Ieškoti

Žaidybinių strategijų ir elementų taikymo mokymosi procese įtaka testų ir egzaminų rezultatams.
Aprašymas: Tyrimo metu būtų analizuojama, ar/kaip žaidybiniai informacijos pateikimo būdai leidžia greičiau, tiksliau įsisavinti ugdymo programos, mokymosi informaciją, ar/kaip didina mokinių įsitraukimą į mokymosi procesą, didina jų susidomėjimą. Rezultatas būtų validuotas mokymosi efektyvumo tyrimo instrumentas ir parengta tyrimo rezultatus perteikianti studija.

Raktažodžiai: mokymo procesas, žaidybiniai elementai, inovacijų poveikis

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma