Ieškoti

Šalies kultūros politikos formavimo ypatumų vertinimas ES kontekste;

Raktažodžiai: Šalies kultūros politika, kultūros politikos formavimas, ES

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma