų informaciją bei perduotų ją į išmanųjį įrenginį ar konkrečią duomenų sistemą.

Raktažodžiai: biomedicininė elektronika, biomedicininiai jutikliai, biomedicininiai prietaisai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Konstrukcijų ir medžiagų statiniai bei dinaminiai mechaniniai bandymai

Aprašymas:

Standartinių ir vienetinių bandinių mechaninių savybių nustatytmas. Mechaniniai bandymai tempiant, gniuždant, lenkiant, sukant, kerpant. Nuovargio bandymai tempiant/sukant/lenkiant. Įtempių ir deformacijų eksperimentiniai tyrimai laboratorinėmis ir eksploatacijos sąlygomis, pažeidimų kompozitinėse struktūrose analizė. Medžiagos irimo modelių charakteristikų nustatymas ir aprašymas tolimesnei baigtinių elementų analizei. 

Rezultas: ataskaita (5-100 psl.), ekspertinė išvada, bandymų protokolas, techniniai pasiūlymai.

Raktažodžiai: kompozitinės medžiagos, mechaniniai bandymai, nuovargio bandymai, ciklinis apkrovimas, medžiagų stiprumas, deformacijų matavimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Biomedicininių vaizdų apdorojimo ir analizės metodų ir algoritmų techninių galimybių studijos

Aprašymas: Rezultate bus atlikta 40 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: biomedicininė inžinerija, vaizdai, apdorojimas, algoritmai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Fiziologinės būklės stebėsenos technologijų taikymų veterinarijoje moksliniai tyrimai

Aprašymas: Rezultate bus atlikti stebėsenos technologijų taikymų moksliniai tyrimai.

Raktažodžiai: veterinarija, fiziologija, biomedicinininė inžinerija, stebėsen

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Elektronų pluošto litografijos paslaugos, lazerinėms, ultragarso bei kitoms technologijoms

Aprašymas: Foto šablonų gamybą, naudojant elektronų pluoštų litografiją. Gaminamos truktūros skyra nuo 100 nm. Mikro ir nano struktūrų formavimas ant laidžių paviršių.

Raktažodžiai: EBL, Litografija, 3D, struktūros

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Portabilios, belaidės, dėvimos fiziologinės stebėsenos elektroninės įrangos ir sistemų moksliniai tyrimai.

Aprašymas: Rezultate bus atlikti įrangos/sistemų moksliniai tyrimai.

Raktažodžiai: biomedicininė elektronika, biomedicininiai jutikliai, biomedicininiai prietaisai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Pramoninių valdymo sistemų saugumo, vystymo ir diegimo galimybių studijos.

Aprašymas: Atliekama įvairaus lygmens eksploatuojamų pramoninių valdymo sistemų saugumo, modernizavimo bei techninio realizavimo studija, kurios pagalba nustatomos silpnosios ir stipriosios pusės, pateikiamos rekomendacijos, bei galimi sprendimai situacijos pagerinimui.

Raktažodžiai: Pramoninės valdymo sistemos, saugumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žmogaus antropometrinių parametrų, raumenų elektrinio aktyvumo matavimas, erdvinių judesių matavimas ir analizė

Aprašymas: Mechaninių ir biomechaninių sistemų judesių matavimas ir analizė. Įvairių erdvinių žmogaus judesių (ėjimas/bėgimas, buitinė ar darbo veikla ir kt.) tyrimas. Judesiams 3D ervėje užfiksuoti naudojama skaitmeninės vaizdo kameros, sinchroniškai perduodančios jų matymo lauke esančių šviesą atspindinčių žymeklių koordinates į kompiuterį. Judesių matavimui ir duomenų appdorojimui naudojama specializuota programinė įranga. Naudojant universalią mobilią raumenų elektrinio aktyvumo fiksavimo sistemą galima matuoti keturių raumenų elektrinį aktyvumą arba naudoti kitus jutiklius (jėgos, pagreičio, kampo ir t.t.) . Duomenys gali būti sinhronizuojami su vaizdu. Ataskaita nuo 20 iki 200 psl.

Raktažodžiai: Antropometrija, raumenų aktyvumas, judesių matavimas ir analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Konstrukcinių metalų savybių tyrimas, struktūrų ir sudėties nustatymas.

Aprašymas: Gali būti atliekami tokie darbai: bandinių paruošimas mikrostruktūrinei analizei; mikrostruktūros tyrimas optiniu mikroskopu arba SEM, nustatant pagrindines fazes, defektus (nemetalinius intarpus, įtrūkimus); lūžių tyrimas; kietumo HRC, HV matavimas, įbrėžimo testas dangoms, mechaninių savybių įvertinimas mikro-indentoriumi. Tiriami metalai ir jų lydiniai, keraminės dangos formuluojamos rekomendacijos jų taikymui bei gerinimui.

Raktažodžiai: Metalų savybių tyrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Detalių ir medžiagų tribologiniai tyrimai, patikimumo, ilgaamžiškumo didinimo metodų kūrimas.

Aprašymas: Atliekami mašinų elementų ir kitų detalių bei jų medžiagų mechaniniai, metalografiniai, tribologiniai ir eksploatacijos sąlygų tyrimai. Remiantis tyrimų rezultatais, prognozuojamas mašinų ilgaamžiškumas. Atliekama mašinų bei jų elementų gedimų analizė ir formuluojamos rekomendacijos mašinų patikimumui bei ilgaamžiškumai didinti. Teikiami pasiūlymai mašinų ar kitų konstrukcijų elementų medžiagų parinkimui, jų apdorojimo technologijoms, techninės priežiūros ir eksploatacijos metodų bei priemonių parinkimui. Parengiama sitemų patikimumo ir ilgaamžiškumo metodų taikymo įmonėje techninė galimybių studija.

Raktažodžiai: Patikimumas, tribologiniai tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinio gamybos rengimo kompiuterinio projektavimo sistemų kūrimas

Aprašymas: Technologinio gamybos rengimo kompiuterinio projektavimo sistema skirta mašinų gamybos įmonių inžinieriams technologams. Sistemos funkcijos: duomenų bazės parengimas; technologijos procesų projektavimas; gamybos sąnaudų skaičiavimas; geriausio gamybos varianto parinkimas; technologijos dokumentų rengimas (lietuvių, ir anglų kalbomis). Rezultate parengiama technologinio gamybos rengimo kompiuterinio projektavimo sistemos kūrimo techninė galimybių studija.

Raktažodžiai: Technologinis gamybos rengimas, technologijos procesai, gamybos sąnaudos, projektavimas, kompiuterizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Transporto ir keleivių srautų tyrimai

Aprašymas: Parengiama metodika, kuri gali būti naudojama transporto srautų formavimuisi ir galimam spūsčių susidarymui prognozuoti. Tam sudaroma srautų modelių taikymo seka, kai gatves ruožo apkrovimo/pralaidumo nustatymui pirmajame etape naudojamas mezoskopinio lygio transporto tinklo modelis, leidžiantis nustatyti galimus transporto priemonių srautus atskiruose miesto transporto sistemos maršrutuose ir prognozuojamą vidutinį greitį bei srauto intensyvumą. Rezultatai tikslinami eismą ribojančių elementų (sankryžų, pėsčiųjų perėjų, juostų skaičiaus kitimo) mikroskopiniais modeliais, leidžiančiais nustatyti nagrinėjamos transporto sistemos dalies pralaidumą atsitiktinio srauto sąlygomis.

Raktažodžiai: Transporto sistemos tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kompiuterinis modeliavimas, skaitinė analizė naudojant pažangius kompiuterinius trimačio geometrinio modeliavimo, baigtinių elementų analizės metodus ir naujausią specializuotą bei universalią CAD/CAE programinę įrangą

Aprašymas: Mechaninių ir biomechaninių sistemų pavienių elementų ar jų junginių statinė, kinematinė ir dinaminė kompleksinė skaičiuojamoji analizė baigtinių elementų metodu veikiant nuolatinėms ir kintamoms jėginėms, kinematinėms, temperatūrinėms ir kt. apkrovoms, konstrukcijų optimizavimas svorio, stiprumo, ergonominių ar kitų parametrų požiūriu. Skaičiuojamoji dujų ar skysčių srautų analizė (išorinio aptekėjimo bei srautų uždaruose kanaluose). Ataskaita nuo 20 iki 200 psl.

Raktažodžiai: baigtinių elementų metodas, kompiuterinis modeliavimas, skaitinė analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Procesų optimizavimo uždavinių formalizavimas ir sprendimas

Aprašymas: Nustatomi optimizavimo tikslai bei galimybės, apibrėžiamos techninės ir programinės priemonės šių tikslų realizavimui. Siekiami tikslai - energetinis ir ekonominis efektyvumas, saugumas ir ekologija. Taikant įvairius optimizavimo metodus ir kriterijus atliekamas matematinis modeliavimas.

Raktažodžiai: Procesų optimizavimas, energetinis ir ekonominis efektyvumas, saugumas ir ekologija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Tolydinių bei diskrečiųjų procesų matematinis ir imitacinis modeliavimas

Aprašymas: Gamyboje vykstančių dikrečiųjų ir tolydinių procesų matematinio modelio sudarymas, panaudojant klasikinius ir modernius metodus ir algoritmus. Šių modelių realizacija ir testinis imitavimas atliekamas, panaudojant modeliavimo paketus Matlab, Centaurus bei IEC 61131 standartą atitinkančius programinių valdiklių programavimo paketus.

Raktažodžiai: procesų modeliavimas, programiniai valdikliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Automatizuotų grunto savybių tyrimų elektroninių sistemų projektavimas ir technologinė plėtra

Aprašymas: Projektuojant šiuolaikinių, didesnio aukštingumo pastatų pamatus turi būti nustatytas ne tik grunto pobūdis, bet ir ištirtos grunto, paimto iš gręžinio, mechaninės charakteristikos. Kai kurie tyrimai (pvz. kompresinis bandymas) užtrunka iki 2 parų. Sukurti jutikliai, valdikliai ir hidraulinė sistema leidžia automatizuoti tyrimą, vienu metu atlikti keletą skirtingų tyrimų. Pašalinamas žmogiškasis faktorius, operatyviai paruošiamos ataskaitos, atpinga bandymai. Suteiktos paslaugos rezultatas (priklausomai nuo poreikio) - veikiantis maketas/prototipas.

Raktažodžiai: KST, automatizuota sistema

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medicininių įtaisų monitoringo ir valdymo elektroninių sistemų moksliniai tyrimai

Aprašymas: Šiuolaikinės medicinos praktikoje naudojamas didelis kiekis elektroninės aparatūros pagamintos skirtingų gamintojų, skirtingu laiku, todėl iškyla aparatūros integravimo ir monitoringo problemos. Kuriamos "draugiškos" vartotojui aplinkos ir sąsajos, palengvinančios. Suteiktos paslaugos rezultatas - tyrimų ataskaita, pristatanti gautus rezultatus, rekomendacijas.

Raktažodžiai: Medicininiai įtaisai, monitoringas, valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Daiktų interneto (IoT) taikymų preciziniam žemės ūkiui, energetinių resursų apskaitai, parametrų stebėsemai kūrimas ir tyrimai

Aprašymas: Daiktų interneto (IoT) taikymų preciziniam žemės ūkiui, energetinių resursų apskaitai, parametrų stebėsemai kūrimas ir tyrimai Daiktų interneto sistemų preciziniam žemės ūkiui, energetinių resursų apskaitai bei procesų parametrų stebėsenai kūrimas ir tyrimai. Jutiklių ir aktuatorių prijungimas prie daiktų interneto (IoT). Suteiktos paslaugos rezultatas - bus atlikta 20-30 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: IoT connectivity, precission agriculture, resources monitoring, smart sockets

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Automobilių parkavimo jutiklių ir sistemų taikomieji tyrimai

Aprašymas: Visos masinio susibūrimo vietos, intensyvaus transporto mazgai siejami ir su padidinta rizika dėl galimų ekstremalių situacijų, kurias gali padėti spręsti eismo srautų valdymo sistemos. Jutiklių ir algoritmų transporto priemonių aptikimui, jų gabaritų, judėjimo krypties ir greičio nustatymui tyrimai. Suteiktos paslaugos rezultatas - tyrimų ataskaita, pristatanti gautus rezultatus, rekomendacijas.

Raktažodžiai: Parkavimo jutikliai, parkavimo valdymo sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Išmaniosios mišinių gamybos valdymo sistemos statybinių medžiagų gamybai

Aprašymas: Kuriame adaptyvias betono ir asfalbetonio mišinių gamybos valdymo sistemas (aparatinė ir programinė įranga), atliekančias automatinį skystųjų cheminių priedų, užpildų bei inertinių medžiagų dozavimą stabilizuojant V/C santykį. Patirtis diegiant sistemas 14 gamybos įmonių.

Raktažodžiai: gamybos valdymo sistemos, aparatinė ir programinė įranga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Specializuotos įterptinės sistemos mechatronikos gaminiams (mašinos, įrengimai, technologiniai procesai, kokybės kontrolės sistemos). Prototipai ir gamybos dokumentacija.

Aprašymas: Įterptinė sistema, kurios pagrindinė dalis yra mikroprocesorius ar mikrokontroleris, yra daugelio gaminių sudedamoji dalis. Kuriame tokias sistemas pradedant nuo koncepcijos sudarymo iki prototipo sukūrimo, įskaitant programinę įrangą ir aparatinę dalį. Daugiametė patirtis kuriant ir diegiant tokias sistemas ES valstybėse.

Raktažodžiai: Įterptinė sistema, koncepcijos sudarymas, prototipo sukūrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Šilumos tiekimo trasų monitoringo sistemos. Prietaisų prototipai, diegimas, monitoringo paslaugos

Aprašymas: Šiuolaikinės šilumos tiekimo trasos turi mažo šiluminio laidumo termoizoliacinį apvalkalą, jos yra montuojamos tranšėjose be papildomų hidroizoliacijos ar mechaninės apsaugos komponentų. Eksploatavimo metu jas veikia jėgos dėl deformacijos, priklausančios nuo trasos ilgio ir termofikato temperatūros pokyčių, hidrauliniai smūgiai, atsirandantys išorinio polietileninio apvalkalo mechaniniai pažeidimai, išhermetizuojantys izoliacijos sluoksnį. Kuriame metodus ir priemones, užtikrinančius operatyvų defekto pobūdžio ir vietos nustatymą, o taip pat galimų šilumos nuostolių dėl to įvertinimą.

Raktažodžiai: šilumos trasos, defektų nustatymas, įvertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Radijo ryšio tinklo aprėpčių įvertinimas, stočių pastatymo vietų parinkimas, svarbiausių radijo ryšio parametrų skaičiavimai (Techninė galimybių studija, eksperimentinė plėtra)

Aprašymas: Vykstant intensyviai mobiliojo ryšio plėtrai aktualu kokybiškas radijo ryšio tinklo aprėpčių įvertinimas, stočių pastatymo vietų parinkimas bei projektavimas, svarbiausių ryšio parametrų skaičiavimai arba matavimai. Skaičiavimai vykdomi pasitelkiant GIS priemones, matavimams, jeigu yra veikianti tinklo dalis - TEMS arba analogiškos specializuotos priemonės.

Raktažodžiai: Radijo ryšys, įvertinimas, parametrų skaičiavimai, techninė galimybių studija, eksperimentinė plėtra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninės galimybės ir sprendimai steigti Prieigos tinklus bei teikti paslaugas regioniniame dažnio diapazone (techninių-technologinių galimybių studija)

Aprašymas: Regioniniame dažnio 3670-3735 MHz diapazone techninių-technologinių galimybių studija. Efektyvus turimo dažnio ruožo išnaudojimas, esamos RAIN infrastruktūros integracijos galimybės ir sprendimai labai aktualūs technologiniams plėtros klausimams. Techninių-technologinių galimybių studijos rezultatas – galimos bei užtikrinančios keliamus reikalavimus technologijos ir gamintojo parinkimas, nurodytame dažnyje bei siūlomų sprendimų steigti Prieigos tinklus bei teikti paslaugas šiais tinklai plėtros planas.

Raktažodžiai: Prieigos tinklai, technologinių galimybių studija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninių specializuotos taikomosios programos sukūrimo sąlygų galimybių studija

Aprašymas: Galimybės sukurti vartotojams draugišką taikomąją programą, kuri išmaniųjų telefonų naudotojams pagelbės automatizuotai ir teisingai atlikti tam tikrus nustatymus išmaniajame telefone, kad būti savalaikiai aktyvuotos numatytos funkcijos. Išmaniojo telefono naudotojas neprivalo gerai žinoti telefono konfigūravimo ypatumų, pakaks interaktyvaus atsakymų į pateiktus klausimus. Studijoje bus atlikta populiariausių išmaniuosiuose telefonuose naudojamų operacinių sistemų (Android, iOS, Windows) bei jų sudėtinių programinių modulių analizė taip pat pateiktas specialaus funkcionalumo aktyvavimo programos kodas Android OS giminingoms aplinkoms.

Raktažodžiai: išmanūs telefonai, operacinių sistemų analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Telekomunikacinių ir kompiuterizuotų sistemų projektavimas, programavimas ir vystymas (Techninnė galimybių studija, eksperimentinė plėtra, moksliniai tyrimai)

Aprašymas: Atliekami darbai elektroninės erdvės saugos srityje. Esminis dėmesys kreipiamas į kibernetinės erdvės saugos užtikrinimo, galimų atakų prevencijos ir prognozavimo klausimus. Sprendžiami iššūkiai, susiję su įrenginių identifikavimu panaudojant radijo dažnių identifikavimo technologiją. Sprendžiami radijo elektroninės bepiločių orlaivių saugos klausimai. Vykdomi gamybos procesų automatizavimo, kompiuterizuotų sistemų vystymo, POSIX sistemų programavimo darbai.

Raktažodžiai: Telekomunikacinės sistemos, kibernetinės erdvės sauga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Transporto srautų operatyvaus koregavimo (valdymo) metodų kūrimas bei įrangos kūrimas

Aprašymas: Transporto srautų modeliavimas bei operatyvaus srautų koregavimo metodų kūrimas, panaudojant įvairius algoritmus ir priemones, vertinant skirtingus transporto tipus, eismo sąlygas bei kelių tipus.

Raktažodžiai: Transporto srautų valdymas, modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
WiFi prieigos kibernetinio saugumo užtikrinimo tyrimai

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "WiFi prieigos kibernetinio saugumo kontrolės sistema". Laukiami projekto rezultatai – bus įvertintos įvairių analitinių modelių taikymo galimybės WiFi įrenginių identifikavimui, sukurtas analitinis modelis, pagal informatyviąsias spektro ir dažnines charakteristikas, kuris leis identifikuoti įvairius WiFi tinklo įrenginius, taip pat įvertintas šio modelio adekvatumas remiantis empiriniais duomenimis.

Raktažodžiai: WiFi prieiga, kibernetinis saugumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Galimybių studijos skirtos įvertinti įterptinių sistemų taikymo dinaminėms transporto sistemų charakteristikoms tirti galimybes

Aprašymas: Atliekama galimybių studija įvertinanti įterptinių sistemų sukūrimo ir taikymo konkrečiame transporto sektoriuje. Joje ištiriama kokio tipo įterptinė sistema ir kokie duomenų kaupimo, perdavimo ir apdorojimo būdai efektyviausi.

Raktažodžiai: įterptinės sistemos, transporto sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Biotechnologinių procesų modeliavimas, optimizavimas, valdymas

Aprašymas: Panaudojus bazines žinias, eksperimentų rezultatus ir ekspertų žinias kuriami procesų matematiniai modeliai. Modeliai pritaikomi procesų optimizavimui, monitoringui, valdymui ir klaidų analizei.

Raktažodžiai: Biotechnologiniai procesai, modeliavimas, optimizavimas, valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Neįgaliųjų žmonių elektrinių vežimėlių valdymo sprendimai ir ekspertizė

Aprašymas: Kuriami programiniai algoritmai, kurių pagrindų įprasti elektriniai vežimėliai įgauna išmanumo. Pavyzdžiui išvengia įvairių kliūčių, pagal GPS koordinates keliauja iš taško A į tašką B ir supranta daugialypes valdymo sąsajas.

Raktažodžiai: Neįgaliųjų žmonių elektrinių vežimėlių valdymo sprendimai ir ekspertizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Nepertraukiamų technologinių procesų (cheminių, biocheminių, maisto pramonės, energetikos ir kt.) optimizavimas ir automatinis valdymas.

Aprašymas: Taikant eksperimentų teorijos, procesų matematinio modeliavimo ir optimizavimo metodus atliekami nepertraukiamų technologinių procesų parametrų ir režimų optimizavimo užduotiems kriterijams tyrimai ir suprojektuojamos valdymo sistemos, realizuojančios optimalius technologinius procesus.

Raktažodžiai: technologiniai procesai, optimizavimas, automatinis valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sprendimų (projektų diegimo) efektyvumo tvirtoji ekspertinė prognozė

Aprašymas: Taikant situacinio valdymo metodus, grindžiamus ekspertiniais vertinimais, atliekamas elektroninės technologijos įdiegimo efektyvumo prognozės įvertinimas. Tam žmogaus specialisto intelektas naudojamas kaip matavimo prietaisas. Atliekamas ekspertinių vertinimų rinkimas, pirminis apdorojimas ir agregavimas, įvertinant kiekvieno eksperto kompetencijos lygį. Apskaičiuojamas elektroninės technologijos įdiegimo kompleksinis efektyvumas.

Raktažodžiai: Sprendimų efektyvumas, ekspertinė prognozė, valdymo metodai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinės dokumentacijos rengimas

Aprašymas: Remiantis įvairių gamybos procesus reglamentuojančių taisyklių, standartų, nurodymų pagrindu, rengiama technologinė dokumentacija, kuri apibrėžia gamybos procesų ar valdymo sistemų bei jų įrenginių eksploatavimą, atitinkantį saugumo bei ekologijos reikalavimus.

Raktažodžiai: Gamybos procesai, saugumas, ekologija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Visuomeninio transporto keleivių pervežimo paslaugų kokybės įvertinimas remiantis transporto priemonės dinaminių charakteristikų tyrimais

Aprašymas: Atliekamas keleivių pervežimo kokybės įvertinimas remiantis važiavimo metu atliekamais dinaminių charakteristikų matavimais. Dinaminių charakteristikų matavimams naudojami akselerometrai, giroskopai, magnetometrai ir GPS jutikliai. Išmatuotos charakteristikos apdorojamos ir naudojamos vairavimo kokybę apibūdinančių požymių išskyrimui ir pervežimo kokybės indeksų nustatymui.

Raktažodžiai: keleivių pervežimas, paslaugų kokybės įvertinimas, dinaminių charakteristikų tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žmonių veidų detektavimo ir atpažinimo sistemų sprendimai ir ekspertizė.

Aprašymas: Panaudojant kompiuterinės regos algoritmus ir ekspertines žinias kuriami žmonių veidų identifikavimo ir aptikimo metodai.

Raktažodžiai: Žmonių veidų detektavimas, atpažinimo sistemos, kompiuterinės regos algoritmai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žvilgsnio sekimo sistemų neįgaliesiems sprendimai ir ekspertizė

Aprašymas: Panaudojant kompiuterinės regos algoritmai ir ekspertinės žinios yra kuriamos greitaeigės žiūros taško registravimo sistemos, kuriomis galima ne tik valdyti prie kompiuterio prijungtus įrenginius bet ir programas. Pažangios žvilgsnio sekimo sistemos yra dažnai naudojamos marketingo tikslais, kai norima ištirti vartotojo reakciją į naują produkto dizainą.

Raktažodžiai: Žvilgsnio sekimas, sistema neįgaliesiems, regos algoritmai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Dalinių išlydžių aptikimas ir gedimo vietos nustatymas aukštos įtampos transformatoriuose ir perdavimo linijose

Aprašymas: Įvertinant aukštos įtampos įrenginių izoliacijos patikimumą, atsižvelgiama į dalinių išlydžių pradinį lygį ir pritaikius pažangias diagnostines, matavimų ir duomenų analizės technologijas nuolatos stebimas dalinius išlydžius apibūdinančių charakteristikų pokytis įvairiose elektros tinklo konstrukcijose ir įrenginiuose. Šiam tikslui pasiekti kuriami nauji matavimo metodai, jų funkcionalumą užtikrinančios technologijos ir duomenų analizės algoritmai.

Raktažodžiai: išlydžių aptikimas, gedimo vietos nustatymas, aukštos įtampos transformatoriai, perdavimo linijos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Didelės galios šviesos diodų efektyvių maitinimo šaltinių ir jų valdymo metodų kūrimas.

Aprašymas: Apšvietimui skirtų didelės galios šviesos diodų ir jų maitinimo šaltinių efektyvumo tyrimai, nustatytų parametrų valdomų šviesos diodų maitinimo šaltinių kūrimas. Infraraudonųjų spindulių diodų energijos perdavimo valdymo metodų kūrimas ir realizavimas. Diodų maitinimo šaltinių projektavimas, modeliavimas kompiuteriu. Maketo sudarymas, eksperimentinis tyrimas, gautųjų rezultatų analizė. Prototipas

Raktažodžiai: šviesos diodai, maitinimo šaltiniai, valdymo metodai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Objektų atpažinimas ir sekimas iš 2D arba 3D paveikslų

Aprašymas: Naudojant vaizdinę informaciją ir dirbtinio intelekto metodus objektų atpažinimas iš dvimačių arba trimačių paveikslų. Objektų aptikimas vaizde pagal bendrus bruožus - žmogus, katė, šuo, automobilis, skaičiai, raidės ar pan. Taip pat galimas objektų atpažinimas tokių kaip konkretaus asmens ar daikto atpažinimas. Meteorologinių reiškinių atpažinimas - lietus, sniegas ir t.t. Galimas rezultatas - mokslinė galimybių studija, algoritmo sukūrimas arba bandomoji programos versija. Galimos pritaikymo sritys: apsaugos stebėjimo sistemos, asistuojančios sistemos specialiosioms tarnyboms, gaminių ar antrinių žaliavų rūšiavime ir t.t.

Raktažodžiai: Objektų atpažinimas, sekimas, 2D ir 3D paveikslai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Šiuolaikinių apšvietimui skirtų didelės galios šviesos diodų ir jų maitinimo šaltinių efektyvumo didinimas

Aprašymas: Šiuolaikinių apšvietimui skirtų didelės galios šviesos diodų ir jų maitinimo šaltinių parametrų tyrimas ir efektyvumo didinimo būdai. Naudojant aukštesnio dažnio energijos konversijos maitinimo šaltinius apšvietimo šviesos diodams maitinti, pagerėja tokie jų svarbūs parametrai kaip sumažėję matmenys svoris ir kaina, tačiau susiduriama ir su naujai iškylančiomis problemomis, – mažėja maitinimo šaltinių naudingumo koeficientas, atsiranda efektyvaus šilumos nuvedimo, generuojamų triukšmų ir trikdžių slopinimo problemos ir pan. Projektuojant minėtus šaltinius, svarbu rasti optimalius sprendimus užduoties nustatytų sąlygų atžvilgiu.

Raktažodžiai: šviesos diodai, maitinimo šaltiniai, efektyvumo didinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žemo dažnio elektromagnetinių laukų tyrimas

Aprašymas: Žemo dažnio elektromagnetinių laukų tyrimas modeliuojant ir atliekant lauko parametrų matavimus. Elektromagnetinių laukų pasiskirstimo įrenginiuose ir šalia jų tyrimas, siekiant optimizuoti jų konstrukcijas arba nustatyti pavojingas vietas šalia galingų elektrinio ar magnetinio lauko spinduliuotės šaltinių. Suteiktos paslaugos rezultatas - įrenginio arba konstrukcijos modelis, elektromagnetinio lauko parametrų pasiskirstymo dėsningumai.

Raktažodžiai: Žemo dažnio elektromagnetinių laukai, tyrimas, parametrų matavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sukamojo magnetinio lauko įrenginių modeliavimas

Aprašymas: Sukamojo magnetinio lauko įrenginių modelių sukūrimas, parametrų analizė, optimalios konstrukcijos paieška. Suteiktos paslaugos rezultatas - sukamojo magnetinio lauko įrenginio modelis, parametrų analizė, rekomendacijos sukamojo magnetinio lauko įrenginio konstrukcijos optimizavimui.

Raktažodžiai: Sukamasis magnetinis laukas, įrenginių modeliavimas, parametrų analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žmogaus gestų atpažinimo tyrimai

Aprašymas: Žmogaus gestų atpažinimo ir praktinio panaudojimo žmogus - mašina sistemų valdymui kūrimas ir tyrimai. Taip pat galimi valdymo ženklų, stacionarių pozų ar dinaminių gestų tyrimai. Atpažinimui naudojant paslėptų Markovo grandinių modelius, atsitiktinių medžių rinkinių klasifikatorių, dirbtinius neuroninius tinklus ir t.t. Geriausio metodo ar metodų kombinacijos parinkimas pagal atpažinimo kokybinius parametrus. Galimas rezultatas - mokslinė galimybių studija, algoritmo sukūrimas arba bandomoji programos versija. Galimos pritaikymo sritys: mobiliųjų robotų valdymas, pramoninių įrenginių valdymas arba aplikacijų valdymas ir pan.

Raktažodžiai: Žmogaus gestų atpažinimas, žmogus - mašina sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Eismo saugumo tyrimai

Aprašymas: Miesto gatvių ir užmiesčio kelių avaringumo tyrimai atliekami siekiant išsiaiškinti avarijų priežastis ir pasiūlyti sprendimo būdus. Nustatomi avaringiausi gatvių ir kelių ruožai, įvertinamos "Juodosios dėmės" galimybės. Šių tyrimų pagrindu galima pasiūlyti efektyviausius eismo valdymo būdus ir priemones. Tyrimo duomenys kaupiami, o tai leidžia nustatyti avaringumo dėsningumus metų, mėnesio, savaitės, dienos bėgyje. Kita tyrimų kryptis - transporto priemonių mechanizmų ir jų gedimų įtaka eismo saugumui.

Raktažodžiai: Automobilių eismas, saugumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Medžiagų ir konstrukcinių elementų stiprumo, standumo ir ilgaamžiškumo tyrimai

Aprašymas: Medžiagų mechaninių stiprumo charakteristikų tyrimų rezultatai įgalina spręsti apie gaminio ar konstrukcinio elemento tinkamumą realizuoti vienokias ar kitokias funkcijas. Daugelį metų atliekame plastikų, kompozitų ar kitų medžiagų (plienų ir kt.), stiprumo charakteristikų, bei konstrukcinių elementų standumo tyrimų paslaugas.

Raktažodžiai: Konstrukciniai elementai, stiprumas, standumas, ilgaamžiškumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Mechaninių objektų modeliavimas ir analizė

Aprašymas: Gaminio, įtaiso ar įrenginio tyrimas (stiprumo ir/arba judesio) ir optimizavimas. Modelis gali būti tiek plokštuminis (2D) tiek erdvinis (3D). Analizė ir tyrimai atliekami taikant analitinius ir/arba skaitinius inžinerijos metodus.

Raktažodžiai: Mechanika, konstravimas, projektavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Įmonės technologinių procesų efektyvinimo ir inovatyvių valdymo instrumentų diegimo tyrimai

Aprašymas: Dažnas trikdys gamybinės įmonės konkurencingumui augti glūdi technologinio proceso valdymo spragose: pridėtinė vertė turi būti generuojama ne tik galutiniame veiklos etape. Tačiau aiškus atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymas išskirtinai padalinių kompetencoijos ribose bei šių procesų "nuosavybė" neįvertinant veiklos integralumo būtinybės - veiklos optimizavimo barjerai, ribojantys galimybę kritiškai vertinti verslo operacijas, įžvelgti inovatyvias nišas joms tobulinti,sumaniai projektuojant, standartizuoti ir modeliuojant įmonių plėtrą. Laiko trūkumas, adekvačių instrumentų stygius riboja glimybę minėtas problemas spęsti. Sistemos pripažinimas: tai visų įmonės technologinių procesų supratimas - pradedant tiekimo grandimis, gamyba ir baigiant klientais (vartotojais) bei šių procesų valdymo optimizavimas. Procesų modeliavimas ir sistemų integravimo technologijos, apimančios duomenų pateikimą ir leidžiančios procesuose derinti reikiamus žmones bei organizacijos sistemas, veiklos stebėjimas (pateikiant ataskaitas apie tai, kaip gerai technologiniai procesai funkcionuoja ir korailiuoja tarpusavyje) - instrumentas veikos efektyvumui didinti atliepiant dinamiškos rinkos poreikius.

Raktažodžiai: Technologiniai procesai, inovatyvumas, sumanus valymas, optimizavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Darbuotojų pasitenkinimo darbu ir lojalumo įmonei tyrimas

Aprašymas: Modernios organizacijos sėkminga veikla yra sąlygojama efektyvaus žmogiškųjų išteklių valdymo, kuris yra grindžiamas abipusiu (vadovų ir darbuotojų) pasitikėjimu ir interesų derme. Darbuotojų pasitenkinimas darbu yra ne tik geros jų savijautos, psichologinės būsenos, bet ir pozityvinių nuostatų organizacijos atžvilgiu garantas, o įsipareigojimas ar lojalumas įmonei siejamas su patenkintais darbuotojų poreikiais, suderintais jų ir vadovų interesais. Lietuvos įmonių patirtis rodo, kad lojalių įmonei darbuotojų yra vos penktadalis, o daugiau nei trečdalis jų galvoja apie darbo ar darbovietės pakeitimą. Tuo tarpu nepakankamas rūpinimasis darbuotojų gerove ir jų poreikių tenkinimas, iššaukia intensyvėjančią darbuotojų kaitą ir susilpnina organizacijos konkurencines pozicijas. Siekiant išvengti minėtų pasekmių, siūloma organizacijoms identifikuoti darbuotojų pasitenkinimą darbą lemiančius veiksnius ir analizuoti darbuotojų poreikių per darbą patenkinimo galimybes. Tyrimo rezultatas – darbuotojų pasitenkinimo darbu ir lojalumo organizacijai didinimo galimybių studija.

Raktažodžiai: Žmogiškieji ištekliai, pasitenkinimas darbu, darbutojų lojalumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Medžiagų cheminės sudėties kontrolė ir dalinė kompozicinė analizė

Aprašymas: Rentgeno spindulių energijos spektroskopija (angl. EDS arba EDX) yra analitinė technologija, naudojama elementų analizei arba cheminiam mėginio charakterizavimui. Paviršius charakterizuojamas tiriant mėginį per sąveiką tarp elektromagnetinės radiacijos ir medžiagos, analizuojant medžiagos skleidžiamus rentgeno spindulius reaguojant į susidūrimą su krūvį turinčiomis dalelėmis. Šis metodas gali būti taikomas plačioje cheminių elementų skalėje, kadangi kiekvienas elementas turi unikalią atominę struktūrą. Techninės specifikacijos: detektorius - SDD (silicon drift detector), energetinė skyra - 133, 129 ir 127 eV (Mn Kα) nuo 1 iki 100 000 cps, Skaičiavimo ruožas - 1 000 000 arba daugiau, Aktyvi sritis - 10 mm2 aptinkami elementai - nuo boro (5) iki americio (95) arba geriau.

Raktažodžiai: EDX, spektrometrija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Mikro-nano darinių paviršinių struktūrų matavimai

Aprašymas: Atominių jėgų mikroskopas (AFM) arba skenuojančio zondo mikroskopas (SPM) yra didelės skyros (nanometro dalių) skenuojančio zondo mikroskopo tipas. Informacija yra gaunama skenuojant paviršių mechaniniu zondu. Techninės specifikacijos: didžiausias skenuojamas plotas 110x110 µm, didžiausias paviršiaus aukštis 22 µm, vertikali skyra Z 0.34 nm, vorizontali skyra XY 1.4 nm.

Raktažodžiai: AFM

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Ultragarsinių matavimo, vizualizacijos sistemų projektavimas, mokslinių tyrimų technologinė plėtra, tyrimai, galimybių studijos ir projektavimas.

Aprašymas: Elektronikos projektavimas ultragarsinėms matavimo bei vizualizacijos sistemoms. Ilgametė patirtis projektavime bei tyrimuose: impulsinių ultragarso žadinimo generatorių; mažatriukšmių priėmimo stiprintuvų; signalų surinkimo sistemų. Patyrimas signalo apdorojimo metoduose skirtuose tiksliam sklidimo laiko, greičio, slopinimo ir kitų parametrų matavimui. Vykdytų projektų pavyzdžiai: ultragarsinis skysčio srauto matavimas, ultragarsini medžiagos storio matavimas, kompozitinių medžiagų vizualizacijos sistema, polimerizacijos būsenos matavimas.

Raktažodžiai: Ultragarsinės matavimo, vizualizacijos sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gliukozės kiekio kraujyje koncentracijos įvertinimo metodų galimybių studijos, naujų metodų, prototipų kūrimas, tyrimai, konsultacijos.

Aprašymas: Kombinuojant ultragarso/elektrinius/foto parametrus gali būti įvertinamas gliukozės kiekis kraujyje. Ilgametė patirtis ultragarso elektronikos projektavime bei tyrimuose; patyrimas signalo apdorojimo metoduose skirtuose tiksliam sklidimo laiko, greičio, slopinimo ir kitų parametrų matavimui.

Raktažodžiai: Gliukozės kiekis kraujyje, įvertinimo metodai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Išmaniųjų energiją taupančių technologijų prototipai, tyrimai, galimybių studijos ir projektavimas

Aprašymas: Išmaniųjų energiją taupančių technologijų galimybių tyrimai ir technologinė plėtra, galimybių studijos. Kietakūnio apšvietimo, instaliacijos bei tinklų diagnostikos, stebėsenos, apskaitos sistemų taikymo energetiniam efektyvumui studija.

Raktažodžiai: Išmanios energiją taupančios technologijos, kietakūnio apšvietimo, instaliacijos bei tinklų diagnostika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ultragarsinių keitiklių / gardelių kokybės patikros, naudojant elektrinius ir/ar akustinius parametrus galimybių studijos, naujų metodų, prototipų kūrimas, tyrimai, konsultacijos

Aprašymas: Ultragarsinių keitiklių / gardelių kokybės patikra itin aktuali medicininės diagnostikos įrangai. Kokybę nusako elektriniai/ akustiniai parametrai. Ilgametė patirtis ultragarso elektronikos projektavime bei tyrimuose: impulsinių ultragarso žadinimo generatorių; mažatriukšmių priėmimo stiprintuvų; signalų surinkimo sistemų. Patyrimas signalo apdorojimo metoduose skirtuose tiksliam sklidimo laiko, greičio, slopinimo ir kitų parametrų matavimui. Vykdytų projektų pavyzdžiai: ultragarsinis skysčio srauto matavimas, ultragarsini medžiagos storio matavimas, kompozitinių medžiagų vizualizacijos sistema, polimerizacijos būsenos matavimas.

Raktažodžiai: Ultragarsiniai keitikliai, gardelių kokybės patikra, medicininės diagnostikos įranga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ultragarso taikymo maisto saugos užtikrinimuigalimybių studijos, naujų metodų, prototipų kūrimas, tyrimai, konsultacijos.

Aprašymas: Ultragarso taikymo maisto saugos užtikrinimui tyrimai. Tiriamas vaisių/grūdų/kruopų/ miltų/tešlos/kepinių/sūrių/kitų maisto produktų ultragarso parametrų (slopinimas/sklidimo greitis/akustinis netiesiškumas/atspindžio/praėjimo koeficientas) ryšys su maistinėmis/kokybės charakteristikomis. Ultragarsu šias savybes galima išmatuoti neinvaziniu būdu, užtikrinant pastovų Ultragarso taikymo maisto saugos užtikrinimui tyrimai. Tiriamas vaisių/grūdų/kruopų/ miltų/tešlos/kepinių/sūrių/kitų maisto produktų ultragarso parametrų (slopinimas/sklidimo greitis/akustinis netiesiškumas/atspindžio/praėjimo koeficientas) ryšys su maistinėmis/kokybės charakteristikomis. Ultragarsu šias savybes galima išmatuoti neinvaziniu būdu, užtikrinant pastovų maisto produktų kokybės/prekinių savybių monitoringą/gamybos procesų valdymą..

Raktažodžiai: Ultragarso taikymas, maisto sauga, maisto produktų kokybės valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektromagnetinio suderinamumo (EMC) mokslinių tyrimų technologinė plėtra, tyrimai, galimybių studijos, projektavimas, sprendimų analizė bei ekspertavimas

Aprašymas: Patyrimas elektromagnetinio suderinamumo vertinime: elektromagnetinių trikdžių šaltinių paieška, analizė, rekomendacijos kovai su trikdžiais, techninių bei technologinių sprendimų teikimas bei analizė. Spausdinto montažo plokščių projekto analizė elektromagnetinės interferencijos atsparumui bei lygiui. Kondukuotos EMI tyrimai, konsultacijos.

Raktažodžiai: Elektromagnetinio suderinamumo (EMC) mokslinių tyrimų technologinė plėtra, elektromagnetinių trikdžių šaltinių paieška

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektronikos sistemų analizė ir projektų kokybės vertinimas

Aprašymas: Elektronikos sistemų projektų kokybės vertinimas: schemotechninių, topologinių bei konstruktyvinių sprendimų analizė, vertinimas, konsultacijos, sprendimai. Technologinės sistemos elektromagnetinio suderinamumo (EMC) įgyvendinamumo galimybių studijos. Sistemos elektromagnetinio suderinamumo analizė, rekomendacijos kovai su trikdžiais, techninių bei technologinių sprendimų variantų analizė. Sistemos ar jos mazgo realizavimo technologinės galimybės, rekomendacijos siektiniems parametrams. Elektromagnetinio suderinamumo aplinkos analizė, techninių bei technologinių sprendimų kovos su trikdžiais priemonių implementavimas, analizė

Raktažodžiai: Elektronikos sistemų analizė, elektromagnetinio suderinamumo analizė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kietakūnių šviesos šaltinių valdiklių technologinė plėtra, prototipai, tyrimai, galimybių studijos ir projektavimas

Aprašymas: Kietakūnių šviesos šaltinių valdiklių kokybę nusako srovės stabilumas, įtampa, impulsų greitaveika, reakcijos greitis, valdymo efektyvumas ir daugelis kitų parametrų. Priklausomai nuo valdomo šaltinio (lazeris, šviestukas ir pan.) tipo ir taikymo, skirtingi parametrai yra esminiai, turi būti taikomos skirtingos topologijos. Tiriama topologijų, techninių, technologinių veiksnių įtaka valdiklio parametrams/kokybei.

Raktažodžiai: Kietakūnių šviesos šaltinių valdiklių technologinė plėtra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Signalų bei duomenų surinkimo, sistemų projektavimas, tyrimai, galimybių studijos bei technologinė plėtra

Aprašymas: Signalų surinkimo sistemų/mazgų projektavimas, konsultacijos. Filtrai, ateniuatoriai, valdomi stiprintuvai, daugiakanalis duomenų surinkimas, perdavimas. Signalų surinkimo sistemos - neatsiejama lanksčių gamybos technologijų dalis. Naudojamos tiek projektavimo, derinimo etape, kuomet reikia įvertinti prototipo savybes, tiek realios eksploatacijos metu, kuomet reikia kontroliuoti ir valdyti procesą (pvz.: radijo/ultragarsinės navigacijos sistema; didelio dinaminio diapazono signalų žadinimo bei įrašymo sistema; birių, skystų produktų apskaitos sistema; fizinių medžiagos parametrų matavimo sistema; defektų aptikimo sistema). Vykdytų projektų pavyzdžiai: radijo navigacijos sistema; ultragarsinė navigacijos sistema; didelio dinaminio diapazono signalų žadinimo bei įrašymo sistema.

Raktažodžiai: Signalų bei duomenų surinkimo sistemos, filtrai, ateniuatoriai, valdomi stiprintuvai, daugiakanalis duomenų surinkimas, perdavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Transporto videoinformacinių sistemų technologinė plėtra, prototipai, tyrimai, galimybių studijos ir projektavimas

Aprašymas: Transporto videoinformacinių sistemų tyrimai ir galimybių studijos. Video informacinės sistemos paskirtis - teikti vizualinę (grafinę, tekstinę ar video) informaciją srauto ar ralio varžybų dalyviams. Ekrano gabaritai gali būti itin maži (HUD: virtuali prietaisų panelė) ar itin dideli, kuomet tai didelių gabaritų lauko ženklas, reklaminė švieslentė ar grafinis varžybų rezultatų ekranas. Rezultate bus pateikta techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriame įvertintos uždavinio realizavimo techninės bei technologinės galimybės, rekomendacijos siektiniems parametrams, esminiai aspektai.

Raktažodžiai: Transporto video informacinės sistemos, didelių gabaritų lauko ženklas, reklaminė švieslentė ar grafinis varžybų rezultatų ekranas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ultragarso biomedicininių sistemų elektronikos galimybių studijos, naujų metodų, prototipų kūrimas, tyrimai, konsultacijos

Aprašymas: Ultragarsas medicinoje gali būti taikomas terapiniais ar diagnostiniais tikslais. Galutiniam tokių sistemų efektyvumui, sertifikavimui svarbi elektronikos kokybė tiek efektyvumo, tiek saugos, tiek elektromagnetinio suderinamumo prasme. Elektronikos projektavimas, projektų kokybės/efektyvumo vertinimas, elektromagnetinio suderinamumo analizė, konsultacijos. Ilgametė patirtis ultragarso elektronikos projektavime bei tyrimuose: impulsinių ultragarso žadinimo generatorių; mažatriukšmių priėmimo stiprintuvų; signalų surinkimo sistemų. Patyrimas signalo apdorojimo metoduose skirtuose tiksliam sklidimo laiko, greičio, slopinimo ir kitų parametrų matavimui. Vykdytų projektų pavyzdžiai: ultragarsinis skysčio srauto matavimas, ultragarsini medžiagos storio matavimas, kompozitinių medžiagų vizualizacijos sistema, polimerizacijos būsenos matavimas.

Raktažodžiai: Ultragarso biomedicininės sistemos, elektronikos projektavimas, elektromagnetinis suderinamumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Video informacinių sistemų technologinė plėtra, prototipai, tyrimai, galimybių studijos ir projektavimas

Aprašymas: Video informacinės sistemos skirtos teikti vizualinę (grafinę, tekstinę ar video) informaciją. Ekrano gabaritai gali būti itin maži (HUD: virtuali prietaisų panelė) ar itin dideli, kuomet tai didelių gabaritų lauko ar vidaus patalpų ekranas. Priklausomai nuo poreikio: nuo galimybių studijos iki pilnai išbaigto projekto tinkamo masinei gamybai (veikiantis maketas/prototipas, lydinti techninė dokumentacija/parametrų tyrimo rezultatai).

Raktažodžiai: Video informacinės sistemos, virtuali prietaisų panelė, didelių gabaritų lauko ar vidaus patalpų ekranas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Žmonių srautų skaičiavimo technologijų sprendimai ir ekspertizė.

Aprašymas: Panaudojant kompiuterinės regos algoritmus ir ekspertines žinias yra kuriami algoritmai, kuriais galima nuotoliniu būdu nuskaityti vaizdinę arba optinę informaciją naudojant vaizdo kameras. Nuskaityta informacija nėra tik duomenų kratinys. Sistemos jei suteikia semantinę prasmę.

Raktažodžiai: Žmonių srautų skaičiavimas, vizualinės informacijos sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Matavimo sistemų kūrimas, kalibravimo ir patikros procedūrų automatizavimas (aparatūrinės priemonės ir programinė įranga)

Aprašymas: Siūlomi aparatūriniai ir programiniai sprendimai įvairių matavimo sistemų kūrimui. Jei matavimo objektas yra teisinės metrologijos sferoje, kuriamos ir įteisinamos kalibravimo ir patikros metodikos, taip pat aparatūrinė ir programinė įranga automatizuotam kalibravimui ir patikrai. Suteiktos paslaugos rezultatas - bus atlikta 25 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamų įgyvendinti sistemų technologinį gyvybingumą, sukuriamos sistemos kalibravimo ir patikros procedūroms reikalingos metodikos, tyrimams reikalingi aparatūriniai sprendimai ir programinė įranga.

Raktažodžiai: Matavimai, kalibravimas, patikra, programinė įranga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektronikos gaminių testavimo ir kalibravimo sistemų taikomieji tyrimai ir prototipų gamyba

Aprašymas: Elektronikos gaminių gamybos proceso baigiamoji stadija yra jų FW programavimas, kalibravimas ir funkcinis testavimas. Pastarasis apima testavimo metodų sukūrimą, stimulų formavimą, reakcijų apdorojimą ir sprendimo formulavimą prieš kokybinį klasifikavimą. Kuriame mechatronines sistemas, kurios automatiniu būdu šias procedūras atlieka vidutinio ir didelio našumo gamybose. Patirtis kuriant analogiškas sistemas Italijos, UK, Vokietijos ir Lietuvos kompanijoms.

Raktažodžiai: Elektronika, programavimas, kalibravimas, testavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Automobilių stabdžių kokybės kontrolės sistemos

Aprašymas: Kuriame automatines mechatronines sistemas stabdžių frikcijos kontrolei, o taip pat vėlinimo laikui vertinti pneumatinėse stabdžių sistemose pagal ES reglamentus

Raktažodžiai: kokybės kontrolės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Išmaniosios apšvietimo valdymo sistemos su tolimojo šifruoto RF ryšio mazgais

Aprašymas: Kuriame nuotolinio per išmaniuosius prietaisus apšvietimo valdymo, jos parametrų matavimo ir būsenos kontrolės sistemas, kurios individualiai, pagal nustatytą profilį ir adaptyviai nuo išorinio apšvietimo lygmens valdo šviesos šaltinius per Interneto tinklą ir vertina elektros energijos sąnaudas kaupiant jų istoriją, kuria papildomai siekiama užtikrinti: 1. nepertraukiamą apšvietimo šaltinio būsenos kontrolės ir patikimumo vertinimo galimybę; 2. maitinimo galios atitikimo nustatytai vertei analizės bei automatinio aliarmo pranešimo generavimo galiai pakitus galimybę; 3. elektros energijos tiekėjo rekomendacijų sekimo galimybę; 4. pasitikėjimo rodiklio formavimo galimybę; 5. sinchronizuoto funkcionalumo paskirstymo atskiriems patalpų šviesos šaltiniams galimybę; 6. autentifikuotos valdymo prieigos galimybę ir belaidžio šifruotų komandų perdavimo galimybę; 7. šifravimo rakto pakeitimo galimybę; 8. intensyvėjančio iki nustatytos reikšmės įsijungimo ir palaipsninio išsijungimo galimybę šaltinio darbo laiko prailginimui; 9. galios reguliavimo šaltinio perdavimo charakteristikos ištiesinimo galimybę; 10. pozityvia naudojimosi istorija paremtą darbo rėžimą.

Raktažodžiai: Išmaniosios apšvietimo valdymo sistemos su tolimojo šifruoto RF ryšio mazgais

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Elektronikos komponentų resursų apskaitos kontrolės sistema (programinis įrankis)

Aprašymas: Suteiktos paslaugos rezultatas – bus sukurtas modulinis programinis įrankis, susidėsiantis iš specializuotų duomenų bazių, pateikiančių sistemos vartotojui įvairius sandėlio resursų duomenis (pvz., komponentų ar žaliavų reikiamiems elektronikos gaminiams specifikacijas), taip pat tiekėjų/pirkėjų sąrašus ir pan. Pirkimų modulis, užsakant elektronikos komponentus iš tiekėjų, dokumentų apskaitai sugeneruos unikalius užsakymų numerius, pateiks minimalų galimą užsakyti konkrečių komponentų kiekį, taip pat pakuotės dydį, kainas, apmokėjimo sąlygas, pristatymo užsakovui trukmes ir pan. Bus realizuotos ir specifinės funkcijos sistemos pardavimų moduliui: pateikiamas pirkėjų sąrašas, užsakymų bei atsiskaitymų su įmone informacija ir t.t. Programinio įrankio sukūrimas, jo testavimas ir koregavimas.

Raktažodžiai: Elektronikos komponentų resursai, apskaitos kontrolė, sistema, programinis įrankis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mechaninių ir elektromechaninių įrenginių funkcionavimo diagnostikos metodų, algoritmų ir programų kūrimas.

Aprašymas: Įrenginių funkcionalumo padidinimui, kuriami įrenginių ar jų atskirų dalių diagnostikos būdai, metodai bei algoritmai. Šių algoritmų pagrindu, kuriamos programinės realizacijos leidžiančios prailginti įrenginių eksploatacijos laiką ir užtikrinti saugų bei standartus ir techninius reikalavimus atitinkantį darbą

Raktažodžiai: diagnostika, metodai, algoritmai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Bekontaktis objektų parametrų matavimas naudojant vaizdinę informaciją

Aprašymas: Bekontaktis objektų parametrų matavimas naudojant vaizdinę informaciją atliekamas iš dvimačių nuotraukų arba video medžiagos, arba iš trimačių vaizdų gaunamų kinect ar kitais tokio tipo jutikliais. Atpažinimas iš dvimačių vaizdų gali būti panaudotas paviršių defektų aptikimui (asfalto įtrūkimai, orlaivių paviršiaus pažeidimai ir pan.). Naudojant papildomą šviesos šaltinį ir projektuojant žinomos formos šviesos signalą ant filmuojamų objektų, pagal gautoje vaizdo medžiagoje šabloninės šviesos iškraipymus nustatomi objektų matmenys, defektai ar neatitikimai šablonui. Galimas rezultatas - mokslinė galimybių studija, algoritmo sukūrimas arba bandomoji programos versija. Galimos pritaikymo sritys: konvejerinėje gamyboje produkcijos kontrolei, orlaivių, kelių patikrai ir defektų aptikimui, multimedijoje ar pan.

Raktažodžiai: Bekontaktis objektų parametrų matavimas, vaizdų atpažinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Odontologinio pulsoksimetro eksploatavimo ypatybių ir charakteristikų nustatymas, maketo sukūrimas ir testavimas, specializuotų odontologinių daviklių mechaninių ir elektrinių charakteristikų tyrimas, daviklių maketų sukūrimas ir testavimas.

Aprašymas: Pažangių medicinos ir elektronikos inžinerijos tyrimų taikymas ankstyvai diagnostikai ir gydymui. Biomedicininių prietaisų ir diagnostinių priemonių kūrimas ir tyrimas. Odontologinio pulsoksimetro eksploatavimo ypatybių ir charakteristikų nustatymas, maketo sukūrimas ir testavimas, specializuotų odontologinių daviklių mechaninių ir elektrinių charakteristikų tyrimas, daviklių maketų sukūrimas ir testavimas. Daviklių dizaino projektavimas, brėžinių paruošimas ir spausdinimas su 3D spausdintuvu

Raktažodžiai: Odontologinis pulsoksimetras,charakteristikų nustatymas, maketo sukūrimas, specializuoti odontologiniai davikliai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ultragarsinės sonoporacijos sistemų tyrimai, projektavimas, galimybių studijos, konsultacijos

Aprašymas: Ultragarsinės sonoporacijos generatorius / sistema vaistų / genų įterpimui į gyvas ląsteles. Sonoporacijos pagalba ląstelių sienelių pralaidumas gali būti trumpam padidintas, tokiu būdu suteikiant galimybę į ląstelės vidų įterpti DNR ar chemines medžiagas. Ilgametė patirtis ultragarso elektronikos projektavime bei tyrimuose. Patyrimas ultragarsinių signalų apdorojimo metoduose siekiant sonoporacijos kokybės įvertinimo.

Raktažodžiai: Ultragarsinės sonoporacijos sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
WiFi prieigos kibernetinio saugumo kontrolės sistema

Aprašymas: Paslauga bei jos aprašymas koreliuoja su teikiama paslauga "WiFi prieigos kibernetinio saugumo užtikrinimo tyrimai". Laukiami projekto rezultatai – bus sukurta apie 120-150 psl. techninių galimybių studija, kurioje bus pateikta WiFi įrenginio identifikavimo sistemos architektūrinė koncepcija kibernetinių grėsmių sumažinimui, remiantis radijo dažnių pėdsakų atpažinimo taikymu, suformuoti reikalavimai WiFi prieigos kontrolės sistemai bei sudaryta tokios sistemos specifikacija. Taip pat bus sukurta universali metodika, skirta WiFi įrenginių identifikavimo automatizavimui, suteikiant prieigą prie belaidžio WiFi tinklo, bei gauti sukurtos metodikos patikros rezultatai realiame WiFi tinkle, kurių pagrindu bus suformuluoti reikalavimai prototipinei WiFi tinklo prieigos kontrolės sistemai.

Raktažodžiai: WiFi prieiga, kibernetinis saugumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Statybos techninio reglamento, nustatančio vandens uostų statinių projektavimo techninius reikalavimus, projekto recenzija

Aprašymas: Statybos techninio reglamento, nustatančio vandens uostų statinių projektavimo techninius reikalavimus, projekto recenzija

Raktažodžiai: Statybos techninio reglamento, nustatančio vandens uostų statinių projektavimo techninius reikalavimus, projekto recenzija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Optinių dokumentų apsaugos priemonių ir jų gamybos technologijų kūrimas bei tyrimas

Aprašymas: Galime pagaminti nuo lipdukų (pačios įvairiausios formos polimerinių suyrančių plombų) iki sudėtingų optiškai kintančių holograminių elementų. Atliekame: - Holograminių ženklų projektavimą ir pirminio originalo gamybą; - Metalinio spaudo gamybą; - Mikroreljefo tiražavimą metalizuotoje polimerinėje juostoje; - Adhezinio sluoksnio užnešimą ir pageidaujamos formos holograminių lipdukų iškirtimą. Produktui sukurti naudojamos šiuolaikinės aukštosios technologijos: interferencinė (taškinė) holografinė litografija, elektroninė nano-litografija, optinė mikrolitografija, vakuuminės ir elektrocheminės dangos ir kita pažangi ir moderni įranga bei technologijos.

Raktažodžiai: Holograma, tiražavimas, difrakciniai optiniai elementai (DOE), mikroreljefas, apsauga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Lazerinė interferencinė litografija, paslėpto vaizdo hologramų formavimas, 2D-3D hologramų formavimas, vaivorykštinių hologramų formavimas

Aprašymas: Paslauga skirta atlikti dokumentų apsaugai skirtų hologramų originalo užrašymą fotojautrioje medžiagoje suformuojant submikrometrtrinių matmenų kintančio reljefo struktūras (arba kintančio lūžio rodiklio struktūras). Hologramų užrašymas atliekamas naudojant užsakovo pateiktą fizinį objektą (modelį) arba kompiuterinį grafinį vaizdą. Sukomplektuota optinių stalų, optinių-mechaninių elementų, valdiklių, lazerių ir kitų įrenginių visuma sudaro sąlygas atlikti trimačių hologramų, 2D/3D hologramų, paslėpto vaizdo hologramų bei padidinto apsaugos laipsnio kombinuotų hologramų užrašymą. Kombinuotų hologramų užrašymą galima atlikti apjungiant: a) 3D elektroninės nanolitografijos su 2D/3D hologramomis, b) taškų hologramas su 2D/3D hologramomis, c) 2D/3D hologramas su paslėpto vaizdo hologramomis ir kt.

Raktažodžiai: Lazerinė interferencinė litografija, paslėpto vaizdo hologramos, 2D-3D hologramos, vaivorykštinių hologramos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
HDPE plastiko granulių lydalo koeficiento nustatymas

Aprašymas:

HDPE plastiko granulių lydalo koeficiento nustatymas

Raktažodžiai: HDPE plastiko granulių lydalo koeficiento nustatymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Ortopedinės avalynės kokybės tyrimai

Aprašymas:

Ortopedinės avalynės kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Ortopedinės avalynės kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Betonų kokybės tyrimai

Aprašymas:

Betonų kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Betonų kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Natūralių produktų struktūriniai tyrimai BMR spektroskopijos pagalba

Aprašymas:

Natūralių produktų struktūriniai tyrimai BMR spektroskopijos pagalba

Raktažodžiai: Natūralių produktų struktūriniai tyrimai BMR spektroskopijos pagalba

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Plieno tempimo bandymai

Aprašymas:

Plieno tempimo bandymai

Raktažodžiai: Plieno tempimo bandymai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Katilinių dūmtraukių kokybės tyrimai

Aprašymas:

Katilinių dūmtraukių kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Katilinių dūmtraukių kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Pakuotės atsparumo tyrimai: vienas, du, trys

Aprašymas:

Pakuotės atsparumo tyrimai

Raktažodžiai: Pakuotės atsparumo tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Aprašymas:

Įvairių metalinių, plastikinių, kompozitinių ir k.t. medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Raktažodžiai: Diagnostika, ultragarsiniai metodai, neardomieji bandymai, medžiagotyra, defektų aptikimas, daugiasluoksniai kompozitai, metalai, plastikai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Betonų ir betoninių konstrukcijų kokybės tyrimai

Aprašymas:

Betonų ir betoninių konstrukcijų kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Betonų ir betoninių konstrukcijų kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Daugiabučio namo Nartavos g. 1, Kaune, klinkerio plytelių tyrimas

Aprašymas:

Daugiabučio namo Nartavos g. 1, Kaune, klinkerio plytelių tyrimas 

Raktažodžiai: Daugiabučio namo Nartavos g. 1, Kaune, klinkerio plytelių tyrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Mūro gaminių kokybės tyrimai

Aprašymas:

Mūro gaminių kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Mūro gaminių kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Konstrukcijų kokybės tyrimai

Aprašymas:

Konstrukcijų kokybės tyrimai 

Raktažodžiai: Konstrukcijų kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Betoniniai aplinkos tvarkymo elementai (grindinio trinkelės, plytelės ir kt.)

Aprašymas:

Betoniniai aplinkos tvarkymo elementai (grindinio trinkelės, plytelės ir kt.)

Raktažodžiai: Betoniniai aplinkos tvarkymo elementai (grindinio trinkelės, plytelės ir kt.)

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Mineralinių užpildų kokybės tyrimai

Aprašymas:

Mineralinių užpildų kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Mineralinių užpildų kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
VĮ Ignalinos atominės elektrinės 157 ir 157/1 pastatų laikančių konstrukcijų tyrimai

Aprašymas:

VĮ Ignalinos atominės elektrinės 157 ir 157/1 pastatų laikančių konstrukcijų tyrimai

Raktažodžiai: VĮ Ignalinos atominės elektrinės 157 ir 157/1 pastatų laikančių konstrukcijų tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Medienos kokybės tyrimai

Aprašymas:

Medienos kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Medienos kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Nešmenų krepšio eksploatavimo laiko nustatymas

Aprašymas:

Nešmenų krepšio eksploatavimo laiko nustatymas

Raktažodžiai: Nešmenų krepšio eksploatavimo laiko nustatymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Tinko tyrimai

Aprašymas:

Tinko tyrimai

Raktažodžiai: Tinko tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Saulės elementų kokybinis tyrimas ultragarsiniais metodais

Aprašymas:

Saulės elementų kokybinis tyrimias ultragarsiniais metodais

Raktažodžiai: Saulės elementų kokybinis tyrimias ultragarsiniais metodais

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Didinančio atsparumą šarminei korozijai betono, modifikuoto degto skalūno ir lakiųjų pelenų cementu, sukūrimas

Aprašymas:

Didinančio atsparumą šarminei korozijai betono, modifikuoto degto skalūno ir lakiųjų pelenų cementu, sukūrimas

Raktažodžiai: Didinančio atsparumą šarminei korozijai betono, modifikuoto degto skalūno ir lakiųjų pelenų cementu, sukūrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Statybinių skiedinių kokybės tyrimai

Aprašymas:

Statybinių skiedinių kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Statybinių skiedinių kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Švariojo kambario nuoma

Aprašymas:

Švariuoju kambariu įprasta vadinti uždarą erdvę, kurioje kontroliuojama aplinkos temperatūra, drėgmė, slėgis ir tam tikro dydžio dalelių koncentracija. Pagal dalelių dydį ir jų koncentraciją patalpoje ISO 14644-1 standartas įvardija devynias švarumo klases. „Santakos“ slėnyje įrengtas švarusis kambarys yra ISO 5 klasės. Tokio švariojo kambario kubiniame metre dalelių, kurių skersmuo yra didesnis ar lygus 0,5 mikrometrų, skaičius neviršija 3520. Švariajam kambariui nustatyta prietaisų eksploatavimo, personalo apsauginių ir valymo priemonių naudojimo tvarka ir atliekama nuolatinė visų parametrų kontrolė.

Raktažodžiai: švarusis kambarys

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Gruntų, mineralinių užpildų, medžiagų tyrimai

Aprašymas:

Gruntų, mineralinių užpildų, medžiagų tyrimai

Raktažodžiai: Gruntų, mineralinių užpildų, medžiagų tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Teoriniai elektrinių parametrų skaičiavimai

Aprašymas:

Teoriniai elektrinių parametrų skaičiavimai

Raktažodžiai: Teoriniai elektrinių parametrų skaičiavimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis

Aprašymas:

Ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis

Raktažodžiai: Ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Tyrimai taikant Rentgeno mikrotomografą

Aprašymas:

Įvairių objektų iš metalų ir jų lydinių, anglies bei stiklo pluoštu sutvirtintų kompozicinių medžiagų, metalo kompozitų, plastikų bei jų lydinių ir kitų medžiagų vidinės struktūros 2D ir 3D tyrimai Rentgeno mikrotomografu.

Raktažodžiai: Rentgeno mikrotomografas, medžiagotyra, neardomieji bandymai, tomografija, 3D

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
KTU Vaižganto progimnazijos teritoriją ribojančios tvoros kompleksiniai (betonų, metalo konstrukcijų, užpildų) kokybės tyrimai

Aprašymas:

KTU Vaižganto progimnazijos teritoriją ribojančios tvoros kompleksiniai (betonų, metalo konstrukcijų, užpildų) kokybės tyrimai

Raktažodžiai: KTU Vaižganto progimnazijos teritoriją ribojančios tvoros kompleksiniai (betonų, metalo konstrukcijų, užpildų) kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Dolomito ir granito skaldų cheminiai tyrimai

Aprašymas:

Dolomito ir granito skaldų cheminiai tyrimai

Raktažodžiai: Dolomito ir granito skaldų cheminiai tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Kokybės kontrolės sistemų, skirtų technologinių parametrų stebėsenai ir valdymui įvairiuose technologinio proceso (tame tarpe sandėliavimo metu) etapuose, prototipų kūrimas

Aprašymas:

Gali būti sprendžiami kompleksiniai uždaviniai arba atskiri su kokretaus parametro kontrole ir kontrolės proceso valdymu susiję uždaviniai. Darbų apimtis priklauso nuo konkretaus uždavinio, sistemos sudėtingumo, pasirenkamų parametrų skaičiaus, automatizavimo lygio.

Raktažodžiai: kokybė, kontrolė, prototipas, stebėsena, technologinis procesas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Holograminio efekto medžiagų paviršiuje formavimas interferencine abliacija

Aprašymas:

Holograminio efekto medžiagų paviršiuje formavimas interferencine abliacija

Raktažodžiai: holograma, lazeris, abliacija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms
Dokumentų analizė ir ekspertinis vertinimas

Aprašymas:

Dokumentų analizė ir ekspertinis vertinimas

Raktažodžiai: Dokumentų analizė ir ekspertinis vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
technologinių kortų atnaujinimo, naujų technologinių kortų parengimo paslaugos

Aprašymas:

technologinių kortų atnaujinimo, naujų technologinių kortų parengimo paslaugos 

Raktažodžiai: technologinių kortų atnaujinimo, naujų technologinių kortų parengimo paslaugos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Medicininiai ultragarsiniai tyrimai naudojantis ULTRASONIX SonixTouch Research įranga

Aprašymas:

Medicininiai ultragarsiniai tyrimai naudojantis ULTRASONIX SonixTouch Research įranga

Raktažodžiai: Medicininiai ultragarsiniai tyrimai naudojantis ULTRASONIX SonixTouch Research įranga

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Įvairios paskirties monolitinio betono fizikinių ir mechaninių savybių kitimas statybos objektuose

Aprašymas:

Įvairios paskirties monolitinio betono fizikinių ir mechaninių savybių kitimas statybos objektuose

Raktažodžiai: Įvairios paskirties monolitinio betono fizikinių ir mechaninių savybių kitimas statybos objektuose

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Fibrų betono tyrimai

Aprašymas:

Fibrų betono tyrimai

Raktažodžiai: Fibrų betono tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Medienos džiovyklų kokybės tyrimai

Aprašymas:

Medienos džiovyklų kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Medienos džiovyklų kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Statybinių medžiagų kokybės tyrimai

Aprašymas:

Statybinių medžiagų kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Statybinių medžiagų kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
SCR jutiklio prototipo kūrimo ekspertinė priežiūra

Aprašymas:

SCR jutiklio prototipo kūrimo ekspertinė priežiūra

Raktažodžiai: SCR jutiklio prototipo kūrimo ekspertinė priežiūra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Betonų ir mineralinių užpildų kokybės tyrimai

Aprašymas:

Betonų ir mineralinių užpildų kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Betonų ir mineralinių užpildų kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Mechaninių ir mechatroninių sistemų dinamikos tyrimai.

Aprašymas:

Dinaminiai matavimai

Raktažodžiai: Matavimai, amplitudė, dažnis, fazė, lazerio-Doplerio vibrometras, holografija.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Remontinių mišinių kokybės tyrimai

Aprašymas:

Remontinių mišinių kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Remontinių mišinių kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Fibrų kokybės tyrimai

Aprašymas:

Fibrų kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Fibrų kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Įmonės standartų, bandymų programų, patikros ir kalibravimo metodikų rengimas.

Aprašymas:

Visos įmonėje ar laboratorijoje matavimo priemonės ir sistemos, technologiniai įrenginiai jų eksploatavimo pradžioje išbandomi, o eksploatavimo metu, siekiant užtikrinti jų funkcionalumą, techninių parametrų ir charakteristikų pastovumą, patikimumą, prižiūrimi. Tam taikomos kalibravimo arba patikros procedūros, priklausomai nuo to, kokioje industrinės ar teisinės metrologijos srityje jos naudojamos. Šioms procedūroms realizuoti reikalingos kalibravimo arba patikros metodikos, kurios numato matavimo priemonių susiejimo su tikslesne matavimo priemone galimybes. Patikros metodikoje numatoma tikrinamųjų parametrų nomenklatūra, parametrų normos, tinkamumo kriterijai, reikalavimai patikros procese naudojamų etaloninių matavimo priemonių metrologinėms charakteristikoms, nuosekliai ir vienareikšmiškai aprašoma matavimų eiga ir jų atlikimo sąlygos. Patikros metodikoje turi būti numatyti veiksmai skirti apsaugai nuo nesankcionuoto metrologinių charakteristikų pakeitimo. Kalibravimo metodika taikoma konkretaus fizikinio dydžio matavimui reikiamu tikslumu, taikoma matavimo priemonių konkretaus parametro reikšmės nustatymui. Dažniausiai kalibruojamas vienas matavimo priemonės parametras su atitinkamai parinkta etalonine priemone. Sistemos parametrai kalibruojami atskirai. Kalibravimo metodikoje pateikiama kalibravimo rezultatų neapibržčių skaičiavimo eiga.

Raktažodžiai: Metrologinė sietis, priežiūra, patikra, kalibravimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Matavimo prietaisų ir sistemų kalibravimas

Aprašymas:

Atliekamas matavimo priemonių, naudojamų tiek elektrinių (įtampa, srovė, varža, dažnis, galia ir kt.), tiek neelektrinių (masė, temperatūra, tankis, ilgis ir kt.) dydžių matavimui, kalibravimas. Yra galimybė atlikti unikalių matavimo priemonių ar sistemų charakteristikų matavimą.

Raktažodžiai: Elektriniai ir neelektriniai dydžiai, kalibravimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Matavimo prietaisų programinės įrangos patikros problemų sprendimai

Aprašymas:

Programinės įrangos galimybės nuolat didėja, o jos panaudojimas teisinės metrologijos srityje yra griežtai reglamentuotas, siekiant užtikrinti sandorio ir vartotojo apsaugą. Dėl šios priežasties reikalingas bendradarbiavimas tarp matavimo priemonių (MP) ir sistemų kūrėjų, programuotojų ir metrologų, kad išvengti "netinkamo" programinės įrangos panaudojimo pasekmių jau MP eksploatavimo metu. PĮ kūrimo etape turi būti galvojama apie programiškai valdomų MP, matavimo įrenginių ar matavimo sistemų arba kompleksų, taip pat PĮ, skirtos patikros, kalibravimo, tarplaboratorinių palyginimų rezultatams apdoroti, atitiktį metrologinėms nuostatoms ir sprendžiamos problemos, susijusios su PĮ atestacija, funkcinėmis galimybėmis.

Raktažodžiai: Matavimai, patikra, programinė įranga, metrologinė priežiūra

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Ataskaitos vertimas į anglų kalbą

Aprašymas:

Ataskaitos vertimas į anglų kalbą

Raktažodžiai: Ataskaitos vertimas į anglų kalbą

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Medienos drėgmės tyrimai

Aprašymas:

Medienos drėgmės tyrimai

Raktažodžiai: Medienos drėgmės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Betono stogo dangos ir mineralinės vatos kokybės tyrimai

Aprašymas:

Betono stogo dangos ir mineralinės vatos kokybės tyrimai 

Raktažodžiai: Betono stogo dangos ir mineralinės vatos kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Cementinių dailylenčių „Cedral“ alternatyvių montavimo technologijų galimybių studija“ ir „Banguotų lakštų ir cementinių dailylenčių „Cedral“ padengimo TiO2 oksidu galimybių studija“

Aprašymas:

Cementinių dailylenčių „Cedral“ alternatyvių montavimo technologijų galimybių studija“ ir „Banguotų lakštų ir cementinių dailylenčių „Cedral“ padengimo TiO2  oksidu galimybių studija“

Raktažodžiai: Cementinių dailylenčių „Cedral“ alternatyvių montavimo technologijų galimybių studija“ ir „Banguotų lakštų ir cementinių dailylenčių „Cedral“ padengimo TiO2 oksidu galimybių studija“

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Parkingo ant esamo stogo betono dangos vertinimas

Aprašymas:

Parkingo ant esamo stogo betono dangos vertinimas

Raktažodžiai: Parkingo ant esamo stogo betono dangos vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Kvarcinio smėlio kokybės ir cheminės sudėties tyrimai

Aprašymas:

Kvarcinio smėlio kokybės ir cheminės sudėties tyrimai

Raktažodžiai: Kvarcinio smėlio kokybės ir cheminės sudėties tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Betoninių grindinio trinkelių tyrimai

Aprašymas:

Betoninių grindinio trinkelių tyrimai

Raktažodžiai: Betoninių grindinio trinkelių tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Apsauginis ir dekoratyvinis aliuminio ir jo lydinių anodavimas

Aprašymas:

Anoduojame detales iš aliuminio ir jo lydinių. Tai yra puiki apsauga nuo aplinkos poveikio, užtikrina atsparumą korozijai ir trinčiai bei suteikia gerą dekoratyvinę išvaizdą. Tai puikus pagrindas gruntams, rišančioms medžiagoms ir organinėms dangoms.

Anodavimo tipai:

 • Apsauginis;
 • Dekoratyvinis - spalva natūrali aliuminio, juoda, balta ir kitos pasirenkamos spalvos.

Detalių matmenys ne didesni kaip 40x20x20 cm

 

 

Kaina priklauso nuo aliuminio lydinio tipo, detalės geometrijos sudėtingumo, ploto,  paviršiaus tipo, paruošimo ir kt.

Raktažodžiai: aliuminis, aliuminio lydiniai, anodavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Klijuojamų polimerinės plėvelės lipdukų gamyba

Aprašymas:

Gaminami įvairių dydžių, formų klijuojami polimerinės plėvelės lipdukai (plombos). Produktas gerai tinka sužymėti ir plombuoti įvairius įrenginius, skaitiklius, kompiuterinę įrangą, garantinę buitinę techniką, prekių pakuotes, automobilių prietaisus ir detales. Gerai prilimpa prie įvairių paviršių (metalo, plastiko, medžio). Pamėginus nuimti tokį lipduką, matyti akivaizdžios pažeidimo žymės. Jeigu lipdukas (plomba) nepažeistas, vartotojas yra užtikrintas, jog pakuotė nebuvo atidaryta, o produktas viduje yra originalus ir nepažeistas.

Papildomos lipduko savybės:

 

 •    Ant lipduko galime atspausdinti užsakovo pasirinkto formato tekstus ir unikalius identifikacinius numerius;
 •         Nuplėšiant (bandant juos perklijuoti) lipdukai suyra ir palieka žymę;
 •         Lipdukų standartinis dydis (mm): 7x14; 13x80; 14x14; 18x18; 25x25; R 12; R 18; R 25.

 

Raktažodžiai: plomba, apsauga, klastojimas, lipdukai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Monolitinėse baseino sienose, Klaipėdos miesto baseine (50 m) su sveikatingumo centru, Dubysos g. 12, Klaipėdos mieste atsivėrusių plyšių pločių tyrimai

Aprašymas:

Monolitinėse baseino sienose, Klaipėdos miesto baseine (50 m) su sveikatingumo centru, Dubysos g. 12, Klaipėdos mieste atsivėrusių plyšių pločių tyrimai 

Raktažodžiai: Monolitinėse baseino sienose, Klaipėdos miesto baseine (50 m) su sveikatingumo centru, Dubysos g. 12, Klaipėdos mieste atsivėrusių plyšių pločių tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Dviejų tiltų per Nerį valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vlnius–Kaunas–Klapėda 99,822 ir 99,824 km perdangų betono ir armatūros tyrimai

Aprašymas:

Dviejų tiltų per Nerį valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vlnius–Kaunas–Klapėda 99,822 ir 99,824 km perdangų betono ir armatūros tyrimai

Raktažodžiai: Dviejų tiltų per Nerį valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vlnius–Kaunas–Klapėda 99,822 ir 99,824 km perdangų betono ir armatūros tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Gamybos ir pramonės paskirties pastato, esančio Burių g. 19, Klaipėda, SDG talpyklų pamatų ekspertinis vertinimas

Aprašymas:

Gamybos ir pramonės paskirties pastato, esančio Burių g. 19, Klaipėda, SDG talpyklų pamatų ekspertinis vertinimas

Raktažodžiai: Gamybos ir pramonės paskirties pastato, esančio Burių g. 19, Klaipėda, SDG talpyklų pamatų ekspertinis vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Skirtingų cemento tipų cheminiai ir mechaniniai tyrimai projektuojamoms naujoms betono mišinių sudėtims.

Aprašymas:

Skirtingų cemento tipų cheminiai ir mechaniniai tyrimai projektuojamoms naujoms betono mišinių sudėtims.

 

Raktažodžiai: Skirtingų cemento tipų cheminiai ir mechaniniai tyrimai projektuojamoms naujoms betono mišinių sudėtims.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Jutiklių bei šviesolaidžių panaudojimas technikoje, jų techninių charakteristikų nustatymas; jutiklių, šviesolaidžių, interferometrų taikymas matavimo technikoje ir kt.

Aprašymas:

Jutiklių bei šviesolaidžių panaudojimas technikoje, jų techninių charakteristikų nustatymas; jutiklių, šviesolaidžių, interferometrų taikymas matavimo technikoje ir kt.

Raktažodžiai: jutikliai, šviesolaidžiai, interferenciniai matavimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Armatūros strypų su virintinėmis inkarinėmis plokštelėmis stiprumo bandymas

Aprašymas:

Armatūros strypų su virintinėmis inkarinėmis plokštelėmis stiprumo bandymas

Raktažodžiai: Armatūros strypų su virintinėmis inkarinėmis plokštelėmis stiprumo bandymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Dažų sluoksnio spalvos koordinačių nustatymas ir skirtumo skaičiavimas

Aprašymas:

Dažų sluoksnio spalvos koordinačių nustatymas ir skirtumo skaičiavimas

Raktažodžiai: Dažai, dažų sluoksnis, spalvos koordinatės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Holografiniai optiniai matavimai

Aprašymas:

Holografiniai optiniai matavimai; koherentiniai matavimai.

Raktažodžiai: holografija, holografiniai optiniai matavimai, koherentiniai matavimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Statybinių medžiagų kokybės tyrimai

Aprašymas:

 

 

Statybinių medžiagų kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Statybinių medžiagų kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Betoninių kernų kokybės tyrimai

Aprašymas:

Betoninių kernų kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Betoninių kernų kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Betono bandymus su Sika WT200

Aprašymas:

Betono bandymus su Sika WT200

Raktažodžiai: Betono bandymus su Sika WT200

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Patalpų nuoma

Aprašymas:

Patalpų nuoma

Raktažodžiai: Patalpų nuoma

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Plazmocheminių technologijų taikymai: amorfinės anglies ir deimanto tipo anglies dangų, nanodarinių ir paslėptųjų sluoksnių formavimas bei tyrimas

Aprašymas:

Plazmocheminių  technologijų taikymai: amorfinės anglies ir deimanto tipo anglies dangų, nanodarinių ir paslėptųjų sluoksnių formavimas bei tyrimas

Raktažodžiai: amorfinės anglies ir deimanto tipo anglies dangos, nanodariniai, paslėptieji sluoksniai, formavimas, tyrimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Gelžbetoninės perdangos plokštės standumo tyrimai

Aprašymas:

Gelžbetoninės perdangos plokštės standumo tyrimai

Raktažodžiai: Gelžbetoninės perdangos plokštės standumo tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Elektrostatikos ESD bandymai pagal EN 61000-4-2

Aprašymas:

Bandymai atliekami pagal IEC61000-4-2 standartą. Atliekami: tiesioginis, netiesioginis, kontaktinis, bekontaktis išlydžių tipai.

Atliekami bandymų galimybės: 

kontaktinis tiesioginis iki 30kV

bekontaktis tiesioginis iki 30kV

kontaktinis netiesioginis iki 30kV 

bekontaktis netiesioginis iki 30kV

Elektrostatinis bandymas  atliekamas visiems produktams siekiant apsisaugoti, kad jie nebūtų sugadinti dėl elektrostatinio krūvio, kurį gali sukauti žmogaus oda ir kiti galintys kontaktuoti objektai. Elektrostatinis krūvis gali lengvai sugadinti komponentus, sumažinti patikimumą, pagreitinti senėjimą, sutrigdyti prietaiso veikimą ar tiesiog jį sugadinti. 

 

Raktažodžiai: Aukšta įtampa, generatorius, ESD, elektrostatika, elektrostatikos, tyrimai, matavimai, atsparumo, EMC, elektromagnetinis suderinamumas, krūvis, išlydis, 61000-4-2, IEC, EN, EN 61000-4-2.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Cheminės vandens sudėties įtakos aplinkai (plytelėms) ekspertizės tyrimai

Aprašymas:

Cheminės vandens sudėties įtakos aplinkai (plytelėms) ekspertizės tyrimai

Raktažodžiai: Cheminės vandens sudėties įtakos aplinkai (plytelėms) ekspertizės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Atsparumo vibracijoms testai

Aprašymas:

Vibro ir smūginių bandymų stendas skirtas atlikti vibracinius ir smūginius bandymus. Atsparumo vibracijoms bandymai dažniausiai naudojamsi automobilinėje, militaristinėje ir pramoninėje srityse, kartais logistikoje. Galima atlikti kelių rūšių vibracijas: sinusines, impulsines, atsitiktines.

Raktažodžiai: Smūgiai, vibracija, smūginis bandymas, smūgiai, vibracijos, atsitiktinės

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Klijuojamų polimerinės plėvelės lipdukų (7x14) mm gamyba

Aprašymas:

Gaminami klijuojami polimerinės plėvelės lipdukai (plombos). Produktas gerai tinka sužymėti ir plombuoti įvairius įrenginius, skaitiklius, kompiuterinę įrangą, garantinę buitinę techniką, prekių pakuotes, automobilių prietaisus ir detales. Gerai prilimpa prie įvairių paviršių (metalo, plastiko, medžio). Pamėginus nuimti tokį lipduką, matyti akivaizdžios pažeidimo žymės. Jeigu lipdukas (plomba) nepažeistas, vartotojas yra užtikrintas, jog pakuotė nebuvo atidaryta, o produktas viduje yra originalus ir nepažeistas.

Papildomos lipduko savybės:

 

 •    Ant lipduko galime atspausdinti užsakovo pasirinkto formato tekstus ir unikalius identifikacinius numerius;
 •    Nuplėšiant (bandant juos perklijuoti) lipdukai suyra ir palieka žymę.

Raktažodžiai: lipdukas,lipdukai, plomba, apsauga, klastojimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Betoninių grindų kokybės tyrimai

Aprašymas:

Betoninių grindų kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Betoninių grindų kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Betoninių grindų kokybės tyrimai

Aprašymas:

Betoninių grindų kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Betoninių grindų kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Eglės medienos tašų delaminacijos bandymas

Aprašymas:

Eglės medienos tašų delaminacijos bandymas

Raktažodžiai: Eglės medienos tašų delaminacijos bandymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Atsparumo kondukuotiems trikdžiams tyrimas pagal EN 61000-4-6

Aprašymas:

Šie EMC bandymai atliekami pagal EN 61000-4-6 standartą. Šis bandymas dažniausiai reikalingas prietaisams jungiamiems prie tinklų (elektros tinklo, LAN ir t.t.). 

Naudojant CDN trikdžio signalas įvedamas į prietaiso tinklo jungtį ir stebimas poveikis.

CDN: M2, T2, T4, T8, S1, S25, USBC, USBP

Raktažodžiai: immunity, conducted, conducted immunity, EN 61000-4-6, 61000-4-6, EMC, EMI, susceptibility, atsparumas, atsparumo, test, testas, testavimas, trikdis, trikdžiams, CE, CDN-M2, CDN, CDN-T2, CDN M2, T2, T4, T8, S25, LAN

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Galimybių studijų pagal plastiko, odos ir jų gaminių taikomųjų ir technologinės plėtros darbų sritį rengimas

Aprašymas:

Plastiko, odos ir jų gaminių  taikomieji tyrimai.

Raktažodžiai: Plastikai, oda, polimerinės matricos kompozitai, sanklijos, polimerų suvirinimas.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Laidininkais sklindančių kondukuotų emisijų matavimas

Aprašymas:

Kondukuoti trikdžiai sklinda laidininkais ir dažniausiai matuojami kaip prietaiso emisijos į elektros tinklą. Matavimui naudojamas specialus įtampos filtras LISN (Line impedance stabilization network), kuris gali išfiltruoti triukšmus ir pamatuoti juos 50 Ohm impedanso aplinkoje. 

Šie EMC testai svarbūs visiems į įtampos tinklą jungiamimes prietaisams.

Matavimams naudojamas vienos fazės R&S ENV216 įtampos filtras. Dažnių diapazonas 9kHz - 30MHz. Atitinka CISPR16-1 reikalavimus.

Įrankiams, kurie naudojami laikant rankoje turime galimybe matuoti "Artificial hand" metodu.

Raktažodžiai: LISN, conducted, kondukuotas, trikdis, emisija, emisijos, emisijų, emisiju, AC, line, impedance, stabilization, network, noise, EMC, EMI, 30MHz, CISPR 22, CISPR 32, CISPR 15, CISPR 11, CISPR, IEC, EN, artificial hand, v-network, v network, CISPR 16-1, ENV216

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Spektro ir dažnio matavimai

Aprašymas:

Dažnio ir spektro matavimai naudojant nešiojamą spektro analizatorių Keysight. Matavimus galime atlikti netik laboratorijoje bet ir Jums reikalingoje vietoje.

Raktažodžiai: daznio, dažnio, dažnis, spektras, spektro, RF, aukstadaznio, signalo, harmonikos, harmoniku, harmonikų, matavimas, analize, analizė, analizavimas, bevielio

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Betoninių aplinkos tvarkymo elementų tyrimai

Aprašymas:

Betoninių aplinkos tvarkymo elementų tyrimai

Raktažodžiai: Betoninių aplinkos tvarkymo elementų tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Sandariklių (silikonų) kokybės tyrimai

Aprašymas:

Sandariklių (silikonų) kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Sandariklių (silikonų) kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Sandariklių (silikonų) kokybės tyrimai

Aprašymas:

Sandariklių (silikonų) kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Sandariklių (silikonų) kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Transporto priemonių su alternatyviais degalais ir hibridinėmis jėgainėmis dinamikos ir energetinio efektyvumo tyrimai

Aprašymas: Sukuriamas energijos sąnaudų nustatymo modelis, leidžiantis įvertinti transporto priemonių techninius parametrus, keleivių skaičių, kelio būklės ir geometrijos kitimą bei transporto srautų judėjimo charakteristikas. Sudaromi galios poreikių ir energijos sąnaudų nustatymo algoritmai. Atliekami natūriniai transporto priemonių judėjimo parametrų, srautų ir kelio geometrijos tyrimai. Sudaroma metodika.

Raktažodžiai: Alternatyvųs degalai, hibridinės jėgainės, energetinis efektyvumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Natūralaus akmens tyrimai

Aprašymas:

Natūralaus akmens tyrimai

Raktažodžiai: Natūralaus akmens tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Sistemos Transporto priemonė/vairuotojas/aplinka elementų sąveikos modelių kūrimas

Aprašymas: Kuriami universalūs „transporto priemonės – vairuotojo – aplinkos“ dinaminiai modeliai, kompleksiškai įvertinantys pavienės transporto priemonės bei jos grupės dinamiką transporto srautuose. Įvertinami aplinkos taršos, triukšmo, energijos sąnaudų parametrai, aktualūs infrastruktūros ir/ar transporto priemonių /sąstato vertinimui prognozuojant transporto sistemos plėtrą. Modeliai tikslinami transporto priemonių apkrovų ir naudojamų medžiagų tyrimais, siekiant užtikrinti transporto priemonių patikimumą.

Raktažodžiai: Eismo sauga, transporto priemonių bei jų konstrukcijų elementų elgsena, patikimumas ir saugumas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Su informacinėmis sistemomis, duomenų bazėmis ir veiklos procesų analize susiję tyrimai

Aprašymas: Įvairūs kiti su informacinėmis sistemomis, duomenų bazėmis ir veiklos procesų analize susiję tyrimai ar eksperimentinės plėtros darbai.

Raktažodžiai: Informacinės sistemos, duomenų bazės, veiklos procesai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Orlaivių ir bepiločių skraidymo aparatų aerodinamikos ir skrydžio dinamikos parametrų nustatymas

Aprašymas: Atliekami įvairių tipų skraidymo aparatų (bepiločių, sklandytuvų, lėktuvų, raketų) aerodinaminės aptekos, tame skaičiuje ir kritinių režimų (flaterio) teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai, įvertinamos skraidymo aparatų konstrukcinių elementų virpesių formos ir dažniai. Naudojant kompiuterinio modeliavimo ir eksperimentinius metodus tiriamos iš vientisų ir kompozitinių (sudėtinių) medžiagų kuriamų aviacinių ir raketinių konstrukcijų stiprumo, stabilumo bei patikimumo charakteristikos.

Raktažodžiai: Aerodinamika ir skrydžio dinamika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medienos įmirkymo kokybės įvertinimas

Aprašymas:

Medienos įmirkymo kokybės įvertinimas

Raktažodžiai: Medienos įmirkymo kokybės įvertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Betoninių, gelžbetoninių konstrukcijų tyrimai

Aprašymas:

Betoninių, gelžbetoninių konstrukcijų tyrimai

Raktažodžiai: Betoninių, gelžbetoninių konstrukcijų tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Betoninių, gelžbetoninių konstrukcijų tyrimai

Aprašymas:

Betoninių, gelžbetoninių konstrukcijų tyrimai

Raktažodžiai: Betoninių, gelžbetoninių konstrukcijų tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Betoninių grindų, pamatų ir fasadų esančių V.Kuzmos g. 14-1, Vilniuje kokybės tyrimai

Aprašymas:

Betoninių grindų, pamatų ir fasadų esančių V.Kuzmos g. 14-1, Vilniuje kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Betoninių grindų, pamatų ir fasadų esančių V.Kuzmos g. 14-1, Vilniuje kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Statybos produktų kokybės tyrimai ir vertinimas

Aprašymas:

Statybos produktų kokybės tyrimai ir vertinimas

Raktažodžiai: Statybos produktų kokybės tyrimai ir vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Betoninių grindų, pamatų ir fasadų esančių V.Kuzmos g. 14-1, Vilniuje kokybės tyrimai

Aprašymas:

Betoninių grindų, pamatų ir fasadų esančių V.Kuzmos g. 14-1, Vilniuje kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Betoninių grindų, pamatų ir fasadų esančių V.Kuzmos g. 14-1, Vilniuje kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Betoninių grindinio trinkelių tyrimai

Aprašymas:

Betoninių grindinio trinkelių tyrimai

Raktažodžiai: Betoninių grindinio trinkelių tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Statybos produktų kokybės tyrimai ir vertinimas

Aprašymas:

Statybos produktų kokybės tyrimai ir vertinimas

Raktažodžiai: Statybos produktų kokybės tyrimai ir vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Šilumos tiekimo tinklų optimizavimas.

Aprašymas: Šilumos tiekimo tinklai šalies miestuose pakloti prieš 30-40 metų, kai dėl pigių energetinių resursų centralizuotas šilumos tiekimas buvo taikomas tiek gyvenamąjam sektoriui šildyti, tiek pramonės įmonėms aprūpinti šilumos energija. Pastaraisiais dešimtmečiais dėl sudėtingos ekonominės situacijos vartotojų kontingentas smarkiai keitėsi ir mažėjo, tačiau šilumos tiekimo tinklai daugelyje vietovių išliko mažai pakitę. Modernizuojant šilumos tiekimo tinklus, būtina kiek įmanoma tiksliau įvertinti esamų vartotojų poreikius ir naujų vamzdynų matmenis, tokiu būdu užtikrinant minimalias eksploatacines sąnaudas ateityje.

Raktažodžiai: Centralizuoto šilumos tiekimo tinklas; tinklo vamzdžių matmenų optimizavimas;

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Skystųjų kristalų ekranų mikrokietumo ir atsparumo smūgiams testavimas

Aprašymas:

Skystųjų kristalų ekranų mikrokietumo ir atsparumo smūgiams testavimas

Raktažodžiai: Skystųjų kristalų ekranų mikrokietumo ir atsparumo smūgiams testavimas; LCD

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms
Metrologinių uždavinių sprendimui skirtų matavimo sistemų, technologijų ir metodų, kontrolės ir priežiūros valdymo procesų kūrimas.

Aprašymas:

Bet kokiam specifiniam matavimui technologiniame procese ar laboratorijoje, matavimo priemonėms ir matavimo technologiniams įrenginiams prižiūrėti, reikalinga matavimo arba etaloninė įranga, nauji matavimo metodai. Ši įranga kuriama atsižvelgiant į technologinio proceso techninius parametrus, eksploatuojamų matavimo priemonių metrologinius parametrus, jų eksploatavimo sąlygas. Atlikus paklaidų santykio skaičiavimus bei įvertinus turimų įmonės etalonų bei pagalbinių priemonių įrangos galimybes bei jų metrologines charakteristikas, nustatomos optimalios etaloninių priemonių kalibravimo charakteristikos, parenkamas kompleksinis kalibravimo būdas matavimo priemonės arba sistemos siečiai užtikrinti, pateikiamos rekomendacijos kalibravimui.

Raktažodžiai: Sietis, etaloninės priemonės, matavimai, matavimo sistemos, metrologija

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Patikimumo teorijos taikymai

Aprašymas: Patikimumo teorijos taikymai apima įvairių objektų bei sistemų patikimumo vertinimą, analizę ir kontrolę. Tai taip pat siejama su gedimo intensyvumo bei kitų gedimo charakteristikų įvertinimu ir prognozavimu. Be to, atskirai gali būti vykdomas tiek technologijų gedimo, tiek žmogaus (operatorių) klaidos tikimybės vertinimas.

Raktažodžiai: Gedimo intensyvumo prognozė, klaidos tikimybės vertinimas, patikimumo analizė ir kontrolė

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Ekstremalių reiškinių ir įvykių modeliavimas

Aprašymas: Ekstremalių reiškinių ir įvykių modeliavimas apima meteorologinių ekstremumų ir klimato kaitos tyrimus bei įvairių retų ir neįprastų įvykių (incidentų, avarijų) tikimybinį vertinimą. Ekstremalių įvykių dažnio ir pasikartojimo periodo nustatymui taikoma statistinė duomenų analizė, įvairūs tikimybiniai modeliai, ekstremalių reikšmių tikimybiniai skirstiniai bei įvairią informaciją integruoti įgalinantys metodai.

Raktažodžiai: Meteorologiniai ekstremumai, klimato kaita, reti ir neįprasti įvykiai, tikimybinis modelis

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Prekės ženklo sprendimai kuriant vertę vartotojams

Aprašymas:

Prekės ženklo vertės vartotojui didinimas. Prekės ženklo įvaizdžio formavimo sprendimai: pozicionavimas, identitetas, marketingo komunikacijos. Prekės ženklo išplėtimo ir modifikavimo sprendimai.

Raktažodžiai: Prekės ženklas, vertė vartotojams

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Amonio salietros cecho granuliacijos bokšto K-504G išorės sienos betonų kokybės tyrimai

Aprašymas:

Amonio salietros cecho granuliacijos bokšto K-504G išorės sienos betonų kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Amonio salietros cecho granuliacijos bokšto K-504G išorės sienos betonų kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Betoninių konstrukcijų kokybės tyrimai

Aprašymas:

Betoninių konstrukcijų kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Betoninių konstrukcijų kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Kaštų valdymas, vertės grandinė, veikomis grįsta kaštų apskaita

Aprašymas:

N/A

Raktažodžiai: Modeling of cost management systems

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos valdymo sistemų integravimas ir modeliavimas

Aprašymas: Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos valdymo sistemų reikalavimų sąsajų su organizacijos veika modeliavimas, kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos valdymo sistemų stebėsenos rodiklių nustatymas

Raktažodžiai: Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos ų saugos sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Savaiminio medienos užsidegimo veikiant aukštai temperatūrai galimybių tyrimai

Aprašymas:

Savaiminio medienos užsidegimo veikiant aukštai temperatūrai galimybių tyrimai

Raktažodžiai: Savaiminio medienos užsidegimo veikiant aukštai temperatūrai galimybių tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Gelžbetoninių konstrukcijų ekspertinis vertinimas

Aprašymas:

Gelžbetoninių konstrukcijų ekspertinis vertinimas

Raktažodžiai: Gelžbetoninių konstrukcijų ekspertinis vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Mineralinių užpildų ir betonų kokybės tyrimai

Aprašymas:

Mineralinių užpildų ir betonų kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Mineralinių užpildų ir betonų kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Chromoxino tirpalo A80 cheminiai tyrimai

Aprašymas:

Chromoxino tirpalo A80 cheminiai tyrimai

Raktažodžiai: Chromoxino tirpalo A80 cheminiai tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Elektroninė litografija

Aprašymas:

Gaminami įvairių dydžių, formų holograminiai lipdukai, pasižymintys itin aukštu apsaugos lygiu, padedantys apsaugoti dokumentus bei prekes nuo klastojimo ir padirbinėjimo. Hologramų patikimumą užtikrina specialios gamybos įrangos ir šiuolaikinių technologijų panaudojimas. Kuriamas produktas susijęs su kombinuotu holografijos, mikro ir nanolitografijos, lazerinių technologijų bei polimerinių nanokompozitų panaudojimu holograminiuose ženkluose, kurie užtikrina apsaugos nuo klastojimo ir padirbinėjimo lygį.

Papildomos holograminio ženklo savybės:

·         Ant ženklo galime atspausdinti užsakovo pasirinkto formato tekstus ir unikalius identifikacinius numerius;

·         Nuplėšiant (bandant juos perklijuoti) ženklai suyra ir palieka žymę;

 

·         Ženklų standartinis dydis (mm): 7x14; 13x80; 14x14; 18x18; 25x25; R 12; R 18; R 25.

Raktažodžiai: apsauga, holograminiai,klastojimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Kompozitinių ir metalinių konstrukcijų atsparumo vertinimas, modeliavimas ir eksperimentiniai tyrimai

Aprašymas:

Konstrukcijų atsparumo analizė baigtinių elementų metodu, stiprumo, standumo, stabilumo ir ilgaamžiškumo eksperimentiniai tyrimai; Saugai svarbių konstrukcijų avarijų ekspertizė; Konstrukcijų elementų optimizavimas ir analizės patikimumo tyrimai įvertinant medžiagų būsenų ribines sąlygas; Smūginės mechanikos uždavinių sprendimas ir eksperimentiniai tyrimai, Lengvų kompozitinių struktūrų atsparumo tyrimai. Rezultas: ataskaita (5-100 psl.), prototipas, ekspertinė išvada, techniniai pasiūlymai.

Raktažodžiai: Medžiagų ir konstrukcijų atsparumas, skaitinė konstrukcijų analizė, kompozitų mechanika, smūginė mechanika

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms
Transporto srautų valdymo sistemų technologinė plėtra ir projektavimas

Aprašymas:

Viena iš didžiausių šiuolaikinio transporto problemų - parkavimas. Reikalingi transporto priemonių aptikimo jutikliai ir duomenų perdavimo įtaisai, stebėjimo ir reguliavimo priemonės. Sukurti ultragarsiniai ir magnetiniai transporto priemonių aptikimo jutikliai. Yra galimybės nustatyti judančių transporto priemonių greitį ir gabaritus. Suteiktos paslaugos rezultatas - tyrimų ataskaita, pristatanti gautus rezultatus, rekomendacijas arba veikiantis maketas/prototipas.

Raktažodžiai: Transporto srautų valdymas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Ultramažos galios bevielių stebėjimo ir valdymo sistemų taikomieji tyrimai

Aprašymas:

Didžiausia visų bevielių stebėjimo ir valdymo sistemų problema ribotas baterijų tarnavimo laikas. Iškyla būtinybė keisti baterijas. Tai brangu, kartais neįmanoma. Kuriami "protingi", interaktyvūs ultramažos galios jutikliai ir valdymo sistemos. Suteiktos paslaugos rezultatas - tyrimų ataskaita, pristatanti gautus rezultatus, rekomendacijas arba veikiantis maketas/prototipas.

Raktažodžiai: Ultramaža galia, bevielės sistemos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Efektyvus šilumos energijos naudojimas.

Aprašymas: Tobulėjant technologinei įrangai bei procesų valdymui, brangstant energetiniams resursams vis didesnis dėmesys skiriamas šilumos energijos naudojimo efektyvumui didinti, atliekinės šilumos utilizavimui, šilumos energijos išgavimui iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Tai leidžia mažinti gamybos kaštus bei gerinti įmonių konkurencingumą.

Raktažodžiai: Šiluminių procesų efektyvumas; įrenginių terminis naudingumo koeficientas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Tekstilės medžiagų savybių tyrimas, gamybos technologinių parametrų optimizavimas bei naujų konstrukcijų tekstilės medžiagų kūrimas.

Aprašymas: Atliekami tekstilės medžiagų įvairių mechaninių ir kitų fizikinių savybių nustatymo bei jų priklausomybių nuo sandaros parametrų tyrimai.Tiriami ir optimizuojami technologiniai tekstilės medžiagų gamybos parametrai. Kuriamos naujos tekstilės medžiagos pagal keliamus joms funkcinius ar estetinius reikalavimu.

Raktažodžiai: Tekstilės medžiagos, pluoštai, audimas, mezgimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Nanokompozicinių sluoksnių sudarymas ir savybių tyrimas, skaidrių ir elektriškai laidžių plonųjų sluoksnių sudarymas, plonų sluoksnių sudarymo technologijos ir savybių tyrimas (apsauginės – kietos dangos, skaidrūs elektrodai, joninio laidumo sluoksniai, feromagnetinės dangos, sluoksnių nusodinimas garinimu vakuume, magnetroninis nusodinimas, elektrolankinis nusodinimas, garinimas elektroniniu spinduliu, reaktyvinis nusodinimas), plonų sluoksnių savybių modifikavimas lazerinės apšvitos ir terminio kaitinimo metodais

Aprašymas:

Nanokompozicinių sluoksnių sudarymas ir savybių tyrimas, skaidrių ir elektriškai laidžių plonųjų sluoksnių sudarymas, plonų sluoksnių sudarymo technologijos ir savybių tyrimas (apsauginės – kietos dangos, skaidrūs elektrodai, joninio laidumo sluoksniai, feromagnetinės dangos, sluoksnių nusodinimas garinimu vakuume, magnetroninis nusodinimas, elektrolankinis nusodinimas, garinimas elektroniniu spinduliu, reaktyvinis nusodinimas), plonų sluoksnių savybių modifikavimas lazerinės apšvitos ir terminio kaitinimo metodais.

Raktažodžiai: ploni sluoksniai, fizikinis vakuuminias nusodinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Medžiagų, medžiagų darinių, komponentų mechaninių, struktūrinių ir kitų savybių tyrimai

Aprašymas:

Medžiagų, medžiagų darinių, komponentų mechaninių, struktūrinių ir kitų savybių tyrimai.

Raktažodžiai: UV-Vis spektrometrija, mechaninių savybių matavimai, struktūrinių savybių matavimai, optinių savybių matavimai, Ramano sklaida, medžiagos

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Inovatyvių logistikos centrų transporto sistemų kūrimas

Aprašymas: Kuriamos inovatyvių logistikos centrų automatizuotos krovinių transportavimo sistemos koncepcijos ir valdymo algoritmai siekiant padidinti užsakymų surinkimo sistemos Produkcija – Žmogus efektyvumą. Tyrimams taikomi imitacinio modeliavimo metodai ir AutoMod programa, modeliavimo rezultatų analizei ir sistemos efektyvumo rodikliams vertinti pasitelkiami daugiamatės regresinės ir dispersinės analizės metodai.

Raktažodžiai: Automatizuota sandėliavimo ir rinkimo sistema ir kt.

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Šarminės betono korozijos ir kiti bandymai

Aprašymas:

Šarminės betono korozijos ir kiti bandymai

Raktažodžiai: Šarminės betono korozijos ir kiti bandymai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
3D karkaso spausdinimui parenkamų medžiagų fizikinių savybių tyrimas

Aprašymas:

3D karkaso spausdinimui parenkamų medžiagų fizikinių savybių tyrimas

Raktažodžiai: 3D

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Medicina
Atspausdinto 3D karkaso struktūros, sandaros ir paviršiaus topografijos tyrimai

Aprašymas:

Atspausdinto 3D karkaso struktūros, sandaros ir paviršiaus topografijos tyrimai

Raktažodžiai: topografijos tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida, Medicina
Betoninių grindų, pagrindo ir betoninių grindinio trinkelių tyrimai ir ekspertinis vertinimas

Aprašymas:

Betoninių grindų, pagrindo ir betoninių grindinio trinkelių tyrimai ir ekspertinis vertinimas 

Raktažodžiai: Betoninių grindų, pagrindo ir betoninių grindinio trinkelių tyrimai ir ekspertinis vertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Bandinių stiprumo ribos nustatymas Instron E1000 tempimo bandymų mašina

Aprašymas:

Bandinių stiprumo ribos nustatymas Instron  E1000  tempimo bandymų mašina. Taip pat nustatoma jėgos priklausomybe nuo deformacijų ir įtempių priklausomybė nuo deformacijų.

 

Raktažodžiai: stiprumo riba, Instron E1000

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Langų laikiklių, įtvirtintų į mūro elementą, lenkimo bandymai

Aprašymas:

Langų laikiklių, įtvirtintų į mūro elementą, lenkimo bandymai

Raktažodžiai: Langų laikiklių, įtvirtintų į mūro elementą, lenkimo bandymai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Betoninių priedų kokybės tyrimai

Aprašymas:

Betoninių priedų kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Betoninių priedų kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Plastikinių medžiagų, veikiamų UV spinduliuote, kokybės tyrimai

Aprašymas:

Plastikinių medžiagų, veikiamų UV spinduliuote, kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Plastikinių medžiagų, veikiamų UV spinduliuote, kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Mineralinių užpildų bandymai

Aprašymas:

Mineralinių užpildų bandymai

Raktažodžiai: Mineralinių užpildų bandymai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Šarminės betono korozijos ir kiti bandymai

Aprašymas:

Šarminės betobo korozijos ir kiti bandymai 

Raktažodžiai: Šarminės betono korozijos ir kiti bandymai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Betonų kokybės tyrimai

Aprašymas:

Betonų kokybės tyrimai

Raktažodžiai: Betonų kokybės tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Medienos įmirkymo kokybės įvertinimas

Aprašymas:

Medienos įmirkymo kokybės įvertinimas

Raktažodžiai: Medienos įmirkymo kokybės įvertinimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos
Betoninių grindų tyrimai

Aprašymas:

Betoninių grindų tyrimai

Raktažodžiai: Betoninių grindų tyrimai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos