Edukacinės aplinkos poveikio pradinių klasių moksleivių matematikos pasiekimams tyrimai
Aprašymas:

Pradinių klasių mokinių diagnostiniai matematikos pažangos vertinimo testai, po kiekvieno matavimo pateikiami vizualūs rezultatai ir apibendrinančios išvados apie kiekvieno mokinio mokymosi pasiekimus.  

Raktažodžiai:
Pažangos vertinimo testai, matematinis raštingumas, edukacinė aplinka

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma