Lietuviškų filmų postsovietinėje Lietuvoje titravimo ir dubliavimo tyrimai

Raktažodžiai:
subtitravimas ir dubliavimas

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma