Elektroninės lietuviškų natų leidybos tyrimai
Aprašymas:

Skaitmenizacija iš esmės pakeitė muzikinių natų leidybą Lietuvoje, todėl svarbu susiorientuoti naujuose muzikinės informacijos sklaidos būduose.

Raktažodžiai:
Elektroninė leidyba, natos

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma