Ieškoti

Metodikų, pritaikytų maisto žaliavų ir produktų tekstūros ir reologinių savybių nustatymui instrumentiniais metodais, kūrimas

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: maisto žaliavos ir produktai; tekstūros savybės; reologinės savybės; instrumentiniai metodai

Mokslo kryptis:
Pieno sudėties ir technologinių savybių nustatymas

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: pienas; cheminė sudėtis; technologinės savybės

Mokslo kryptis:
Vitamino D kiekio bei jo kitimo, priklausomai nuo technologinių veiksnių, nustatymas ir rezultatų įvertinimas

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: maistas; vitaminas D; technologiniai veiksniai

Mokslo kryptis:
Pieno ir pieno produktų kokybės ir saugos rodiklių identifikavimas, nustatymas bei jų pokyčiams turinčių veiksnių įvertinimas

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: pienas ir pieno produktai; kokybės ir saugos rodikliai

Mokslo kryptis:
Pieno perdirbimo technologinių procesų tyrimai, modeliuojant juos laboratorine įranga, rekomendacijos naujų produktų kūrimui

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: pienas; technologija; nauji produktai

Mokslo kryptis:
Metodikų, pritaikytų maisto žaliavų ir produktų tekstūros ir reologinių savybių nustatymui instrumentiniais metodais, kūrimas

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: maisto žaliavos ir produktai; tekstūros savybės; reologinės savybės; instrumentiniai metodai

Mokslo kryptis:
Pieno sudėties ir technologinių savybių nustatymas

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: pienas; cheminė sudėtis; technologinės savybės

Mokslo kryptis:
Vitamino D kiekio bei jo kitimo, priklausomai nuo technologinių veiksnių, nustatymas ir rezultatų įvertinimas

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: maistas; vitaminas D; technologiniai veiksniai

Mokslo kryptis:
Mėsos produktų žaliavų, jų pakaitalų ir užpildų cheminių bei funkcinių/ technologinių charakteristikų tyrimai

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: mėsa; mėsos kokybė; funkcinės/technologinės charakteristikos

Mokslo kryptis:
Mėsos ir mėsos produktų kokybės rodiklių identifikavimas bei pokyčiams turinčių veiksnių nustatymas

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: mėsa; mėsos kokybė

Mokslo kryptis:
Pieno perdirbimo technologinių procesų tyrimai, modeliuojant juos laboratorine įranga, rekomendacijos naujų produktų kūrimui

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: pienas; technologija; nauji produktai

Mokslo kryptis:
Naujų mėsos produktų kūrimas, jų kokybės rodiklių, cheminės sudėties, bei energinės vertės prognozavimas

Aprašymas: Bus pateikta naujai kuriamo produkto prototipinė technologija, tyrimais įvertinta gaminio cheminė sudėtis, energinė vertė, siekiant įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą

Raktažodžiai: mėsa; mėsos kokybė; prototipinė technologija

Mokslo kryptis:
Augalinės ir gyvūninės kilmės pakaitalų ir įvairių užpildų panaudojimo mėsos produktų gamyboje galimybių studija

Aprašymas: Rezultate siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: mėsa; mėsos kokybė; mėsos pakaitalai

Mokslo kryptis:
Mėsos perdirbimo procesų tyrimai, modeliuojant juos pilotine įranga

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: mėsa; mėsos kokybė; mėsos perdirbimas; prototipinė technologija

Mokslo kryptis:
Pieno ir pieno produktų kokybės ir saugos rodiklių identifikavimas, nustatymas bei jų pokyčiams turinčių veiksnių įvertinimas

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: pienas ir pieno produktai; kokybės ir saugos rodikliai

Mokslo kryptis: