Socialinių inovacijų taikomieji tyrimai
Aprašymas:

Socialinių įmonių tyrimų atlikimas, socialinės ir kultūrinės antreprenerystės tyrimai ir politikos rekomendacijų rengimas. 

Raktažodžiai:
socialinės inovacijos

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma