Individualaus ir kolektyvinio mokymosi procesai organizacijose ir tinkluose
Aprašymas:

.

Raktažodžiai:
.

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma