Metodologiniai sprendimai socialiniams tyrimams
Aprašymas:

Socialinių tyrimų metodologijos paruošimas ir pritaikymas organizacijos specifikai: apklausos, fokusuotos grupinės diskusijos, interviu, žiniasklaidos turinio analizė

Raktažodžiai:
Tyrimų metodologija, apklausos, fokusuotos grupinės diskusjos

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma