Medijų prieinamumo tyrimai
Aprašymas:

Medijų prieinamumo tyrimų tikslas - vadovaujantis ES direktyvomis siekti didinti ir užtikrinti medijų prieinamumą visiems piliečiams, plėtoti su tuo susijusias tematikas, siekiant atliepti Europos teisės aktų vykdymui. Tyrimai svarbūs siekiant užtikrinti medijų ir skaitmeninės erdvės prieinamumą ir gal būti teikiami vyriausybinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, įskaitant žiniasklaidą, medijų platformas, neįgaliųjų asociacijas, švietimo, kultūros organizacijas, bibliotekas, IT produktų kūrėjams ir kt.

Raktažodžiai:
Medijos, prieinamumas, ES teisės aktai

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma