Ieškoti

Termoplastikų takumo indekso nustatymas plastomačiu

Aprašymas:

Termoplastikų takumo indekso nustatymas plastomačiu

Raktažodžiai: Termoplastikų takumo indekso nustatymas plastomačiu

Mokslo kryptis:
Produkto/paslaugos dizaino rinkos tyrimai, analizė ir įvertinimas.

Aprašymas: Rezultate bus atlikta techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti kuriamo naujo produkto/paslaugos dizaino analogus ir rinkos tendencijas, kryptys, nurodyti produkto dizaino ir paslaugų plėtojimo veiksniai. Nustatytos produkto dizaino kryptys ir tendencijos. Gautos naujos žinios apie produkto dizaino veiksnius ir jų poveikį.

Raktažodžiai: produktų dizainas, rinkos tyrimai, analizė

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Produkto/paslaugos dizaino koncepcija.

Aprašymas: Rezultate atliktas tiriamasis analitinis ir kūrybinis darbas, kuriuo siekiama apibrėžti kuriamo naujo produkto/paslaugos dizaino koncepciją. Produkto dizaino paslaugų koncepcija formuluojama kaip teorinė įžvalga.

Raktažodžiai: produktų dizainas, dizaino koncepcija

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Naujo produkto dizaino prototipo sukūrimas.

Aprašymas: Rezultate bus parengtas produkto dizaino pirminis maketas, ištestuotas maketo ar jo elementų veikimas. Testuojama produkto gamybai reikalinga įranga, medžiagos, sąlygos ir pan.

Raktažodžiai: produkto dizainas, prototipas, testavimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Prekinio ženklo dizaino / organizacijos vizualinio identiteto, kūrimas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai, sukurtas dizaino projektas, siekiant efektyvaus produkto/paslaugos ar organizacijos pristatymo rinkoje.

Raktažodžiai: prekės ženklas, dizaino koncepcija, strategija

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Dizaino produkto/paslaugos rinkodaros strategijos kūrimas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai, sukurtas rinkodaros strategijos projektas, siekiant efektyvaus produkto/paslaugos pristatymo rinkoje.

Raktažodžiai: rinkodara, koncepcija, strategija, vystymas

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Dizaino produkto/paslaugos marketingo plano kūrimas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai, sukurtas rinkodaros strategijos projektas, siekiant efektyvaus produkto/paslaugos pristatymo rinkoje.

Raktažodžiai: produktų dizainas, paslaugų dizainas, marketingas

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Skaitmeninių platformų/aplikacijų ar procesų ir technologijų skatinačių kūrybiškumą demonstravimas.

Aprašymas: Rezultate atliekamas bandomasis paslaugų teikimas, vartotojų patirties įvertinimas. Tobulinamas ir detalizuojamas produktų/paslaugų dizaino verslo/veiklos modelis/planas.

Raktažodžiai: skaitmeninės platformos, aplikacijos, dizainas, poveikis kūrybiškumui

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Naujo produkto/paslaugos dizainas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai remiantis “dizaino vertės galimybių diagrama” (Angl. Value opportunity chart), sukurtas naujo produkto/paslaugos dizaino projektas, siekiant nustatyti produkto/paslaugos dizaino veiksmingumą rinkoje.

Raktažodžiai: produkto dizainas, paslaugos dizainas, dizaino vertė, galimybių diagrama

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Naujų technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių pritaikymo dizaino produktams kurti ar kūrybiniams procesams vykdyti galimybių studija.

Aprašymas: Rezultate ištirti technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių panaudojimo galimybės dizaine, atlikta koncepcijos analizė ir spec. savybių nustatymas.

Raktažodžiai: dizaino prodektai, naujos technologijos, naujos medžiagos, skaitmeniniai sprendiniai, kūrybiniai procesai, kūrybiniai produktai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Naujo produkto/paslaugos dizaino prototipo kūrimas.

Aprašymas: Rezultate bus parengtas produktų dizaino paslaugų pirminis maketas, ištestuotas modelio ar jo elementų veikimas. Testuojama produkto gamybai/paslaugų teikimui reikalinga įranga, technologijos, medžiagos, paslaugų teikimo sąlygos ir pan.

Raktažodžiai: naujas produktas, prototipas, paslaugos dizainas, produkto dizainas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Naujų technologijų, medžiagų ir įrengimų taikymas išdirbant odas ir kailius

Aprašymas: Tyrimai skirti naujiems odų išdirbimo procesams tobulinti, taikant naujas medžiagas bei parenkant įrangą.

Raktažodžiai: oda, kailis, naujos technologijos.

Mokslo kryptis:
Odų išdirbimo pramonės įmonių inovatyvumo vystymas ugdant darbuotojų specialiuosius gebėjimus, tiesiogiai susijusius su jų funkcijų vykdymų

Aprašymas: Mokymo modelio, veikiančio kaip funkcionalus įrankis odos pramonės įmonėje ir pritaikomo žmogiškųjų išteklių procesuose (pvz.: mokymams, veiklos rezultatams valdyti) bei padedančio išlaikyti nuoseklumą įmonės veiklos procesuose diegiant inovatyvias technologijas, sukūrimas.

Raktažodžiai: odų išdirbimas, inovacijos, ugdymas.

Mokslo kryptis:
Organizacijos žmogiškųjų išteklių vystymo rezervų atskleidimo tyrimas

Aprašymas: Rezultatas: atskleisti konkrečios organizacijos žmogiškųjų išteklių vystymo rezervai ir šių rezervų įveiklinimo planas. Ataskaitos apimtis priklauso nuo organizacijos dydžio, padalinių įvairovės ir rezervų dydžio.

Raktažodžiai: žmogiškieji ištekliai, žmogiškųjų išteklių vystymas, žmogiškųjų išteklių rezervas.

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Organizacijos kultūros tyrimas ir vystymas.

Aprašymas: Rezultatas: organizacijos kultūros būklės ataskaita ir vystymo projektas. Ataskaitos apimtis priklauso nuo organizacijos dydžio, padalinių skaičiaus bei išryškėjusių vystymo problemų sudėtingumo.

Raktažodžiai: organizacijos kultūra, organizacijos kultūros vystymas

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Lanksčių polimerinių pakavimo plėvelių termogravimetrinė analizė

Aprašymas:

Lanksčių polimerinių pakavimo plėvelių termogravimetrinė analizė

Raktažodžiai: Lanksčių polimerinių pakavimo plėvelių termogravimetrinė analizė

Mokslo kryptis:
Naujų technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių pritaikytų naujiems dizaino produktams kurti ar kūrybiniams procesams vykdyti kūrimas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai, sukurtas dizaino projektas, siekiant didinti naujų technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių pritaikymą dizaino ir kūrybiniame sektoriuje.

Raktažodžiai: produktų dizainas, naujos technologijos, kūrybinės paslaugos ir produktai, kūrybiniai procesai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Skaitmeninių platformų/aplikacijų ar procesų poveikio visuomenės ar organizacijų kūrybiškumui analizė.

Aprašymas: Rezultate bus atlikta techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas remiantis Dizaino mąstymo metodologija (angl. Design Thinking)., kuriuo siekiama įvertinti produkto/paslaugos dizaino poveikį kūrybiškumui.

Raktažodžiai: Skaitmeninės platformos, aplikacijos, dizainas, poveikis kūrybiškumui

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Skaitmeninių platformų/aplikacijų ar procesų ir technologijų skatinačių kūrybiškumą kūrimas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai remiantis Dizaino mąstymo metodologija (angl. Design Thinking), sukurtas dizaino projektas, siekiant išgauti produkto/paslaugos dizaino poveikį kūrybiškumui.

Raktažodžiai: skaitmeninės platformos, aplikacijos, dizainas, poveikis kūrybiškumui

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Registratūros darbo procesų optimizavimo studija

Raktažodžiai: ligoninė, registratūra, darbo procesų optimizavimas

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Viešųjų erdvių pritaikymo “visiems” analizė.

Aprašymas: Rezultate bus atlikta techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas remiantis “Dizainas visiems” metodika (angl. Design for all) kuriuo siekiama nustatyti viešųjų erdvių pritaikomumo galimybes visiems galimybes (įtraukiami neįgalieji, skirtingos amžiaus ir soc. grupės).

Raktažodžiai: analizė, techninė galimybių studija, viešosios erdvės, dizainas visiems

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Naujų technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių pritaikytų naujiems dizaino produktams kurti ar kūrybiniams procesams vykdyti prototipo sukūrimas.

Aprašymas: Rezultate parengtas pirminis maketas, ištestuotas maketo ar jo elementų veikimas kūrybiniuose procesuose ar dizaino produktų kūrime. Testuojama dizaino produkto gamybai/ kūrybinių paslaugų vykdymui reikalinga įranga, technologijos, medžiagos, paslaugų teikimo sąlygos ir pan.

Raktažodžiai: dizaino produktai, kūrybiniai procesai, naujos technologijos, naujos medžiagos, prototipas, kūrybinbės paslaugos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Vartotojų patirties gerinimo per dizainą analizė.

Aprašymas: Rezultate bus atlikta techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti nustatyti produkto/paslaugos dizaino elementų poveikį vartotojų patirties gerinimui.

Raktažodžiai: techninė galimybių studija, vartotojų patirties gerinimas, dizaino poveikis vartotojui

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Viešųjų erdvių pritaikymo “visiems” koncepcija/dizaino projektas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai remiantis “Dizainas visiems” metodika (angl. Design for all), sukurtas interjero dizaino projektas, siekiant skatinti viešųjų erdvių pritaikomumą visiems (įtraukiami neįgalieji, skirtingos amžiaus ir soc. grupės).

Raktažodžiai: interjero dizainas, projektas, dizainas visiems

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Tinklapių ar mobile aplikacijų dizaino kūrimas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai, sukurtas tinklapio ar mobile dizainas, siekiant gerinti vartotojų patirtį (angl. User Experience).

Raktažodžiai: tinklampių dizainas, aplikacijų dizainas, vartotojų patirties gerinimas

Mokslo kryptis: Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Naujo produkto/paslaugos dizaino prototipo demonstravimas.

Aprašymas: Rezultate atliekamas bandomasis produkto rinkai pristatymas/paslaugų teikimas, atliekamas vartotojų patirties įvertinimas. Tobulinamas ir detalizuojamas produktų/paslaugų dizainas, verslo/veiklos modelis/planas.

Raktažodžiai: naujas produktas, prototipas, demonstravimas, nauja paslauga, vartotojo patirties vertinimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Vartotojų patirties gerinimo sprendinių kūrimas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai,siekiant gerinti produkto/paslaugos dizaino elementų poveikį vartotojų patirties gerinimui.

Raktažodžiai: vartojų patirtis, dizaino projektas, produktas/paslauga

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Naujo produkto/paslaugos prototipo bandomosios partijos gamyba.

Aprašymas: Sukurta produkto/paslaugos dizaino bandomoji versija (parengtas pirminis detalizuotas produktų/paslaugų dizaino prašymas, įsigyta, paruošta ir išbandyta reikiama įranga, medžiagos, parinktas personalas, sukurtos tinkamos sąlygos paslaugoms teikti).

Raktažodžiai: naujas produktas, naujos paslaugos, prototipas, bandomoji partija

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Organizacijos lyderių asmeninio įvaizdžio kūrimas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai siekiant nustatyti ir sukurti efektyvų organizacijos lyderių įvaizdį rinkoje.

Raktažodžiai: asmeninis įvaizdis, lyderystė

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Naujo produkto/paslaugos/prekinio ženklo įvedimas į rinką.

Aprašymas: Rezultate atliekamas bandomasis produkto/ženklo dizaino rinkai pristatymas ar paslaugų teikimas, bei atliekamas vartotojų patirties įvertinimas. Tobulinamas ir detalizuojamas dizainas ir įvedimo į rinką planas.

Raktažodžiai: prekinis ženklas, naujas produktas, įvedimas į rinką

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Rinkodarinių gaminių / reklaminių elementų dizaino kūrimas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai siekiant nustatyti ir sukurti tinkamas rinkodarines priemones naujo produkto įvedimui į rinką.

Raktažodžiai: rinkodarinės priemonės, dizaino projektas, reklama

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Produkto ir paslaugos sistemos dizaino kūrimas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai siekiant nustatyti ir sukurti produkto ir jį lydinčios paslaugos dizaino suderinamumą.

Raktažodžiai: produkto paslagos sitema, dizainas

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Mados/aprangos produkto/kolekcijų dizaino kūrimas naudojant naujas medžiagas ir technologijas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai siekiant nustatyti, inovatyvių ar ekologiškų medžiagų ir technologijų panaudojimo galimybes naujo mados produkto/kolekcijos kūrimui ir gamybai.

Raktažodžiai: mados produktas, kolekcijų dizainas, naujos medžiagos ir technologijos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Pakuotės dizaino kūrimas, naudojant inovatyvias medžiagas ir technologijas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai siekiant nustatyti ir sukurti tinkamą pakuotės dizainą, sukurtas pakuotės dizainas, siekiant didinti produkto žinomumą, pardavimus ir tvarumą.

Raktažodžiai: pakuotės dizainas, produkto pozicionavimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Organizacijos lyderių kūrybiškumo skatinimas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai siekiant nustatyti ir sukurti efektyvius metodus organizacijos lyderių kūrybiškumui skatinti.

Raktažodžiai: lyderystė, kūrybiškumo skatinimas, kūrybiškumo ugdymas

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Konceptualių Mados/aprangos produktų dizaino kūrimas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai siekiant nustatyti inovatyvaus mados produkto dizaino roduktų panaudojimo galimybes kūrybinių industrijų sektoriuje.

Raktažodžiai: mados produktas, aprangos produktas, konceptualus produktas, kūrybinės industrijos

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Dizaino produkto/paslaugos pirminis verslo/veiklos modelis.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai remiantis Dizaino mąstymo metodologija (angl. Design Thinking), sukurtas verslo/veiklos modelis siekiant didinti kūrybinių produktų/paslaugų efektyvumą rinkoje.

Raktažodžiai: dizaino mąstysena, produkto verslo modelis, paslaugos verslo modelis, verslo planas

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Dumblių panaudojimas energetikoje bei trečios kartos biodegalų gamybai

Aprašymas: Galimybių studijos tikslas – įvertinti sąlygas Lietuvos energetikos įmonių išmetamą CO2 efektyviai panaudoti dumblių auginimui bei jų tolimesniam perdirbimui į biodyzeliną ir kitus vertingus produktus. Darbai apimtų: 1. Dumblių auginimo energetinio balanso analizę ir rekomendacijas jo optimizavimui. 2. Iš dumblių pagamintų biodegalų tinkamumo naudoti vidaus degimo varikliuose vertinimą. 3. Efektyvaus gamybos atliekų panaudojimo klausimų sprendimas.

Raktažodžiai: biodegalai, energetika, dumbliai

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Odos, tekstilės, guma ir plastiku dengtų medžiagų ir minkštųjų laminatų laidumo vandens garams savybių nustatymas

Aprašymas: Bandymų metu įvertinama odos, tekstilės, guma ir plastiku dengtų medžiagų ir kitų minkštųjų laminatų gebėjimas praleisti ir absorbuoti vandens garus. Nustačius šias savybes apskaičiuojamas laidumo vandens garams koeficientas. Šie tyrimai dažniausiai taikomi įvertinti avalynės higienines savybes.

Raktažodžiai: laidumas vandens garams, vandens garų absorbcija, laidumo vandens garams koeficientas

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Iracionalumo / racionalumo raiškos vartotojų elgsenoje tyrimai

Aprašymas: Analizuojami vartotojų sprendimą kainos požiūriu lemiantys principai bei įvairiose situacijose pasireiškiantys efektai. Identifikuojamos iracionalaus kainos suvokimo prielaidos ir apibrėžiamos sąsajos su vartotojų elgsena.

Sužaidybinimo (angl. gamification) panaudojimo įmonių veiklos procesuose galimybių studijos

Aprašymas: Įvertinamos galimybės taikyti sužaidybinimą įmonės verslo procesuose. Pateikiamos rekomendacijos sužaidybinimo taikymui konkrečiuose verslo procesuose. Parengiami konkrečių verslo procesų sužaidybinimo scenarijai, apimant siūlomus taikyti žaidimo elementus (žaidimo komponentus, mechanikas ir dinamikas).

Raktažodžiai: sužaidybinimas

Mokslo kryptis:
Prekės patrauklumo tikslinei rinkai tyrimai

Aprašymas: Identifikuojama analizuojamos prekės vieta tarp konkuruojančių prekių. Charakterizuojami tam tikrai tikslinei rinkai skirtų prekių pirkimo ir vartojimo įpročiai. Nustatomi analizuojamos prekės atributai, lemiantys jos patrauklumą tikslinei rinkai.

Smulkių ir vidutinių įmonių finansinė apskaita.

Aprašymas: Finansinė apskaita yra privaloma kiekvienai įmonei. Nors finansines ataskaitas rengia įmonių buhalteriai, tačiau už finansines ataskaitas yra atsakingi įmonių vadovai. Todėl įmonių vadovams, ypač SVV, yra aktualu turėti finansinių apskaitos žinių (ne apskaitos

„Y“, „Z“ kartų vartotojų elgsenos ypatumų studija

Aprašymas: Atliekama „Y“/ „Z“ kartų vartotojų charakteristikų analizė, nustatomi jų sprendimų priėmimo stiliai ir parengiami elgsenos modeliai.

Tvaraus vartojimo elgseną lemiančių veiksnių / įsitraukimo į tvarų vartojimą galimybių studija

Aprašymas: Atliekama tvaraus vartojimo elgseną darbo vietoje ir asmeniniame gyvenime lemiančių veiksnių analizė. Identifikuojamos tokią elgseną skatinančios ir ribojančios įmonių iniciatyvos bei vartotojo lygmens veiksniai

Sveiko gyvenimo stiliaus raiškos maisto prekių vartotojų elgsenoje tyrimai

Aprašymas: Atliekama sveiko gyvenimo stiliaus elementų raiškos tam tikros prekių / paslaugų kategorijos, pavyzdžiui, maisto prekių, vartotojų elgsenoje analizė. Identifikuojamos jų nulemtos vartotojų elgsenos pasekmės.

Kompetencijų valdymo sistemos diegimas įmonėje .

Aprašymas: Taikant kiekybinius ir / ar kokybinius tyrimo metodus išgryninamas organizacijai aktualių bendrųjų ir vadovavimo kompetencijų sąrašas.Parengiamas kompetencijų modelis, kuriame pateikiami kompetencijų aprašai bei jų lygiai. Taip pat pateikiama vadovavimo ir bendrųjų kompetencijų bei pareiginių šeimų ir hierarchijos lygių priklausomybės matrica, kurioje detalizuojama kokioje pareigybių šeimoje, atsižvelgiant į hierarchijos lygį kokios kompetencijos ir koks jų lygis yra reikalingas.

Žmonių išteklių strateginio vystymosi krypčių tyrimai.

Aprašymas: Atliekamas žmogiškųjų išteklių auditas ir, įvertinant organizacijos strategiją, identifikuojamos kritinės žmogiškųjų išteklių sritys, pateikiant jų sprendimo alternatyvas.

Miestų ir regionų plėtros ir konkurencingumo vertinimas.

Aprašymas: Miestai ir regionai tarpusavyje konkuruoja skirtinguose ekonominiuose sektoriuose ar veiklos rūšyse (pramonė, paslaugos, aukštosios technologijos, turizmas ir pan.) ir skirtingais lygiais (regioninis, nacionalinis, tarptautinis) dėl žmogiškojo kapitalo, investicijų, naujų technologijų, turistų, nacionalinių projektų, preferencinių politikų ir pan. Daugelis miestų ir regionų pastoviai ieško perspektyvių nišų, kuriose turėtų ar galėtų plėtoti konkurencinį pranašumą ir tokiu būdu įtvirtinti savo statusą tarp kitų miestų ir regionų, pritraukti kapitalą (žmogišką, finansinį) bei būti patraukliu gyventi, dirbti ar kurti verslą. Tik žinant savo konkurencinius pranašumus ir poziciją kitų miestų ar regionų atžvilgiu galima sufomruoti efektyvias konkuravimo strategijas, užtikrinančias ūkio plėtrą ne tik artimiausiu, bet ir tolimesnėje ateityje.

Sumanios ekonomikos vertinimas ir plėtros strategija.

Aprašymas: Naujausioje literatūroje bei strateginiuose dokumentuose vis dažniau sutinkama sumanios ekonomikos (angl. smart economy) sąvoka, kuri naudojama įvairaus pobūdžio kontekste: sumanaus miesto kūrime, ekonomikos plėtroje, strateginiame planavime, miestų išskirtinumo akcentavime (reklamavime). Sumani ekonomika yra viena iš sumanaus miesto komponenčių. Aiškaus suvokimo apie sumanią ekonomiką nebuvimas ir jos kiekybinės bei kokybinės raiškos vertinimo rezultatų nežinojimas akademiniame, politiniame ar verslo lygmenyje neleidžia pakankamai tiksliai suprasti sumanios ekonomikos koncepcijos specifiškumo ir strategiškai tikslingai nukreipti veiksmus į šios ekonomikos mieste atsiradimą ir skatinimą, o tuo pačiu ir miesto konkurencingumo didinimą globaliu mastu.

Darbo užmokesčio struktūros modeliavimas ir tyrimai

Aprašymas:

Atliekama mokslinės informacijos apžvalga – kokie tyrimai šioje srityje atliekami, kokios metodikos naudojamos darbo užmokesčio sistemų tyrimams. Atliekami esamos įmonės darbo užmokesčio sistemos moksliniai tyrimai. Pastoviosios darbo užmokesčio sistemos dalies modeliavimas, kintamos darbo užmokesčio sistemos dalies modeliavimas, darbo užmokesčio sistemos metodikos sukūrimas.

Raktažodžiai: darbo užmokestis, bazinis darbo užmokestis, kintamas darbo užmokestis

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Socialinio ir ekonominio lošimų verslo poveikio rinkai vertinimo metodikos sukūrimas ir taikymas Lietuvos atveju

Aprašymas:

1.      Socialinio ir ekonominio lošimų verslo poveikio rinkai vertinimo metodikos suformavimas.

2.      Politinė ir teisinė lošimų rinkos Lietuvoje aplinka.

3.      Lietuvos lošimų rinkos struktūra, dydis, rinkos dalyvių finansinė analizė.

4.      Lošimų rinkos vystymosi pasaulinės tendencijos, įvairių šalių patirties apžvalga.

5.      Lošimų veiklos sumokami mokesčiai ir kitos valstybės pajamos.

6.      Lošimo rinkos veiklos vystymo investicijos/išlaidos.

7.      Lošimų rinkos įtaka Lietuvos ekonomikai (turizmas, darbo vietos, socialinės išlaidos ir sukuriama nauda).

 

Raktažodžiai: Lošimų rinka, socialinis poveikis, ekonominis poveikis

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Socialinio ir ekonominio lošimų verslo poveikio rinkai vertinimo metodikos sukūrimas ir taikymas Lietuvos atveju

Aprašymas:

1.      Socialinio ir ekonominio lošimų verslo poveikio rinkai vertinimo metodikos suformavimas.

2.      Politinė ir teisinė lošimų rinkos Lietuvoje aplinka.

3.      Lietuvos lošimų rinkos struktūra, dydis, rinkos dalyvių finansinė analizė.

4.      Lošimų rinkos vystymosi pasaulinės tendencijos, įvairių šalių patirties apžvalga.

5.      Lošimų veiklos sumokami mokesčiai ir kitos valstybės pajamos.

6.      Lošimo rinkos veiklos vystymo investicijos/išlaidos.

7.      Lošimų rinkos įtaka Lietuvos ekonomikai (turizmas, darbo vietos, socialinės išlaidos ir sukuriama nauda).

 

Raktažodžiai: Lošimų rinka, socialinis poveikis, ekonominis poveikis

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Galimybių studija (informacijos analizė ir vertinimas)

Aprašymas:

Galimybių studija

Raktažodžiai: Galimybių studija, analizė, vertinimas

Mokslo kryptis:
Eksporto strategijos kūrimas, strateginių sprendimų užsienio rinkos tyrimai

Aprašymas:

Parenkama efektyviausia eksporto strategija, atliekami strateginių sprendimų užsienio rinkose tyrimai.

Raktažodžiai: Eksporto strategija, užsienio rinka, rinkos tyrimai

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Maisto produktų pakavimo tyrimai

Aprašymas:

Maisto produktų pakavimo tyrimai

Raktažodžiai: Maistas, pakavimas, tyrimai

Mokslo kryptis:
Darbas su dispersijų dalelių dydžio nustatymo įrenginiu

Aprašymas:

Darbas  su dispersijų dalelių dydžio nustatymo įrenginiu

Raktažodžiai: Darbas su dispersijų dalelių dydžio nustatymo įrenginiu

Mokslo kryptis:
Lanksčių polimerinių pakavimo plėvelių diferencinės skenuojamosios kalorimetrijos tyrimas

Aprašymas:

Lanksčių polimerinių pakavimo plėvelių diferencinės skenuojamosios kalorimetrijos tyrimas

Raktažodžiai: Lanksčių polimerinių pakavimo plėvelių diferencinės skenuojamosios kalorimetrijos tyrimas

Mokslo kryptis:
Technologinių operacijų atlikimo konsultavimo paslaugos, trąšų gamybos procese

Aprašymas:

Technologinių operacijų atlikimo konsultavimo paslaugos, trąšų gamybos procese

Raktažodžiai: Technologinių operacijų atlikimo konsultavimo paslaugos, trąšų gamybos procese

Mokslo kryptis:
Konsultacijos dėl polietileno perdirbimo bei plastiko gaminių gamybos procesų tobulinimo, optimizavimo bei naujų metodų įdiegimo

Aprašymas:

Plastikų antrinis perdirbimas.

Raktažodžiai: Plastikų antrinis perdirbimas.

Mokslo kryptis:
Nekilnojamojo turto ekonominio nuvertėjimo apskaičiavimo metodika

Aprašymas:

1.      Pateikti nekilnojamojo turto ekonominio nuvertėjimo literatūros analizę ir pagrindines koncepcijas;

2.      Išanalizuoti nekilnojamojo turto ekonominiam nuvertėjimui nustatyti naudojamus metodus;

3.      Identifikuoti ekonominio nuvertėjimo nustatymo svarbą ir taikymo sritis Lietuvos nekilnojamojo turto rinkoje;

4.      Identifikuoti ir ištirti kriterijus ir veiksnius, kurie daro reikšmingą įtaką nekilnojamojo turto ekonominiam nuvertėjimui Lietuvos rinkoje;

5.      Ekonominio nuvertėjimo kriterijų ir veiksnių matavimo, jų reikšmių parinkimo šaltiniai ir skaičiavimo būdų taikymo Lietuvoje galimybių apžvalga;

6.      Suformuluoti ir pateikti informaciją bei rekomendacijas, kurios padėtų vertintojams priimti sprendimus, susijusius su ekonominio nuvertėjimo nustatymo metodų parinkimu:

6.1.   Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto ekonominio nuvertėjimo nustatymui rekomenduojami būdai;

6.2.   Komercinės paskirties nekilnojamojo turto ekonominio nuvertėjimo nustatymui rekomenduojami būdai;

6.3.   Gamybos ir sandėliavimo paskirties nekilnojamojo turto ekonominio nuvertėjimo nustatymui rekomenduojami būdai;

 

7.      Pateikti ekonominio nuvertėjimo nustatymo pavyzdžius.

Raktažodžiai: Nekilnojamas turtas, metodika, ekonominis nuvertėjimas

Mokslo kryptis:
Pavienių dideliu kiekiu gaminamų gaminių identifikavimo technologijos koncepcinio modelio parinkimas ir demonstracinio maketo sukūrimas

Aprašymas:

Pavienių dideliu kiekiu gaminamų gaminių identifikavimo technologijos koncepcinio modelio parinkimas ir demonstracinio maketo sukūrimas

Raktažodžiai: žymėjimas, žymenys, "bekontaktis nuskaitymas"

Mokslo kryptis:
Techninių sistemų ekspertinis vertinimas

Aprašymas:

Įvairių butinių bei gamybinių sistemų techninis ekspertinis vertinimas.

Raktažodžiai: vertinimas, sistema, ekspertas, automatika

Mokslo kryptis:
Lanksčių polimerinių pakavimo plėvelių standumo įvertinimas

Aprašymas:

Lanksčių polimerinių pakavimo plėvelių standumo įvertinimas

Raktažodžiai: Lanksčių polimerinių pakavimo plėvelių standumo įvertinimas

Mokslo kryptis: