Apklausų duomenų tiriamoji analizė (EDA) ir struktūrinių lygčių modeliavimas
Aprašymas:

Užsakovo pateiktų kiekybinių duomenų pagrindu atliekama vienmatė, dvimatė ir daugiamatė duomenų analizė. Taikomi daugiamatės analizės metodai: tiriamoji (EFA) ir patvirtinančioji (CFA) faktorinė analizė, neparametrinis (PLS-SEM) ir parametrinis (CB-SEM) stuktūrinių lygčių modeliavimas, medijavimo, moderavimo, daugialygė regresinė analizė. 

Raktažodžiai:
Kiekybinė apklausų duomenų analizė, struktūrinių lygčių modeliavimas, faktorinė analizė

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma