Gretinamieji anglų – lietuvių kalbų tyrimai
Aprašymas:

Atliekami gretinamieji šiuolaikinių anglų, prancūzų, vokiečių, rusų, lietuvių ir kitų Europos kalbų tyrimai. Taikomas gretinamosios analizės metodas, gilinamasi į gramatikos, semantikos, leksikologijos, stilistikos ypatumus tradiciniuose ir skaitmeniniuose (naujųjų medijų) tekstuose ir kontekstuose.

Raktažodžiai:
gramatinės kategorijos, sintaksė ir morfosintaksinės konstrukcijos, leksinė semantika, sakytinė ir rašytinė kalba, funkcinis stilius, žanras

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma