Ieškoti

Tarpkultūrinės vadybos principų ir etinių normų derinimo ES įmonėse ištyrimas

Raktažodžiai: Tarpkultūrinė vadyba, etika, etikos normos, ES įmonės

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma