Ieškoti

Priklausomybės ir priežastingumo tarp laike kintančių veiksnių tyrimai

Aprašymas: Priklausomybės tyrimas leidžia identifikuoti veiksnius, kurie tarpusavyje yra priklausomi. Ši priklausomybė gali būti tiesinė arba netiesinė, teigiama arba neigiama. Tačiau priklausomybė neatskleidžia priežastingumo, t.y. kuris veiksnys x yra priežastis (nepriklausomas kintamasis), o kuris veiksnys z – pasekmė (priklausomas kintamasis). Priežastingumo tyrimuose yra svarbūs daugelio veiksnių (x ar y) įtakos tyrimai, konjunktūriniai tyrimai (x ir y), laiko faktorius ir įtakos abipusiškumo lygis. Tokio tyrimo pavyzdys – makroekonominių rodiklių ir akcijų indekso tarpusavio ryšio analizė. Pagrindiniai šios paslaugos užsakovai – įvairūs verslo subjektai, kuriems reikalinga identifikuoti priklausomybes ir priežastingumą priimant sprendimus, sudarant prognozes ar ekonominius vystymosi scenarijus.

Raktažodžiai: Priklausomybė, priklausomas, priežastis, priežastingumas, procesai, laiko eilutės, ekonometrika

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Registratūros darbo procesų optimizavimo studija

Raktažodžiai: ligoninė, registratūra, darbo procesų optimizavimas

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Dizaino produkto/paslaugos pirminis verslo/veiklos modelis.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai remiantis Dizaino mąstymo metodologija (angl. Design Thinking), sukurtas verslo/veiklos modelis siekiant didinti kūrybinių produktų/paslaugų efektyvumą rinkoje.

Raktažodžiai: dizaino mąstysena, produkto verslo modelis, paslaugos verslo modelis, verslo planas

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įmonės strategijos ekspertinis vertinimas

Raktažodžiai: įmonė, strategija, vertinimas

Mokslo kryptis:
B kategorijos lošimo automatams keliamų naujų reikalavimų ekonominio – finansinio vertinimo metodikos sukūrimas ir taikymas

Aprašymas: B kategorijos lošimo automatams keliamų naujų reikalavimų ekonominio – finansinio vertinimo metodikos sukūrimas ir taikymas

Raktažodžiai: B kategorijos lošimo automatai reikalavimai ekonominis – finansinis vertinimas metodika sukūrimas taikymas

Mokslo kryptis:
Pristatymo technologinių operacijų tema vedimas

Aprašymas:

Technologinės operacijos

Raktažodžiai: technologinės, operacijos, pristatymas, tema, vedimas

Mokslo kryptis:
Gydytojų darbo procesų ir laiko sąnaudų tyrimas

Aprašymas:

Stacionaro gydytojų darbo laiko sąnaudų problematikos identifikavimas vertės kūrimo aspektu.

Stacionaro gydytojų darbo procesų ir laiko sąnaudų analizė:

Gydytojų darbo procesus ir laiko sąnaudas reglamentuojančių dokumentų analizė;

Gydytojų darbo procesų analizė iš turinio ir laiko perspektyvos;

 Darbo pasidalijimo ir kooperavimo analizė;

Darbo procesų informacinio ir materialinio aprūpinimo analizė;

Darbo krūvio ir darbo laiko panaudojimo analizė.

Stacionaro gydytojų darbo procesų probleminių sričių išskyrimas ir vertinimas.

 

Rekomendacijos stacionaro gydytojų darbo procesų ir laiko sąnaudų panaudojimo optimizavimui.

Raktažodžiai: gydytojas, darbas, procesai, sąnaudos, tyrimai

Mokslo kryptis:
Inovatyvios mažųjų biologinių nuotekų valymo įrenginių veikimo efektyvumo nustatymo metodikos sukūrimas, bei patikrinimas realiomis sąlygomis. Metodikos taikymas biologinio mažo našumo nuotekų valymo įrenginio BIOCLAR B6 technologiniai analizei, bei nuotekų išvalymo efektyvumo tyrimui.

Aprašymas:

Inovatyvios mažųjų biologinių nuotekų valymo įrenginių veikimo efektyvumo nustatymo metodikos sukūrimas, bei patikrinimas realiomis sąlygomis. Metodikos taikymas biologinio mažo našumo nuotekų valymo įrenginio BIOCLAR B6 technologiniai analizei, bei nuotekų išvalymo efektyvumo tyrimui.

Raktažodžiai: Inovatyvios mažųjų biologinių nuotekų valymo įrenginių veikimo efektyvumo nustatymo metodikos sukūrimas, bei patikrinimas realiomis sąlygomis. Metodikos taikymas biologinio mažo našumo nuotekų valymo įrenginio BIOCLAR B6 technologiniai analizei, bei nuotekų išvalymo efektyvumo tyrimui.

Mokslo kryptis:

Raktažodžiai: f

Mokslo kryptis:
Nekilnojamojo turto ekonominio nuvertėjimo apskaičiavimo metodika

Aprašymas:

1.      Pateikti nekilnojamojo turto ekonominio nuvertėjimo literatūros analizę ir pagrindines koncepcijas;

2.      Išanalizuoti nekilnojamojo turto ekonominiam nuvertėjimui nustatyti naudojamus metodus;

3.      Identifikuoti ekonominio nuvertėjimo nustatymo svarbą ir taikymo sritis Lietuvos nekilnojamojo turto rinkoje;

4.      Identifikuoti ir ištirti kriterijus ir veiksnius, kurie daro reikšmingą įtaką nekilnojamojo turto ekonominiam nuvertėjimui Lietuvos rinkoje;

5.      Ekonominio nuvertėjimo kriterijų ir veiksnių matavimo, jų reikšmių parinkimo šaltiniai ir skaičiavimo būdų taikymo Lietuvoje galimybių apžvalga;

6.      Suformuluoti ir pateikti informaciją bei rekomendacijas, kurios padėtų vertintojams priimti sprendimus, susijusius su ekonominio nuvertėjimo nustatymo metodų parinkimu:

6.1.   Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto ekonominio nuvertėjimo nustatymui rekomenduojami būdai;

6.2.   Komercinės paskirties nekilnojamojo turto ekonominio nuvertėjimo nustatymui rekomenduojami būdai;

6.3.   Gamybos ir sandėliavimo paskirties nekilnojamojo turto ekonominio nuvertėjimo nustatymui rekomenduojami būdai;

 

7.      Pateikti ekonominio nuvertėjimo nustatymo pavyzdžius.

Raktažodžiai: Nekilnojamas turtas, metodika, ekonominis nuvertėjimas

Mokslo kryptis: