Ieškoti

Baltymingo produkto sukūrimas naudojant vietinėse sąlygose užaugintus ankštinių javų grūdus

Aprašymas: Sukurti baltymingą produktą, naudojant vietinėse sąlygose užaugintus ankštinių javų grūdus, maisto produktų maistinės vertės didinimui

Raktažodžiai: Baltymingas produktas, ankštinių javų grūdai, maistinė vertė

Mokslo kryptis:
Inovatyvių maisto produktų (pieno) prototipų kūrimas ir jų tyrimai

Aprašymas: Inovatyvių maisto produktų (pieno) prototipų kūrimas ir jų tyrimai

Raktažodžiai: Inovatyvus maisto produktai;

Mokslo kryptis:
Sumažinto kaloringumo glaistų gamybos būdas / bandomosios partijos gamyba

Aprašymas: Sukurti gamybos būdą sumažinto kaloringumo glaistų gamybai ir atlikti bandomąją gamybą

Raktažodžiai: Sumažintas kaloringumas, glaistas

Mokslo kryptis:
Duonos raugų gamyba, su Lactobacillus sanfranciscensis ir kitomis pieno rūgšties bakterijomis, ir jų panaudojimo kepinių kokybei ir saugai didinti tyrimai

Aprašymas: Lactobacillus sanfranciscensis ir kitų pieno rūgšties bakterijų raugų gamyba ir tyrimai, jų panaudojimo, kepinių kokybei ir saugai didinti, tyrimai

Raktažodžiai: Lactobacillus sanfranciscensis, pieno rūgšties bakterijos, kepiniai

Mokslo kryptis:
Metodikų, pritaikytų maisto žaliavų ir produktų tekstūros ir reologinių savybių nustatymui instrumentiniais metodais, kūrimas

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: maisto žaliavos ir produktai; tekstūros savybės; reologinės savybės; instrumentiniai metodai

Mokslo kryptis:
Pieno sudėties ir technologinių savybių nustatymas

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: pienas; cheminė sudėtis; technologinės savybės

Mokslo kryptis:
Vitamino D kiekio bei jo kitimo, priklausomai nuo technologinių veiksnių, nustatymas ir rezultatų įvertinimas

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: maistas; vitaminas D; technologiniai veiksniai

Mokslo kryptis:
Pieno ir pieno produktų kokybės ir saugos rodiklių identifikavimas, nustatymas bei jų pokyčiams turinčių veiksnių įvertinimas

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: pienas ir pieno produktai; kokybės ir saugos rodikliai

Mokslo kryptis:
Pieno perdirbimo technologinių procesų tyrimai, modeliuojant juos laboratorine įranga, rekomendacijos naujų produktų kūrimui

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: pienas; technologija; nauji produktai

Mokslo kryptis:
Mikrobiologiniai tyrimai maisto produktų gamybos metu, galutinių maisto produktų mikrobiologiniai tyrimai bei jų tinkamumo vartoti trukmės nustatymas

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti skirtingų veiksnių įtaką mikroorganizmų kiekio ir/ar rūšinius pokyčius maisto produktų gamybos metu, jų kiekį galutiniame produkte bei produktų tinkamumo vartoti trukmei, remiantis mikrobiologiniais kriterijais.

Raktažodžiai: mikrobiologiniai tyrimai; mikroorganizmai maiste; maisto mikrobiologija

Mokslo kryptis:
Metodikų, pritaikytų maisto žaliavų ir produktų tekstūros ir reologinių savybių nustatymui instrumentiniais metodais, kūrimas

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: maisto žaliavos ir produktai; tekstūros savybės; reologinės savybės; instrumentiniai metodai

Mokslo kryptis:
Modifikuotų dujų mišinio sukūrimas grūdų ir grūdų produktų saugos ir kokybės užtikrinimui

Aprašymas: Rezultate bus atlikta studija, įvertinant įvairių dujų mišinių įtaką grūdų ir įvairių grūdų produktų cheminei sudėčiai laikymo metu.

Raktažodžiai: grūdų produktai, laikymas, sauga

Mokslo kryptis:
Antibakterinių medžiagų poveikio mikroorganizmams nustatymas

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti antimikrobinių medžiagų poveikį mikroorganizmams agaro-difuziniu metodu ir jų minimalias slopinimo koncentracijas

Raktažodžiai: antimikrobinės medžiagos; minimalios slopinimo koncentracijos; antimikrobinis poveikis

Mokslo kryptis:
Netradicinės augalinės žaliavos panaudojimas biologiškai vertingesnių miltinės konditerijos kepinių gamybai

Aprašymas: Rezultate bus sukurta miltinės konditerijos kepinių su mažesniu cukraus kiekiu, praturtintų vertingais augaliniais baltymais, fenoliniais junginiais bei eteriniais aliejais, gamybos technologijos, pateiktos rekomendacijos, sudarytos naujų kepinių maistingumo lentelės.

Raktažodžiai: miltinė konditerija, maistinė vertė, augaliniai baltymai, biologiškai vertingos medžiagos

Mokslo kryptis:
Pieno sudėties ir technologinių savybių nustatymas

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: pienas; cheminė sudėtis; technologinės savybės

Mokslo kryptis:
Skaidulinių medžiagų panaudojimas smulkių pyrago kepinių kaloringumo mažinimui.

Aprašymas: Rezultate bus sukurta pyrago kepinių su įdarais gamybos technologija, panaudojant augalines skaidulines medžiagas įdarų gamybai, įvertintos įdarų reologinės ir technologinės savybės, pateiktos gamybos rekomendacijos, įvertintas produktų maistingumas.

Raktažodžiai: pyrago kepiniai, skaidulinės medžiagos, maistingumas

Mokslo kryptis:
Bendras aerobinių mikroorganizmų skaičiaus nustatymas maisto produktuose

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti skirtingų veiksnių įtaką aerobinių mikroorganizmų kiekio pokyčiams maisto produktuose.

Raktažodžiai: Mikroorganizmų skaičiaus nustatymas maisto produktuose; aerobinių mikroorganizmų kiekio pokyčiai maisto produktuose

Mokslo kryptis:
Vitamino D kiekio bei jo kitimo, priklausomai nuo technologinių veiksnių, nustatymas ir rezultatų įvertinimas

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: maistas; vitaminas D; technologiniai veiksniai

Mokslo kryptis:
Bendras anaerobinių mikroorganizmų skaičiaus nustatymas maisto produktuose

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti skirtingų veiksnių įtaką anaerobinių mikroorganizmų kiekio pokyčiams maisto produktuose.

Raktažodžiai: anaerobinių mikroorganizmų skaičiaus nustatymas; anaerobinių mikroorganizmų kiekio pokyčiai maisto produktuose

Mokslo kryptis:
Naujų žuvininkystės padidintos vertės produktų kūrimas ir tobulinimas

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti priedų, skirtų padidinti žuvininkystės produktų vertę, nustatant natūraliai esančių ir pridėtinių komponentų pokyčius bei įtaką gaminių kokybei ir sudėčiai.

Raktažodžiai: nauji žuvininkystės produktai; maisto priedai

Mokslo kryptis:
Mėsos produktų žaliavų, jų pakaitalų ir užpildų cheminių bei funkcinių/ technologinių charakteristikų tyrimai

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: mėsa; mėsos kokybė; funkcinės/technologinės charakteristikos

Mokslo kryptis:
Žuvies produktų, jų žaliavų, šalutinių žuvininkystės produktų cheminiai tyrimai bei technologinių procesų modeliavimas

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti skirtingų technologinių parametrų įtaką žuvininkystės žaliavų, jų produktų cheminei sudėčiai

Raktažodžiai: žuvų perdirbimas; technologiniai parametrai; žuvininkystės produktai

Mokslo kryptis:
Mikrobiologinio preparato gamybos ir jo panaudojimo natūraliam (ekologiniam) dirvožemio derlingumui didinti vystymas

Aprašymas: Mikrobiologinio preparato kūrimas, gamyba ir jo išbandymas natūraliam dirvožemio derlingumui didinti

Raktažodžiai: Mikrobiologinis preparatas, dirvožemio derlingumo didinimas

Mokslo kryptis:
Technologinių procesų modeliavimas, vertinant technologinių parametrų, maisto priedų ar kitų komponentų pokyčius bei įtaką žuvies gaminių kokybei ir sudėčiai

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti skirtingų technologinių parametrų, maisto priedų ar kitų komponentų pokyčius bei įtaką žuvininkystės žaliavų, jų produktų cheminei sudėčiai ir kokybei

Raktažodžiai: maisto priedai; žuvų perdirbimas

Mokslo kryptis:
Mėsos ir mėsos produktų kokybės rodiklių identifikavimas bei pokyčiams turinčių veiksnių nustatymas

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: mėsa; mėsos kokybė

Mokslo kryptis:
Augalinės kilmės žaliavų ir šalutinių gamybos produktų perdirbimas membranine filtracija

Aprašymas: Membraninės filtacijos taikymas augalinės kilmės žaliavų/šalutinių gamybos produktų perdirbimui

Raktažodžiai: Membraninė filtracija; Augalinės žaliavos

Mokslo kryptis:
Pieno perdirbimo technologinių procesų tyrimai, modeliuojant juos laboratorine įranga, rekomendacijos naujų produktų kūrimui

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: pienas; technologija; nauji produktai

Mokslo kryptis:
Žuvies produktų, jų žaliavų, šalutinių žuvininkystės produktų cheminiai tyrimai bei technologinių procesų modeliavimas

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti skirtingų technologinių parametrų įtaką žuvininkystės žaliavų, jų produktų cheminei sudėčiai

Raktažodžiai: žuvies produktų cheminiai tyrimai; šalutinių žuvies produktų cheminiai tyrimai

Mokslo kryptis:
Antimikrobinio preparato panaudojimo grūdų taršos mažinimui ir sveikatingumo didinimui tyrimai

Aprašymas: Antimikrobinio preparato kūrimas ir išbandymas grūdų taršos mažinimui ir sveikatingumo didinimui

Raktažodžiai: Antimikrobinis preparatas, grūdų taršos mažinimas

Mokslo kryptis:
Technologinių procesų modeliavimas, vertinant technologinių parametrų, maisto priedų ar kitų komponentų pokyčius bei įtaką žuvies gaminių kokybei ir sudėčiai

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti skirtingų technologinių parametrų, maisto priedų ar kitų komponentų pokyčius bei įtaką žuvininkystės žaliavų, jų produktų cheminei sudėčiai ir kokybei

Raktažodžiai: maisto priedai; žuvų perdirbimas

Mokslo kryptis:
Naujų mėsos produktų kūrimas, jų kokybės rodiklių, cheminės sudėties, bei energinės vertės prognozavimas

Aprašymas: Bus pateikta naujai kuriamo produkto prototipinė technologija, tyrimais įvertinta gaminio cheminė sudėtis, energinė vertė, siekiant įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą

Raktažodžiai: mėsa; mėsos kokybė; prototipinė technologija

Mokslo kryptis:
Naujų žuvininkystės padidintos vertės produktų kūrimas ir tobulinimas

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti priedų, skirtų padidinti žuvininkystės produktų vertę, nustatant natūraliai esančių ir pridėtinių komponentų pokyčius bei įtaką gaminių kokybei ir sudėčiai.

Raktažodžiai: nauji žuvininkystės produktai; maisto priedai

Mokslo kryptis:
Augalinės ir gyvūninės kilmės pakaitalų ir įvairių užpildų panaudojimo mėsos produktų gamyboje galimybių studija

Aprašymas: Rezultate siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: mėsa; mėsos kokybė; mėsos pakaitalai

Mokslo kryptis:
Fermentuotų grūdų produktų panaudojimas pyrago kepinių realizacijos laiko prailginimui

Aprašymas: Rezultate bus sukurta fermentuotų produktų iš ekstruduotos grūdinės žaliavos gamybos technologija, įvertintos jų technologinės savybės ir įtaka pyrago kepinių kokybei laikymo metu.

Mėsos perdirbimo procesų tyrimai, modeliuojant juos pilotine įranga

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: mėsa; mėsos kokybė; mėsos perdirbimas; prototipinė technologija

Mokslo kryptis:
Pieno ir pieno produktų kokybės ir saugos rodiklių identifikavimas, nustatymas bei jų pokyčiams turinčių veiksnių įvertinimas

Aprašymas: Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai: pienas ir pieno produktai; kokybės ir saugos rodikliai

Mokslo kryptis:
Gyvūninės kilmės žaliavų ir šalutinių gamybos produktų perdirbimas membranine filtracija

Aprašymas: Žaliavų ir šalutinių gamybos produktų perdirbimas membranine filtracija

Raktažodžiai: Membraninė filtarcija

Mokslo kryptis:
Technologinių operacijų atlikimo konsultavimo paslaugą, maitinimo produktų laboratorijoje

Aprašymas:

Technologinių operacijų atlikimo konsultavimo paslaugą, maitinimo produktų laboratorijoje

Raktažodžiai: Technologinių operacijų atlikimo konsultavimo paslaugą, maitinimo produktų laboratorijoje

Mokslo kryptis:
Pieno ir skystų maisto produktų terminis apdorojimas ultraaukštoje temperatūroje

Aprašymas:

Pieno ir skystų maisto produktų terminis apdorojimas ultraaukštoje temperatūroje

Raktažodžiai: Pieno ir skystų maisto produktų terminis apdorojimas ultraaukštoje temperatūroje

Mokslo kryptis:
Krakmolo kiekio nustatymas sausuose mišiniuose fizikiniais ir cheminiais metodais

Aprašymas:

Krakmolo kiekio nustatymas sausuose mišiniuose fizikiniais ir cheminiais metodais

Raktažodžiai: Krakmolo kiekio nustatymas sausuose mišiniuose fizikiniais ir cheminiais metodais

Mokslo kryptis:
Amino rūgsčių nustatymas chromatografiniu metodu

Aprašymas:

Amino rūgsčių nustatymas chromatografiniu metodu

Raktažodžiai: Amino rūgsčių nustatymas chromatografiniu metodu

Mokslo kryptis:
Palyginamieji kiaušinių miltelių jusliniai, fizikiniai cheminiai ir mikrobiologiniai tyrimai (įskaitant akredituotoje laboratorijoje atliktas analizes)

Aprašymas:

Palyginamieji kiaušinių miltelių jusliniai, fizikiniai cheminiai ir mikrobiologiniai tyrimai (įskaitant akredituotoje laboratorijoje atliktas analizes)

Raktažodžiai: Palyginamieji kiaušinių miltelių jusliniai, fizikiniai cheminiai ir mikrobiologiniai tyrimai (įskaitant akredituotoje laboratorijoje atliktas analizes)

Mokslo kryptis:
Eksperimentinė kiaušinių miltelių gamyba ir cheminiai tyrimai, vertinant baltymų pokyčius skirtingų koncentracijų šarmo tirpalais

Aprašymas:

Eksperimentinė kiaušinių miltelių gamyba ir cheminiai tyrimai, vertinant baltymų pokyčius skirtingų koncentracijų šarmo tirpalais

Raktažodžiai: Eksperimentinė kiaušinių miltelių gamyba ir cheminiai tyrimai, vertinant baltymų pokyčius skirtingų koncentracijų šarmo tirpalais

Mokslo kryptis:
Maistinio gėrimo gamybos technologijos kūrimas

Aprašymas:

Aukštesnės vertės kepinių ir gėrimų (su padidintu baltymų, skaidulinių medžiagų, oligosacharidų kiekiu, mineralinių medžiagų) gamybos technologijų kūrimas

Raktažodžiai: maistinis, gėrimas, baltyminis, gamybos technologija

Mokslo kryptis:
Baltyminių medžiagų kiekybinė ir kokybinė analizė

Aprašymas:

Baltyminių medžiagų kiekybinė ir kokybinė analizė, funkcionaliųjų komponentų panaudojimas maistui

Raktažodžiai: baltyminės medžiagos, analizė, funkcionalieji komponentai

Mokslo kryptis:
Funkcionaliojo maisto produktų ir gėrimų gamybos technologijų kūrimas

Aprašymas:

Funkcionaliojo maisto produktų ir gėrimų gamybos technologijų kūrimas, naudojant vietines augalines žaliavas ir šalutinius maisto pramonės gamybos produktus (išrūgas, melasą, permeatą, grūdų perdirbimo produktus).

Raktažodžiai: augalinės žaliavos, šalutiniai produktai, funkcinis maistas

Mokslo kryptis:
Technologinių operacijų atlikimo konsultavimo paslaugos. Kalcio, magnio, natrio ir kalio kiekių nustatymas druskoje ir sūrio apnašose.

Aprašymas:

Technologinių operacijų atlikimo konsultavimo paslaugos. Kalcio, magnio, natrio ir kalio kiekių nustatymas druskoje ir sūrio apnašose.

Raktažodžiai: Technologinių operacijų atlikimo konsultavimo paslaugos. Kalcio, magnio, natrio ir kalio kiekių nustatymas druskoje ir sūrio apnašose.

Mokslo kryptis:
Analyses of Thermal Treatment of Dairy Products

Aprašymas:

Analyses of Thermal Treatment of Dairy Products

Raktažodžiai: Analyses of Thermal Treatment of Dairy Products

Mokslo kryptis:
Užsakovo pateiktų duonos traškučių pakuočių sandarumo tyrimas

Aprašymas:

Užsakovo pateiktų duonos traškučių pakuočių sandarumo tyrimas

Raktažodžiai: Sandarumas, pakuotės, duonos traškučiai

Mokslo kryptis:
Cukrų ir oligosacharidų sudėties analizė

Aprašymas:

Cukrų ir oligosacharidų sudėties analizė

Raktažodžiai: Cukrų ir oligosacharidų sudėties analizė

Mokslo kryptis:
Inovatyvių maisto produktų (pieno) prototipų kūrimas ir jų tyrimai

Aprašymas:

Inovatyvių maisto produktų (pieno) prototipų kūrimas ir jų tyrimai.

Raktažodžiai: Inovatyvūs maisto produktai, pienas, prototipas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Miltų kokybės rodiklių nustatymas ir įvertinimas

Aprašymas:

Miltų kokybės rodiklių nustatymas ir įvertinimas

Raktažodžiai: Miltų kokybės rodiklių nustatymas ir įvertinimas

Mokslo kryptis:
Kiaušinių baltymų miltelių su sumažintu alerginiu aktyvumu gamybos technologijos kūrimas

Aprašymas:

Kiaušinių baltymų miltelių su sumažintu alerginiu aktyvumu gamybos technologijos kūrimas

Raktažodžiai: kiaušiniai, baltymai, sumažintas alerginis aktyvumas, gamyba, technologija, sukūrimas

Mokslo kryptis:
Pieno rūgšties bakterijų, išskirtų iš raugų, antimikrobinių savybių tyrimai in vitro (ataskaitos paruošimas)

Aprašymas:

Pieno rūgšties bakterijų, išskirtų iš raugų, antimikrobinių savybių tyrimai in vitro (ataskaitos paruošimas)

Raktažodžiai: Pieno rūgšties bakterijų, išskirtų iš raugų, antimikrobinių savybių tyrimai in vitro (ataskaitos paruošimas)

Mokslo kryptis:
To make a questionnaire for market demand on dairy products with reduced saturated fatty acids on Lithuanian market

Aprašymas:

To make a questionnaire for market demand on dairy products with reduced saturated fatty acids on Lithuanian market 

Raktažodžiai: To make a questionnaire for market demand on dairy products with reduced saturated fatty acids on Lithuanian market

Mokslo kryptis:
„Probiotikų Alterion įtaka viščiukų broilerių produktyvumui ir sveikatingumui“

Aprašymas:

„Probiotikų Alterion įtaka viščiukų broilerių produktyvumui ir sveikatingumui“

Raktažodžiai: „Probiotikų Alterion įtaka viščiukų broilerių produktyvumui ir sveikatingumui“

Mokslo kryptis:
Kandidatų į juslinio vertinimo grupę atranka

Aprašymas:

Sudaroma kandidatų į įmonės juslinio vertinimo grupę duomenų bazę. Patikrinamas šių asmenų juslinių receptorių jautrumas ir kitos savybės pagal ISO 8586 reikalavimus

Sensory analysis -- General guidelines for the selection, training and monitoring of selected assessors and expert sensory assessors

Raktažodžiai: juslinė analizė, vertintojai, atranka

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika