Senųjų garso įrašų restauravimo ir redagavimo tyrimai

Raktažodžiai:
Garso įrašai, restauravimas, redagavimas

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma