Akustiniai muzikos tyrimai

Raktažodžiai:
Akustika, muzika, tyrimai

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma