Antimikrobinio preparato panaudojimo grūdų taršos mažinimui ir sveikatingumo didinimui tyrimai

Aprašymas:
Antimikrobinio preparato kūrimas ir išbandymas grūdų taršos mažinimui ir sveikatingumo didinimui

Žaliavos analizė GC-MS chromatografijos metodu

Aprašymas:

 

Žaliavos analizė GC-MS chromatografijos metodu

 

Mechatroninių įrenginių prototipų kūrimas

Aprašymas:

Įvairių specializuotų įrengijnių kūrimas ir vystimas.

Skaičiavimai ir technologinių sprendimų parinkimas, siekiant sukurti užkandžių 3D spausdintuvo prototipą

Aprašymas:

Atliekami skaičiavimai ir parenkami technologiniai sprendiniai, siekiant sukurti užkandžių 3D spausdintuvo prototipą

Užkandžių 3D spausdintuvo prototipo projektavimas ir tinkamų medžiagų jo gamybai parinkimas

Aprašymas:

Užkandžių 3D spausdintuvo prototipo projektavimas ir tinkamų medžiagų jo gamybai parinkimas

Biologiškai veiklių komponentų panaudojimo žemės ūkyje ir maisto pramonėje galimybių tyrimai.

Aprašymas:

Biologiškai veiklių komponentų panaudojimo žemės ūkyje ir maisto pramonėje galimybių tyrimai. Bus atlikti tyrimai pateikta ne mažiau 12 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriame bus įvertinta planuojamų naudoti biologiškai aktyvių komponentų panaudojimo apibrėžtų produktų grupei poveikis technologinėms savybėms, stabilumui laikymo metu, planuojamai produkto tinkamumo vartoti trukmei bei juslinei kokybei .

3D modelių kūrimas, skenavimas, projektavimas

Aprašymas:

3D modelių kūrmas: 3D skenavimas, modelių kūrimas, projektavimas.

Juslinio vertinimo sistemos įmonėje parengimas, vertinimo instrumento formavimas ir profesionalumo palaikymas. Taikant tarptautinę patirtį ir inovatyvius tyrimo metodus, įmonėse parengiama tarptautinius reikalavimus atitinkanti juslinio vertinimo sistema, apimanti teorinės bazės (norminių dokumentų) bei vertinimo instrumento (kandidatų į vertintojus atranka, mokymas, profesionalumo palaikymas) parengimą. Parengiamas priemonių planas vertinimo sistemos kokybiškam funkcionavimui užtikrinti, apimantis instrumento taikymo bei kalibravimo rekomendacijas.

Aprašymas:

Juslinio vertinimo sistemos įmonėje parengimas, vertinimo instrumento formavimas ir profesionalumo palaikymas. Taikant tarptautinę patirtį ir inovatyvius tyrimo metodus, įmonėse parengiama tarptautinius reikalavimus atitinkanti juslinio vertinimo sistema, apimanti teorinės bazės (norminių dokumentų) bei vertinimo instrumento (kandidatų į vertintojus atranka, mokymas, profesionalumo palaikymas) parengimą. Parengiamas priemonių planas vertinimo sistemos kokybiškam funkcionavimui užtikrinti, apimantis instrumento taikymo bei kalibravimo rekomendacijas.