Dumblių panaudojimas energetikoje bei trečios kartos biodegalų gamybai
Aprašymas:
Galimybių studijos tikslas – įvertinti sąlygas Lietuvos energetikos įmonių išmetamą CO2 efektyviai panaudoti dumblių auginimui bei jų tolimesniam perdirbimui į biodyzeliną ir kitus vertingus produktus. Darbai apimtų: 1. Dumblių auginimo energetinio balanso analizę ir rekomendacijas jo optimizavimui. 2. Iš dumblių pagamintų biodegalų tinkamumo naudoti vidaus degimo varikliuose vertinimą. 3. Efektyvaus gamybos atliekų panaudojimo klausimų sprendimas.

Raktažodžiai:
biodegalai, energetika, dumbliai

Mokslo kryptis:
Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma