Baltijos jūros regiono plėtra Šiaurės matmens politikos aspektu.

Raktažodžiai:
Šiaurės matmuo, Baltijos jūros regionas

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma