Ieškoti

Jaunimo gyvenimo sąlygų ir socialinės atskirties stebėsenos metodika
Aprašymas: Parengta jaunimo socialinės atskirties ir gyvenimo sąlygų stebėsenos metodologija, įgalinanti kompleksiškai vertinti jaunimo situaciją Lietuvoje ir ES.

Raktažodžiai: jaunimas, socialinė atskirtis

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma