Ieškoti

Baltijos jūros regiono plėtra Šiaurės matmens politikos aspektu.

Raktažodžiai: Šiaurės matmuo, Baltijos jūros regionas

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma