Modifikuotų dujų mišinio sukūrimas grūdų ir grūdų produktų saugos ir kokybės užtikrinimui

Aprašymas:
Rezultate bus atlikta studija, įvertinant įvairių dujų mišinių įtaką grūdų ir įvairių grūdų produktų cheminei sudėčiai laikymo metu.

Inovatyvių maisto produktų (pieno) prototipų kūrimas ir jų tyrimai

Aprašymas:
Inovatyvių maisto produktų (pieno) prototipų kūrimas ir jų tyrimai

Sumažinto kaloringumo glaistų gamybos būdas / bandomosios partijos gamyba

Aprašymas:
Sukurti gamybos būdą sumažinto kaloringumo glaistų gamybai ir atlikti bandomąją gamybą

Duonos raugų gamyba, su Lactobacillus sanfranciscensis ir kitomis pieno rūgšties bakterijomis, ir jų panaudojimo kepinių kokybei ir saugai didinti tyrimai

Aprašymas:
Lactobacillus sanfranciscensis ir kitų pieno rūgšties bakterijų raugų gamyba ir tyrimai, jų panaudojimo, kepinių kokybei ir saugai didinti, tyrimai

Metodikų, pritaikytų maisto žaliavų ir produktų tekstūros ir reologinių savybių nustatymui instrumentiniais metodais, kūrimas

Aprašymas:
Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Pieno sudėties ir technologinių savybių nustatymas

Aprašymas:
Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Vitamino D kiekio bei jo kitimo, priklausomai nuo technologinių veiksnių, nustatymas ir rezultatų įvertinimas

Aprašymas:
Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Pieno ir pieno produktų kokybės ir saugos rodiklių identifikavimas, nustatymas bei jų pokyčiams turinčių veiksnių įvertinimas

Aprašymas:
Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Pieno perdirbimo technologinių procesų tyrimai, modeliuojant juos laboratorine įranga, rekomendacijos naujų produktų kūrimui

Aprašymas:
Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Mikrobiologiniai tyrimai maisto produktų gamybos metu, galutinių maisto produktų mikrobiologiniai tyrimai bei jų tinkamumo vartoti trukmės nustatymas

Aprašymas:
Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti skirtingų veiksnių įtaką mikroorganizmų kiekio ir/ar rūšinius pokyčius maisto produktų gamybos metu, jų kiekį galutiniame produkte bei produktų tinkamumo vartoti trukmei, remiantis mikrobiologiniais kriterijais.

Metodikų, pritaikytų maisto žaliavų ir produktų tekstūros ir reologinių savybių nustatymui instrumentiniais metodais, kūrimas

Aprašymas:
Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Baltymingo produkto sukūrimas naudojant vietinėse sąlygose užaugintus ankštinių javų grūdus

Aprašymas:
Sukurti baltymingą produktą, naudojant vietinėse sąlygose užaugintus ankštinių javų grūdus, maisto produktų maistinės vertės didinimui

Antibakterinių medžiagų poveikio mikroorganizmams nustatymas

Aprašymas:
Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti antimikrobinių medžiagų poveikį mikroorganizmams agaro-difuziniu metodu ir jų minimalias slopinimo koncentracijas

Netradicinės augalinės žaliavos panaudojimas biologiškai vertingesnių miltinės konditerijos kepinių gamybai

Aprašymas:
Rezultate bus sukurta miltinės konditerijos kepinių su mažesniu cukraus kiekiu, praturtintų vertingais augaliniais baltymais, fenoliniais junginiais bei eteriniais aliejais, gamybos technologijos, pateiktos rekomendacijos, sudarytos naujų kepinių maistingumo lentelės.

Pieno sudėties ir technologinių savybių nustatymas

Aprašymas:
Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Skaidulinių medžiagų panaudojimas smulkių pyrago kepinių kaloringumo mažinimui.

Aprašymas:
Rezultate bus sukurta pyrago kepinių su įdarais gamybos technologija, panaudojant augalines skaidulines medžiagas įdarų gamybai, įvertintos įdarų reologinės ir technologinės savybės, pateiktos gamybos rekomendacijos, įvertintas produktų maistingumas.

Bendras aerobinių mikroorganizmų skaičiaus nustatymas maisto produktuose

Aprašymas:
Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti skirtingų veiksnių įtaką aerobinių mikroorganizmų kiekio pokyčiams maisto produktuose.

Vitamino D kiekio bei jo kitimo, priklausomai nuo technologinių veiksnių, nustatymas ir rezultatų įvertinimas

Aprašymas:
Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Bendras anaerobinių mikroorganizmų skaičiaus nustatymas maisto produktuose

Aprašymas:
Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti skirtingų veiksnių įtaką anaerobinių mikroorganizmų kiekio pokyčiams maisto produktuose.

Naujų žuvininkystės padidintos vertės produktų kūrimas ir tobulinimas

Aprašymas:
Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti priedų, skirtų padidinti žuvininkystės produktų vertę, nustatant natūraliai esančių ir pridėtinių komponentų pokyčius bei įtaką gaminių kokybei ir sudėčiai.

Mėsos produktų žaliavų, jų pakaitalų ir užpildų cheminių bei funkcinių/ technologinių charakteristikų tyrimai

Aprašymas:
Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Žuvies produktų, jų žaliavų, šalutinių žuvininkystės produktų cheminiai tyrimai bei technologinių procesų modeliavimas

Aprašymas:
Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti skirtingų technologinių parametrų įtaką žuvininkystės žaliavų, jų produktų cheminei sudėčiai

Mikrobiologinio preparato gamybos ir jo panaudojimo natūraliam (ekologiniam) dirvožemio derlingumui didinti vystymas

Aprašymas:
Mikrobiologinio preparato kūrimas, gamyba ir jo išbandymas natūraliam dirvožemio derlingumui didinti

Technologinių procesų modeliavimas, vertinant technologinių parametrų, maisto priedų ar kitų komponentų pokyčius bei įtaką žuvies gaminių kokybei ir sudėčiai

Aprašymas:
Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti skirtingų technologinių parametrų, maisto priedų ar kitų komponentų pokyčius bei įtaką žuvininkystės žaliavų, jų produktų cheminei sudėčiai ir kokybei

Mėsos ir mėsos produktų kokybės rodiklių identifikavimas bei pokyčiams turinčių veiksnių nustatymas

Aprašymas:
Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Augalinės kilmės žaliavų ir šalutinių gamybos produktų perdirbimas membranine filtracija

Aprašymas:
Membraninės filtacijos taikymas augalinės kilmės žaliavų/šalutinių gamybos produktų perdirbimui

Pieno perdirbimo technologinių procesų tyrimai, modeliuojant juos laboratorine įranga, rekomendacijos naujų produktų kūrimui

Aprašymas:
Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Žuvies produktų, jų žaliavų, šalutinių žuvininkystės produktų cheminiai tyrimai bei technologinių procesų modeliavimas

Aprašymas:
Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti skirtingų technologinių parametrų įtaką žuvininkystės žaliavų, jų produktų cheminei sudėčiai

Antimikrobinio preparato panaudojimo grūdų taršos mažinimui ir sveikatingumo didinimui tyrimai

Aprašymas:
Antimikrobinio preparato kūrimas ir išbandymas grūdų taršos mažinimui ir sveikatingumo didinimui

Technologinių procesų modeliavimas, vertinant technologinių parametrų, maisto priedų ar kitų komponentų pokyčius bei įtaką žuvies gaminių kokybei ir sudėčiai

Aprašymas:
Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti skirtingų technologinių parametrų, maisto priedų ar kitų komponentų pokyčius bei įtaką žuvininkystės žaliavų, jų produktų cheminei sudėčiai ir kokybei

Naujų mėsos produktų kūrimas, jų kokybės rodiklių, cheminės sudėties, bei energinės vertės prognozavimas

Aprašymas:
Bus pateikta naujai kuriamo produkto prototipinė technologija, tyrimais įvertinta gaminio cheminė sudėtis, energinė vertė, siekiant įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą

Naujų žuvininkystės padidintos vertės produktų kūrimas ir tobulinimas

Aprašymas:
Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti priedų, skirtų padidinti žuvininkystės produktų vertę, nustatant natūraliai esančių ir pridėtinių komponentų pokyčius bei įtaką gaminių kokybei ir sudėčiai.

Augalinės ir gyvūninės kilmės pakaitalų ir įvairių užpildų panaudojimo mėsos produktų gamyboje galimybių studija

Aprašymas:
Rezultate siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Fermentuotų grūdų produktų panaudojimas pyrago kepinių realizacijos laiko prailginimui

Aprašymas:
Rezultate bus sukurta fermentuotų produktų iš ekstruduotos grūdinės žaliavos gamybos technologija, įvertintos jų technologinės savybės ir įtaka pyrago kepinių kokybei laikymo metu.

Mėsos perdirbimo procesų tyrimai, modeliuojant juos pilotine įranga

Aprašymas:
Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Pieno ir pieno produktų kokybės ir saugos rodiklių identifikavimas, nustatymas bei jų pokyčiams turinčių veiksnių įvertinimas

Aprašymas:
Rezultate bus atliktas tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir komercinį gyvybingumą.

Gyvūninės kilmės žaliavų ir šalutinių gamybos produktų perdirbimas membranine filtracija

Aprašymas:
Žaliavų ir šalutinių gamybos produktų perdirbimas membranine filtracija

Technologinių operacijų atlikimo konsultavimo paslaugą, maitinimo produktų laboratorijoje

Aprašymas:

Technologinių operacijų atlikimo konsultavimo paslaugą, maitinimo produktų laboratorijoje

Amino rūgsčių nustatymas chromatografiniu metodu

Aprašymas:

Amino rūgsčių nustatymas chromatografiniu metodu

Palyginamieji kiaušinių miltelių jusliniai, fizikiniai cheminiai ir mikrobiologiniai tyrimai (įskaitant akredituotoje laboratorijoje atliktas analizes)

Aprašymas:

Palyginamieji kiaušinių miltelių jusliniai, fizikiniai cheminiai ir mikrobiologiniai tyrimai (įskaitant akredituotoje laboratorijoje atliktas analizes)

Eksperimentinė kiaušinių miltelių gamyba ir cheminiai tyrimai, vertinant baltymų pokyčius skirtingų koncentracijų šarmo tirpalais

Aprašymas:

Eksperimentinė kiaušinių miltelių gamyba ir cheminiai tyrimai, vertinant baltymų pokyčius skirtingų koncentracijų šarmo tirpalais

„Probiotikų Alterion įtaka viščiukų broilerių produktyvumui ir sveikatingumui“

Aprašymas:

„Probiotikų Alterion įtaka viščiukų broilerių produktyvumui ir sveikatingumui“

Kandidatų į juslinio vertinimo grupę atranka

Aprašymas:

Sudaroma kandidatų į įmonės juslinio vertinimo grupę duomenų bazę. Patikrinamas šių asmenų juslinių receptorių jautrumas ir kitos savybės pagal ISO 8586 reikalavimus

Sensory analysis -- General guidelines for the selection, training and monitoring of selected assessors and expert sensory assessors

Maistinio gėrimo gamybos technologijos kūrimas

Aprašymas:

Aukštesnės vertės kepinių ir gėrimų (su padidintu baltymų, skaidulinių medžiagų, oligosacharidų kiekiu, mineralinių medžiagų) gamybos technologijų kūrimas

Baltyminių medžiagų kiekybinė ir kokybinė analizė

Aprašymas:

Baltyminių medžiagų kiekybinė ir kokybinė analizė, funkcionaliųjų komponentų panaudojimas maistui

Funkcionaliojo maisto produktų ir gėrimų gamybos technologijų kūrimas

Aprašymas:

Funkcionaliojo maisto produktų ir gėrimų gamybos technologijų kūrimas, naudojant vietines augalines žaliavas ir šalutinius maisto pramonės gamybos produktus (išrūgas, melasą, permeatą, grūdų perdirbimo produktus).

Technologinių operacijų atlikimo konsultavimo paslaugos. Kalcio, magnio, natrio ir kalio kiekių nustatymas druskoje ir sūrio apnašose.

Aprašymas:

Technologinių operacijų atlikimo konsultavimo paslaugos. Kalcio, magnio, natrio ir kalio kiekių nustatymas druskoje ir sūrio apnašose.

Analyses of Thermal Treatment of Dairy Products

Aprašymas:

Analyses of Thermal Treatment of Dairy Products

Užsakovo pateiktų duonos traškučių pakuočių sandarumo tyrimas

Aprašymas:

Užsakovo pateiktų duonos traškučių pakuočių sandarumo tyrimas

Cukrų ir oligosacharidų sudėties analizė

Aprašymas:

Cukrų ir oligosacharidų sudėties analizė

Inovatyvių maisto produktų (pieno) prototipų kūrimas ir jų tyrimai

Aprašymas:

Inovatyvių maisto produktų (pieno) prototipų kūrimas ir jų tyrimai.

Miltų kokybės rodiklių nustatymas ir įvertinimas

Aprašymas:

Miltų kokybės rodiklių nustatymas ir įvertinimas

Kiaušinių baltymų miltelių su sumažintu alerginiu aktyvumu gamybos technologijos kūrimas

Aprašymas:

Kiaušinių baltymų miltelių su sumažintu alerginiu aktyvumu gamybos technologijos kūrimas

Pieno rūgšties bakterijų, išskirtų iš raugų, antimikrobinių savybių tyrimai in vitro (ataskaitos paruošimas)

Aprašymas:

Pieno rūgšties bakterijų, išskirtų iš raugų, antimikrobinių savybių tyrimai in vitro (ataskaitos paruošimas)

Pieno ir skystų maisto produktų terminis apdorojimas ultraaukštoje temperatūroje

Aprašymas:

Pieno ir skystų maisto produktų terminis apdorojimas ultraaukštoje temperatūroje

Krakmolo kiekio nustatymas sausuose mišiniuose fizikiniais ir cheminiais metodais

Aprašymas:

Krakmolo kiekio nustatymas sausuose mišiniuose fizikiniais ir cheminiais metodais

To make a questionnaire for market demand on dairy products with reduced saturated fatty acids on Lithuanian market

Aprašymas:

To make a questionnaire for market demand on dairy products with reduced saturated fatty acids on Lithuanian market