Ieškoti

Socialinių ir ekonominių determinantų, nusakančių kapitalo srautus išskyrimas

Raktažodžiai: Socialiniai determinantai, ekonominiai determinantai

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma