Elektroninių paslaugų teikimo galimybių studija

Raktažodžiai:
e.paslaugos

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma