Organizacijų socialinės atsakomybės tyrimas ir kūrimas
Aprašymas:

Organizacijų socialinės atsakomybės (OSA) vadybos institucijoje vertinimas, modeliavimas, tobulinimas. Atliekama socialinės atsakomybės vidinėms ir išorinėms suinteresuotosioms šalims, vertybių vadybos procesų, komunikacijos turinio analizė (taikant dokumentų analizės, stebėjimo, interviu ir apklausų metodus), modeliuojama OSA vadyba, pritaikant socialinės ir aplinkosauginės veiklos rodiklius konkrečiai organizacijai. 

Raktažodžiai:
Organizacijų socialinė atsakomybė, vertybių vadyba

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma