Viešosios paslaugos kokybės tyrimai ir paslaugos kokybės didinimo sprendiniai
Aprašymas:

Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimai, taikant Kano paslaugų kokybės modelį, Persona metodą, vertės pasiūlymo drobę, vartotojo kelionės metodą, kt. Tyrimų rezultatų pagrindu siūlome vartotojų pasitenkinimo paslaugomis didinimo sprendinius, vartotojų skundų vadybos tobulinimo priemones.

Raktažodžiai:
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimas paslaugomis, Vartotojo kelionės metodas, Vartotojų skundų vadyba

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma