Ieškoti

Darbuotojų inovatyvumo vystymui palankių mokymosi aplinkų organizacijoje modeliavimas

Raktažodžiai: inovacijos, inovatyvumas, inovatyvumo ugdymas

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma