Programinės įrangos ir vaizdo žaidimų lietuvinimo tyrimai ir vertinimas
Aprašymas:

Programinės įrangos, vaizdo žaidimų, interneto svetainių pritaikymo ir lietuvinimo strategijos, atsižvelgiant į kalbos ir tikros kultūros ar įmonės reikalavimus, lokalizavimo sprendimai kalbiniu ir kultūriniu aspektu siekiant padidinti informacijos prieinamumą ar sužaidybinimo elementą.

Raktažodžiai:
Programinė įranga, vaizdo žaidimai, kalba, kultūra, vertyklių taikymas

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma