Ieškoti

Informacijos apie Europos integracijos procesus sklaida Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Raktažodžiai: Informacijos sklaida, Europos integracijos procesai, Europos Sąjunga

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma