Muzikos fonogramų gamybos metodikos parengimas

Raktažodžiai:
Fonograma, gamyba

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma