Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir teritorijų tyrimai ir ekspertinis vertinimas

Aprašymas:

Nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertizės, mokslo galimybių studijos, pavienių registrinių objektų bei saugomų teritorijų pokyčių analizė ir vertinimas, vertingųjų savybių nustatymas, objekto istoriniai tyrimai. Laikinųjų apsaugos reglamentų rengimas. Architektūros paveldo objektų apmatavimas ir brėžinių sudarymas naudojant technologinę įrangą.

Mokymosi strategijų ir jų poveikio tyrimai

Aprašymas:

Mokymosi strategijos ir jų įvairovė, mokymas taikyti mokymosi strategijas, mokymosi strategijų poveikis mokymosi pasiekimams