Ieškoti

Edukacinių technologijų diegimo įvairaus tipo organizacijose tyrimai ir metodika
Aprašymas: Organizacijų kompetencijų ugdymo el. mokymosi organizavimo poreikių ir edukacinių technologijų diegimo galimybių studija, tyrimo metologija.

Raktažodžiai: edukacinės technologijos, organizacinės kompetencijos, inovacijų diegimas

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma