Ieškoti

ES šalių kultūros politikos formavimas;

Raktažodžiai: ES, kultūros politika, ES šalys

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma