Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos kompetencijos ugdymo technologijos
Aprašymas:

Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos kompetencijos ugdymo technologijos ir jų poveikis sveikatos būklei ir motoriniam vystymuisi.

Raktažodžiai:
Sveikatos kompetencijos, ugdymo technologijos, ikimokyklinio amžiaus vaikai

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma