Socialinių procesų analitika
Aprašymas:

Kiekybinė ir kokybinė statistinių duomenų, apklausų duomenų, žiniasklaidos diskurso analizė ir vizualizavimas, lyginamoji makro socialinių reiškinių analizė

Raktažodžiai:
socialiniai procesai, socialinių reiškinių analizė

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma