Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veiklos taikomieji tyrimai, piliečių dalyvavimo ir piliečių mokslo tyrimai
Aprašymas:

Bendruomenių veiklos analizė; Nevyriausybinių organizacijų veiklos tyrimai; bendrakūros ir piliečių įtraukties į mokslo, viešojo valdymo, privataus sektoriaus organizacijose vykstančius procesus galimybių analizė/metodika

 

Raktažodžiai:
NVO, bendruomenių tyrimai, piliečių mokslas

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma