Šiuolaikinės anglų kalbos didaktikos tyrimai
Aprašymas:
Tradicinės bei virtualios komunikacinės terpės panaudojimas užsienio kalbų mokymui/mokymuisi tiek tradiciniais, tiek inovatyviais aspektais. Tyrimuose analizuoti kalbos technologijų taikymo lietuvių kaip svetimai kalbai mokyti ypatumai, užsienio kalbų mokymo technologiniame universitete klausimai, žaidimais grįsto kalbų mokymosi klausimai, testavimo ypatumai mokantis užsienio kalbos, vaizdo medžiagos naudojimas anglų kalbos paskaitose.

Raktažodžiai:
šiuolaikinė anglų kalba; mokymo/-si metodai

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma