Sociologiniai taikomieji tyrimai verslo ir viešosioms organizacijoms
Aprašymas:
Įvairių sociologinių tyrimų organizavimas ir atlikimas skirtingo tipo organizacijose (verslo, viešojo sektoriaus, nevyriausybinėse organizacijose). Pagrindiniai naudojami tyrimo metodai: fokusuotos grupinės diskusijos, interviu. Metodologijos ir metodikos parinkimas, klausimynų konstravimas.

Raktažodžiai:
sociologiniai tyrimai

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma