Visuomenės įtraukimo į viešosios politikos sprendimų priėmimą strategijos modeliavimas, naudojant dizainu grindžiamo mąstymo metodologiją
Aprašymas:

Visuomenės įtraukimo į viešosios politikos (savivaldos ir valstybės lygmuo) sprendimus tyrimai, pasitelkiant dizainu grindžiamo mąstymo (DGM) metodologiją. Šioje metodologijoje svarbų vaidmenį atlieka  bendradarbiavimas tarp suinteresuotųjų šalių (savivaldos ar valstybės ir piliečių) ir eksperimentavimas. Ji įgalina kurti empatiškus procesus bei  piliečių poreikius atliepiančias paslaugas. Tokios savivaldos ir/ar valstybės lygmeniu modeliuojamos strategijos skatina visuomenės įsitraukimą priimant viešosios politikos sprendimus, didina visuomenės pasitikėjimą valdžios institucijomis ir stiprina pagarbą įstatymui.  

Raktažodžiai:
Dizainu grindžiamas mąstymas, visuomenės įtraukimas į sprendimus, pasitikėjimo valdžia didinimas, viešosios politikos sprendimai

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma