Viešosios paslaugos teikimo proceso modeliavimas, paslaugos skaitmeninimas
Aprašymas:

Viešųjų paslaugos vadybos metodų ir instrumentų (pvz. Misijos modelio drobė (Mission model canvas), Suinteresuotųjų žemėlapis (Stakeholder map), Proceso srauto diagrama (Process flow diagram), Paslaugos planas (Service blueprint) ir kt.) pritaikymas viešųjų paslaugų teikimo procesams skaitmenizuoti, optimizuoti, jų efektyvumui ir veiksmingumui padidinti.

Raktažodžiai:
Viešosios paslaugos teikimo procesas, viešosios paslaugos teikimo modelis, viešosios paslaugos teikimo skaitmenizavimas, viešosios paslaugos teikimo optimizavimas

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma