Darbuotojų mokymosi poreikių ir kompetencijos vystymo tyrimai
Aprašymas:

Darbuotojų mokymosi poreikių tyrimai, įgalinantys  kompetencijų vystymą ir darbuotojų karjeros plėtotę, kompetencijos vystymo rezultato įvertinimas.

Raktažodžiai:
Mokymosi poreikiai, kompetencijos vystymas; karjeros vystymas

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma