Automatizuotų matavimo sistemų kūrimas

Aprašymas:

Tai sumanios matavimo sistemos, leidžiančios spęsti matavimo uždavinius, kurie reikalauja daug laiko sąnaudų. Sistemos įgalina matuoti agresyviose aplinkose, kaupti, apdoroti matavimo rezultatus realiuoju laiku ir valdyti matavimo procesą arba sistemos techninius parametrus. Matavimo proceso automatizavimas ir automatizuotųjų matavimo sistemų panaudojimas leidžia kompensuoti paklaidų šaltinius, susijusius su matavimo sąlygomis, išoriniais trikdžiais, operatoriaus individualiomis savybėmis. Tokios sistemos vienu metu leidžia matuoti daug fizikinių dydžių, atlikti nepertraukiamus matavimus, kurių metu gaunami labai dideli informacijos srautai. Visa tai užtikrinama įvairių skaičiavimo įrenginių (įterptinių, signalų procesorių, mikroprocesorių ir kt.) ir naudojamos programinės įrangos pagalba.

Tyrimai taikant Rentgeno mikrotomografą

Aprašymas:

Įvairių objektų iš metalų ir jų lydinių, anglies bei stiklo pluoštu sutvirtintų kompozicinių medžiagų, metalo kompozitų, plastikų bei jų lydinių ir kitų medžiagų vidinės struktūros 2D ir 3D tyrimai Rentgeno mikrotomografu.

Elektroninės litografijos taikymas ir tyrimai

Aprašymas:

Naudojama Raith E-LINE yra elektronų pluošto nanolitografijos sistema su 100 x 100 mm staliuko eiga, kuri kontroliuojama lazeriniu interferometru 2 nm tikslumu. Naudojamas lauko emisijos elektronų šaltinis. Elektronų pluoštelio srovė kontroliuojama, pasirenkant atitinkamą apertūrą (7,5, 10, 20, 30, 60 arba 120 µm). Didesni eksponavimo laukai padalinami į mažesnius darbinius laukus. Standartinio eksponavimo lauko dydis yra 100 µm su 2 nm pikselio dydžiu. Darbinio lauko ribose eksponavimas atliekamas nuosekliai - pikselis po pikselio. Speciali programinė įranga leidžia koreguoti artumo efektą bei atlikti trimatę (3D) litografiją.

Elektromagnetinio suderinamumo (EMC) mokslinių tyrimų technologinė plėtra, tyrimai, galimybių studijos, projektavimas, sprendimų analizė bei ekspertavimas

Aprašymas:

Patyrimas elektromagnetinio suderinamumo vertinime: elektromagnetinių trikdžių šaltinių paieška, analizė, rekomendacijos kovai su trikdžiais, techninių bei technologinių sprendimų teikimas bei analizė. Spausdinto montažo plokščių projekto analizė elektromagnetinės interferencijos atsparumui bei lygiui. Kondukuotos EMI tyrimai, konsultacijos.

Taškų hologramų originalų formavimas

Aprašymas:

Paslauga skirta atlikti dokumentų apsaugai skirtų hologramų originalo užrašymą fotorezisto sluoksnyje formuojant 2D taškų hologramas (angl. „Dot-matrix“). Hologramų užrašymas atliekamas naudojant užsakovo pateiktą kompiuterinį grafinį vaizdą arba eskizą. Kombinuotų hologramų užrašymą galima atlikti apjungiant 3D elektroninės nanolitografijos bei 2D taškinių hologramų (dot-matrix) technologijas, tokiu būdu žymiai padidinant kuriamo produkto apsaugos lygį.