Tandeminis trijų kvadrupolių (MS/MS) masių spektrometras su ultra didelio efektyvumo ir superkrizinių skysčių chromatografijos sistema

Aprašymas:

Trigubo kvadrupolio masių spektrometras gali aptikti junginius, esančius mišinyje labai mažomis koncentracijomis, todėl šis prietaisas tinka kiekybinei, (ypač priemaišų) analizei. Taip pat šiuo masių spektrometru galima fragmentuoti junginius ir atlikti identifikavimą pagal gaunamus fragmentus.

Analizės metodas  yra svarbus tiek tiriant produktų sudėtį, tiek atliekant kokybės kontrolę.

Ultra efektyvioji skysčių chromatografija (UESCh) gali išskirstyti didelio ir vidutinio poliškumo junginius per pakankamai trumpą laiką. UESCh gali išskirstyti junginius ir užrašyti MS spektrus 20-4000 m/z intervale. Junginių aptikimo jautrumas priklauso nuo kiekvieno junginio savybių, bet bendru atveju yra pg ribose.

Naudojant superkrizinių skysčių chromatografiją galima analizuoti ir nepolinius junginius, tokius kaip lipidai, riebaluose tirpūs vitaminai, pigmentai ir pan

Temperatūros duomenų matuokliks/kaupiklis (MVLab)

Aprašymas:

Temperatūros duomenų matuoklis/kaupiklis naudojamos temperatūros pokyčių fiksavimui ir analizavimui.

Klampio matavimo įranga (MVLab)

Aprašymas:

Rotacinis vizkozimetras Fungilab Smart series model L

Infraraudonųjų spindulių drėgnomatis (MVLab)

Aprašymas:

 

Drėgmės kiekio matavimai įvairaus tipo žaliavose ir produkcijoje nustatant jų kokybę (pvz., drėgmės nustatymas konditeriniuose gaminiuose ir žaliavose užtikrinant gaminio struktūrą ir juslinius rodiklius, nustatant tinkamą vartojimo trukmę)

 

Konduktometras (MVLab)

Aprašymas:

 

Laboratorinis matuoklis, skirtas skysčių laidumo matavimams atlikti.

 

Dalelių dydžio nustatymas suspensijoje arba sausame mėginyje - Malvern Mastersizer 3000 (MVLab)

Aprašymas:

 

Prietaiso veikimo principas paremtas lazerio spindulio išsklaidyto kampo (difrakcija) matavimais. Mėginio dalelėms praeinant pro matavimo kiuvetę nustatomas išsklaidyto spindulio kampas. Fiksuojama: dalelių dydis, kiekis (koncentracija), dydžio pasiskirstymo kreivė (mėginio granuliometrija), dalelių paviršiaus plotas, polidispersiškumas.

 

Drėgnomatis (MVLab)

Aprašymas:

 

Drėgmės kiekio matavimai įvairaus tipo žaliavose ir produkcijoje nustatant jų kokybę (pvz., drėgmės nustatymas konditeriniuose gaminiuose ir žaliavose užtikrinant gaminio struktūrą ir juslinius rodiklius, nustatant tinkamą vartojimo trukmę)

 

Refraktometras (MVLab)

Aprašymas:

Žaliavų kokybės įtakos produkto saugojimo laikui tyrimai (karamelės ir cukraus sirupų redukuojančių medžiagų kiekių nustatymai)

Bruker Scion 436 dujų chromatografas organinių medžiagų išskyrimui iš mišinių ir nustatymui (MVLab)

Aprašymas:

Dujų chromatografija - viena iš labiausiai paplitusių lakių organinių junginių išskirimo ir identifikavimo technika. Dominančios organinės medžiagos ar jų mišiniai ištirpinami pasirinktame organiniame tirpiklyje ir po to inžektuojami į dujų chromatografą kur analitinės kolonėlės pagalba yra išskiriami laike ir detektuojami dedikuotu detektoriumi. Galima kokybinė ir kiekybinė analizė.

Laboratorinis reaktorius (MVLab)

Aprašymas:

 

Naujų organinių junginių, polivinilacetatinių dispersijų (PVAD) ir karbamido-formaldehidinių dervų (KFD) sintezė.

 

Rentgeno difraktometras skirtas miltelinio tipo medžiagų ir sluoksnių tyrimams ADVANCE D 8

Aprašymas:

Rentgeno difraktometras skirtas miltelinio tipo medžiagų ir sluoksnių tyrimams ADVANCE D 8

3D spausdintuvas W10

Aprašymas:

3D spausdintuvas 

Polimerų elektrohidrodinaminio apdorojimo įrenginys

Aprašymas:

Polimerų elektrohidrodinaminio apdorojimo įrenginys yra skirtas formuoti polimerines (galima naudoti skirtingo pobūdžio polimerus) nano ir mikro struktūras.

Indukcinis kaitintuvas metalų lydymui A523

Aprašymas:

Indukcinis kaitintuvas metalų lydimui 

Rotacinis garintuvas RE100-Pro

Aprašymas:

 

Tiriamosiose laboratorijose bei chemijos pramonėje rotaciniai garintuvai naudojami efektyviam tirpiklių išgarinimui ir regeneravimui švelniomis sąlygomis. Aukštas šių garintuvų našumas išgaunamas žemo slėgio ir kolbos sukimo dėka. Kolbos sukimasis dirbtinai padidina garuojančio skysčio paviršiaus plotą ir nuslopina kunkuliavimą, tuo tarpu žemas slėgis ženkliai sumažina skysčio virimo temperatūrą. Rotaciniame garintuve įdiegta automatinė kėlimo sistema bei skaitmeniniai proceso valdikliai.