Ieškoti

Jaunimo perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką stebėsenos rodiklių metodika
Aprašymas: Parengta jaunimo perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką stebėsenos metodika, įgalinanti kompleksiškai vertinti jaunimo situaciją darbo rinkoje Lietuvoje ir ES.

Raktažodžiai: jaunimas, jaunimas darbo rinkoje

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma