Spalvos matuoklis Konica Minolta, skystiems ir kietiems produktams
Aprašymas:

Matuoklis skirtas nustatyti mėginio spalvos charakteristikas ir/ar palyginti jas su kontroliniu mėginiu. Yra galimybė matuoti tiek paviršiaus charakteristikas, tiek skystiems produktams.

Raktažodžiai:
produktai, modelinės sistemos, spalvos charakteristikos

Mokslo kryptis:
Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

Matuojama šviesos atspindžio režime parametrai L*, a*, b* (atitinkamai šviesumas, raudonumo ir geltonumo koordinatės pagal CIELAB skalę). Matavimams naudojamas standartinis šviesos šaltinis C

Taikymo sritys:
produktų ir modelinių sistemų spalvos charakteristikų tyrimams. Tinka įvairiems maisto produktams, kosmetikai, pakavimo medžiagoms ir kt.
Užklausos forma