Mokymai ES funkcionavimo specifikos temomis
Aprašymas:

Teikiama mokymų paslauga valstybės tarnautojams ir valstybinių įstaigų vadovams, politikams apie ES teisinę sistemą, vidaus rinkos funkcionavimo principus

Raktažodžiai:
ES teisinė sistema, ES vidaus rinkos funkcionavimas, ES ekonomika

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma