Lietuvos savivaldybių teritorijų plėtros socialiniai ekonominiai tyrimai
Aprašymas:
Savivaldybėms aktualu, kad būtų atliekami tyrimai atskirų savivaldybių gyvenamųjų vietovių (rajonuose)/kvartalų (miestuose) pjūviu, tiriama gyventojų šeiminė padėtis, socialinės charakteristikos, ekonominiai rodikliai, gyvenimo kokybė, gyventojų lūkesčiai ir pan. Tai leistų savivaldybėms ne tik geriau pažinti pačioms save, bet ir priimti teisingus sprendimus rengiant teritorijų planavimo dokumentus.

Raktažodžiai:
savivaldybės, socialiniai ekonominiai tyrimai

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma