Senųjų garso įrašų restauravimo metodikos parengimas

Raktažodžiai:
Garso įrašai, restauravimas, redagavimas, metodai

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma