Ieškoti

Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose

Aprašymas:

Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose. Pavyzdžiui, vėjo jėgainių sparnuočių tyrimas siekiant aptikti vidinius defektus, kuro talpyklų dugno korozijos tyrimas ir t.t.

Raktažodžiai: Ultragarsas, neardomieji bandymai, tyrimai, avarijų prevencija, pramonė, aviacija, energetika, transportas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Sieros šlamo panaudojimas gaminant statybines medžiagas

Aprašymas:

Šlamas susidaro sieros filtrų valymo metu, iš lydyklų, rinktuvų, sieros saugyklų. Susidariusio šlamo kiekis skaičiuojamas pagal normą (1t H2SO4 – 0,45 kg šlamo). Vidutiniškai per mėnesį gauname apie 45,3 tonas šlamo, per metus - apie 544 t.

Šiame darbe bus vygdoma sieros šlamo modifikuojančių priedų paieška, atrinkimas bei sieros šlamo modifikavimas. Modifikuoto sieros šlamo pagrindinių savybių nustatymas. Toliau vyks sieros šlamo trupinimas, malimas ir sijojimas. Gautų birių dalelių stipruminių charakteristikų nustatymas.

Įprastinių betonų su sieros šlamu ir su modifikuotu sieros šlamu fizikinių, mechaninių savybių ir ilgaamžiškumo nustatymas.

Šarmiškai aktyvuotų betonų (jų gamybai panaudojant fosfogipsą bei AlF3 gamybos atlieką) su sieros šlamu fizikinių mechaninių savybių ir ilgaamžiškumo nustatymas.

Sieros betono bandinių, jų gamybai panaudojant sieros šlamą, mechaniniai tyrimai, tankis, ilgaamžiškumas.

Kompozicinio mišinio su sieros šlamu skirto asfaltuotų kelių remontui tyrimas.

 

Raktažodžiai: Sieros šlamas, sieros modifikavimas, portlandcementinis betonas, šarmu aktyvuotas betonas, sieros betonas, kompozicinis mišinys su sieros šlamu.

Mokslo kryptis:
Medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Aprašymas:

Įvairių metalinių, plastikinių, kompozitinių ir k.t. medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Raktažodžiai: Diagnostika, ultragarsiniai metodai, neardomieji bandymai, medžiagotyra, defektų aptikimas, daugiasluoksniai kompozitai, metalai, plastikai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Funkcionalių mygtukų valdomų bluetooth sąsaja prototipo kūrimas ir eksperimentiniai bandymai tiriant jų funkcionalumą skirtingose sąlygose

Aprašymas:

Funkcionalūs mygtukai valdomi bluetooth sąsaja

Raktažodžiai: Funkcionalūs mygtukai valdomi bluetooth sąsaja

Mokslo kryptis:
Ekonomiško vairavimo identifikavimo prototipo kūrimo galimybių studija

Aprašymas:

Ekonomiško vairavimo identifikavimo prototipo kūrimo galimybių studija

Raktažodžiai: Ekonomiško vairavimo identifikavimo prototipo kūrimo galimybių studija

Mokslo kryptis:
Autoįvykio identifikavimo algoritmo bei logikos pirminio prototipo kūrimas ir jo tyrimai

Aprašymas:

Autoįvykio identifikavimo algoritmų bei logikos kūrimas

Raktažodžiai: Autoįvykio identifikavimo algoritmų bei logikos kūrimas

Mokslo kryptis:
Temperatūros matuoklio valdomo bluetooth sąsaja prototipo kūrimas

Aprašymas:

Bluetooth temperatūros matuoklio prototipo kūrimas

Raktažodžiai: Bluetooth temperatūros matuoklio prototipo kūrimas

Mokslo kryptis:
Geležinkelio transporto sukeliamos savitosios aplinkos taršos rodiklių ir jų priklausomybės nuo įvairių veiksnių nustatymas

Aprašymas:

Geležinkelio transporto sukeliamos savitosios aplinkos taršos rodiklių ir jų priklausomybės nuo įvairių veiksnių nustatymas

 

Raktažodžiai: Geležinkelio transporto sukeliamos savitosios aplinkos taršos rodiklių ir jų priklausomybės nuo įvairių veiksnių nustatymas

Mokslo kryptis:
Techninių sistemų ekspertinis vertinimas

Aprašymas:

Įvairių butinių bei gamybinių sistemų techninis ekspertinis vertinimas.

Raktažodžiai: vertinimas, sistema, ekspertas, automatika

Mokslo kryptis:
Konstrukcijų braižymas ir modeliavimas

Aprašymas:

Įvairių konstrukcijų projektavimas, modeliavimas ir analizė.

Raktažodžiai: "Konstrukcijų projektavimas", modeliavimas, braižymas, analizė

Mokslo kryptis: