Ieškoti

Kietojo kuro katilų modeliavimas, veikimo tyrimas ir tobulinimas eksploatacinėms bei saugos charakteristikoms pagerinti.

Aprašymas: Tai eksperimentinis- analitinis tiriamasis darbas, kurio įdiegtų rezultatų pagrindu būtų sukurti efektyvesni ir patikimesni kietojo kuro, tame tarpe biokuro, buitinių katilų modeliai.

Raktažodžiai: Kietojo kuro katilai, kietojo kuro katilų modeliavimas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Produkto/paslaugos dizaino koncepcija.

Aprašymas: Rezultate atliktas tiriamasis analitinis ir kūrybinis darbas, kuriuo siekiama apibrėžti kuriamo naujo produkto/paslaugos dizaino koncepciją. Produkto dizaino paslaugų koncepcija formuluojama kaip teorinė įžvalga.

Raktažodžiai: produktų dizainas, dizaino koncepcija

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Naujo produkto dizaino prototipo sukūrimas.

Aprašymas: Rezultate bus parengtas produkto dizaino pirminis maketas, ištestuotas maketo ar jo elementų veikimas. Testuojama produkto gamybai reikalinga įranga, medžiagos, sąlygos ir pan.

Raktažodžiai: produkto dizainas, prototipas, testavimas

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose

Aprašymas:

Ultragarsinių neardomųjų bandymų metodų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti technologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), energetikos (branduolinės, šiluminės, vandens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sektoriuose. Pavyzdžiui, vėjo jėgainių sparnuočių tyrimas siekiant aptikti vidinius defektus, kuro talpyklų dugno korozijos tyrimas ir t.t.

Raktažodžiai: Ultragarsas, neardomieji bandymai, tyrimai, avarijų prevencija, pramonė, aviacija, energetika, transportas

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių pritaikymo dizaino produktams kurti ar kūrybiniams procesams vykdyti galimybių studija.

Aprašymas: Rezultate ištirti technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių panaudojimo galimybės dizaine, atlikta koncepcijos analizė ir spec. savybių nustatymas.

Raktažodžiai: dizaino prodektai, naujos technologijos, naujos medžiagos, skaitmeniniai sprendiniai, kūrybiniai procesai, kūrybiniai produktai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Naujo produkto/paslaugos dizaino prototipo kūrimas.

Aprašymas: Rezultate bus parengtas produktų dizaino paslaugų pirminis maketas, ištestuotas modelio ar jo elementų veikimas. Testuojama produkto gamybai/paslaugų teikimui reikalinga įranga, technologijos, medžiagos, paslaugų teikimo sąlygos ir pan.

Raktažodžiai: naujas produktas, prototipas, paslaugos dizainas, produkto dizainas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Naujų tekstilės medžiagų ir gaminių prototipų kūrimas

Aprašymas: Bus atlikti tekstilės medžiagų savybių tyrimai, gamybos technologinių parametrų optimizavimas bei sukurtu naujų konstrukcijų tekstilės medžiagų ir gaminių prototipai

Raktažodžiai: tekstilės medžiagų prototipai, nauji tekstilės gaminiai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Humanoidinio roboto (NAO) programavimas

Aprašymas: Roboto programos sukūrimas programine įranga, veikimo demonstravimas ir valdymas.

Raktažodžiai: NAO programavimas, roboto programavimas

Mokslo kryptis:
Funkcionalumą ir komfortiškumą derinančių tekstilės gaminių prototipų kūrimas

Aprašymas: Bus atliktas tekstilės gaminių funkcinių ir komforto savybių tyrimas, optimizavimas, gamybos technologijų parinkimas, naujų struktūrų tekstilės medžiagų ir gaminių prototipų kūrimas.

Raktažodžiai: tekstilės gaminiai, funkcinės savybės, komforto savybės, naujos tekstilės medžiagos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų tekstilės gamybos technologijų ir medžiagų kūrimo galimybių studija

Aprašymas: Galimybių studijos pagal tekstilės srities mokslinių taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sritį, kurių metu bus atlikta 10-30 lapų (primlausomai nuo objekto sudėtingumo ir/ar objektų skaičiaus) techninė galimybių studija- tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį ir/ar komercinį gyvybingumą

Raktažodžiai: galimybių studija, tekstilės gamybos technologijos

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujų technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių pritaikytų naujiems dizaino produktams kurti ar kūrybiniams procesams vykdyti kūrimas.

Aprašymas: Rezultate atlikti teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai, sukurtas dizaino projektas, siekiant didinti naujų technologijų, medžiagų ar skaitmeninių sprendinių pritaikymą dizaino ir kūrybiniame sektoriuje.

Raktažodžiai: produktų dizainas, naujos technologijos, kūrybinės paslaugos ir produktai, kūrybiniai procesai

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
CNC staklių operatorių rengimas.

Raktažodžiai: CNC staklės, staklių operatorius

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Naujo produkto/paslaugos prototipo bandomosios partijos gamyba.

Aprašymas: Sukurta produkto/paslaugos dizaino bandomoji versija (parengtas pirminis detalizuotas produktų/paslaugų dizaino prašymas, įsigyta, paruošta ir išbandyta reikiama įranga, medžiagos, parinktas personalas, sukurtos tinkamos sąlygos paslaugoms teikti).

Raktažodžiai: naujas produktas, naujos paslaugos, prototipas, bandomoji partija

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Maisto, perdirbamosios pramonės ir pakavimo technologijų, mechatroninių sistemų, technologinių įrenginių principinių schemų bei jų pagrindu maketų ir prototipų kūrimas, testavimas ir adaptacija.

Aprašymas: Maisto, perdirbamosios pramonės ir pakavimo technologijų, mechatroninių sistemų, technologinių įrenginių principinių schemų bei jų pagrindu maketų ir prototipų kūrimas, testavimas ir adaptacija.

Raktažodžiai: įrenginių prototipai, pakavimo technologijos, perdirbamoji pramonė

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Technologinių linijų ir kitų technologinių sistemų techninė ekspertizė pagal funkcionalumo, patikimumo, ilgaamžiškumo, greitaveikos ir kitus kriterijus

Aprašymas: Technologinių linijų ir kitų technologinių sistemų techninė ekspertizė, techninių projektų sprendimų įvertinimas tiek projektavimo stadijoje, pagal projektinę (techninę) dokumentaciją, tiek vietoje (in situ) (ataskaita nuo 20 iki 200 psl.).

Raktažodžiai: Technologinės linijos, techninė ekspertizė, technologinės sistemos

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Judrios gamybos (angliškai Agile Manufacturing) metodo adaptavimas ir tyrimas Lietuvos pramonės įmonėje.

Aprašymas: Parengiama judrios gamybos metodo taikymo įmonėje techninė galimybių studija.

Raktažodžiai: judri gamyba

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninių gaminių ir technologinių sistemų projektavimas, komplektuojančių gaminių parinkimas, kompiuterinės darbo (gamybos) dokumentacijos parengimas

Aprašymas: Techninių gaminių ir technologinių sistemų (nuo pavienių komponentų iki mechanizmų, technologinių linijų ir pan.) projektavimas, komplektuojančių gaminių parinkimas, kompiuterinės darbo (gamybos) dokumentacijos parengimas. Projektuojant ir rengiant brėžinius (Bendrojo vaizdo, Surinkimo ar detalių Darbo) naudojami kompiuterinio projektavimo metodai ir priemonės (kuriami komponentų ir jų junginių erdviniai geometriniai modeliai, kurių pagrindu formuojami brėžiniai). Ataskaita nuo 20 iki 200 psl., virtualūs prototipai (kompiuteriniai modeliai), techninė dokumentacija gamybai (nuo 1 iki 250 lapų).

Raktažodžiai: technologinių sistemų projektavimas, kompiuterinis projektavimas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Mechaninių gamybos technologijų tobulinimas ir kūrimas.

Aprašymas: Tiriami mechaninių gamybos procesų parametrai (našumas, kokybė ir kt.), formuluojamos rekomendacijos jų gerinimui.

Raktažodžiai: machaninės gamybos technologijos, gamybos procesų parametrai

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
3D modelių spausdinimas (MI V.G.)

Aprašymas:

3D modelio parengimas ir realaus objekto spausdinimas

Raktažodžiai: 3D spausdinimas, prototipai

Mokslo kryptis:
Medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Aprašymas:

Įvairių metalinių, plastikinių, kompozitinių ir k.t. medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų pokyčių nustatymas bei vidinių defektų aptikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant neardomuosius ultragarsinius medžiagotyros, diagnostikos ir matavimo metodus

Raktažodžiai: Diagnostika, ultragarsiniai metodai, neardomieji bandymai, medžiagotyra, defektų aptikimas, daugiasluoksniai kompozitai, metalai, plastikai

Mokslo kryptis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Robix Rascal robotų rinkinių panaudojimo mokymai

Aprašymas:

Šiuolaikiniai technologiniai įrenginiai, įvairios mašinos, robotai, matavimo, kontrolės ir valdymo įrenginiai ir net buitiniai prietaisai jau tampa sudėtingomis techninėmis sistemomis, kurios kuria­mos remiantis mechatronikos principais. Didėjant šių specialistų poreikiui yra būtinas ankstyvasis formalus bei neformalus ugdymas. Todėl siekiant pristatyti robotų maketų naudojant „Robix Rascal“ konstravimo rinkinius yra parengta mokomoji programa. Programos metu supažinsite su "Robix Rascal" konstravimo ir programavimo galimybėmis, o praktinių užsiėmimų metu turėsite galimybę įgytas teorines žinias pritaikyti praktikoje.

Raktažodžiai: Robix Rascal, robotai

Mokslo kryptis:
Oro filtrų filtruojančios medžiagos formų kūrimas ir tyrimas (MI A.B.)

Aprašymas:

Techninės-patentinės literatūros apžvalgos ir analizės.

Oro filtrų filtruojančios medžiagos formų modeliavimas ir pratekančio oro srauto pasiskirstymo filtruojančioje medžiagoje dinamikos tyrimas.

Oro filtro konstrukcinių elementų skaičiavimai, veikiant statiniam ir dinaminiam apkrovimui.

Oro filtro filtruojančios medžiagos formos optimalią konstrukciją eksperimentinės gamybos prototipui modeliavimas.

Eksperimentinių tyrimų ir gautų rezultatų analizė.

Raktažodžiai: "Oro filtras", modeliavimas, skaičiavimas

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Maisto produktų pakavimo tyrimai

Aprašymas:

Maisto produktų pakavimo tyrimai

Raktažodžiai: Maistas, pakavimas, tyrimai

Mokslo kryptis:
Terminio apdorojimo technologijų tyrimas

Aprašymas:

Metalinių gaminių terminio apdorojimo technologijų tyrimas, naudojant ekeprimentinius, analitinius metodus.

Raktažodžiai: šilumos, šilumos, terminis, terminio, grūdinimas, kaitinimas, aušinimas

Mokslo kryptis:
Technologinių operacijų atlikimo konsultavimo paslaugą, maitinimo produktų laboratorijoje

Aprašymas:

Technologinių operacijų atlikimo konsultavimo paslaugą, maitinimo produktų laboratorijoje

Raktažodžiai: Technologinių operacijų atlikimo konsultavimo paslaugą, maitinimo produktų laboratorijoje

Mokslo kryptis:
3D modelių spausdinimas (MI M.G.)

Aprašymas:

3D modelių prototipaviams

Raktažodžiai: 3D, prorotipai, "3D spausdinimas"

Mokslo kryptis:
PCB surinkimas ir testavimas

Aprašymas:

PCB surinkimas ir testavimas naudojant įvairias sistemas

Raktažodžiai: PCB, testavimas

Mokslo kryptis:
Nereikalingų kelio ženklų išgręžimo prietaisų rinkos tyrimas ikiprekybiniam pirkimui (I etapas)

Aprašymas:

Sistemos koncepcijos sukūrimas ir patvirtinimas. I etape, vykdant taikomuosius mokslinius tyrimus, turi būti suformuluota naujo produkto sukūrimo idėja arba atliktas technologinio sprendimo detalizavimas jo įgyvendinamumo požiūriu, o  vykdant eksperimentinės plėtros veiklą, produkto sukūrimo idėjos įgyvendinamumas detaliai išanalizuojamas ir patikrinamas eksperimentiškai. Laboratorinėmis sąlygomis pradedamas atskirų produkto elementų maketų laboratorinis patikrinamas.

Raktažodžiai: "kelio ženklų išgręžimas"

Mokslo kryptis:
Prototipų gamyba

Aprašymas:

prototipų gamyba (gamyba, surinkimas, derinimas)  

Raktažodžiai: reversinė inžinerija, prototipavimas

Mokslo kryptis:
Matavimo kontrolė

Aprašymas:

Matavimo kontrolė  CMM koordinatine matavimo mašina

Matavimo ribos: 457x508x406 mm;

 

Matavimo tikslumas: X/Y/Z 5.0μm;

 

Raktažodžiai: Reversinė inžinerija

Mokslo kryptis:
3D projektavimas

Aprašymas:

3D projektavimas

Raktažodžiai: reversinė inžinerija

Mokslo kryptis:
3D spausdinimas

Aprašymas:

3d spausdinimas

Raktažodžiai: reversinė inžinerija, 3D spausdinimas

Mokslo kryptis:
3D skenavimas

Aprašymas:

3D objektų skenavimas, trimačių modelių sukūrimas

Raktažodžiai: reversinė inžinerija, prototipavimas, trimačių modelių sukūrimas

Mokslo kryptis:
Įrangos techninių galimybių demonstravimas

Aprašymas:

Turimos įrangos (robotai, mataivimo prietaisai, 3D skeneriai ir pan.)

Raktažodžiai: robotai, skeneriai

Mokslo kryptis:
Pavienių dideliu kiekiu gaminamų gaminių identifikavimo technologijos koncepcinio modelio parinkimas ir demonstracinio maketo sukūrimas

Aprašymas:

Pavienių dideliu kiekiu gaminamų gaminių identifikavimo technologijos koncepcinio modelio parinkimas ir demonstracinio maketo sukūrimas

Raktažodžiai: žymėjimas, žymenys, "bekontaktis nuskaitymas"

Mokslo kryptis:
Robotų ir robotinių sistemų demonstravimas

Aprašymas:

Turimų robotų ir robotinių sistemų ir jų galimybių demonstravimas.

Raktažodžiai: robotai, demonstravimas, "robotinės sistemos"

Mokslo kryptis:
Techninių sistemų ekspertinis vertinimas

Aprašymas:

Įvairių butinių bei gamybinių sistemų techninis ekspertinis vertinimas.

Raktažodžiai: vertinimas, sistema, ekspertas, automatika

Mokslo kryptis:
Konstrukcijų braižymas ir modeliavimas

Aprašymas:

Įvairių konstrukcijų projektavimas, modeliavimas ir analizė.

Raktažodžiai: "Konstrukcijų projektavimas", modeliavimas, braižymas, analizė

Mokslo kryptis:
Medžiagų mechaninių savybių tyrimas naudojant mikroindentorių ir dinaminių nuovargių mašiną (MI VG)

Aprašymas:

Mechaninių savybių tyrimas naudojant Anton Paar mikroindentorių ir dinaminių nuovargių bandymo mašiną Instron 10000

Raktažodžiai: Indentorius, "dinaminių nuovargių", "Instron 10000", "Anton Paar"

Mokslo kryptis:
Valdymo sistemų tyrimas, modeliavimas ir optimizavimas

Aprašymas:

Daugelis objektų, kuriems pritaikytos automatinio valdymo sistemos, dirba neoptimaliu režimu. Taip yra todėl, kad neskiriama dėmesio objekto dinamikos ir valdymo būdų tyrimams. Atliekame įvairių mechatroninių, robotizuotų, nepertraukiamo veikimo sistemų matematinių modelių sudarymą, parametrų identifikavimą, dinamikos modeliavimą, reguliavimo būdų parinkimą ir optimizavimą.

Raktažodžiai: Automatinio valdymo sistema, modeliavimas, optimizavimas

Mokslo kryptis:
Bandinių technologinis paruošimas eksperimentiniams tyrimams

Aprašymas:

Medžiagų paruošimas, apdirbimas eksperimentiniams tyrimams

Raktažodžiai: apdirbimas, paruošimas,"eksperimentiniams tyrimams"

Mokslo kryptis:
Dumblių panaudojimas energetikoje bei trečios kartos biodegalų gamybai

Aprašymas: Galimybių studijos tikslas – įvertinti sąlygas Lietuvos energetikos įmonių išmetamą CO2 efektyviai panaudoti dumblių auginimui bei jų tolimesniam perdirbimui į biodyzeliną ir kitus vertingus produktus. Darbai apimtų: 1. Dumblių auginimo energetinio balanso analizę ir rekomendacijas jo optimizavimui. 2. Iš dumblių pagamintų biodegalų tinkamumo naudoti vidaus degimo varikliuose vertinimą. 3. Efektyvaus gamybos atliekų panaudojimo klausimų sprendimas.

Raktažodžiai: biodegalai, energetika, dumbliai

Mokslo kryptis: Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida